החיפוש הניב 24 תוצאות

חזור

על ידי מכל מלמדי השכלתי
18 אוקטובר 2018, 20:13
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יהושע
12 פברואר 2019, 15:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בע״ב ביריד חובתם בנר שבת

איש פשוט מאד כתב:כי זה כמו נר חנוכה שאכסנאי יוצא בנר שיש בבית, ומשום שהחיוב הוא על הבית, אבל משום שלא יכשל בעץ ואבן עדיין שייך (כך מבו' בגר"א שם).
אבל משום שלא יכשל בעץ ואבן לא צריך להשתתף בפרוטה ולא לשמוע הברכה מספיק שיש נר בבית כמו באורח שאם מדליקים בביתו לא צריך להשתתף בפרוטה ולא לשמוע הברכה.
על ידי גאלד
12 פברואר 2019, 18:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתי אפשרויות לגבי המקור והסיבה שצריך להתחזק כשיש אסון בציבור והאם במקרה דידן יש מקור להתחזק

רמב"ם הלכות תעניות פרק א': ב. וְדָבָר זֶה מִדַּרְכֵי הַתְּשׁוּבָה הוּא. שֶׁבִּזְמַן שֶׁתָּבוֹא צָרָה וְיִזְעֲקוּ עָלֶיהָ וְיָרִיעוּ יֵדְעוּ הַכּל שֶׁבִּגְלַל מַעֲשֵׂיהֶם הָרָעִים הוּרַע לָהֶן כַּכָּתוּב (ירמיה ה-כה) 'עֲוֹנוֹתֵיכֶם הִטּוּ' וְגוֹ'. וְזֶה הוּא שֶׁיִּגְרֹם לָהֶם לְהָסִיר הַצָּרָה מֵעֲל...
על ידי בנציון
12 פברואר 2019, 20:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתי אפשרויות לגבי המקור והסיבה שצריך להתחזק כשיש אסון בציבור והאם במקרה דידן יש מקור להתחזק

עצם הנושא של אלוקים אמר לו קלל בבעל בחירה הוא נושא עמוק, וידועים דברי האוהחה"ק שבעל בחירה יכול להזיק לאחר גם בלא צווי משמים, וידוע כבר שיש הרבה שנוקטים שדברי האוה"ח אינם כפשוטם ממש אלא הוא רק יכול לגרום להיות כמו קיר נטוי, דהיינו שיגרום לזה שיעיינו בדינו של השני, אבל עכ"פ לכאו' בשוגג לא שייך כ"ז. ד...
על ידי רוצה לדעת
17 פברואר 2019, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האוסטרובצר: בפרשת כי תשא מבואר איך יתכן שהמשיח יגיע דוקא בדור שפל שהוא גם כולו זכאי וגם כולו חייב (ירידת ועליית הדור

אם כי צריך להבין את הדברים, כי לפו"ר הפנימיות של הדורות הקודמים היה הרבה יותר... בלשון המעטה, ופוק חזי אצל אנשים מבוגרים היאך ליבם ער לכל דבר שבקדושה וכו' אך אם קבלה היא, נקבל. ואולי זה כל כל פנימי עד שאין רואים זה כלל.. מ"מ אציין ללשון הרמב"ן בשיר השירים (ח, י"ג) בסופו שכתב וז"ל: גם את בדם בריתך של...
על ידי בן של רב
18 פברואר 2019, 00:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האוסטרובצר: בפרשת כי תשא מבואר איך יתכן שהמשיח יגיע דוקא בדור שפל שהוא גם כולו זכאי וגם כולו חייב (ירידת ועליית הדור

צדקת לגמרי בכך שלפעמים אי"ז ניכר - אבל אולי לא בגלל שזה לא פעיל אלא בגלל שלפום גמלא שיחנא. ולהמחשה: נניח שזליג בוזגלו יושב בביתו באמצע הלילה ואשתו לא רואה... והוא כבר ככה מצוברח מכמה אנפין... ויש לו ניסיון חדש וקשה (שלא היה לאבא ולסבא שלו) להוריד את רמת המוגנות שלו מפתחה של גיהינום (כלשון מרן... על ...
על ידי בן של רב
19 פברואר 2019, 00:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

