החיפוש הניב 47 תוצאות

חזור

על ידי המימד הנוסף של הענין
21 פברואר 2019, 16:23
עבור לפורום
עבור לנושא

למה עיקר תורתו של הח"ח לא זכתה לקנות שביתה בלבבות

כצאצא של תלמידו הקרוב אליו מאוד - אני מתפלא מדוע נעלם המימד הנוסף של תורת החפץ חיים שהוא כל הבסיס והיסוד שמאחורי ספריו הרבים (ובשביל זה אף ויתר על תכניתו להשקיע יותר בלימוד קבלה) העיקרון שהנחה אותו כבר כאברך צעיר הוא החיוב לקיים את כל מצוות התורה לא רק באופן אישי אלא גם להשפיע על אחרים והוא עצמו כתב...
על ידי המימד הנוסף של הענין
24 פברואר 2019, 01:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חטא העגל - איך הם היו יכולים?

הגר"א אומר וכמדומני שכן כ' האריז"ל שכל השישים ריבוא חוזרים ומתגלגלים בכל דור וגם הניסיונות חוזרים בשינוי אדרת. ואולי בימינו זה לאהוב את תרבות המערב לכל ענפיה שהם העומדים כנגד קבלת עול מעמד הר סיני. ובקיצור כל הנסיונות היום של דעות ותאוות וכו' זה עגל כפי שהיטיב לבאר הרב רוצה לדעת - באשכול "מה ענינו ש...
על ידי המימד הנוסף של הענין
24 פברואר 2019, 02:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בל תשחית ממון להצלת רוחניותו

כמו הגמ' ששברו בחתונה כסא דמוקרא יש ענין לנער ולטלטל עצמו למען יעמדו ימים רבים
ואולי זה עוד סרך של הסבר למשה ששבר הלוחות
על ידי המימד הנוסף של הענין
24 פברואר 2019, 14:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מודעות וסיפורים וחומרים מעניינים בנושא ההתרחקות מפגעי הטכנולוגיה והמסתעף

יש לשבח ולהוקיר את הצדיק הרב גאלד שאינו מרפה מלקיים בהידור את פרשת כי תשא "מי לה' אלי"
וכפי שנתכהנו שבט לוי כך יזכה הוא ובניו לדורי דורות -
למעלתם של "ולא שבט לוי בלבד אלא כל מי שנשאו לבו" וכו'
על ידי המימד הנוסף של הענין
24 פברואר 2019, 21:43
עבור לפורום
עבור לנושא

כיצד נקיים בפורים הכרת הטוב למנהלי הפורום

כבר נהגו ישראל קדושים להכיר טובה בפורים ולשלוח מנות למי שמיטיב להם כל השנה והנה כאן יש בעיה חמורה שאין לנו אפשרות להכיר טובה כי אנו אנונימיים מי יכול להביא פתרון? יצויין שמתוך העיסוק עם הציבור אני מכיר בכך שלעולם לא נדע כמה צריך להכיר טובה כי רוב העמל והעגמ"נ אף פעם אינם מתפרסמים וכפי שאמר לאאמו"ר א...
על ידי המימד הנוסף של הענין
25 פברואר 2019, 15:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האשכול החדש: רעיונות חדשים של חיזוק והעצמה מול ההתמודדויות של בנות דורנו

המציאות ידועה שככל שיש יותר ילדים יש יותר דאגות ובמבט שטחי זה מורגש כבעיה. אבל המימד האמיתי של הענין הוא שכל דאגה היא נשיאה בעול המרחיבה את ה'אני' מלהיות קטנוני ומצומצם. כך שאפילו אשה שמעולם לא חלמה לצאת מקטנות המוחין והאגואיזם סידר לה הקב"ה תהליך מיוחד שבמשך שנים רבות היא מרחיבה את תחום האכפתיות של...
על ידי המימד הנוסף של הענין
26 פברואר 2019, 14:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול רעיונות של חיזוק והעצמה מול ההתמודדויות של בנות דורנו

מזכה הרבים הנודע הרב מרדכי נויגרשל מביא שיש ספר של פסיכולוג ידוע שנקרא - "האדם מחפש משמעות". והנה המשמעות הגדולה של תיקון העולם במלכות שמים היא נראית לפעמים רחוקה מהלב בחיים האישיים ובטרדות היומיום. אך באמת זו טעות - כי הרי האדם הוא היצור היחיד שלא מרוצה מהעולם ועסוק כל ימיו בניסיונות לשנות אותו אם ...
על ידי המימד הנוסף של הענין
26 פברואר 2019, 14:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פריימריז במפלגה חרדית?

