החיפוש הניב 37 תוצאות

חזור

על ידי מאן דהו
04 יולי 2019, 22:58
עבור לפורום
עבור לנושא

תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים

מצאתי כמה תמונות פחות מפורסמות על גדולי ישראל בדור הקודם. מתוך אתר מכירות תמונות ואוספים נדירים. גם אתם מוזמנים לצרף תמונות נדירות. רק לא לשכוח למספר. הבהרה. כל התמונות באשכול פתוחות בסינון הרגיל של נטפרי. למשתמשים בהגדרות קהילה מסוימות בנטפרי או בסנן אחר חלק מהתמונות יוצגו כחסומות. ההסבר הוא שתמונה...
על ידי מאן דהו
04 יולי 2019, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות נדירות של גדולי ישראל - תמונה 2

תמונה מספר 2


רבי יחזקאל אברמסקי.jpg

מה הרקע לצילום התמונה, היכן ומתי? מיהו האיש שיושב לידו?
על ידי משכנות יעקב
24 יולי 2019, 16:36
עבור לפורום
עבור לנושא

התושבע"פ שבידינו

התושבע"פ שבידינו היא משני מקורות: המסור בידינו עד סיני, והכרעות בדברים שנשתכחו. והנה המסור בידינו כמובן אין בו לא מחלוקת ולא שינוי. אבל ה"החזירן בפלפולו" זה דבר שסנהדרין יכולים לחלוק ולטעון על פי דרשא אחרת שמסיני נאמר הפוך. וכמבו' בר"מ ממרים ב' א' וא"כ יתכן שבדורו של שמעון הצדיק סברו תפילין של רש"י ...
על ידי בן של רב
19 אוגוסט 2019, 15:58
עבור לפורום
עבור לנושא

דרוש פתרון טכני לחסוך את הקושי הטכני שנוצר ע"י הבעת התודה

כל אימת שלוחצים על הסמל בצורת יד ומביעים תודה על הודעה של מישהו. צריכים להמתין עד שהמסך יחזור לעצמו. מסתמא זה גורם לרבים להתקמצן בהודאותיהם על הודעותיכם... כמדומני שבתוכנה שהיתה כאן בעבר זה לא היה. נכון? אז אם אין רבבות חברים בפורום החולקים על חידוש עצום זה... ואם זה לא קשה לשדרג בחזרה לשדרוג העתיק ...
על ידי דורדיא
23 אוגוסט 2019, 00:51
עבור לפורום
עבור לנושא

השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

את חטאי אני מזכיר היום ולאחר זמן ממושך שבו לא ביקרתי בגן החיות "התנכ"י" נכנעתי לילדיי והלכנו השבוע לטיול שם, והאמת היא שנזדעזעתי!! 70% מציבור המבקרים היו חרדים! (והשאר דלי"ם, ערבים ועוד טיפה חילונים) כך שלכאורה ברור הוא שאם ציבור היראים היה מדיר רגליו ממקום מחלל שבת זה הנהלת גן החיות היו חושבים פעמי...
על ידי אחד התלמידים
17 אוקטובר 2019, 10:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאילת אייפון כדי לסרב ולבזות בעליו

אני סבור שבימים כתיקונם זה אכן לא ראוי הסיפורים עם העזות של הילדים, אבל היום אין הימים כתיקונם אנחנו בתוך מגפה נוראה, כפי שיכול כל אחד ברחוב לראות, [ודרך אגב למה זה הולך ביחד עם רכב, כל נהג רכב מחזיק גם אייפון] ובזמנים כאלו גם דרך החינוך אינה כפי הרגילות, כפי שכתב הרמב"ם בענין שבירת המידות. בשביל ש...
על ידי איש ווילנא
29 נובמבר 2019, 10:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הספד הרב שך על הרבי מסאטמר

