החיפוש הניב 30 תוצאות

חזור

על ידי זכרונות
28 מרץ 2019, 18:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

יסלחו לי חו"ר הפורום, אם אומר את אשר בלבבי. שלושה אלה, יש מי שמקדם אותם בפורומים התורניים: תכלת, רבינו תם, פאה נכרית (ויש גם: עליה להר הבית). כה-לחי. אמת לאמיתה, והכואב מכל הוא העובדה שבמקום שיעסקו בענין כראוי לדבר ה' בחתירה וברצון אמיתי להבין האמת, הולכים ומסבבים ומעקמים כל ישר ומישרים כל עקוב עור...
על ידי זכרונות
29 מרץ 2019, 09:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

הרי גם אתה מודה שדעת הרמב"ן הרשב"א ריטב"א ר"ן ועוד עשרות ראשונים והמחבר הרמ"א הב"ח והט"ז והמג"א ועוד עשרות פוסקים, שלאורם ניסע ונילך, סוברים כדעת ר"ת, בין לקולא ובין לחומרא, ופשוט שכל מי שלומד דבריהם מקיים מצות לימוד התורה אלא שהוויכוח היא מה דעת רב האי גאון בנושא וגם לדבריך אם מישהו טוען שדעת הגאו...
על ידי זכרונות
03 אפריל 2019, 09:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

(שלו' עליכם) אגב, ברצוני לשרש כאן טעות נפוצה, שזמן ר"ת הוא עניין של "חסידים", בעוד שרוב החסידויות נהגו ונוהגים שלא כר"ת, הייתה ע"ז סדרת מאמרים גדולה ומשכנעת בקובץ ביאו"י כמובן מלבד שושלת צאנז והמסתעפות ממנה (כמדומני שהתחיל זה מהרה"ק מקלאשיץ שהתחיל לעורר בזה) מה שמעניין שהם באים בטענת ספק ולא טענת ו...
על ידי זכרונות
05 אפריל 2019, 17:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

זה לא רלוונטי בכלל אם המשטח מהצד השני של הכדור הוא ישר או עגול . הנושא הוא שלתורי"ד השיפוע של גובה הכדור הרבה הרבה יותר קצר מאורכו כמו ביצה,(זה הכוונה שאינו שווה) ולכן לוקח רק ד מיל עד שהוא מגיע לצד השני . וזה כלל אינו מתאים לדעה של המדע היום ,שלדעתם הכדור הוא כמעט שוה בכל צדדיו ולוקח כ-12שעות עד ש...
על ידי זכרונות
07 אפריל 2019, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

לא הבנת אז אני אסביר -התורי"ד מדבר על כניסה של גלגל החמה עצמו מתחת לארץ, זאת מכיון שהוא סבר שגובה הכדור הוא במשך מרחק הליכה של השמש של 4 מיל, ואחרי שהיא הולכת את האורך הזה היא נכנסת מתחת לארץ (מה שקורה לדעת חכמי ישראל לאורך עובי הרקיע) הוא לא מדבר על שום אור שמסתלק מאטמוספרה הוא מדבר על הגלגל בעצמו...
על ידי זכרונות
08 אפריל 2019, 01:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

נסביר בקצרה את מהלך ההחשכה לקראת ערב כמו כל כדור גם כדור הארץ הוא 360 מעלות מכל כיון, ובכל מקום שאדם עומד הוא מסוגל לראות 90 מעלות לכל כיון, במרחב השמימי, כי עד שם הכדור מתרחב, (וכשנמדוד שם את ההיקף של כדור הארץ, תמיד יצא ההיקף, כארבעים אלף ושבעים ושש ק"מ,) ואחרי 90 מעלות ממקום הצופה, הכדור מתקצר ול...
על ידי זכרונות
17 מאי 2019, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

לדעת רוב הראשונים והאחרונים הוצאת שבת בסופה לפני ד' מיל הוה חילול שבת דאורייתא רח"ל
על ידי זכרונות
26 מאי 2019, 14:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

תגובתי היא לא דיון על שיטת ר"ת אלא על קלות הדעת בקביעת מנהגים ובהוראה שניתן להתיר גם איסורי דאורייתא וכן לשבש את דבריו הברורים של המ"ב שכתב ומ"מ אין בנו כח למחות ביד המקילין וכו' אבל כל י"ש יש להחמיר לעצמו דבזמנינו יש ג"כ ר"ה מן התורה וממילא אין לסמוך על עירוב של צוה"פ
על ידי זכרונות
07 יולי 2019, 19:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

