החיפוש הניב 350 תוצאות

חזור

על ידי חלק א׳ ממעל
14 פברואר 2019, 18:45
עבור לפורום
עבור לנושא

במ"מ בתוך הסעודה

המ"ב בסי׳ קס"ח סק"מ העתיק דעת המג"א דכל מיני פת הבאה בכיסנין מברכים עליהם בתוך הסעודה אם אין באים מחמתה, והוסיף לעיין בביאה"ל שכמה אחרונים חולקים עליו. ומכיון שאין אני בקי בדרכי המ"ב הוקשה לי שמכיון שבביאה"ל הכריע לדינא דלא כדבריו אמאי ניסח כך במשנה ברורה בנוסח שיכולים לטעות לנהוג כמג"א. אם יוכלו חו...
על ידי חלק א׳ ממעל
15 פברואר 2019, 10:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושה היא פרישות או דוקא ריבוי תענוגי עולם הזה

בן של רב כתב:
חלק א׳ ממעל כתב:עי׳ מס"י פכ"ו שהאיש המתקדש גם מעשיו הגשמיים חוזרים להיות עניני קדושה עי"ש וכמדו׳ שלא כ׳ שהקדושה היא החיבור לעולם להעלותו
האם באמת 'חלק אלוק ממעל' חושב שזה לא היינו הך?
ודאי שלא, כי אין כונתו שיש להתחבר לעולם כדי לקדשו אלא שגם מה שכן אוכל הקדוש (וזה יכול להיות בסיגוף הכי גדול) הוא מתקדש.
על ידי חלק א׳ ממעל
18 פברואר 2019, 00:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: במ"מ בתוך הסעודה

גבריאל פולארד כתב:
חלק א׳ ממעל כתב: (זכורני שיש עוד ביאור הלכה שדן בזה וכמדומה שהוא בצד ימין - עמוד ב׳ ואולי גם הוא עוסק במי שאוכל מזונות אחרי קידוש, -ב׳ התנאים לא מוכרחים, יש"כ מראש למי שישיב לי אבדתי אם הייתה לי באמת אי פעם ;) ).
אני מניח שהתכוונת לבה"ל בסי' קעו.
ברוך אתה לשמים שהשבת לי אבדתי
על ידי חלק א׳ ממעל
19 פברואר 2019, 17:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לעירייה לתת קנס?

כשמוטלה קרליץ נתבקש ע"י הגראי"ל להיות ראש עיריית ב"ב ולשקם אותה מהגרעונות והשביתות וכל החילול השם שהיה אז (הריח עודנו באפי... ) היה אביו רבי ניסים (לרפו"ש) בלחץ אטומי אולי זהו איסור של מוסר וגזלן וערכאות וכו' (עד כאן מידע מתוך המשפחה ומכאן ואילך שמועות מהרחוב) ואומרים שהרב אלישיב התערב לעשות סדר בכ...
על ידי חלק א׳ ממעל
20 פברואר 2019, 15:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקיחת תקציבים

מי זה המדינה הציונית וכו'? גפני או ליצמן? ואולי דרעי? ואולי הקנאים בכשרונם הרב סתם מבלבלים אותנו? יש כאן בסה"כ בנין שרוב הדיירים בו רשעים לצערינו וממילא הם הרוב בקופת ועד הבית ולכן הם מצליחים לקבוע ולהכריח שזו לא מדינת הלכה. מי שרוצה שלא ישתמש במעלית... כמובן שיש עוד זויות שונות לנושא (והעליתי רק א...
על ידי חלק א׳ ממעל
28 פברואר 2019, 20:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתב עת למקרא - "פשטות המתחדשים" גיליון חמישי

נדיב לב כתב:הגאון רבי אברהם יצחק קלמנוביץ התבטא כנגדו בחריפות ואמר שיינו יין נסך.
מי זה?
אגב, א. יש שם ביטויים הסותרים לכבוד התורה וראוי שלא להעלותם.
ב. אין שום תועלת בהזכרת יחסו להקמת דגה"ת, וד"ל...
על ידי חלק א׳ ממעל
18 מרץ 2019, 20:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"ד לנדוי

מרן שליט"א הוציא ב׳ ספרים כל א׳ לע"נ א׳ מהוריו ורשם ע"ז שמו זכר טוב על אביו זכר דבר על אמו במשך השנים אחיו שרי׳ בעל הוצאת הספרים ש.ל. הדפיס בסוף חלק מהספרים שהו"ל גליונות והערות מאחיו וכגון מהרי"ט, שער משפט, קו׳ ר׳ חיים יונה וסדר משנה סנהדרין, קצה"ח, חמדת שלמה ועוד כמו"כ ההערות וציונים בילקוט מפרשים...
על ידי חלק א׳ ממעל
23 מרץ 2019, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גישה מעניינת ביחס לבנין ארץ ישראל

אבל מה יעשו אלו שבלי להשמיץ אחרים ולהתנשא על כולם למה להם חיים
והכל בשם ה׳השקפה הטהורה׳ המסורה להם
על ידי חלק א׳ ממעל
05 אפריל 2019, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול "מעמד פתיחת ישיבת בין הזמנים"

כי הפורום אינו המקום לכל הממורמרים להוציא את תלונותיהם על שלוחי דרבנן (והאמת שעל גדו"י) גם אם ימי בחירות היום...
על ידי חלק א׳ ממעל
15 אפריל 2019, 18:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "סופר פארם" בזמן האמוראים.

