החיפוש הניב 152 תוצאות

חזור

על ידי חלק א׳ ממעל
22 יוני 2019, 22:51
עבור לפורום
עבור לנושא

אפשר לגמור את התורה?

הח"ח כמדו׳ בשם עולם כותב שאם אדם הראשון לא הי׳ חוטא הרי שהיה לומד כל הו׳ אלפי שנה שהי׳ חי דארוכה מארץ מדה ורחבה מיני ים. ומאידך בהקדמת הפאת השולחן מספר ר"י משקלוב שלאחר שגמר הגר"א לפרש את שיר השירים הי׳ בשמחה גדולה וגילה לתלמידיו שחוץ מב׳ מקומות בזה"ק הרי שכל התורה ברורה אצלו מבלי ספיקות. אז אפשר לג...
על ידי חלק א׳ ממעל
24 יוני 2019, 20:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צמצום הוצאות החתונה - עד כמה?

Pages from R 17-09-08 B Ki-Savo.pdf - Adobe Acrobat Pro.pdf
חתונות עדכני.docx
פגשתיו השבוע כשהוא.docx
חתונה ושבת שב האבסורד.doc
על ידי חלק א׳ ממעל
24 יוני 2019, 21:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ליקוט מהחזו"א והגרי"ז בעניני השעה

רק פתי יאמין שהחזו"א העדיף שיהרגו יהודים העיקר לא לקבל טובות מהציונים (אפי׳ הויאל משה ניצול על ידם...)
על ידי חלק א׳ ממעל
25 יוני 2019, 21:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ctrl+f

יש בעמוד 2 בפורום זה אשכול על קיצורי דרך בעכבר ובמקלדת
על ידי חלק א׳ ממעל
27 יוני 2019, 23:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שטעלעס"

אבל אין כזה כלל בגמרא
על ידי חלק א׳ ממעל
28 יוני 2019, 13:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש מידע על סדנת שקוף - של הרב גידי דבוש

סיפורי שקוף.pdf
%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8Fעלון - שקוף! -.pdf
קיבלתי מא' מחו"ר הפורום
על ידי חלק א׳ ממעל
28 יוני 2019, 14:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש מידע על סדנת שקוף - של הרב גידי דבוש

אולי לא הייתי קורא לזה בעייתי אלא עוול לציבור שעושים מסיון שקט שאם המטופלים היו יודעים לא בטוח שהיו באים לשם
על ידי חלק א׳ ממעל
30 יוני 2019, 18:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמו''ע במגבעת ישנה

מי שהי׳ נפגש כל יום ג׳ פעמים לדבר עם המלך והוא אוהבו ביותר מסתמא הי׳ מגיע נורמלי למלך ולא מתלבש כל פעם כמו לפני חתונה
על ידי חלק א׳ ממעל
30 יוני 2019, 18:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ציצית - הנהגות מעניינות

לפי התמונות המוכרות מגדולי ישראל הם נוהגים ללבוש את הציצית מעל הבגדים, יש מי שלא? זה תלוי למי אתה מתכווין במילים גדולי ישראל, הספרדים ע"פ האר"י לובשים מתחת הבגדים, החסידים בזה דוקא מקפידים רובם כשו"ע ללבוש מעל, בליטא נהגו בעיירות ללבוש מעל (לא כולם ממש) ובישיבות הכניסו מתחת הבגדים, החזו"א ותלמידיו ...
על ידי חלק א׳ ממעל
30 יוני 2019, 21:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

בשביל דיוק הדבר, רש"י במנחות תי׳ שבקדשים היום הולך אחר הלילה והעתיקו הרע"ב (ועי"ש תו׳ דמיירי שלא באו עדים ובאמת היום הראשון עיקר ובשני אופים חדש) והיכין שם מוסיף שיתנו לכהנים קטנים
על ידי חלק א׳ ממעל
30 יוני 2019, 23:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכנה משבת לחול בדבר שאינו ניכר

