החיפוש הניב 146 תוצאות

חזור

על ידי דורדיא
19 אפריל 2019, 01:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס נפלא המתאר את הקרבת קרבן פסח

מצ"ב.

וייש"כ לרב @חלק א׳ ממעל
על ידי רוצה לדעת
19 אפריל 2019, 09:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמירת ויכולו מעומד

מש"כ שיש לעמוד בקידוש משום הוי' זה מובא ברמ"א (רע"א, י): ונוהגים לישב אף בשעה שאומר ויכלו, רק כשמתחילין עומדין קצת לכבוד השם כי מתחילין יום הששי ויכלו השמים ונרמז השם בר"ת, עכ"ל. ועיי"ש במג"א סקכ"ב שהוא גם להשלים ע"ב תיבות שבקידוש. ועי' בשו"ת חת"ס או"ח סי' י' שביאר לקיים המנהג מה"ט שיש צירוף שם הוי'...
על ידי רוצה לדעת
20 אפריל 2019, 23:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אין מברכים שהחיינו על ספירת העומר?

מאירי פסחים ז' שיוצאין בשהחיינו דליל הסדר,
יותר מפורש בשבלי הלקט הל' ספיה"ע רל"ד, עייש"ה.
על ידי אוריאל
20 אפריל 2019, 23:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אין מברכים שהחיינו על ספירת העומר?

עיין עוד בבעל המאור סוף פסחים, מה שכתב שם לבאר היות ספירת העומר היא זכר למה שהיו עושים בבית המקדש, "ואין זה זכר לשום הנאה אלא לחורבן בית מאויינו", וע"כ אין אומרים בו שהחיינו. ועוד שם בהשגות הראב"ד.
על ידי זקן ויושב בישיבה
20 אפריל 2019, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אין מברכים שהחיינו על ספירת העומר?

חלק א׳ ממעל כתב:
20 אפריל 2019, 23:26
מישהו יודע סיבה?
עיין עוד בר"ן סוכה דף כב: בדפי הרי"ף ד"ה וכתבו בתוס' שהביא בשם יש מי שכתב שכיון שאם לא ספר בלילה הפסיד המצווה על כן אין מברך שהחיינו, ודבריו צריכים ביאור גדול, וזכורני שראיתי על זה בדברי האחרונים ואיני זוכר כעת.
על ידי אסף
21 אפריל 2019, 01:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אין מברכים שהחיינו על ספירת העומר?

מצוין אצלי ב' מקורות : שו"ת רדב"ז ח"ד רנו (אלף שכז) ומכל מקום בעיקר השאלה אני אומר שכל מצוה שהיא הכנה למצוה אחרת תקנו שיברך שהחיינו על המצוה העיקרית ופוטר את שתיהן הילכך ספירת העומר היא הכנה לעצרת דכתיב שבעה שבועות תספר לך מהחל חרמש בקמה וגו' ועשית חג שבועות לה' אלהיך וכיון שהיא מצוה תלויה באחרת מבר...
על ידי נחפשה דרכינו
23 אפריל 2019, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

המופת הגדול ביותר של הגרח"ק, הוא מה שיושב ולומד כבר תשעים שנים ברציפות ללא הפסקה, עד שאינו מכיר אף את הרחוב שתחת ביתו, ולמרות ההטרדות הנוראות שמטרידים אותו כל הזמן, הוא אינו מפסיק מרציפות זו. וכל שאר המופתים מתגמדים לעומת מופת אדיר זה. וידועים דברי הרמב"ם שמשה רבינו לא האמינו בו בגלל האותות והמופתים...
על ידי מבקש אמת
23 אפריל 2019, 19:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יסוד ההבדל בדרכי הפסיקה

כידוע ישנם הבדליים בין פוסק א' לב' בפסקים של כוא''א, אבל מ''מ אפ' למצוא מעין ''קו'' המנחה את הפיסקה כמו למשל שלגרש''ז אוירבאך יש הרבה פסקים מתירים ולחזו''א הרבה פסקים מחמירים ולמורת שיש קולות וחומרות בכ''א מ''מ אפ' למצוא לכל א' ''נטייה'' (לא מצאתי מילה יותר טובה). מה השורש להבדלים מסוג זה כי הרי אי...
על ידי מבקש אמת
24 אפריל 2019, 01:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יסוד ההבדל בדרכי הפסיקה

תיתי לך רוב ככל הדוגמאות שנקטת, הם דוגמה מצויינת ומובהקת לכך שהחזו"א אינו מחמיר, אלא מקיים את ד' חלקי שו"ע. למשל שלא לטלטל בעירוב, הרי כל מעיין הישר יבחין, שעפ"י שו"ע אי אפשר לסמוך על העירובין, לא מבחינת רה"ר, ולא משאר קלקולים המצויים בהם תדיר מדינא ולא מחומרא. וכן על זה הדרך בכל מה שנקטת. אינו נכו...
על ידי בן של רב
24 אפריל 2019, 17:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יסוד ההבדל בדרכי הפסיקה