במבי כתב:
15 אפריל 2019, 16:37
מה שמוזכר במקורותינו בשם "ראש תור" (מובא אולי בכלאיים או שביעית)

אחד הפירושים של המילה "אלוף" הוא שור כנאמר אלופינו מסובלים אין פרץ וגו'
א. בכלאים.
ב. וכתיב שגר אלפיך.
על ידי חלק א׳ ממעל
16 אפריל 2019, 02:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקראת הייארצייט של יש"ו - כעת שריפה בכנסיית נוטרדאם. האם זה בזכותנו, או אולי דוקא יש להצטער

ברגעים אלו יש שריפה אדירה בכנסייה זו בפריז עד כדי שהגג קרס ואין שליטה על האש. המדובר בכנסיה בת 700 שנה שכיום מבקרים בה 13 אלף איש בשנה! והנה בעיר זו יצאו הכמרים לשרוף את התורה בתקופת מהר"ם מרוטנבורג. א. מעל 13 מליון מבקרים כל שנה וכמדו׳ שזה מהמקומות המתויירים ביותר בעולם ואולי אף המקום הכי מתויר. ב...
על ידי חלק א׳ ממעל
18 אפריל 2019, 17:32
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי חלק א׳ ממעל
18 אפריל 2019, 20:33
עבור לפורום
עבור לנושא

קונטרס נפלא המתאר את הקרבת קרבן פסח

קיבלתי קונטרס נפלא ביותר המתאר את העלי׳ לרגל והקרבת קרבן פסח בצורה מענינת מאד ומסודרת, וכן יש בו הרבה חשבונות והערות יפות וכגון כמות המזון והעצים והנסכים שהי׳ נצרך לזה וכמה קרבנות הקריבו בדקה וכמה מקום הי׳ לכ"א בעזרה לעמוד וכדו׳, ומכיון שאני לא מצליח להעלות כקובץ מצורף אשמח אם א׳ מחו"ר שיודע יהי׳ מו...
על ידי חלק א׳ ממעל
21 אפריל 2019, 00:10
עבור לפורום
עבור לנושא

חומרות ודקדוקי פסח

מכיון שיש שמזלזלים בחומרות והדקדוקים שנוהגים בפסח וכדו' צרפתי בזה דברי רע"א ז"ל ומרן הגר"נ קרליץ שליט"א לרפו"ש
על ידי חלק א׳ ממעל
23 אפריל 2019, 20:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יסוד ההבדל בדרכי הפסיקה

ודאי שאין כונתו שמא היקל החזו"א יותר מדי אלא בדך הפלגה אמר כתגובה על השאלה.
ואגב, אם היינו נוהגים כחזו"א בפסח היו זורקים אותנו מהבית, החזו"א דפק 2 פעמים על המגירה של הלחם והסתכל שאין פירורים והניח שם את המצות ובשבת לפני פסח לקח מצה ללחם משנה עם החלה ואח"כ ניער אותה והחזירה למקומה.
על ידי חלק א׳ ממעל
27 אפריל 2019, 20:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נגיעה ביד במאכל חם

מוזר מאוד. אם יש למישהו את הספר כאיל תערוג שיבדוק אם זה כ׳ שם האמן לי שלא המצאתי את זה... בשבילי זו הייתה הפעם הראשונה בכלל ששמעתי נידון בנושא, והענין הפתיע אותי מאד... [לא עצם הנידון באיסור אכילת בשר אדם שהשיטות והדעות היו ידועות לי, אלא בחשש של נתינת טעם בדייסא מבשר אדם]. תנוח דעתך, לא התכונתי לע...
על ידי חלק א׳ ממעל
28 אפריל 2019, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקיים בנו חכמי ישראל - אשכול שמות גדו"י ותפילות לרפואתם השלימה

נדיב לב כתב:
27 אפריל 2019, 23:29
וכבר התבטא מי שהתבטא על רבי נסים שזכה להתעטר במידת השוויות שזו הדרגה הגבוהה ביותר במעלות הענוה כפי שכתב המסילת ישרים כמדומני
ואמר הגר"נ גוטנטג שליט"א שא"ל הגר"נ שולמן זללה"ה שמרן הגר"נ שליט"א הוא בבואה דבבואה של החזו"א במידות
על ידי חלק א׳ ממעל
30 אפריל 2019, 15:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכה על סיגריה אלקטרונית

מלאכ כתב:
30 אפריל 2019, 14:57
פעם אמר מרן הגר"ע יוסף זיע"א מה יברכו על סיגריה ברוך שורף ממונו בידו?
שמעתי מת"ח א׳ שליט"א שאם אדם רוצה לעשן וגם ליתן לחברו יתן לחברו קודם כי חייך קודמים :lol:
על ידי חלק א׳ ממעל
30 אפריל 2019, 18:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עלוני קדושת ציון.

