החיפוש הניב 24 תוצאות

חזור

על ידי אאבבגג
12 ינואר 2020, 00:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אפשר לבנות ביהמ"ק בלי מלך?

יתכן שאין זה אלא הסדר בכניסתם לארץ ולא שתמיד יהיה כך הסדר
על ידי אאבבגג
12 ינואר 2020, 22:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם משה התפלל על ישראל בחטא המרגלים ?

משה התפלל שלא ימותו עם ישראל
אך לא התפלל לביטול הגזירה שלא יכנסו לארץ
ובשונה מחטא העגל שהתפלל שיחזור הקב''ה וילך עם ישראל
על ידי אאבבגג
13 ינואר 2020, 14:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקדמת אפרים היא רק לעניין הריבוי, וכשזה לא קורה מנשה קודם לו.

יתכן שאתה צודק
אבל לדעתי כדאי להדגיש שזו רק אפשרות
כי אחרת אתה הופך את לימוד המקרא לדבר שאין בו שום קריטריונים (מה שלא נכון) והדבר מביא לנזק שכל אחד אומר מה שמתחשק לו ומאבד בכך את המקום של הוורטים האמיתיים הנכונים והברורים.
לכן דעתי היא שכדאי להדגיש שמדובר רק באפשרות ולא בפשט עובדתי
על ידי אאבבגג
14 ינואר 2020, 21:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ידוע איפה נאמר המאמר של הרב פיבלזון?

שעין תחת עין היה נוהג בבית ראשון? תודה. דנים פה כל הזמן האם הרב פייבלזון אמר או לא אמר ולכאורה לא כל כך ברור הדיון והלא בכל דור ודור היו הסנהדרין מכריעים בשאלות שבאו לפניהם ואם היו מחליטים שהאמת מורה אחרת ממה שנהגו לפניהם היו משנים וכמו שמצינו בעמוני ולא עמונית ובמשנה ראשונה ובמשנה אחרונה ובאופן עק...
על ידי אאבבגג
14 ינואר 2020, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ההלכה יכולה להשתנות? מצאתי באיזה ספר

מצאתי באיזה ספר על הגמ' בר"ה דף ג ע"ב דמשמע שם דכורש היה גוי. ונראה לבאר דאין הכי נמי, דהשתא דקיימא לן דגוי הבא על בת ישראל הוולד כשר, שהוא ישראל גמור, הרי קיימא לן השתא דהיינו שבאו חכמים והכריעו בדבר. אבל בזמנו של כורש היו סבורים דהוולד גוי, ובפרט דיש שיטה בראשונים והוא שיטת רש"י ביבמות דהוולד כשר...
על ידי אאבבגג
16 ינואר 2020, 21:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

מאיפה אתה יודע שהוא לא מקבל הדרכה ממישהו כזה? ושוב אשאל, כל הזמן טענות 'כן דומה' 'לא דומה', ציטוטים מדומים מגדולי ישראל, השם של הבית מדרש לא מוצלח. ארור מכה רעהו בסתר אנשים יושבים ודשים בבני אדם, אם הם היו רוצים בתקנה היו בודקים בעצמם, היו הולכים לדבר עם הנפשות הפועלות, היו שואלים את ר' נתן רוטמן שד...
על ידי אאבבגג
16 ינואר 2020, 21:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

@שאר לעמו כתב עוד משהו כתוב בתורה: ו'אם לא סטית'.... ואמרה אמן אמן. אתה תמים או בת יענה, או אולי מצאת שם פינה חמה (זכותך!)? רצונך שאדוש ואסביר ברחל בתך הקטנה עם שמות וכו'. לא אני הכתובת. מי שמפרסם ועושה נפשות לשיטתו הלא מקובלת בפרוספקטים וכל מיני - חייב לדעת שהביקורת בא תבא. הוא לא יושב בקונכיתו, אל...
על ידי אאבבגג
16 ינואר 2020, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

עכשיו הבנו את הבעיה של בית מדרש הגר''א
אין שם לימוד גמ' בעיון !!!

(אל דאגה, אם היה, היו ידידנו אומרים שזה נורא ואיום כי זה על חשבון סדר א' של הישיבה)
על ידי אאבבגג
20 ינואר 2020, 12:52
עבור לפורום
עבור לנושא

הדור הבא - לאן?