תיתי לך רוב ככל הדוגמאות שנקטת, הם דוגמה מצויינת ומובהקת לכך שהחזו"א אינו מחמיר, אלא מקיים את ד' חלקי שו"ע. למשל שלא לטלטל בעירוב, הרי כל מעיין הישר יבחין, שעפ"י שו"ע אי אפשר לסמוך על העירובין, לא מבחינת רה"ר, ולא משאר קלקולים המצויים בהם תדיר מדינא ולא מחומרא. וכן על זה הדרך בכל מה שנקטת. אינו נכו...
על ידי גבריאל פולארד
24 אפריל 2019, 21:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש ענין לקביעת מקום ללימוד התורה

עי' גם תומר דבורה פ''ה חמישית אורחים וכו' ע"ש.
(ודרך אגב, אמר לי מישהו לא מזמן שהמשגיח שלו ביש"ק היה אומר לפני בין הזמנים שצריך לללמוד בבין הזמנים לימוד קבוע בשמח"ה: שעה, מקום, חברותא, הספק...)
על ידי אסף
24 אפריל 2019, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

נא לא לגרום לאשכול להיחסם ע"י קידום המפלגה בדרכים מקוריות.
על ידי שאר לעמו
25 אפריל 2019, 10:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

האשכול נגרר לנקודה אחרת של רמת הדיינים ברבנות דהיום. ואכן השתנו פני הרבנות ב-20 שנה האחרונות ומעלה, ולא כל הדיינים ברבנות חשובים, ואף רחוק מאוד מכך. ולא כל דיין שוועדת הדיינים, החילונית או הפוליטית לחלוטין, הכתירה אותו כדיין הוא אכן ייחשב כדיין אצל ציבור היראים הממשיך את המסורה של הרבנות בעם ישראל....
על ידי המימד הנוסף של הענין
25 אפריל 2019, 15:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה המשמעות המעשית של פטירת הרב לנדא על ההכשר

מקצת הנסיון שיש לי עם הכשרים. בסוף ה'חזונישניקים' שבתוך הכשרויות הם הם ה'משוגעים לדבר' שכל מה שהלכה ידפוק בכל מחיר. אין להם חשבונות. כל דבר שהם מאמינים בו - זה עד הסוף. ולכן אם יהיו דברים שאינם בכל התוקף והתקיפות = זה סימן שכנראה רבי שבח רוזנבלט לא אוחז מחומרא זו, וזה נשאר רק מפני כבוד הרב לנדא... (...
על ידי יעקב שלם
28 אפריל 2019, 20:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

ישנם כמה דרכים לגשת לסוגיא זו שמעתי משל מרב ברובע (מישיבת זילברמן) נהג אוטובוס חילוני וכופר מסיע אברכים למיר אפשר להסתכל בשלוש גישות א. אם הנהג הוא חילוני סימן שהאברכים הם גם... איך יתכן נהג חילוני ב. אם נוסעים ללמוד תורה סימן שהנהג הוא לא באמת חילוני ... הוא קודש רק שזה לא נראה ג.הנהג הוא חילוני ו...
על ידי דורדיא
29 אפריל 2019, 12:51
עבור לפורום
עבור לנושא

כעס שהיה לי על מנהלי האתר!!!

אודה על האמת שבתחילה נפגעתי מכך שאיני מורשה לכתוב ולהשתתף בפורום 'אקטואליה' ואז מה אם אין לי 200 הודעות? מי קבע דווקא מאתים? והלא לא ראי הודעה חשובה ומעניינת שגרפה מאות צפיות ועשרות הבעות תודה (לעייקאים בלע"ז) כראי הודעת תגובה שולית וחסרת תוכן, אך במחשבה שנייה נזכרתי קודם כל שאני אורח כאן. אני לא בע...
על ידי גמח
29 אפריל 2019, 14:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קטלוג מוסד הרב קוק

בבקשה
קטלוג יריד מוסד הרב קוק תשעט.pdf
על ידי ניסוך המים
29 אפריל 2019, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קצות החושן

עיין בהקדמת הספר שנכתב ע"י הגר"י וז"ל "והלום בית הדפוס הביאוני לפקח בענייניו ולעמוד על צפוניו להרים מכשוליו ולהסיר בדיליו. לא שקטתי ולא נחתי עד שת"ל בכי טוב גמרתיהו"
על ידי יעקב שלם
29 אפריל 2019, 22:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קצות החושן