שאר לעמו כתב:
30 אפריל 2019, 18:10
חלק א׳ ממעל כתב:
30 אפריל 2019, 15:03
😂😅😆😃😄😊😀
תגובות זולות מסוג זה מקומם לא יכירם בין בני תורה.
בני תורה אמיתיים כמו פעם לא אמורים להזכיר כל מיני שמות בפורום תורני...
על ידי חלק א׳ ממעל
08 מאי 2019, 22:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אנו מודים - אך לא דיינו | שיר

שמעיה כתב:
08 מאי 2019, 22:45
יוספזון כתב:
08 מאי 2019, 22:13
אנו מתאבלים - עלי אש וקדחת, נפלנו מן הפח אל הפחת, מרוצחי גופות לנשמות רוצחת, ומובילים לבאר שחת.
ברוסיה היה לך יותר טוב מבחינת רציחת נשמות.
וכי היו חסידי סאטמאר ברוסי׳?
על ידי חלק א׳ ממעל
09 מאי 2019, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעת רבני בני ברק כנגד ההשתתפות בהופעות זיקוקי הדינור ביום אידם

אולי כי הייחס שלנו אליהם כאילו הם כלום (ולא כמו הקנאים שחושבים שהם ׳משהו׳ ולכן כל היום צריכים להלחם איתם)?
על ידי חלק א׳ ממעל
10 מאי 2019, 11:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

@יהודי של פעם
מי מסר לך מדור דורים שרק המ"ב יכל להכריע דלא כמג"א ולא החזו"א?
על ידי חלק א׳ ממעל
10 מאי 2019, 14:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקדשת יום הלימוד בישיבה ביום הזיכרון לע"נ חללי צה"ל

בישיבה מסויימת כמובן שלא ננקוט בשמה, חרדית לכל דבר, הוקדש ביום הזכרון הלימוד לע"נ החללים של צה"ל, הדבר הופיע על גבי לוח ממוחשב. מה הציבור אומר על כך? אולי משהו תרם להם, ע"מ שהלימוד ייזקף לזכת החיילים. יתכן, ואז? ממנ"פ אם זה ראוי מה צריך תרומה, ואם זה לא ראוי מה יעזור תרומה? אפי׳ לא מצחיק, לא היינו ...
על ידי חלק א׳ ממעל
10 מאי 2019, 14:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקדשת יום הלימוד בישיבה ביום הזיכרון לע"נ חללי צה"ל

יעבץ כתב:
10 מאי 2019, 13:40
לא לעניין.
ובהזדמנות זו, מה דעת הציבור על הישיבה בבני ברק שמניפה את הדגל ביום אידם על גג הישיבה???
חטפת לי את המילים מהמקלדת...
על ידי חלק א׳ ממעל
10 מאי 2019, 14:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקדשת יום הלימוד בישיבה ביום הזיכרון לע"נ חללי צה"ל

יעבץ כתב:
10 מאי 2019, 13:40
לא לעניין.
ובהזדמנות זו, מה דעת הציבור על הישיבה בבני ברק שמניפה את הדגל ביום אידם על גג הישיבה???
והנה עוד
IMG-20190510-WA0120.jpg
וזה גם ראי' שבשביל החזקת הישיבה מותר
על ידי חלק א׳ ממעל
10 מאי 2019, 16:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דגל ישראל במוסדות מתוקצבים על ידי המדינה

תפסיק להשמיץ. זה פשוט בלתי נסבל השנאה העיוורת הזו לכל מה שלא מוצא חן בעיניך הוא מגוחך??? קצת בגרות. ראש עיר אנטישמי? למה כי הוא מסוכסך עם ר' יגאל רוזן.. הרי כל הקהילות החרדיות תומכים בו. 1. אני פשוט קורא קבוע של העלון ומשם מגיע הדעה עליו. 2. חוץ מקהילת בני התורה המבינים בעם הנתמכים בעזרת היועץ ועוד...
על ידי חלק א׳ ממעל
10 מאי 2019, 16:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דגל ישראל במוסדות מתוקצבים על ידי המדינה

זקן ויושב בישיבה כתב:
10 מאי 2019, 16:55
חלק א׳ ממעל כתב:
10 מאי 2019, 16:42
גם לו נניח שזה נכון (אא"כ זה בא מקו במערכה שמנסיון רוב דבריהם מעוותים ומסולפים אם לא שקרים), הרי זה מאד הגיוני להתחנף לרשע בשביל שלא יזיק
הגיוני וברוררר, אז מענין מה קרה לר' יגאל?
זה כבר נקמה של רה"ע בגלל שלא תמך בו בבחירות