החיפוש הניב 146 תוצאות

חזור

על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
30 יוני 2019, 00:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש מידע על סדנת שקוף - של הרב גידי דבוש

אני משתדל לא לכתוב בפורום לאף אחד נגד רבותיו ונגד דרכו. גם אם זו דעתי האישית. וכך ב"ה רוב חו"ר הפורום. יש איסור דאורייתא - להחזיק במחלוקת. יש עוד איסור חמור - לבזות ת"ח וצדיקים. ובכלל זה להביא באובססיה ציטוטים וראיות נגדם כדי להוריד את ערכם. והעושה כן אין רפואה למכתו, ונקרא אפיקורס ע"פ הגמ' בסנהדרין...
על ידי איש ווילנא
30 יוני 2019, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החזון איש ושיבת ציון

בכל הסיפור פה אני לא רואה חידוש גדול בדעתו של החזון איש. ברור שהחזון איש ציפה לחידושים בארץ ישראל. יחד עם זאת וודאי שנתאכזב בסוף שקמה לבסוף מדינה בצורה שהיא קמה עם כוח כל כך חזק של מומרים להכעיס. והחזון איש ראה שבמצב הזה היהדות לא יכולה להתקיים ובפרט שלמפא"י היה שלטון בלי מצרים למי שהכיר קורות הימים...
על ידי נבשר
30 יוני 2019, 23:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכנה משבת לחול בדבר שאינו ניכר

יש בסי' תקג' הכנה מיו"ט לחבירו
וכן תקז' מוזכר
תקיג'
וכן תקכז'
וכן שכב' דיני הכנה
על ידי חדא
01 יולי 2019, 02:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספריית הח"ח

חשוקי חמד נדרים דף מח עמוד א מסופר בכמה מקומות בשם הרב מפונוביז' שכשלמד עם רבי אלחנן הי"ד היו זקוקים בלימודם לספר נדיר מסוים, ובראותם שהחפץ חיים מביא מדבריו במשנ"ב סברו שיש לו את הספר בביתו, וביקשו שישאיל להם אותו, השיב החפץ חיים כי הספר אינו מצוי כלל תחת ידו, אלא כשהוצרך לעיין בו לקחו בהשאלה מספריי...
על ידי yosf
01 יולי 2019, 21:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו הדבר שהוביל וגרם למחלוקת ראשונים בסדר פרשיות התפילין (רש"י ור"ת)? כי היכן המסורת??

קראתי פעם שמצאו תפילין בבל מזמן הגאונים (אולי בקבר יחזקאל?) והי׳ כר"ת ומאידך ראיתי עדויות על תפילין כרש"י וכמדו׳ שבמערות ים המלח ג"כ נמצאו תפילין עם פרשיות ככל הנראה אתה מדבר על קבר יחזקאל וכך היה המעשה שנפלה הבמה שעל הקבר וכו' והתגלו תפילין עתיקות וכו' והיו כרש"י אבל אז באו חכמים [כמדומה שהבא"ח מז...
על ידי חדא
02 יולי 2019, 01:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיא על שיטת הרב זילברמן

אני רואה שיש לך אובססיה על רבינו תם ואינני נוהג לדון עם בעלי אובססיה רק אציין שכל דבריך אין בהם ממש וכולם ישא הרוח (אין חמישים ראשונים לא תירצו ולא הקשו וכו' וכו') כידוע לכל מי שקצת עיין בסוגיה בלי אובססיה. (אולי אתה חסיד צאנז או חסיד הר"ע יוסף) בענין התצפיות הרי"ג וויס הוא מומחה גדול במקצוע זה וכל ...
על ידי יראתי בפצותי
02 יולי 2019, 15:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו הדבר שהוביל וגרם למחלוקת ראשונים בסדר פרשיות התפילין (רש"י ור"ת)? כי היכן המסורת??

אברך בינוני לא יהסס להקשות (ולחשוב שלדחות) דברי הקצות המוקשים, אבל אם נאמר בשם הקבלה.... לדעתי מה שלא מתקבל על הדעת בנגלה, הוא הדין בנסתר. ואם כי הקבלה קודש קודשים, לא כל הנאמר מכוח הסוד אמור להתקבל. וברור שהבא"ח היה גדול מאוד, אך בהחלט אפשר לומר שדבריו בעניין לא מסתברים כלל.
על ידי פולני
02 יולי 2019, 18:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?