מה אירע, והאם אירע בדור האחרון? האם יש איזה שינוי שמחייב אותנו בחשיבה מחודשת בהקשר לדור הבא, לעמלנו אלו הבנים? נראה ששאלות אלו עומדות בבסיס הדיונים באשכול על "אודות בית מדרש הגר"א". אבקש כפי שכבר בקשו באשכול ההוא שלא להגרר חלילה במריבה אלא לדון בנושא מתוך אחריות וכבוד החכמים הנמצאים כאן   בשורות קצ...
על ידי אאבבגג
20 ינואר 2020, 14:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדור הבא - לאן?

כל הטענות אחת לאחת כבר הועלו על שולחן מלכים בקום המדינה איך הטענה על האינטרנט עלתה על שולחן מלכים בקום המדינה? וכמוהן כל הנקודות שהועלו כאן פשוט לא היו קיימות בקום המדינה בהקשר לציבור החרדי. האם יש לדעתך נ''מ מה''אבחון חברה הזה '' לאיש חרדי פרטי? א''כ איזו? בהחלט כל מי שיש לו ילדים חייב לדעת באיזה ...
על ידי אאבבגג
21 ינואר 2020, 02:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

לכבוד..... אני חייב לומר לכם בכנות שאופן הדיון שלכם באשכול פשוט נמאס בעיני. אתם חוזרים שוב ושוב על אותם הדברים מבלי להתיחס למה שאומרים לכם. כבר כתבו כאן כמה פעמים שיש גיבוי לבית מדרש הגר''א על ידי הגאון ר' משה הילל הירש, הגאון ר' יהושע אייכנשטיין והגאון ר' נתן רוטמן. אבקש מכם לנסות לענות על שאלה קצר...
על ידי אאבבגג
21 ינואר 2020, 03:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

כמובן שבשביל להבין את מניעיהם של יהודים לא תמימים בכלל ואת כוונתם, כדאי להציץ ברשימת התודות ובתאריך ההצטרפות לפורום
על ידי אאבבגג
02 פברואר 2020, 09:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

לכבוד המנהל שליט"א רציתי לבקש בענין המחיקה שהכי מתאים למחוק דברים בלי מקור, כגון "אני יודע שפלוני אמר כך על פלוני" וכדו' כי זו הוצאת שם רע יש מספיק לדון בדברים שיש להם מקור, או בטענות בעד ונגד ואל לפורום להיות במה לשקרים אצטרף לדבריך ולפני שבוע כתבתי כאן הודעה חריפה מאוד כנגד אחד מראשי המדברים כאן ...
על ידי אאבבגג
02 פברואר 2020, 15:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

השאלה היא למה רמי"ם צעירים ובנים וחתנים של הרמי"ם החשובים הולכים אל הרב שריבר והרב ענבל ? אולי ואולי בלבד לגודל הקושיא ולרוב הדוחק יש ליישב שאולי פשוט יש להם דברים טובים לומר? כמובן אם לא נניח ש'הוא פשוט לוקח אותם' כדברי הרב דרורי, והרב שרייבר עומד ביחד עם הרב עינבל בצומת רמות ומלסטמים את העוברים ו...
על ידי אאבבגג
05 פברואר 2020, 10:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדור הבא - לאן?

למרבה הצער גם כאן וגם באשכול שננעל יש התעלמות מהנקודה הפשוטה והאמיתית. יש לנו תורה, שקיבלנו אגודה וחבוקה עם המסורת. אין לימוד בתורה בלי המסורת וההשקפה שהעבירו לנו רבותינו מנחילי התורה. יש אמנם לאחרונה אופנה כזו שמלגלגים על המושג השקפה, (וכותבים 'השקופה'), אבל אני מספיק זקן כדי לזכור שעד לא מזמן היה...
על ידי אאבבגג
16 פברואר 2020, 13:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכון מנדל

ציטוטים מהפורום השכן   (מהרב איש ספר) ג. בהשגחה פגשתי בשבת יהודי, שסיפר לי כי הוא השתתף במפגשים במכון מנדל ביחד עם הרב אוריה ענבל, לדבריו הופעתו של הרב ענבל במפגשים היתה אופוזיציונית באופן קיצוני ויוצא דופן. הוא מספר שהוא לא חדל מלהתעמת עם המרצים. הוא הוסיף, שבין שאר טובות ההנאה המובטחות למשתתפים שם...
על ידי אאבבגג
17 פברואר 2020, 07:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכון מנדל