דברי המהר"ם אלשקר על ארבעים רגעים וארבעים רגע, הוא הסביר שהכוונה לשני שלישי המדרגה שפירוש מדרגה = מעלה. לפי השעון זה שתי דקות וארבעים שניות מתחילת שקיעת גלגל השמש, פי' הנקודה הראשונה של השמש שמתחילה לשקוע עד גמר שקיעתה דהיינו ששוקעת הנקודה האחרונה של השמש, וזו השקיעה המובאת בלוחות 
על ידי זכרונות
07 יולי 2019, 22:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צורת אות פ' בכתיבת סת"ם

בס"ד אות פ אות פ לפי הקבלה, הלובן שבפנים צריך להיות אות ב' וכדי לקבל את האות ב עם עקב ניתן לעשות זאת בשני אופנים א. כשכותבים את הגב אפשר לרדת מהגג בצורת ז וממילא הגב יהיה עקום קצת ובולט טיפה לפני המושב וכך יקבל הב' עקב ב. ואפשר גם לרדת מהגג כעובי קולמוס ואז לשבור ימינה ואח"כ לרדת ולעשות את המושב הכת...
על ידי זכרונות
02 אוגוסט 2019, 13:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קו התאריך ובין השמשות

חצות בנידון המולד הוא שם מושאל, והחישוב הוא האם נולד לפני שעה יח או משעה יח ולמטה, ותחילת היום בשעון זה הוא בתחילת הלילה חצות זה חצות, והגמרא  לא היתה כותבת חצות ומתכונת לשלש רבעים אחרי תחילת הלילה, בספירה מלילה ללילה שזה ספירה שלא קיימת בשום מקום, ובעל המאור כשכתב את סדר מהלך החמה   תולה במפורש את...
על ידי זכרונות
21 אוגוסט 2019, 15:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

עכשיו בקראי עוד פעם את התגובה שפרסמת היום לפנות בוקר בשעה 1,40, הרגשתי צורך להעיר על סגנון דבריך, שכתבת על דברי תוס' "זה לא יתכן במציאות - לכן התוספות נשאר בצריך עיון מהו אדם בינוני, וכן הודה בפה מלא כי אינן בקיאים בצאת הכוכבים" א.כשתוס' אומר דמספקא ליה מהו אדם בינוני, הכוונה שלרבי יהודה מספקא ליה, ...
על ידי זכרונות
22 אוגוסט 2019, 18:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

 בהודעה הקודמת כתבת "וגם טענתי שהיא היא הסיבה בעבורה מרן לא ציין 4 מיל במוצ"ש." לא מובן, אם לדבריך המיל הוא 22.5 דקות אז באמת למה מרן לא ציין 4 מיל במוצ"ש. בסימן רצ"ג מרן כתב שמוצ"ש הינו לאחר שנראו שלושה כוכבים קטנים רצופין - ואילו ברס"א כתב שהלילה 4 מיל מהשקיעה. ועל השאלה מדוע מרן לא כתב שמוצ"ש הי...
על ידי זכרונות
24 דצמבר 2019, 03:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ

בס"ד באשכול זה וגם באשכולות קודמים, שדנו בדיני ביהש"מ, נראה, שהאחד לא מבין את שפת רעהו, ונשאלת השאלה למה זה קורה, והשאלה היותר חשובה, האם יש דרך, שבה כן יבין האחד את הדעה המנוגדת לזה שהוא תופס, התשובה לזאת היא מאוד ארוכה וגם קצת מורכבת, ואנסה בקצרה להסביר כמה נקודות שיוכל להבהיר קודם כל מה הבעיה ואח...
על ידי זכרונות
24 דצמבר 2019, 04:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

נכון שמנהג הקהילות הוא 72 דקות שוות ולא משנה אם זה בקיץ או ביומי ניסן ותשרי, ומה שכתבת "ואין צד בעולם שלפי ר"ת 72 דק' הוא בכל העולם," זה לא נכון, כי יש הרבה צדדים לזה, וגם זה דעת תוס' בדעת ר"ת, וההוכחה לזה, שביומי ניסן ותשרי ב 58 דקות אחרי השקיעה שעקרונית עד אז יכלו להדליק בע"ש וכן להפסיק בטהרה, הרב...
על ידי זכרונות
24 דצמבר 2019, 12:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ

על דברי מהר"ם אלשקר כבר כתבתי בפורום זה ואעתיק דברי, על דברי הסידור של הגרי"ז אוכל לכתוב בנפרד אבל בקיצור תבדוק את דבריו ותראה שמי שלא הסביר את הסוגיה כר"ת אלא כתב סתם משתשקע החמה הופך אוטומטית לדעת הנקרא גאונים ומה שכתבת על המ"ב לא הבנתי כי הוא תולה את כל הראשונים בדברי מהר"ם אלשקר בס"ד    העתק מאש...
על ידי זכרונות
24 דצמבר 2019, 13:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ

אני לא מבין מה אתה רוצה ממני, אתה כתבת מגילה די ארוכה, להראות לי שאני עדיין כאפרוח שלא נפקחו עיניו, עניתי לך 2 נקודות, האחת שדברי מהר"ם אלשקר שבנה את היסוד שהגאונים חולקים על דעת ר"ת לא מוכרחת כלל, האם אתה חושב שאפשר להוכיח זאת בכמה מילים בודדות? ומה אכפת לך שהארכתי? מצידי יש לך חודש שלם ללמוד את הנ...
על ידי זכרונות
29 דצמבר 2019, 13:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אין הלכות חילול השם בשו'' ע

ביו"ד הלכות ע"ז, השו"ע כתב את כל ההלכות, ובפרט בסי' קנז שם ההלכות של יהרג ואל יעבור
על ידי זכרונות
23 מרץ 2020, 16:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצות רכות

מצות עבות מנהג כלל ישראל מאז ומקדם, (עד לפני כמאתיים שנה) היה לאכול בפסח מצות עבות, כפי מנהגי הספרדים כיום, הגם שכתב הרמ"א בס' תס סעי' ד' "ויש לעשות המצות רקיקין ולא פת עבה" וכו', הרי כתב הבאר היטיב בס"ק ח' "המנהג לעשותן כעובי אצבע" ובפשטות גם ברמ"א הכוונה לעובי אצבע שהרי כתב בסי' תעה סעי' ז "ונהגו ...
על ידי זכרונות
29 מרץ 2020, 16:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ליל הסדר אצל ההורים - בעידן נגיף הקורונה

שבוע טוב. קיבלתי ביום שישי מאמר חשוב מאוד שכתב חברי היקר ר' ברוך שובקס, והרגשתי חובה גדולה לשתף אתכם. בבקשה תקראו אותו! בעז"ה בימים הקרובים אמשיך לדוור לכם בהרחבה על המשמעויות הכלכליות של התקופה הזו ואיך אנחנו יכולים להתכונן נכון לקראתם. ומתרחשים שינויים דרמטיים מאוד, שכדאי לנו מאוד לשים לב אליהם כב...
על ידי זכרונות
05 מאי 2020, 11:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שני שעירי יום הכיפורים

פרלמן משה כתב:
26 אפריל 2020, 00:55
שאלה: יש יתרון במעלה או בקדושה וכיו"ב לשעיר אחד על חברו, או שהשעיר לד' והשעיר לעזאזל שניהם שוים?
תלמוד בבלי מסכת יומא דף לט עמוד א
תנו רבנן: ארבעים שנה ששמש שמעון הצדיק היה גורל עולה בימין, מכאן ואילך - פעמים עולה בימין פעמים עולה בשמאל. וכו'
מכאן משמע שיתרון בשעיר לה' הוא גדול לאין ערוך 
 
על ידי זכרונות
13 מאי 2020, 12:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

איך כל העולם לא הורעש מעת שהפוסקים כר"ת-דההבנה-כיום שינו מדעת ר"ת ה"אמיתית"? שאלה מצוינת. התשובה היא שברוב המקומות בעולם, ובפרט בעולם העתיק יותר, יש הרים במערב שמסתירים את שעת השקיעה באופק (הפוך מהמצב בירושלים למשל שיש בחלק גדול ממנה אופק רחב עד הים והשקיעה האסטרונומית היא לפני השקיעה בפועל), כחצי ...
על ידי זכרונות
13 מאי 2020, 12:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

עיין סתירת שיטה זו כאן הלכה ברורה.PDF עיקר טענתו היא מהראשונים שפירשו להדיא שגוף החמה מתכסה מן העין. אבל האמת היא להיפך מדבריו, כי מפורש כתב בתורי"ד שבזמן הזה החמה נכסית למי עומד בעמק, אבל מי שעומד בראש ההר רואה אותה, וז"א שהחמה לא עברה את האופק. וכן יש לפרש את דברי השו"ע, וכמו שהזכרתי. וכן כל האחר...
על ידי זכרונות
21 מאי 2020, 22:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקטן יש דעת?