זקן ויושב בישיבה כתב:
29 אפריל 2019, 22:19
[לפי הנוסח רואים שהם גנבו משם]
יכול להיות שהם רק לקחו ולא ממש גנבו
על ידי בנציון
30 אפריל 2019, 11:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עלוני קדושת ציון

החזו"א גם כותב שדעת הרמב"ם כהרמב"ן וכן נקטו עוד הרבה אחרונים.
על ידי בנציון
06 מאי 2019, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום השואה ובין הזמנים

זקן ויושב בישיבה כתב:
06 מאי 2019, 22:56
תתפלא אולי לשמוע שר' שמואל יעקב בורנשטיין היה מקבל את העליה של השלישי בקריאת ויחל ב'תורה ויראה'..
קוראים לזה בעברית סיפורי סבתא.
על ידי יוספזון
08 מאי 2019, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אנו מודים - אך לא דיינו | שיר

חלק א׳ ממעל כתב:
08 מאי 2019, 23:46
לא כל ב׳ תיבות הנגמרות באותן אותיות הן חרוז
פתח אשכול מיוחד לדיני חרוזים, למוקפים ולפרוזים, לפשוטים וליודעי רזים, לברכות וקללות הר עיבל וגריזים, לאיטיים ולזריזים.
תעלה טענותיך בצורה מסודרת, לכנה משוררת, בדרך מפוארת, לשם ולתפארת.
על ידי נדיב לב
09 מאי 2019, 00:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעת רבני בני ברק כנגד ההשתתפות בהופעות זיקוקי הדינור ביום אידם

איטשע מאיר לורנץ כתב:
09 מאי 2019, 00:00
השאל הגדולה היא

מי הוא זה שמסוגל לצפות
כל מי שלא עסוק בלמודו ואיוותה נפשו לצפות במראה משובב ולא בחינם אנו מברכים על ראיות יפות להנות בני אדם...
על ידי מבקש אמת
09 מאי 2019, 01:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעת רבני בני ברק כנגד ההשתתפות בהופעות זיקוקי הדינור ביום אידם

הכוונה שאף א׳ לא חושב שהציונות היא הצלחה האמת היא שהיא הצלחה חלקית. מי שקרא אי פעם ספרי היסטוריה לא חרדים (ולא מסתפק בעדויות של בית בריסק בשם הגר"ח), יודע שלציונות היו כמה מטרות, ולא כל הציונים היו מונעים מאותה מטרה. המטרות היו כדלהלן: א. לגמור עם האנטישמיות. לדעת הרצל וחבריו מקור האנטישמיות נבעה מ...
על ידי שמעיה
09 מאי 2019, 12:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעת רבני בני ברק כנגד ההשתתפות בהופעות זיקוקי הדינור ביום אידם

השאל הגדולה היא מי הוא זה שמסוגל לצפות כל אלו שמסוגלים להתבטל/לדבר לשוה''ר/לפגוע ולהלבין פנים/להתפלל בלא כוונה. הצביעות הזאת מקוממת. התשובה הזאת היא אדירה יעידו על כך כל בר בי רב בן חד יומא אלו שמתאבלים ביום עצמאות הם אלו שמדברים לשון הרע הם אלו שמלבינים פנים והם אלו שמתפללים בלא כוונה לדוגמה מה שה...
על ידי יעבץ
10 מאי 2019, 13:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקדשת יום הלימוד בישיבה ביום הזיכרון לע"נ חללי צה"ל

לא לעניין.
ובהזדמנות זו, מה דעת הציבור על הישיבה בבני ברק שמניפה את הדגל ביום אידם על גג הישיבה???
על ידי חכם באשי
10 מאי 2019, 17:22
עבור לפורום
עבור לנושא

מה דעתכם להתחיל לדון בצורה עניינית בפורום "אקטואליה", ולא לפי הקהילה אליה אתם משתייכם?

מטבע הדברים, פורום "אקטואליה" נועד לדיונים שאינם יכולים להיות מוכרעים בשאר מדורים, לכך הרי הוקם מדור זה, ברם, הוויכוחים העזים שיש כאן בין הניקים השונים, לפי מגזר / קהילה / וכולי, גורם להסתאבות וירידה למחוזות לא נעימים. לא נוחים. זה לא מה שבא לך לקרוא בשעות הפנאי. מתחברים לפורום כדי לקרוא נושאים חדשי...
על ידי אסף
11 מאי 2019, 21:58
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מתחזק
11 מאי 2019, 22:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב יוסף ענגיל

חלק א׳ ממעל כתב:
11 מאי 2019, 21:57
דרך אגב, על איזה קושיא נכתב ספרו ׳גבורות שמונים׳?
או על קושיית הבית יוסף, או על הקושיה למ"ד בעלים מפגלים איך מהני בדיקת המים של הסוטה הרי היא תפגל במחשבתה את קרבנה.
אינני זוכר על איזה מהם.