לעניות דעתי - רבי עקיבא לשיטתו - שאמר בברכות ס: - כל דעביד רחמנא לטב עביד, ואף כששמע קול המונה של רומי וכשראה שועל יוצא מבית קדשי הקדשים היה מצחק - מכות כד.-כד: וכן בסנהדרין קא. - "אמר רבה בר בר חנה, כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו, אמר להן חמה עזה יש בעולם, התחילו הן בוכין ורבי עקיבא משחק, אמר...
על ידי מבקש אמת
03 יולי 2019, 20:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ציצית - הנהגות מעניינות

לא הבנתי את תמיהות האנשים כאן. זה ברור לכולם, שכל רגע מקיימים מצוה ושמורידים לא מקיימים. אז למה להוריד ולהפסיד? והדברים נכונים גם לחומרות ולא רק הפסד מצוות בתור למה לא. וכל הנידונים שיכולים לדבר זה האם נכון שאדם יקח את זה כפרויקט בחייים, שודאי זה יגרום שזה יהיה על חשבון חלקים אחרים ברוחניות, כי אדם...
על ידי נפתולי
16 יולי 2019, 19:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור שמועה

חלק א׳ ממעל כתב:
16 יולי 2019, 00:22
בא׳ מכרכי ישורון הי׳ מאמר ע"ז

מצורף בעז"ה:
קונטרס_דם_רעך.pdf
על ידי איש ווילנא
16 יולי 2019, 22:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעתו של הרה''ק מסאטמר בענייני הפגנות

סוף סוף אחרי ויכוח "עמוק" ומיגע שלא מוביל לשום מקום שומעים שם חדש ומרענן שלא שומעים אותו הרבה הייתי בטוח שיאמר משהו מקורי ומחייה והתבדתי לאיש וילנא! לא תמיד צריך להיות מקורי, לפעמים אפשר לומר דברים נכונים גם אם הם לא מקוריים ודו"ק. דרך אגב לאיזה וילנא אתה מייחס את עצמך? צא מהבועה  הויכוח לא יפתר פה...
על ידי שמואל דוד
18 אוגוסט 2019, 19:46
עבור לפורום
עבור לנושא

אפילו מאה

מצינו במשנה וגמרא ׳ואפילו מאה׳ כו׳ ולפעמים מצינו לשון אלף או ריבוא. יש לעיין מדוע לפעמים נקט הגמרא רבותא בלשון ״מאה״ ולפעמים בלשון ״אלף״ האם יש יותר חידוש באלף ממאה. גם מצאתי כמה פעמים בגמרא הלשון ״מאה״ והרמב״ם כתב ״אלף״ וצריך עיון מדוע שינה מלשון הגמרא. לדוגמא: עי׳ סנהדרין דף ח. יהא חביב עליך דין פ...
על ידי מבקש אמת
19 אוגוסט 2019, 20:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצורף מכתב רבי יוסף בנימין וואזנר על לימודי הקורסים ואקדמיה

אם מותר לי להביע דעה אישית הרי אעשה פשרה אני חושב שאת החינוך הרגיל אפשר לעשות גם ללא פסיכולגיה. והעיקר שהמחנך יהא לו מודעות לא לעשות טעויות ולתת יחס שלילי לחניך ומאידך לתת לחניך יחס ועידוד. שלהרבה יש את זה בצורה טבעית. ועם מודעות כל הזמן ניתן לפתח את זה להיות מחנך טוב זה בעיקר תכונות טבעיות שיש לאנ...
על ידי במבי
28 אוגוסט 2019, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעות וסיפורים וחומרים מעניינים בנושא ההתרחקות מפגעי הטכנולוגיה והמסתעף

עשרה קבין של דיבור ירדו לעולם...
אכן אם היה מדובר בשימוש באיטרנט לא מסונן מקובל.
אך אם רק היתה משתמשת בנט-פרי, היא היתה מקבלת את מה שהיא צריכה ולא היתה מבזבזת עודף מלל.
על ידי מבקש אמת
29 אוגוסט 2019, 19:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סגירת ישיבת וואלוז'ין

לא ברור מה שהכוונה שזו גירסא האמיתית. ברור שהישיבה הביאו מורה לרוסית, ויחדו חדר לזה, עם תמונה של הצאר. לא ברור שאף אחד למד רוסית באופן מעשית, ושזה לא היה הצגה עבור השלטונות. במסמכים רשמיים של ממשלת רוסיה מהתקופה, נתברר שרוב בחורי הישיבה לא היו הולכים לשיעור רוסית, גם באופן רשמי. ומאלו שכן היו רשומי...
על ידי חיים ליצא
04 ספטמבר 2019, 10:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גנרטור ביתי

את כול הפרטים הנ"ל קיבלתי מאחד שעובד בוועדה למען חשמל כשר בשבת [או משהו כזה] אני השאל אותו אם הוא מבכים שאפרסם את שמו 
על ידי יוספזון
16 ספטמבר 2019, 14:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקץ לדברי רוח!