פשוט מאוד שזה יגרום להם לרקוד יומם ולילה לפי החליל של כל מי שיש לו כח להשפיע על דעת הקהל - אם ע"י קשרים או תקשורת או סתם פה גדול. אני מכיר אישית את המערכת מבפנים מסיבות אישיות ומשפחתיות. וכבר עכשיו המצב הוא שאם לא היו מתעניינים בדעת הקהל בכלל היה גורם להם להיות ממושמעים לגדולי הדור באחוזים גבוהים יו...
על ידי המימד הנוסף של הענין
01 מרץ 2019, 01:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול רעיונות של חיזוק והעצמה מול ההתמודדויות של בנות דורנו

כעת נמחיש מעט מזעיר. מחר ערב שבת קודש נניח שהאיש יוצא אל המקוה לקדש ולטהר את גופו לקראת שבת - - קודש. באותה שעה האשה בבית לוקחת תפוח אדמה ומשליכה אל הסיר. מה סופו של תפו"א זה: להיות חלק מאתקינו סעודתא דמהימנותא... ומה אח"כ: מוסיף עוד זמן חיים ב'בטריה' של מי שיאכל כי בלי אוכל הוא בדרך להיות אבי אבות ...
על ידי המימד הנוסף של הענין
03 מרץ 2019, 01:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגרח"ש ליבוביץ זצוק"ל

האמת שמתארים הרבה פעמים את הגדולים שהתנזרו מהעולם ושוכחים לתאר את אלו שכן התעסקו בו כרצון ה'... ולמשל בנושא זה אציין שאמר לי קרוב משפחתי מצאצאי מרן הגרי"ש אלישיב שמרן היה מטפל לבדו בכל עניני הכספים וחותם על הצ'קים וכו'. ורק לדמיין איזה כבוד שמים זה היה כשהוא חישב כל שקל מול כל הלכות חו"מ כפי שרק הוא...
על ידי המימד הנוסף של הענין
07 מרץ 2019, 21:26
עבור לפורום
עבור לנושא

מה יותר גורם עת רצון מסוגלת לישועה - התעוררות שהיתה פעם או מה שעכשיו

הנה כידוע עד ימינו אנו כל ה-40 יום של אלול הם ימי רצון. וכל זה בגלל שפעם היתה התעוררות של עם ישראל להתחזק בתשובה לאחר העגל. וגם שבועות הוא כידוע עת רצון שלא בא אלא מכח שאנחנו קבלנו מרצון. וגם ידוע שפורים הוא עת רצון כי הדור קבלוה מאהבה. וגם חנוכה וכו' וכו'. (כמ"ש בגמ': מקדש ישראל שמקדשים את הזמנים) ...
על ידי המימד הנוסף של הענין
08 מרץ 2019, 14:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאימתי קורין את שמע ... משעה שהכהנים נכנסים... מה עם לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה?

מספר שנים היתה קשה לי קושיא על המשנה הראשונה בברכות, מאימתי קורין את שמע בערבין, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. ושואלת הגמ' מדוע לא מקצרים ואומרים מזמן צאת הכוכבים, ומתרצת מלתא אגב אורחא קמ"ל כהנים אימת קאכלי תרומה.... ואיך התירוץ מסתדר עם הגמ' בריש פסחים לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה? והיום ...
על ידי המימד הנוסף של הענין
15 מרץ 2019, 14:58
עבור לפורום
עבור לנושא

מקור מפתיע לדין ברוב עם שהפוסקים החמירו בו במגילה.