הקשיתי לעיל כבר על הטענה שזה רק ל"להבא" איך אוסרים מכאן ולהבא אם לא ע"י עובדות שהיו למפרע, ודדאי שגדו"י ראו בעיות שקרו במכון הנ"ל ולכן כתבו כתבם. זה מאוד פשוט, ואני ינסה להסביר אם יהודים הולכים לגור בעיר מסויימת, או שהם הולכים לעבוד בעבודה כלשהי, או שהם לומדים תורה מרב פלוני, ולאט לאט רואים שיש הצט...
על ידי אאבבגג
17 פברואר 2020, 21:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכון מנדל

לא מצליח להבין 
אתה בא להתווכח עם גדולי ישראל? או שאתה בא לומר שאתה חושב אחרת מהם?
על ידי אאבבגג
23 פברואר 2020, 10:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אין מרחק גדול בין שקר לאמת ההבדל הוא קטן ודק שקר הוא שקר ואמת היא אמת אתה אפילו לא מבחין בין שני סוגי בעיות שרחוקות זו מזו כרחוק מזרח ממערב אותו ר''מ התלונן על דברי אפיקורסות אם לא תפסת את זה, (שהש''ס לא מתאים היום) כאשר דברי הרב עינבל הגיעו בכיוון ההפוך בדיוק. (שלא נכון לומר שבאופן עקרוני הלכות ממו...
על ידי אאבבגג
24 פברואר 2020, 13:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

לרב נא לחשוב ראשית אני מאמין שכולנו מודים לך על העלאת השיח והבאת חומרים מעניינים כבר הערתי מקודם על הדרך שבה לדעתי יש טעם להביא תמלולים. ואומר שוב, גם אם אין לך כוח לתמלל את הכל, ראשית עליך לציין שדילגת משפט או קטע גם אם לך נראה שזה לא חשוב או משמעותי. אחרת יש בכך משום הטעיית הקורא. שנית, את ההקלטה...
על ידי אאבבגג
24 פברואר 2020, 13:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

על כל פנים מתערבבים פה כל הזמן כמה 'בעיות', יש שכותבים על דברי כפירה, יש שאומרים שיש פה נזק חינוכי, או שלומדים תורה שלא כמו המסורת של וולאז'ין, או ששומעים את זה תלמידים שאינם ראויים מכל מיני סיבות וכו' וכו'. אז דברי האפיקורסות היחידים (עין תחת עין, כביכול בדו חז"ל מליבם שהוא ממון) שצוטטו בשמו במסיב...
על ידי אאבבגג
25 פברואר 2020, 18:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

הרב אברך צעיר לא נוכל להתמודד עם אנשים 'חושבים' שיודעים בדיוק את המינון המתאים, כמה לפתוח כמה לסגור, איזה משפט מזיק לבחורים ואיזה לא. אני חושב שכדאי להמתין, הלא לפי עדותו של 'החושב' הוא כרגע בקשרים עם ר' נתן רוטמן בשביל לדאוג לבחורי ישיבות למסגרת הולמת, הוא בוודאי יידע כבר איך וכמה לומר. ניתן לו לגד...
על ידי אאבבגג
15 מרץ 2020, 03:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

יוסל'ה כתב: ↑26 פברואר 2020, 23:08 מישהו יודע דבר טען לי, שבסופו של דבר ענין הפיקוח של הרב פרידמן, לא יצא לפועל. שקר מוחלט! בדקתי עם בחורים אצל הרב צבי פרידמן, ואמרו לנו שהעניינים בטיפול והוא עדיין מפקח ובאמצע לגבש עמדה והתנהלות. כל אחד שישאל את עצמו - מי אלו שמפיצים את השמועות האלו ומה המטרה שלהם....
על ידי אאבבגג
20 מרץ 2020, 01:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפור (בעז"ה) לא אמיתי שהתפרסם בפרוג.

עקביא בן מהלל אומר כתב:
20 מרץ 2020, 01:08
לילה כתב:
20 מרץ 2020, 00:36
פשוט, תזמינו משטרה בכל מקום שאתם רואים בית כנסת שלא עומד בכללים

אבדת את הצפון, חלית בקורונה.. או מה?

מכתבי הרבנים אומרים שאין לקיים תפילות באופן שנוגד את הוראות משרד הבריאות, מכאן שמי שעושה זאת מזיק את הרבים, מכאן שמותר לקרוא למשטרה בכדי לעוצרו מלעשות זאת
פשוט