לענ"ד לקטן אין דעת מקנה, ההסבר שגם כשהוא נתן חפץ לחבירו, וגם אם זה בחליפין, שהוא קיבל תמורה עבור החפץ, אחרי כמה דקות הוא רוצה את החפץ שלו בחזרה, ומוכן לריב בכל כוחו לקבל בחזרה את החפץ שהיה פעם שלו, ולמה? כי אין לו דעת מקנה, שהחפץ עבר בעלות, יתכן שאותו קטן כשיראה אצל חבירו כזה סיפור, הוא ידע לפסוק שה...
על ידי זכרונות
01 יוני 2020, 13:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

כשקורא בתורה בסוף פ' שלח אינו צריך לומר אמת
על ידי זכרונות
01 יוני 2020, 17:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שניאור כתב:
01 יוני 2020, 16:59
זכרונות כתב:
01 יוני 2020, 16:48
איזה פרשה מהתורה אנו אומרים בכל שבת רגילה 3 פעמים, ובשבת מיוחדת אומרים אותה רק פעמיים, ובשבת מאד מאד מיוחדת אומרים אותה רק פעם אחת

ויכולו, בכל שבת ג"פ בשבת יו"ט רק פעמיים כי לא אומרים בשמו"ע, ובשבת יו"כ רק פעם אחת כי לא עושים קידוש.
נכון
 
על ידי זכרונות
18 יוני 2020, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מידה כנגד מידה

כילדים בחיידר אמרו לנו ווארט על פ' השבוע כך, הרי על משה כתיב והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה דהיינו שגבהותו של משה הוא בחינת אפס לגבי פני האדמה, וקורח טוען על משה ומדוע תתנשאו, לכן כדי שמשה יהיה יותר גבוה מקרח, יתכן רק אם קרח ירד מתחת לפני האדמה
על ידי זכרונות
09 יולי 2020, 03:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע וזמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח

לדאבון לב כך נראה שלומדים ספרי חסידות ללא הבנה כלל ומפרסמים את הטעיות שבחוסר הבנה בסיסית, האם ניתן להעלות על הדעת שהמי השילוח יאמר שפינחס טעה כשהתורה מעידה שפינחס הישיב חימה ושלולא פינחס היה כליון ח"ו על כל עם ישראל, וגם שחז"ל אומרים שפינחס שאל את משה למדתנו שקנאים פוגעין בו ומשה אמר לו קריינא דאיגר...
על ידי זכרונות
09 יולי 2020, 17:02
עבור לפורום
עבור לנושא

למה כלל ישראל חייבים כליון בגלל זמרי

בפרשתינו פרשת פינחס פִּֽינְחָ֨ס בֶּן־אֶלְעָזָ֜ר בֶּן־אַהֲרֹ֣ן הַכֹּהֵ֗ן הֵשִׁ֤יב אֶת־חֲמָתִי֙ מֵעַ֣ל בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֔ל בְּקַנְא֥וֹ אֶת־קִנְאָתִ֖י בְּתוֹכָ֑ם וְלֹא־כִלִּ֥יתִי אֶת־בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל בְּקִנְאָתִֽי:  מלשון הפסוק, שלולא פינחס היתה כליון רח"ל על בנ"י, ונשאלת השאלה על מה ולמה, הרי הנצמד...
על ידי זכרונות
אתמול, 23:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

עכשיו הבנתי שאלתך, אבל כנראה שאתה מדגיש את הסיפא של רש"י, אבל רש"י מתכוון להדגיש את הרישא, וכן תוס' בדף ח. ד"ה לתקופות, מדגיש את אותו דבר כמו רש"י כאן, ובלשון קדשם, "ויש נפקותא מרובה בדבר במה שקודם מנין של זה למנין של זה חצי שנה" ועיקר דבריהם שבין אם בניסן נברא או אם בתשרי נברא העולם אז תליית המאורו...