החיפוש הניב 19 תוצאות

חזור

על ידי רוצה לדעת
03 פברואר 2019, 16:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתית למאור ולא כתית למנחות - בקשת מקור

ע"ע כאן דרשות חת"ס ד"ה ואמר כתית
על ידי שאר לעמו
10 פברואר 2019, 22:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגיוני שמו"ץ יורה כזה דבר? האם מישהו יכול לאמת את הסיפור דלהלן

אף אני מסכים (אף שהתחבטתי אם להגיב בענין הלכה, והגבתי לעיל), שממש צורמת העובדה שמביאים בפורום תורני ציטוטים מבורות ביבים. ותהיה המטרה אשר תהיה. צריך בושה ליהודי חרדי שיש לו גישה לאתר אינטרנט כזה, וק"ו שלא ראוי להביאם בפורום (מניח שהרב פותח האשכול קבל זאת בדרך כלשהיא, אך למעשה ודאי שראוי לא להתייחס ל...
על ידי מי זה
12 פברואר 2019, 18:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ההבדל בין "יראה" ל"פחד"

מלבי''ם ישעיהו נג, יא בביאור המילות: "ותיראי מאנוש, ותפחד". היראה, הוא מפני עצם ידוע, והפחד הוא בעצם המפחד שתפול עליו פחד מפני עצם בלתי ידוע. סבת הפחד הוא בעצם המשיג, וסבת היראה היא בעצם המושג. רש"י על הפסוק "פחדכם ומוראכם" (דברים יא כה): והלא פחד הוא מורא אלא פחדכם על הקרובים ומוראכם על הרחוקים. נר...
על ידי בן של רב
13 פברואר 2019, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ההבדל בין "יראה" ל"פחד"

על חרדה - שמסלקת דמים אומרת הגמ' נדה ט שזה נקרא "פחדא".
דהיינו פחד מתמיד.
ובשונה מביעתותא שזה פתאום וזה ותתחלחל המלכה מאוד - שפירסה נדה.
אמנם יל"ע מהפסוק "אל תירא מפחד פתאום", וצ"ע.
על ידי יאיר
24 פברואר 2019, 16:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע אורחים אינם יכולים לכתוב ולהגיב בפורום?

עוד דבר

אורחים זה יכול להיות גם כופרים או פוקרים שיקלעו למקום/יכנסו בכוונה תחילה ויכתבו דברי בלע

משא"כ להרשם לא יטרחו או שיכשלו בשאלת ההרשמה...
על ידי רוצה לדעת
25 פברואר 2019, 00:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אוסף גיליונות

מצורף הגליון האחרון כי תשא עט.זה הכתובת לבקשת מנוי בדוא"ל
9518479@gmail.com
על ידי אחד התלמידים
01 מרץ 2019, 11:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

דרופתקי דאורייתא כתב:נחוץ לי מאד, אור הצפון (פינקל) ח"א מאמר "כחה של נטיה" (עמ' צא והלאה), וח"ב מאמר "ההרגשה המתמדת בחידוש הבריאה" (אני צריך מתוכו אות ב עמוד קג)
על ידי רוצה לדעת
03 מרץ 2019, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ישראל" - "ישורון" - מה ההבדל?

חתם סופר.PDF
תראה כאן בחת"ס ביאור נפלא למה לד' הבבלי כתוב על החושן שבטי ישורון ולד' הירושלמי שבטי ישראל וברמב"ם שבטי י-ה
על ידי במבי
03 מרץ 2019, 17:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ישראל" - "ישורון" - מה ההבדל?

הרא"ש עה"פ "ויהי בישורון מלך" מסביר,
מתי בישורון שורה המלך?
מתי ש"יחד שבטי ישראל" !
מתי שיש אחדות בעם ישראל אז שורה בהם הקב"ה.

וא"כ א"ל שישורון זה מצב שעם ישראל נמצא במעלתו הרוחנית הגבוהה, בתוספת אחדות ואהבת חינם.

"ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל"
על ידי מנהל א'
04 מרץ 2019, 14:18
עבור לפורום
עבור לנושא

שדרוג הפורום

ב"ה הפורום שודרג בהצלחה היום. שמרנו על הדברים החשובים שהחברים היקרים ביקשו, כולל כמובן מתן האפשרות להודות למשתמשים על הודעות, ושמירת מספר התודות שקיבל כל אחד. כמו כן שמרנו על עיצוב הפורום שיהיה דומה מאד למה שהיה, לאלו המעוניינים בכך. לצד זאת הוספנו עוד 2 ערכות עיצוב מודרניות יותר, אשר ניתן להשתמש בה...
על ידי יהודי
11 מרץ 2019, 00:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האמת תהא נעדרת

מי אמר שצריך להשיב, כך דרכו מזה שנים לתקוף את כל אלו שהעזו לנהוג כמנהג אבותיהם ולא להוריד את ראשם לשיטה שחידש אביו זצ"ל.
על ידי האחד בא לגור
02 אפריל 2019, 04:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה בכמה מקורות

א.לא ידוע לי על רמב"ם, אבל במעלות התורה (לאחי הגר"א) פרק א הביא כן בשם אחיו ב, מהרח"ו בשערי קדושה חלק א שער א עיין שם באריכות, (ועיקר דבריו באופן שונה, שכל עבירה ומצווה היא כנגד אבר אחד, וכשחוטא מת האבר ההוא וע"י שמקייים את המצווה שכנגד איבר זה הוא חוזר לחיות). ג. ד. סוטה מב .ושם איתא דאחד מכתות שאי...
על ידי יהודי של פעם
02 אפריל 2019, 21:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה בכמה מקורות

דרופתקי דאורייתא כתב:
02 אפריל 2019, 03:51
היכן הרמב"ם כותב שלכל מצוה יש שורש ויש ענף. [ופעמים בענף פחות מרגישים שעוברים עליו].
ספר המצוות שורש השני [יותר בחצי השני] שכל הנלמד מדרשות הם ענפים מן השורשים עי"ש
על ידי יהודי של פעם
02 אפריל 2019, 21:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה בכמה מקורות

דרופתקי דאורייתא כתב:
02 אפריל 2019, 06:13
@האחד בא לגור תודה רבה!!טעם ברכת שלא עשאני גוי - כיון שיש לנו תרי"ג מצות וגוי רק ז'.
מובא בפוסקים כמדומה במג"א שאם הקדים ברכת עבד לגוי עדיין יכול לברך שלא עשני גוי
ע"פ הצריכותא בגמ' ב"ק טו. דעבד עדיף מגוי שחייב במצוות וגוי עדיף שיש לו חייס.
על ידי נבשר
03 אפריל 2019, 00:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה בכמה מקורות

המקור שבאיבר שאדם חוטא, צריך לתקן אותו איבר. [יש להוכיח כן מתוס' מו"ק יז רע"א]. וכידוע שכך מורה ובא מרן הגרח"ק שליט"א, האם נכתב בזה מקורו וטעמו? כלומר מצינו כן כבר בדור שלפנינו? היכן? בעלי שור ח"א פ"ה הביא מצדקת הצדיק (ר' צדוק) אני מעתיק מסי' נט' " כל אחד ידע שבמה שיצרו תוקפו ביותר הוא כלי מוכן לאו...
על ידי רוצה לדעת
20 אפריל 2020, 23:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קבלת התורה כפי ההכנה

והנה זכור אני שראיתי בשם הגר"א שמדבר על ענין זה, שבקבלת התורה הכל כפי ההכנה [והיינו בקבלת התורה במעמד הר סיני, שלא הייתה חלוקה קצובה לכולם, אלא לפי ההכנה של כאו"א], ואינני מוצא כעת, אלא קרוב לזה עלה בידי כדלהלן [מצאתי דרך הס' בנתיבות ההלכה חלק מח שוא אסופה מדברי הגר"א ותלמידו הגר"ח על ענייני תורה, ...