כל פעם עם נושא אחר - תכלת, תכלת היא לא דוגמא טובה כי יש מחברי הפורום שאינם נגועים בלאומיות ומשיחיות בנושאים אחרים ובכל זאת עושים מלחמה למען התכלת [כמו שיש כאלה שעושים מלחמה למען זמן רבנו תם ביציאת השבת] אני מכיר הרבה שהקשר שלהם לתכלת הוא קשר הלכתי טהור וסתם אין קשר ישיר בין תכלת ללאומיות [רק זה נוג...
על ידי אחד התלמידים
25 ספטמבר 2019, 20:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

אגב, מאי משמע גנרטור מ ר כ ז י  ל כ ל   ה ב נ י ן ? אולי אתה מתכוין לתאורה של החדר מדרגות? (ועד כמה האדמו"ר מתנגד? אפילו אם בעל הגנרטור ישלם את ה-50 שקל הללו?) ועוד דבר, איך זה יעבוד? על כל חומרא חסידית יעברו לגנרטור, או שרק אם הוא יקבל את כל ההנהגות החסידיות? בכל מקרה סחר מכר מרתק... יש שיאמרו משע...
על ידי יהודי
26 אוקטובר 2019, 21:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה המשמעות המעשית של פטירת הרב לנדא על ההכשר

עקרונית למי שאכפת מכשרות באמת, ודאי צריך לשמוח שמערכת הכשרות של הרב לנדא קיימת.
למי שלא אכפת ואוכל כל חותמת מרשימה באשר היא, הגיוני שמשחרר קצת אמוציות בגידוף הרב הנז'.
על ידי איטשע מאיר לורנץ
31 אוקטובר 2019, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאילת אייפון כדי לסרב ולבזות בעליו

לגופו של ענין יש בזה כמה תובנות זה ברור שגם מי שמחזיק במחשב עדיין רחוק הוא ממחזיק הסמרטפאון הסטנדרטי ולא לחינם כל הקהילות הקדושות מכל קצווי הקשת יוצרות דה לגיטמציה להחזקת הסמרטפאון אך גופו של הפורום לא דן בהחזקת הסמרטפאון אלא במחזיקי הסמרטפאון וכאן יש איזה שהיא חריגה כבר שימו לב שכל הפמפלטים המדברים...
על ידי יאיר1
14 נובמבר 2019, 22:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בנות לוט

חלק א׳ ממעל כתב:
14 נובמבר 2019, 22:31
מהיכן ידעו שכך הבטיח הקב"ה?
כמדו׳ שהם חשבו שזה מגונה ולכן לא שיתפוהו
ועל לוט לא קשה למה זה גנאי כי הוא ידע שהעולם לא נחרב

מה שמדומה לך הוא ברמב"ן.
 
על ידי יהודי
18 נובמבר 2019, 09:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרבות חילונית

יש לי פה הרגשה מסוימת בנוגע לכל הויכוחים הללו. כמה שמדברים על החומות שנפלו ועל זה שהכל נחרב וכו' וכו', אני פשוט לא מוצא את זה. אני יושב בבית מדרש בו יושבים עשרות אברכים (שרובם אגב יוצאי ישיבות המוגדרות 'פתוחות' יחסית) וכמעט כולם יראים ושלמים בהנהגתם ובהנהגת בני ביתם (למעט אחד או שתיים שגם מצבם אינו ...
על ידי מלמד להועיל
19 נובמבר 2019, 12:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרבות חילונית

כמה ציני השימוש בסיפור הזה להוכיח נגד קנאות, כשכל אחד מבין שאין שום הוכחה מדברים אלו (מחר גם תימנע מלומר תחנון ביום העצמאות? וכו'). יש עשרות סיפורים הפוכים בתכלית, כיצד החזו"א עודד בחורים לבזות רב מסוים, ועוד ועוד. אבל הם תופסים סיפור אחד, ומוחקים איתו תורה שלמה. "הם" תופסים, "אתם" תופסים, אתה כל ה...
על ידי מנהל א'
19 נובמבר 2019, 14:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרבות חילונית

היות ולדאבוני האשכול נגרר למחוזות ידועים ומפורסמים, די בזה.
על ידי יחי
19 נובמבר 2019, 16:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביקורות על גליון משנת התלמוד

[hr] די לראות חלק מהכותבים "המהפכנים" בגליון הנזכר בכדי להבין שרוח החדשנות והמחקר נדדה כך: אף שבדרכי הלימוד משתייך הרב.. לחוג תלמידי החזון איש, בדעותיו הוא מקורי יחסית והוא מרבה לעסוק בנושאים שאינם קונבנציונליים במיינסטרים החרדי. בצעירותו היה ממשתתפי שיעוריו של הרב גדליה נדל, בצד קשר רציף עם הרב חי...
על ידי חזק וברוך
03 דצמבר 2019, 22:40
עבור לפורום
עבור לנושא

שיעול

יש למאן דהו עצה להקל על שיעול טורדני אצל ילדים?