אחר הויכוח החריף בין שני הצדדים שפחות נכנס להגדרת הטענות אני מנסה להבין על מה בדיוק הויכוח החריף ואני לא כך מצליח להבין שקרו ניסי הצלה מימי הקמת המדינה כולי עלמא מודים ושהישוב החרדי בארץ גדל ונתרבה ונתחזק וזה עצמו נס גדול כולי עלמא מודים ומאידך וודאי שאין זה בזכות אי שמירת תורה ומצוות אלא אדרבה בזכו...
על ידי כלפי ליא
29 נובמבר 2019, 13:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הספד הרב שך על הרבי מסאטמר

זה שלשתיהם קראו סאטמר זה לא אומר כלום, אין שום קשר בין האדמו"ר דאז ודעותיו לאדמו"ר דהיום ודעותיו ופעולותיו, לא הבנתי מה ראו לנכון להביא את אותו הספד, אולי מפני כבודו הביאו כן. לא רק שאין שום קשר, הוא סטה לגמרי מדרכו שאחז שאסור להתגרות באומות וצריך לנהוג גם במדינת ישראל כמו בכל הגלויות, מלבד עצם ההכ...
על ידי יואל נהרי
29 נובמבר 2019, 14:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הספד הרב שך על הרבי מסאטמר

מה ענין קנאות לפה? לשמור על קדשי ישראל שלנו זוהי קנאות? אתה טועה טעות בסיסית במושג קנאות. המושג קנאות נאמר על קנאת אדם לכבוד הקב"ה בנוגע לאחרים שמחללים את שם קדשו עיין בסוגיות בסנהדרין כל הציורים שקנאין פוגעין בו, זו מדרגה גבוהה מאוד, כאן אנו מדברים על עצמנו. אז אנא לא לדחוף זאת בלי קשר. אבל זה בדי...
על ידי יואל נהרי
29 נובמבר 2019, 15:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הספד הרב שך על הרבי מסאטמר

פוגעים וחוזרים ופוגעים שנים ע"ג שנים בכבודם של כל גדולי ראשי הישיבות בדורנו, ואין פוצה פה
ופה, על דמיון של פגיעה בבית הגר"ש [הזכרתי את בית הגר"ש, נא לדייק, רק על נכדים מותר לדבר?], כולכם נזעקים, מדות מגונות ומה לא.

טלו קורה מבין עיניכם.

מבחינתי הנושא הסתיים. אפריילאכן שבת.
על ידי יואל נהרי
12 ינואר 2020, 15:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

קראתי בשבת באיזשהו עלון, שהרב שך שאל פעם את רבי משה שפירא בדרך טרוניה: מאיפה לקחת את הדרך שלך ? ר' משה ענה לו על אתר: מפוניבז' [הרב דסלר].. הרב שך בתגובה החוה בידו בתנועה כאומר שגם את דרכו של הרב דסלר הוא לא חיבב במיוחד. ולכן? התכוונתי רק להראות שוב את מה שכבר העלו פה, שתמיד היו את שתי הגישות, ואם ...
על ידי יהודי תמים
14 ינואר 2020, 01:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקר פורום לתורה

למשל: מאוד מוזר לי שלא הביאו אופציה אחת נוספת בסקר -
"כותבים רבים בעלי אג'נדה סגורה וצולי"ת".
או "דריסת רגל חזקה לבעלי השקפה קנאית וסקריקית"
או "כותבים רבים בעלי אג'נדה של הקצנה דתית בעלי אופי סכסכני. ובעלי דעה מפלגים מסוימים"
וכן על זה הדרך.
על ידי שי גולד
14 ינואר 2020, 09:32
עבור לפורום
עבור לנושא

בואו נראה איך למדו פעם ואיך לומדים היום...

שימו לב הרעק"א "מתנצל" על הקושיא! - הרע"א בברכות דף יד:
אוצר החכמה_162649.jpg
על ידי ספר וסופר
14 ינואר 2020, 21:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ידוע איפה נאמר המאמר של הרב פיבלזון?