בשכ"ג ו׳ כ׳ שאסור להדיח כוס אם אין צורך משום טורח, לכאו׳ גם להחזיר את הכלים יהי׳ אסור משום זה
מאן דהו כתב:
30 יוני 2019, 22:26
חלק א׳ ממעל כתב:
30 יוני 2019, 22:21
בזכרוני שמוכח בפוסקים שהכנה לא תלוי׳ ביצירה או מאמץ דוקא

תלוי מה אתה מכנה יצירה
 כשחיפשתי אם אפשר להעלות אוכל מבית לבית לצורך יום חול כמדו׳ שיצא לי שאסור משום מכין
על ידי חלק א׳ ממעל
01 יולי 2019, 00:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שליחות לדבר עבירה בנציגים הנבחרים

לפי מה שאני זוכר היא הייתה לבד והוציאה את כולם ואמרה לחיילים שהוא הלך לישון
(כמדו׳ שבאמת הסיפור קרה פעמיים אבל בשניהם כך הי׳ שנכנסה לבד)
על ידי חלק א׳ ממעל
01 יולי 2019, 02:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שליחות לדבר עבירה בנציגים הנבחרים

דעתו של רפי וולף משנה לי כמעט כמו של נז"ג
עכ"פ אל תשכח שהקה"י ובנו מכריעים ומתנהגים אותו דבר באותם שיטות וצורות
על ידי חלק א׳ ממעל
01 יולי 2019, 02:37
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי חלק א׳ ממעל
01 יולי 2019, 03:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי תורה עם תפילין

אם זה מעניין אותך אז אגלה שכשאני יכול אני מניח תפילין (וכשאפשר להתפלל איתם מעריב אז גם את זה אני עושה)
על ידי חלק א׳ ממעל
01 יולי 2019, 03:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי תורה עם תפילין

אבל לא ממש ק׳ לי למה הוא לא המריץ ללכת עם תפילין כל היום למה????? כי א"א לומר שכולם יכולים (הוא אמר להגר"א רוטר שאי"צ להשאר לסעודת ברית כי תמיד זה נחשב עם אנשים שאינם מהוגנים בגלל בעיות של גוף נקי) ואפי׳ לרבים עדיף שלא יניחו ולא יתנהגו עם זה שלא בכבוד (אני לא רוצה לומר משום צ׳ הפוכה... שגם עלי׳ לא ...
על ידי חלק א׳ ממעל
02 יולי 2019, 11:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב החזון איש על הלימוד עד כדי התשת הכח וביטול תורה הנגרם על ידי זה

אין פה סתירה, לכו"ע יש לנצל את הזמן בצורה המרבית, ובזה יש ב׳ דרכים, א. לקום בבוקר וללמוד עד שתחטפנו שינה וחוזר חלילה, ב. לסדר סדר יום קבוע כל יום, אבל גם החזו"א הסכים שלא לקרוע את הגוף עד שיפול למשכב כמו אותו א׳ שנשלח אליו המכתב, רק שאם הגיע למצב הזה (וזה בד"כ ע"י הדרך הראשונה וכשלא שיער נכון את כוח...
על ידי חלק א׳ ממעל
05 יולי 2019, 16:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת הח"ח ותלמידו ר"א וסרמן על הרב קוק

לא הבנתי איזה משרד דתות הי׳ בחיי הרב קוק
על ידי חלק א׳ ממעל
12 יולי 2019, 18:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין

הרשימה הזאת והרשימה של הר"י מלונדון מתחרים מי יותר אמין
על ידי חלק א׳ ממעל
14 יולי 2019, 01:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם נכון להמציא "הלכות טקט" ע"פ המכנה המשותף של הלכות תפילה וביהכ"נ.