יש משהו שאף אחד לא הזכיר: רבבות יהודים אין להם לחלוחית של חיזוק יהדות בכל היום יום עם החילונים שבעבודה והדבר היחיד שמחזק את האמונה את התורה את המצוות את המידות ועוד ועוד - הוא רק העלונים. ושמעתי מאדם גדול וחכם שהיום הדרך המובחרת לקיים מצות תוכחה היא לתפוס נושא מוזנח (רק לו יצוייר, כרגע בכל חלקי התור...
על ידי אחד התלמידים
21 פברואר 2019, 19:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תגלית מצערת

בעת לימוד מסכת מגילה בש"ס הוצאת 'עוז והדר' הופתעתי לגלות שהגהות היעב"ץ לא מופיעות בשלמותם (בהשוואה להוצאות אחרות כמובן). חלקם לא הודפסו כלל, וחלקם הודפסו בצורה חלקית, תוך שהם עוברים עריכה ע"י המדפיסים. (בשאר המסכתות לא בדקתי) מישהו יודע מה פשר הדבר? איזה הוצאות? הגהות היעב"ץ נדפסו לכתחילה באופן חלק...
על ידי עדינו העצני
22 פברואר 2019, 13:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תגלית מצערת

אין כאן שום טעות!
היעב"ץ כתב את הגהותיו בב' מהדורות, הראשונה נדפסה בכל השסי"ם הישנים, והשניה (המכונה 'קולן של סופרים') נדפסה רק בש"ס וגשל ושם יש הוספות רבות על המהדורה הראשונה.
על ידי תיובתא
24 פברואר 2019, 12:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקיחת תקציבים

מטו משמיה דהגראי"ל זצללה"ה ששאלו אותו אולי להמנע לקחת לגמרי תקציבים. ואמר שעכשיו הם מציקים לנו במה שמקצצים תקציבים ובזה עושים לנו עוול, ואם לא נקח מהם תקציבים יתחילו להציק לנו בדברים אחרים, ועדיף שיציקו רק בכסף ולא יתחילו עם עוד דברים... תמוה לי המשפט שהם עושים לנו עוול, מאחר ובכדי לטעון כן נצטרך ל...
על ידי נדיב לב
24 פברואר 2019, 15:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם זה הגיוני שתומך תורה נוטל שכר כנגד כל אחד מהלומדים כפשוטו?

הביקורת היחידה שדבריך עמוקים. בשורה תחתונה במה נבדלים באמת השניים?
על ידי נחפשה דרכינו
25 פברואר 2019, 18:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל

לצערנו המציאות היא שרוב האנשים אינם מקפידים בהרבה נושאים גם בעיקר הדין, ואין כאן המקום להאריך בדוגמאות. כמובן שאין הקב"ה בא בטרוניה עם בריותיו וכו', אבל מהבחינה הזו של להקפיד על עיקר הדין, כמדומני שלכל החוגים והעדות יש מה ללמוד מחוג חזו"א. יש הרבה דברים שנקראים "חומרה של חזונאישינקים", אבל למעשה מסת...
על ידי נשש
25 פברואר 2019, 19:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בענייני ביטחון..

ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ג לא - לב כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה אוכל להורישם, לא תירא מהם (דברים ז, יז - יח). כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם (שם כ, א). הוזהרנו בזה, שאם יראה האדם כי צרה קרובה, תהיה ישועת ה' בלבבו ויבטח עליה, כענין שנאמר (תהלים פה, י): "...
על ידי אסף
26 פברואר 2019, 01:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול סיפורים מחכימים ואמרות שפר מרבותינו

כמו הרבה סיפורים אפשר לפרשן סיפור זה ולהוציאו למקום לא נכון. ואסביר את כוונתי. יש שמתייחסים אל החסד כ"מעשה מצוה" עם חלות ודינים והגדרות (וזה גם נכון) ומתוך כך שוכחים שיש להם עסק עם אנשים אחרים במצות החסד, עד שאפשרי להגיע למצב שהזולת הוא חפצא דמצוה (וידועים הסיפורים על המהדר במצוות שנטל גמד בידו בעת ...
על ידי מבקש אמת
26 פברואר 2019, 01:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול סיפורים מחכימים ואמרות שפר מרבותינו

כמו הרבה סיפורים אפשר לפרשן סיפור זה ולהוציאו למקום לא נכון. ואסביר את כוונתי. יש שמתייחסים אל החסד כ"מעשה מצוה" עם חלות ודינים והגדרות (וזה גם נכון) ומתוך כך שוכחים שיש להם עסק עם אנשים אחרים במצות החסד, עד שאפשרי להגיע למצב שהזולת הוא חפצא דמצוה (וידועים הסיפורים על המהדר במצוות שנטל גמד בידו בעת...
על ידי נחפשה דרכינו
26 פברואר 2019, 04:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל

אשמח אם תפרט לנו דוגמאות לדקדוקים שלהם אני אתן דוגמאות לזה, ואז יסביר גם מה שכתבו כבר. למשל הדין הוא שגמר מלאכה למעשר בדברים מסוימים הוא מילוי הכלי (באופן שאין מירוח). ובאופן שגוי מירח הוא מח' ראשונים אם חייב במעשר או לא. ויש נידון גדול לדוגמא באתרוגים שקוטף הפועל הגוי, ובעה"ב תוכ"ד העבודה מוצא אתר...
על ידי חגי פאהן
26 פברואר 2019, 09:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להצביע למפלגה לא חרדית משום פיקוח נפש

ראשית כל כידוע פיהם דיבר שוא וימינם ימין שקר. ידוע ומפורסם כי מה שמבטיחים לא מבטיחים לקיים כך שאין כאן איזה התחייבות לכך. שנית אם אכן נאמר שיש איזה התחייבות ע"ז (למשל מפלגה שכל המצע שלה ותכליתה הוא זה, בלו יצויר) לכאו' ניסוח השאלה צריך להיות מדוע לא חייבים להצביע לכזו מפלגה משום פקו"נ. עוד יל"ד שכי...
על ידי הכהן
26 פברואר 2019, 09:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול סיפורים מחכימים ואמרות שפר מרבותינו

הח"ח באהבת חסד כותב שגם מצוות באל"ח צריכות כונה, ומוכיח כן באריכות יעו"ש. ובזכרוני שבספר מעשה איש בשם א' ממקורבי החזו"א שמעיקר הדין אין צריך, אבל יש בזה עדיפות. וזה סותר למעשה הנ"ל, ויש לברר הדברים. וכעת אין הספר תח"י. לכאו' הדרך האמצעית היא למשל לבקר חולה כדי לקיים מצוות בוראי שציוני להיטיב לחברי ...
על ידי מלמד להועיל
26 פברואר 2019, 14:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פריימריז במפלגה חרדית?

האם אתה באמת סבור שאותם אלו שנבחרים במפלגות החילוניות בפריימריז, עוזרים לאזרח הקטן יותר ממה שעוזרים חברי הכנסת החרדים? הרי על זה אומרים, המפורסמות אין צריכין ראיה
על ידי המימד הנוסף של הענין
26 פברואר 2019, 14:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פריימריז במפלגה חרדית?

פשוט מאוד שזה יגרום להם לרקוד יומם ולילה לפי החליל של כל מי שיש לו כח להשפיע על דעת הקהל - אם ע"י קשרים או תקשורת או סתם פה גדול. אני מכיר אישית את המערכת מבפנים מסיבות אישיות ומשפחתיות. וכבר עכשיו המצב הוא שאם לא היו מתעניינים בדעת הקהל בכלל היה גורם להם להיות ממושמעים לגדולי הדור באחוזים גבוהים יו...
על ידי יחצאל
26 פברואר 2019, 21:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=19&p=527433#p526598 הוספתי את הדברים הללו גם בקובץ וורד מצורף בס"ד, מוצ"ש אור לי"ט אד"א תשע"ט, בשעה שמתו מוטל לפניו. ביקשוני לכתוב מעט. ההלוייה נדחית למחר בגלל בן הנמצא בחו"ל. חושבני שהכרחי למסור כאן מודעה, שהדברים נכתבים כאן בפורום סגור בין חברים. מלכתחילה הם...
על ידי רבה יוני
13 אוגוסט 2019, 09:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פלא עצום! "לא נגע בה עד יום מותו" למה באמת הוא לא כתב לה כתובה???

ונדייק
בוודאי היתה טהורה אחרת לא צריך להגיע לכתובה
ולגבי מיטה לא נאמר שום דבר בהלכה על בלי כתובה
עד כמה שגזרו על להתייחד בלא כתובה היו אנוסים
לכאורה היתה פה בעייה של כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה
ואת זה לא יכל לכתוב לבד
על ידי הכהן
13 אוגוסט 2019, 09:56
עבור לפורום
עבור לנושא

מכתב מידידי הרב יהודה יצחק אדלר זצ"ל

קבלתי עכשיו מהאלמנה שתחי'
ג.docx