ידוע המ"ב שכל מי שאין לו ביהכ"נ קבוע ילך דוקא לשמוע מגילה בביהכ"נ הכי גדול בעיר משום ברוב עם (וכמובן רק אם שם לא יפספס מילה אחת שאז לא יוצא כלל) ואמנם נכון שקריאתה זו הלילא אבל למה לא הזכירו זאת בהלל של רגלים וכדו'. ואולי פורים זה סוג נס מיוחד שכל ענינו לגלות את המוסתר. ועכ"פ כך רואים בפוסקים שדווקא...
על ידי המימד הנוסף של הענין
16 מרץ 2019, 21:47
עבור לפורום
עבור לנושא

3 נידונים שמסתתרים מאחורי הדיון על התכלת והאם הגר"ש אויערבאך פתר אותם

1. שמעתי מהגאון הגדול... סברא שכבר הזכירו אותה כאן כמה כותבים: שהנידון על התכלת הוא לא רק הלכתי אלא גם השקפתי. כי כיון שהצליחו לצייר זאת כהוכחה לאתחלתא דגאולה יש חשש שזו מצוה הבאה בעברה החמורה שבתורה = חילול השם (שכבר הוכיח החזו"א שהיא גדולה יותר מע"ז ואכמ"ל) וכגון החשש שיאמרו ש"גם נבנו עושי רשעה גם...
על ידי המימד הנוסף של הענין
19 מרץ 2019, 02:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גישה מעניינת ביחס לבנין ארץ ישראל

א. החפץ חיים מאוד היה בעד העליה וההתיישבות. אך הגדיר שא"י בלי תורה היא כגוף בלי נשמה וממילא ברשעתם היא הופכת להיות אדמה פשוטה כלשונו. ב. מענין לענין דומה - על העברית אמר הגר"ח זוננפלד שחבל שלא זכינו לחדש את הדיבור בלה"ק וכך גם הם לקחו לנו המצוה וגם הם הזיקו על ידה. ג. מקובל מהחת"ס ועוד מישהו כעי"ז א...
על ידי המימד הנוסף של הענין
19 מרץ 2019, 21:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לחידודי: 1. איזו מגילה קראו בבית ראשון בפורים והפסיקו בבית שני. 2. איזו נבואה נאמרה בשושן פורים ומצטטים אותה בנעיל

המגילה היא מגילת סוטה :D שכ' בירושלמי בתחילת שקלים שבט"ו באדר מתחילים להשקות סוטות כחלק מהענין הכללי שמשנכנס אדר עושין כל צרכי הרבים (משנה ריש שקלים) ובבית שני זה לא היה כי רבו המנאפים (סוף סוטה) ובלי קשר: הנבואה היא "לא אחפוץ במות הרשע כי אם בשובו מדרכו וחיה" שנאמרה בט"ו אדר ע"י יחזקאל ונאמרת על יד...
על ידי המימד הנוסף של הענין
19 מרץ 2019, 21:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול רעיונות של חיזוק והעצמה מול ההתמודדויות של בנות דורנו

שו"ר גם בבני יששכר שאסתר הלכה ממש על דעת לאבד עצמה מב' עולמות למעננו. ופשיטא שאחרית הימים הוא ית"ש מחזיר כל רעה לטובה כמ"ש הרמח"ל אבל בינתיים הגוף נעשה נגוף וכפי שמעידה הגמ' שעם כל הסברות וההסברים - בשורה תחתונה היא נאסרה בכך על מרדכי כי גם עבירה לשמה היא עבירה וטומאה. וכלשון התורה על זה: "תחת אישך ...
על ידי המימד הנוסף של הענין
22 מרץ 2019, 14:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גישה מעניינת ביחס לבנין ארץ ישראל

אולי כדאי להפסיק כבר עם כל המילים הגבוהות האלו, איזו מלחמה מתנהלת כנגד הדברים שהזכרת??? אם מלחמה אז מלחמה באלו שלוחמים כנגד הדברים האלו!!! [עיין ערך קובי לוי ועוד..] כששדרני רדיו מטונפים משדרים מתוך תוכם של בתים של רבנים.. זה נקרא מלחמה בהם??? כשאנשי חצר שברו את כל החומות שהחזיק את הציבור החרדי וסי...
על ידי המימד הנוסף של הענין
24 מרץ 2019, 21:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת הגר"מ שטרנבוך על התכלת - בירור