לגבי צורת הנחת הידים כ׳ המ"ב שכל מקום כמו שעומדים שם לפני המלך
על ידי חלק א׳ ממעל
14 יולי 2019, 13:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

מכות פרק ב׳
אֶחָד מָשׁוּחַ בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וְאֶחָד הַמְרֻבֶּה בִבְגָדִים וְאֶחָד שֶׁעָבַר מִמְּשִׁיחָתוֹ, מַחֲזִירִין אֶת הָרוֹצֵחַ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אַף מְשׁוּחַ מִלְחָמָה מַחֲזִיר אֶת הָרוֹצֵחַ.
על ידי חלק א׳ ממעל
16 יולי 2019, 20:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פיוט לא מוכר בתוס' סוכה לו: דחוף! אשישת שלוחתו בקטב תלה אשישות להניץ בתיחוח קירזולה

מפורום אוצר החכמהפיוט: אשישות בתיחוח קירזולה הודעהעל ידי יורה_דעות » ו' דצמבר 18, 2015 1:34 pm תוס' סוכה לו: "וכן יסד הפייט אשישת שלוחתו בקטב תלה אשישות להניץ בתיחוח קירזולה" האם מישהו מכיר פיוט זה? נראה שאשישת שלוחתו הוא שם הפיוט שכן התוס' עה"ת תחילת בראשית כתבו "וזהו שייסד הפייט באשישת שלוחתו דירה...
על ידי חלק א׳ ממעל
16 יולי 2019, 21:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור מנהג הגר"א בסמיכת גאולה לתפילה במעריב

דווקא כמדו׳ שתוס׳ מזכירים רק יראו עינינו ולא קדיש ובראשונים האחרים מופיע גם קדיש
ובאמת הקו׳ גם על הספרדים למה השמיטו רק את הפסוקים
על ידי חלק א׳ ממעל
17 יולי 2019, 13:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אוצר החכמה -התקנה במוסדות

אם זה עמדת רשת כמדו׳ שזה רק עם חיבור ובלי הדיסק בכלל
אם זה סתם מחשב עם הדיסק תקנה כמה שאתה רוצה
הבנתי שאפי׳ במחשב א׳ אי אפשר לפתוח פעמיים את התוכנה גם בשתי משתמשים
אם תמצא אפשרות לחבר דיסק אונקי בבלוטוס תצליח גם את זה (אפשר לשלם יותר ולהכניס ישר למחשב)
(במיר אין 12 עמדות?)
על ידי חלק א׳ ממעל
26 יולי 2019, 14:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים 495

נבשר כתב:
26 יולי 2019, 02:10
חזון איש, דומני די נדיר.
עוד חזון איש.jpg

בחתנות מרן הגרח"ק שליט"א 
על ידי חלק א׳ ממעל
28 יולי 2019, 11:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים 499

נבשר כתב:
28 יולי 2019, 02:38
הנואם הוא הרב עמיאל, מי הם הרבנים היושבים? האם האמצעי זה הרב שך.
הרב שך.jpg

המבט והפנים דומים אבל כמדו׳ שזה לא הרב שך, (גם הזקן נראה יותר ארוך ממה שהי׳ לרב שך אז)
על ידי חלק א׳ ממעל
11 אוגוסט 2019, 15:57
עבור לפורום
עבור לנושא

הרהורים לט׳ באב

קבלתי: הם ירדו במורד ההר התלול  זו הייתה שעת בין הערביים לקראת סוף הטיול המפרך שהתחיל בשעות הבוקר המוקדמות במטרה להגיע אל פסגת ההר התלול, בשני ידיהם הם אחזו חזק במקלות ההליכה  וכשהגיעו לשביל הצר היא צעדה לפניו ונכנסה ראשונה אל השביל.  ופתאום ברגע אחד של הסחת דעת היא נתקלה ברגלה באבן דרך, איבדה את שי...
על ידי חלק א׳ ממעל
12 אוגוסט 2019, 22:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פלא עצום! "לא נגע בה עד יום מותו" למה באמת הוא לא כתב לה כתובה???

1. לא הי׳ לו על סמך מה להתחייב הרי הי׳ עבד
2. יש יהרג ואל יעבור ביחוד עם אשתו בלא כתובה?
3. איזה איסור זה? היא אשתו