אני אישית חושב שיש כאן [בעניינו של הרב פייבלזון שליט"א] ענין של 'טעם'. וגם על זה נכון המושג 'על טעם וריח אין להתווכח'. ומניסיוני בכמה פרשיות בציבור במשך השנים, המון פעמים ניסוח שקצת צורם, גורם לאנשים שלא רגילים בזה לפרש את הדברים בצורה מאוד קיצונית ומוגזמת. לפעמים זה ענין של 'תרבות' וכדו', שמביאים א...
על ידי יעקב שלם
14 ינואר 2020, 21:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ידוע איפה נאמר המאמר של הרב פיבלזון?

אאבבגג כתב:
14 ינואר 2020, 21:28
ורואי רע יראו רע
ורואי טוב יזכו לאורו

יישר כח על הדברים הנפלאים

מה המקור של המשפט בו סיימת
הוא נפלא
ונראה לי צריך לכתוב אותו בתחתית המגבעת של כמה מהניקים בפורום..
על ידי מלך שבא
14 ינואר 2020, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ההלכה יכולה להשתנות? מצאתי באיזה ספר

א. הדברים המצוטטים לעיל מביאים לידי גיחוך ויש להניח שלא יצאו מפי הגרי"ש. בגמ' אין שום מקור שהיה ישראל, אלא רק מבואר בגמ' שהיה ממלכי או"ה ולכן ראוי למנות לו מתשרי. והרי פשוט שאם היה מלך מישראל שימלוך על אומה מאומות העולם ימנו לו מתשרי, שהדבר אינו נקבע לפי המלך אלא לפי האומה שמולך עליה, ופשוט. מלבד זא...
על ידי ספר וסופר
14 ינואר 2020, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

להבין - אתר שיעורים ר' משה שפירא

אתר חדש שהושק השבוע [האתר עדיין בבנייה, ויש בו תקלות, אולם עם השימוש של הציבור ושליחת הערות ב'יצירת קשר' כך יותקנו הדברים יותר במהירות]. באתר - כל שיעורי ליל שישי של ר' משה זצ"ל, מסודרים לפי נושאים ותתי נושאים שנידונו בשיעור. כולל מקורות וציטוטים המובאים בשיעור, עם אפשרות לחיפוש. עבודה מאומצת של צוו...
על ידי ספר וסופר
15 ינואר 2020, 22:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

יש לקחת בחשבון כי הדיון אצלינו בסוגיות שכאלו הוא בבחינת "שימוש באוצר מילים קטן"... תפוחי זהב במשכיות כסף! והמצב הזה יוצר, שכאשר מדברים דברים עדינים ודקים, הן לביקורת והן לשבח, זה גורם לאנשים לא להבין את השפה בכלל. רק מפטירים - 'אהה! זה שוב אותו אחד שאומר שכולם קצת צודקים וקצת לא', ואת מה שהוא בא לו...
על ידי שאר לעמו
16 ינואר 2020, 21:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ההלכה יכולה להשתנות? מצאתי באיזה ספר

אף שפותח האשכול נתן כותרת 'פרופוגנדה' במטרה למשוך העין, אבל התכוון למשהו ספציפי, מ"מ כיון שזו הכותרת, והאשכול יכול לפרות, אמרתי להביא עוד נקודה דומה בהלכה המשתנה: בחו"ל נהגו כולם כשקיעת ר"ת, ופה בארץ ואף בכל התפוצות, השתנתה ההלכה הן לחומרא והן לקולא לגמרי! אמנם זה בעקבות דברי הגר"א על החוש המכחיש, א...
על ידי משכנות יעקב
20 ינואר 2020, 17:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

כל הדיון כאן מזכיר ממש את הדיון בשנות תשטו' בעסק הביש או הפרשה - https://www.hamichlol.org.il/%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A9 14 עמודים שדנים במשהו, יש אומרים שזה נפלא וחשוב, ויש אומרים שזה חדש אסור, ויש אומרים שזה בכלל לא חדש, ויש אומרים שזה שינוי, ויש אומרים שזה שינוי מצוין שמתאי...
על ידי יהודי תמים
21 ינואר 2020, 01:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

ובנימה אישית אבקש מהרבנים
שלמה בן דוד 15, דוידי, חיים 11, דרורי, עוזי
שיתנו לי לייק
לפחות פעם אחת
;)
על ידי שאר לעמו
21 ינואר 2020, 11:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדור הבא - לאן?

