החיפוש הניב 11 תוצאות

חזור

על ידי רוצה לדעת
19 פברואר 2019, 00:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש מקור

יש שמועה הפוכה בשם הגר"א ששמעתי מכמה אנשים ולא ראיתיה שאין לעשות שום השתדלות בשידוכים אולי הכוונה להגר"א כדלהלן: על ענין הזיווג אמרו במו"ק דף י"ח ע"ב מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאיש עיי"ש, ומבואר שבהנהגת זיווג יש הנהגה מיוחדת של "מה'" אשה לאיש. ועי' מש"כ הגר"א (ביהל אור עמ' ל"ג) שההתע...
על ידי מלמד להועיל
09 מרץ 2019, 23:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי עוברים הלאו של גאוה

התווכחתי עם מישהו בשבת מתי עוברים על הלאו של גאוה [לפי השיטות שיש על זה לאו] האם בשעה שהבן אדם מתגאה וזה מוגדר כלאו שאין בו מעשה או מתי שעושה איזה מעשה מסויים מחמת הגאווה שלו ולא היו לנו ראיות ברורות לזה ואשמח לשמוע סקרנות לשמה מי סובר שעוברים בזה על לאו ומי סובר שהוא לאו שיש בו מלקות (שהוא לכא' הנ...
על ידי אמלתרא
18 יוני 2019, 21:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

אצלנו בשטיבלאך נהגו האוספים לתת דרשה שלמה בזמן אשרי ובא לציון מה שגורם הרבה פעמים שאם הדרשה היא כדרשת שבת הגדול הציבור מפסיד קדושה דסידרא בציבור זה כבר בעיה רצינית. מאידך אנשים שמסתובבים לדעתי לא כ"כ מפריעים מי שרוצה נותן ומי שלא רוצה לא נותן, נראה לי שרוב הציבור לא מכוין עד כדי כך שיפריעו לו אם מי...
על ידי יהודה בן יעקב
09 יוני 2020, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה: בקשת ערך מאנציקלופדיה תלמודית - אם אפשר להעלות את הערך "חשד, מראית העין"

יוסף בן יוסף כתב:
09 יוני 2020, 17:45
לצערי לא נתן לי להעתיק את ההערות.

ניתן ללחוץ על עכבר ימני, ושם ישנה אופציה כזו
על ידי יעקב שלם
26 יוני 2020, 00:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביוגרפיה על ר' אריה לוין

אשמח לדעת מה הפולמוס שהיו על ספריו ומקורות שמחה רז כתב שני ספרים איש צדיק היה וצדיק יסוד עולם ספרים שנמכרו להערכתי בעשרות אלפי עותקים  (עשרות מהדורות) באופן כללי הוא מאוד מאדיר את אנשי המחתרות ומאוד מדגיש את הקשר של ר' ארה אליהם  כביכול זה היה עיקר חייו בנוסף בני המשפחה מתווכחים על סיפורים מסויימים...
על ידי ד.מ.
26 יוני 2020, 12:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיעורי הגר"מ שפירא זצ"ל

יש אישור מבני המשפחה
על ידי יהודה בן יעקב
27 יוני 2020, 23:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לבירור טעויות בתפילה

בקדיש רוב ככל החזנים אומרים 'תתקבל' בציר"י תחת הבי"ת, והוא טעות, וצריך לומר בפת"ח.

[גם מדברי המשנ"ב שכתב לומר בציר"י ב'יתגדל ויתקדש', משום שהוא לשון עברי, מוכח כן, שהרי על 'תתקבל' לא כתב כן, וא"כ הוא לשון ארמי].
על ידי דודי ברמץ
08 יולי 2020, 12:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש מקור דחוף: תשעה באב ייהפך ליום טוב ראשון

וכמו שאמר רבי לוי יצחק מברדיטשוב, שלעתיד לבוא, י"ז בתמוז יהיה יום טוב ראשון, וט' באב יום טוב שני, וכל ימי בין המצרים יהיו חול המועד. וכששמע את זה רבי ישראל מרוז'ין, אמר שתשעה באב, זה יום טוב ראשון, כל השנה חול המועד, וי"ז בתמוז יום טוב שני. אבל, ימי בין המצרים, יהיו לעילא ולעילא, שאי אפשר לדבר.  הי...
על ידי יעקב שלם
12 יולי 2020, 19:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

פתחי חושן בעיקר על הלכות עדות

תודה רבה
על ידי מבקש אמת
27 יולי 2020, 20:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רחיצה בתשעת הימים

תשובה מוזרה מאד!! רחיצה בתשעה באב היא אסורה מעיקר הדין ואסור להושיט אצבעו במים ואילו תשעת הימים הוא מנהג ולפי מה שנהגו, והיום פסקו הרבה פוסקים שמותר להתרחץ באופנים מסוימים. אה"נ ייתכן שאדם שמלוכלך בתשעה באב כולו בזיעה ומסריח כולו ייתכן ויהיה מותר לו לרחוץ עכ"פ בצונן אם עושה זאת מחמת טינוף ולא מחמת ...