החיפוש הניב 62 תוצאות

חזור

על ידי נחפשה דרכינו
25 פברואר 2019, 18:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל

לצערנו המציאות היא שרוב האנשים אינם מקפידים בהרבה נושאים גם בעיקר הדין, ואין כאן המקום להאריך בדוגמאות. כמובן שאין הקב"ה בא בטרוניה עם בריותיו וכו', אבל מהבחינה הזו של להקפיד על עיקר הדין, כמדומני שלכל החוגים והעדות יש מה ללמוד מחוג חזו"א. יש הרבה דברים שנקראים "חומרה של חזונאישינקים", אבל למעשה מסת...
על ידי נחפשה דרכינו
26 פברואר 2019, 04:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל

אשמח אם תפרט לנו דוגמאות לדקדוקים שלהם אני אתן דוגמאות לזה, ואז יסביר גם מה שכתבו כבר. למשל הדין הוא שגמר מלאכה למעשר בדברים מסוימים הוא מילוי הכלי (באופן שאין מירוח). ובאופן שגוי מירח הוא מח' ראשונים אם חייב במעשר או לא. ויש נידון גדול לדוגמא באתרוגים שקוטף הפועל הגוי, ובעה"ב תוכ"ד העבודה מוצא אתר...
על ידי נחפשה דרכינו
13 מרץ 2019, 22:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך לקיים מתנות לאביונים בצורה הכי מהודרת שיש?

יש ענין לחפש חומרות מכל הבא ליד? או שמא לקיים את המצוה כתיקונה?
על ידי נחפשה דרכינו
18 מרץ 2019, 03:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פורים תורה

חשוב לציין, שלא חייבים לומר בפורים דוקא "פורים-תיירע", אפשר לומר גם דברים נורמלים, הרי פיקודי ה' ישרים משמחי לב...
על ידי נחפשה דרכינו
19 מרץ 2019, 02:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 3 נידונים שמסתתרים מאחורי הדיון על התכלת והאם הגר"ש אויערבאך פתר אותם

נידון תכלת הארגמון הוכרע ע"י גדולי הפוסקים, הגרי"ש אלישיב, הגר"נ קרליץ, הגר"ש אויערבאך, הגר"ד לנדו, ועוד, שהסכימו כולם בצורה ברורה שאין צריך להטילו. וכל המטיל ספק בהכרעה זו, הרי הוא מטיל ספק בעצם קיום התורה, כדבריו הנפלאים של מרנא החזו"א "אמונת חכמים תלויה באמונת החכמה בכלל. אין חכמה בעולמנו בלתי א...
על ידי נחפשה דרכינו
19 מרץ 2019, 02:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"ד לנדא באמצע בדיקה יסודית על התכלת

אינני יודע מאין יצא לך כדבר מוחלט שכל אברך יכול לחלוק לחומרא על גדולי הדור, מקובל בכלל ישראל כבר דורות רבים שבנידונים חמורים שמתחדשים מכריעים גדולי הפוסקים, וזה נרמז בפסוק לא תסור וגו' וכתבו הראשונים שזה נוהג גם בזמנינו מדרבנן בחכמי כל דור. וכבר כתבתי לעיל מה ששמעתי משנים מחשובי מטילי התכלת, הגרמ"מ ...
על ידי נחפשה דרכינו
20 מרץ 2019, 04:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

שמעתי מאחד מחשובי הת"חים העוסק רבות במסכת שבת [ר' נחום אייזנשטיין רב שכונת מעלות דפנה] שספר "דרכי שמואל" על שבת שיצא לאחרונה - הוא "הספר הכי טוב על המסכת"!
על ידי נחפשה דרכינו
20 מרץ 2019, 12:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש חוגים שלא נוהגים להתחפש בפורים?

לא כתבתי שאינו מביא מנהג שלקוח מגויים, אלא שאין מקום לערער על המנהג כיון שהוא לקוח מגויים. ואם הרמ"א מביא בכזה צורה משמע שסבר ממנהג זה
על ידי נחפשה דרכינו
20 מרץ 2019, 12:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי חיזוק ממרנא הגראי"ל זיע"א לימי הפורים [מתוך דרשו]

צריך חכמה גדולה לשלב את הדברים, מצד אחד לעבוד עבודת היום בשמחה כראוי, ומצד שני לא לעבור על אף איסור
על ידי נחפשה דרכינו
20 מרץ 2019, 12:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היאך פתאום המן הבין שעסק התורה של מרדכי יבטל את גזירתו? הארה נפלאה ממרן הגראי"ל זצ"ל