אתה מתכוון שהיות והציבור החרדי פעם היה קטן, ויכולנו לשרוד, לכן זה שהוא גדל זה מיותר, ולא נורא אם יפלו כמה לאבדון. עדיין אנחנו גדולים.. ויש מנדטים בכנסת..
מה שאתה לא רואה, כמו שהזכירו בפתיחת השאכול, שהלב נהיה ריק, כי אין אתגר, והמבצר הוא מנייר, ומשם הדרך קלה. בדיוק כמו בין שתי המלחמות (מסיבות אחרות).
על ידי מבקש אמת
22 ינואר 2020, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדור הבא - לאן?

איני יודע מה התכוון הכותב, אך נראה לי שהאמת היא איפשהו באמצע. המשפט של איש התקשורת הנ"ל יש בו נקודת אמת, אם כי לא בצורה בה הוא רואה אותה. הנ"ל חושב שבדורינו נגמר המושג של ציות לסמכות גדולי תורה, וזאת משום שלדעתו כל המושג של ציות לדעת תורה הינה המצאה של עשרות השנים האחרונות, דבר שכולנו יודעים שהוא שק...
על ידי בר נש
29 ינואר 2020, 00:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אם לא יערב אדם את דעתו האישית ויראה שאינה מסתדרת עם התורה איך תשתנה דעתו ותהפוך לדעת תורה? תמיד יהיו לו שתי דעות זאת האישית וזאת של התורה. וכפי מה שהבנתי בבית מדרש הגר"א ס"ה נותנים ביטוי לדעה האישית (מה שבהרבה מקומות משתיקים)תוך התבטלות מוחלטת לדעת ראשונים במחשבה שניה - אם הבנתיך נכון, כוונתך שכל א...
על ידי הנופל
29 ינואר 2020, 15:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

הקדמה לבית היין הגרחי''ש.PDF
על ידי יעקב שלם
31 ינואר 2020, 00:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

חנינא בני כתב:
30 ינואר 2020, 09:18
אין מנוס מלהקים סנהדרין של ניקים ולחדש את עונש המוות, רק כך יבא הסדר ויושלט הצדק
יש לחשוש כיון שאמרו חז"ל אל תהי דן יחידי ודו"ק
 
על ידי חנינא בני
02 פברואר 2020, 09:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

לכבוד המנהל שליט"א
רציתי לבקש בענין המחיקה
שהכי מתאים למחוק דברים בלי מקור, כגון "אני יודע שפלוני אמר כך על פלוני" וכדו'
כי זו הוצאת שם רע
יש מספיק לדון בדברים שיש להם מקור, או בטענות בעד ונגד
ואל לפורום להיות במה לשקרים
על ידי משכנות יעקב
02 פברואר 2020, 10:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

מה קרה? כתבו בפורום... למה לוקחים כ"כ כבד?
על ידי אנונימי
02 פברואר 2020, 14:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

לי לא מפריע כל ההשמצות כביכול "התפתחות ההלכה" ועוד מרעין בישין. כי לפי מה שאני ראיתי זה מצוץ מן האצבע. מה שמפריע לי, זה שלמקומות כאלו היו צריכים ללכת בחורים דווקא מישיבות הפחות נחשבות, שממילא בדרך כלל [ובלי להכליל] יש שם יותר בחורים שצריכים חיבור והעשרה של תנ"ך ומשנה וכוזרי. אבל מה שבפועל קורה זה ש...
על ידי מנהל פורום אקטואליה
03 פברואר 2020, 14:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

נראה שהנושא מוצה די והותר.

כל מי שיש לו משהו "חדש", אדרבא.

ניתן לפנות אלי בהודעה פרטית.