החיפוש הניב 11 תוצאות

חזור

על ידי זכרונות
28 מרץ 2019, 18:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

יסלחו לי חו"ר הפורום, אם אומר את אשר בלבבי. שלושה אלה, יש מי שמקדם אותם בפורומים התורניים: תכלת, רבינו תם, פאה נכרית (ויש גם: עליה להר הבית). כה-לחי. אמת לאמיתה, והכואב מכל הוא העובדה שבמקום שיעסקו בענין כראוי לדבר ה' בחתירה וברצון אמיתי להבין האמת, הולכים ומסבבים ומעקמים כל ישר ומישרים כל עקוב עור...
על ידי זכרונות
29 מרץ 2019, 09:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

הרי גם אתה מודה שדעת הרמב"ן הרשב"א ריטב"א ר"ן ועוד עשרות ראשונים והמחבר הרמ"א הב"ח והט"ז והמג"א ועוד עשרות פוסקים, שלאורם ניסע ונילך, סוברים כדעת ר"ת, בין לקולא ובין לחומרא, ופשוט שכל מי שלומד דבריהם מקיים מצות לימוד התורה אלא שהוויכוח היא מה דעת רב האי גאון בנושא וגם לדבריך אם מישהו טוען שדעת הגאו...
על ידי זכרונות
03 אפריל 2019, 09:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

(שלו' עליכם) אגב, ברצוני לשרש כאן טעות נפוצה, שזמן ר"ת הוא עניין של "חסידים", בעוד שרוב החסידויות נהגו ונוהגים שלא כר"ת, הייתה ע"ז סדרת מאמרים גדולה ומשכנעת בקובץ ביאו"י כמובן מלבד שושלת צאנז והמסתעפות ממנה (כמדומני שהתחיל זה מהרה"ק מקלאשיץ שהתחיל לעורר בזה) מה שמעניין שהם באים בטענת ספק ולא טענת ו...
על ידי זכרונות
05 אפריל 2019, 17:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

זה לא רלוונטי בכלל אם המשטח מהצד השני של הכדור הוא ישר או עגול . הנושא הוא שלתורי"ד השיפוע של גובה הכדור הרבה הרבה יותר קצר מאורכו כמו ביצה,(זה הכוונה שאינו שווה) ולכן לוקח רק ד מיל עד שהוא מגיע לצד השני . וזה כלל אינו מתאים לדעה של המדע היום ,שלדעתם הכדור הוא כמעט שוה בכל צדדיו ולוקח כ-12שעות עד ש...
על ידי זכרונות
07 אפריל 2019, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

לא הבנת אז אני אסביר -התורי"ד מדבר על כניסה של גלגל החמה עצמו מתחת לארץ, זאת מכיון שהוא סבר שגובה הכדור הוא במשך מרחק הליכה של השמש של 4 מיל, ואחרי שהיא הולכת את האורך הזה היא נכנסת מתחת לארץ (מה שקורה לדעת חכמי ישראל לאורך עובי הרקיע) הוא לא מדבר על שום אור שמסתלק מאטמוספרה הוא מדבר על הגלגל בעצמו...
על ידי זכרונות
08 אפריל 2019, 01:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

נסביר בקצרה את מהלך ההחשכה לקראת ערב כמו כל כדור גם כדור הארץ הוא 360 מעלות מכל כיון, ובכל מקום שאדם עומד הוא מסוגל לראות 90 מעלות לכל כיון, במרחב השמימי, כי עד שם הכדור מתרחב, (וכשנמדוד שם את ההיקף של כדור הארץ, תמיד יצא ההיקף, כארבעים אלף ושבעים ושש ק"מ,) ואחרי 90 מעלות ממקום הצופה, הכדור מתקצר ול...
על ידי זכרונות
17 מאי 2019, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

לדעת רוב הראשונים והאחרונים הוצאת שבת בסופה לפני ד' מיל הוה חילול שבת דאורייתא רח"ל
על ידי זכרונות
26 מאי 2019, 14:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

תגובתי היא לא דיון על שיטת ר"ת אלא על קלות הדעת בקביעת מנהגים ובהוראה שניתן להתיר גם איסורי דאורייתא וכן לשבש את דבריו הברורים של המ"ב שכתב ומ"מ אין בנו כח למחות ביד המקילין וכו' אבל כל י"ש יש להחמיר לעצמו דבזמנינו יש ג"כ ר"ה מן התורה וממילא אין לסמוך על עירוב של צוה"פ
על ידי זכרונות
07 יולי 2019, 19:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור שיטת החזו''א של זמן צאת הכוכבים

דברי המהר"ם אלשקר על ארבעים רגעים וארבעים רגע, הוא הסביר שהכוונה לשני שלישי המדרגה שפירוש מדרגה = מעלה. לפי השעון זה שתי דקות וארבעים שניות מתחילת שקיעת גלגל השמש, פי' הנקודה הראשונה של השמש שמתחילה לשקוע עד גמר שקיעתה דהיינו ששוקעת הנקודה האחרונה של השמש, וזו השקיעה המובאת בלוחות 
על ידי זכרונות
07 יולי 2019, 22:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צורת אות פ' בכתיבת סת"ם

בס"ד אות פ אות פ לפי הקבלה, הלובן שבפנים צריך להיות אות ב' וכדי לקבל את האות ב עם עקב ניתן לעשות זאת בשני אופנים א. כשכותבים את הגב אפשר לרדת מהגג בצורת ז וממילא הגב יהיה עקום קצת ובולט טיפה לפני המושב וכך יקבל הב' עקב ב. ואפשר גם לרדת מהגג כעובי קולמוס ואז לשבור ימינה ואח"כ לרדת ולעשות את המושב הכת...
על ידי זכרונות
02 אוגוסט 2019, 13:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קו התאריך ובין השמשות

חצות בנידון המולד הוא שם מושאל, והחישוב הוא האם נולד לפני שעה יח או משעה יח ולמטה, ותחילת היום בשעון זה הוא בתחילת הלילה חצות זה חצות, והגמרא  לא היתה כותבת חצות ומתכונת לשלש רבעים אחרי תחילת הלילה, בספירה מלילה ללילה שזה ספירה שלא קיימת בשום מקום, ובעל המאור כשכתב את סדר מהלך החמה   תולה במפורש את...