ההספד הוא לא מרח"י שרייבר, אלא מרח"י מישקובסקי...
שמעתי הדברים גם מהג"ר איתמר גרבוז ששמע כן מהגראי"ל, והוסיף בשאלה: איך המן הבין כזה "בריסקער הבנה"? [הבנה בריסקאית] ובתשובה: גם המן כשמקבל איזה בעיטה, יכול לשים את הגאוה בצד...
על ידי נחפשה דרכינו
24 מרץ 2019, 02:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להפסיק בקריאת התורה באמצע ענין

יש על זה סימן שלם בשו"ע סימן קל"ח, עיין שם ותרוה נחת
על ידי נחפשה דרכינו
24 מרץ 2019, 03:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת הגר"מ שטרנבוך על התכלת - בירור

מה אכפת לך שאנשים דנים בזה? אני עצמי אינני מטיל תכלת, ומ"מ נהנה לדון בזה, אדרבא יש סיבה מיוחדת לדון בזה כיון שלא מטילים את זה שיעלה במקום ההטלה [כדברי הגר"מ שטרנבוך שליט"א] ומצוה רבה לדון בזה
על ידי נחפשה דרכינו
24 מרץ 2019, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "בשולי השולחן"

לא שמת לב שכבר הקדימני @ חכם באשי שאינו חשוד על "סמכות מוכרת" וכתב: הדברים בשם החזו"א כנראה אינם נכונים, כי זכורני בוודאות בחזו"א בכ"מ שלומד מהשמטת הרמב"ם. יש בעיה אחת, שהרב החכם באשי שליט"א לא הביא אף דוגמא אחת לדבריו רבותי, לא צריך דוגמאות, כל מי ששיג ושיח לו בנו"כ הרמב"ם וספרי רבותינו יודע שאינס...
על ידי נחפשה דרכינו
24 מרץ 2019, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "בשולי השולחן"

אני רואה שחל כאן בלבול קשה, וחבל. יש שני נושאים נפרדים, שאסור לבלבל ביניהם: א. לדון בדברי הרמב"ם למה השמיט דברים מסויימים. על זה כמובן החזו"א לא חלק, ומסתבר שאפשר למצוא דברים כאלו גם בספרי החזו"א. ב. ללמוד בדעת הרמב"ם הלכה למעשה ממה שהשמיט דברים מסויימים. זה סבר החזו"א שאי אפשר, כי יתכן שהרמב"ם שכח ...
על ידי נחפשה דרכינו
25 מרץ 2019, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "בשולי השולחן"

במחילה, החזון איש אכן סובר כמו שהובא כאן, והדרנא בי. אם כי זכורני כמעט בודאי שמצאתי לזה סתירות, אבל חיפשתי כעת מקופיא ברשימותיי והנה קצת מ"מ, ואודה מאד לכל מי שישלים הבירור ע"י אוצה"ח וכיו"ב. עי' קו"א לחזו"א ח"ג סי' נג, שכתב, כי אין ללמוד דין מהשמטת הטור והשלחן ערוך, כי לא סמכו הטוש"ע מעולם להורות ...
על ידי נחפשה דרכינו
25 מרץ 2019, 02:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה עיקר תורתו של הח"ח לא זכתה לקנות שביתה בלבבות

ואגב האזכור של כי מציון תצא תורה וכו', אזכיר משפט חריף וממצה ששמעתי לאחרונה בשם הרב שך בקשר לאומר הדברים הנ"ל [אף שאיני יודע אם זה מוסמך מ"מ הדברים ודאי נכונים]: ל'עולם' יש לגביו שני טעויות, הא', שחושבים שלאדם גדול אסור שיהיו טעויות, וב', שחושבים שמי שעושה טעויות כבר אינו אדם גדול...
על ידי נחפשה דרכינו
26 מרץ 2019, 21:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 3 נידונים שמסתתרים מאחורי הדיון על התכלת והאם הגר"ש אויערבאך פתר אותם

ב. אם תאמר שהרב אלישיב והרב וואזנר היו גדולי הדור שאין רשות לאף אחד לחלוק עליהם אולי יש מקום לומר כך, אבל רבי נסים קרליץ הוא פוסק הדור שאין להרהר אחריו פה כבר הגזמת. איך בדיוק מקבלים את תואר "גדולי הדור שאין רשות לאף אחד לחלוק עליהם"? על ידי תואר "מרן" בעיתונים ובקופות הצדקה? או שמא דווקא מי שעבר א...
על ידי נחפשה דרכינו
27 מרץ 2019, 20:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חשיבות כתיבת דברי תורה

ידוע שיש הלומדים בדעת הרא"ש שבכל כתיבת ד"ת מקיימים מצוה דאוריתא של כתיבת ס"ת
על ידי נחפשה דרכינו
29 מרץ 2019, 03:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נגיעות באורז

תולעים שלא רואים על הצלחת אלא רק במים - מותר לאוכלם לכתחילה, ויאכלו ענווים וישבעו [אולי מצד בריאות עדיף לא לאוכלם]
על ידי נחפשה דרכינו
29 מרץ 2019, 09:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "בשולי השולחן"

השאלה היא אם פוסקים כהרמב"ם לענין שבת. מה הכונה "הסתירה משם לסימן רצ"א", שהמשנ"ב לא מביא בשבת לגבי הסעודות הראשונות?
על ידי נחפשה דרכינו
31 מרץ 2019, 00:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "בשולי השולחן"

במבי כתב:
31 מרץ 2019, 00:01
יצחק כתב:
29 מרץ 2019, 09:27
אגב, דרך החיים זה מהמלבי"ם או מהנתיבות?!
עד כמה שזכור לי המלבי"ם חיבר את דרך החיים. (שהמ"ב כל הזמן מביאו)
את סידור דרך החיים [אותו מביא המשנ"ב] חיבר רבינו יעקב מליסא בעל נתיבות המשפט. המלבי"ם חיבר ספר ארצות החיים
על ידי נחפשה דרכינו
04 אפריל 2019, 06:32
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי נחפשה דרכינו
07 אפריל 2019, 11:15
עבור לפורום
עבור לנושא

אודות "בית מדרש הגר"א"

מישהו יודע למה שמו כאן את הפרסומת? זה מפריע מאוד במסך. מי שרוצה לתרום כבר התוודע לזה.
על ידי נחפשה דרכינו
11 אפריל 2019, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

יש כאן הרגשה עדינה בצניעות, תתפלל שגם אתה תזכה לזה. זה מזכיר את מה שהרב וואזנער זצ"ל היה צועק שנשים הנוהגות ברכב הוא חסרון צניעות, יש כאלה שזלזלו בזה, צריך להיות בר הרגשה כדי להרגיש את זה. אני מקווה שהיכן שאתה מבקש הוצאה בחודש התשיעי, אז לא כל הבית כנסת יודע שכריסה בין שיניה... מעניין שרבקה ורחל אמ...
על ידי נחפשה דרכינו
23 אפריל 2019, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

המופת הגדול ביותר של הגרח"ק, הוא מה שיושב ולומד כבר תשעים שנים ברציפות ללא הפסקה, עד שאינו מכיר אף את הרחוב שתחת ביתו, ולמרות ההטרדות הנוראות שמטרידים אותו כל הזמן, הוא אינו מפסיק מרציפות זו. וכל שאר המופתים מתגמדים לעומת מופת אדיר זה. וידועים דברי הרמב"ם שמשה רבינו לא האמינו בו בגלל האותות והמופתים...
על ידי נחפשה דרכינו
23 אפריל 2019, 00:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה: המוצא חמץ בביתו בפסח (ל''ע) מה יעשה?

למעשה הוראת המורים היא לשרוף, בהנחה שהגוי לא מקפיד
על ידי נחפשה דרכינו
25 אפריל 2019, 04:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תקלות ברכבת המהירה מירושלים

חיים יפים כתב:
24 אפריל 2019, 05:22
אגב, מצד ההלכה, זה בעיה לנסוע ברכבת.

ואכן גם כן שמעתי מהרב אופיר מלכא שאמר שאין לנסוע ברכבת הזו. מאחר ונעשתה בשבת.
הנידון שנוי במחלוקת, וכמדומה ראיתי בשם הגר"י זילברשטיין שמצד שורת ההלכה אין בזה מניעה [מאחר שזה בכדי שיעשו, ועוד נימוקים שיש לדון בהם]
על ידי נחפשה דרכינו
28 אפריל 2019, 02:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ''התנגדות'' ללימוד הלכה בציבור הליטאי

כמדומה שהתחיל בעיקר באירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה שהיהדות היתה בשפל המדרגה ותלמידי הגר"ח הפיצו את שיטתו בעולם הישיבות. אח"כ ניסה החזו"א למשוך לצד השני [עיון להלכה], והצליח קצת מאוד [ביחס למה שצריך להיות].