למה לא מרגיז אותנו שעושים הפצה למילקי או למרצדס? כי זה תאוות ולא ערכים? גם תאוות הם ערכים לכל דבר ועל חשבון... (בטניהם אלוהיהם...) תכל'ס! בכל נושא שלא יהיה כך משפיעים על ה'תת מודע' וזה עובד פלאי פלאים גם אם זה לא מכובד ולא לענין במבט של ה'מודע'! והסכמת הפרסומאים שאם יהיה מספיק פעמים זה ינצח את כולם ...
על ידי המימד הנוסף של הענין
05 אפריל 2019, 00:19
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי המימד הנוסף של הענין
08 אפריל 2019, 14:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאשה יש יותר תאווה מלאיש

ברשותכם מבט גבוה ושונה קצת. שמעתי מרבי משה שפירא שאצל האיש עומק שורש התאוה היא להשפיע חיים והגם שהוא לא מתבונן בזה זהו באמת עומק הרצון שלו. (וידוע שלרוב המוציא לבטלה מרגיש חורבן ותסביכים נפשיים גם אם הוא גוי) באשה עומק התאוה היא לקבל החיים ולכן יותר משהעגל רוצה לינוק פרה רוצה להניק. מאידך לאחר שקיבל...
על ידי המימד הנוסף של הענין
09 אפריל 2019, 02:04
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי המימד הנוסף של הענין
10 אפריל 2019, 01:39
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי המימד הנוסף של הענין
12 אפריל 2019, 03:42
עבור לפורום
עבור לנושא

האם יש דבר יותר הזוי ומופרך - מטיסה לחו"ל בימים אלו

ידוע הרמב"ן שכל המצוות בחו"ל הם רק הציבי לך ציונים והדר בחו"ל כאילו עוע"ז וכו'. ותמוה איך זה שעולה על הדעת של עניי הדעת - לטוס לחו"ל דוקא ברגלים שאז זמן הקירבה אל ה'? הרי דוקא אז צריך לעלות לרגל לראות ולהראות! והנה במשנה בריש כלים יש עשר קדושות מקוה"ק עד א"י. ואיזו בושה שלא רק שלא משדרגים לעלות לירו...
על ידי המימד הנוסף של הענין
15 אפריל 2019, 01:34
עבור לפורום
עבור לנושא

זוהתה חומרא חדשה: הגר"י ברטלר זצוק"ל נמנע מלכבות התאורה בביתו בחוה"מ!

שמעתי מאחד מגדולי ישראל שהלכות חול המועד הן 'מת מצוה' שמחכה לקוברים... וזה מתבקש מכורח המציאות לצערינו. כי באמת יש הרבה דברים חשובים בהלכות החגים - עד שלרוב העולם לא נותר זמן ללמוד את הלכות חוה"מ כנדרש וכראוי. אך לחזק במשהו את בדק הבית אני מביא חומרא מופלאה ששמעתי שהגאון רבי יחזקאל ברטלר היה נמנע מל...
על ידי המימד הנוסף של הענין
17 אפריל 2019, 01:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההכנות האמיתיות לפסח! הגרח"ק עשה השנה מנוי, ולמה להגר"ד לנדו זה לא מעשי.

ט. בעיה של חוסר "ריח ניחוח" בזמן הגלות. רק להעיר שבק"פ אין דין "ריח ניחוח" [ראה נצי"ב ויקרא כ"ו ל"א: ולא אריח בריח ניחחכם. דאע"ג דהמקדש שומם מכ"מ אפשר דישאר המזבח במקומו ולהקריב עליו. וכמו שהיה באמת בחרבן בית שני. דמזמן חרבן הבית עד חרבן ביתר שאז נחרש ההיכל ונהרס המזבח. היה עוד המזבח קיים והקריבו ע...
על ידי המימד הנוסף של הענין
17 אפריל 2019, 11:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההכנות האמיתיות לפסח! הגרח"ק עשה השנה מנוי, ולמה להגר"ד לנדו זה לא מעשי.

זה נהדר לפי מה שכבר נודע שקרבן פסח הוא קרבן גרות ייחודי. ובכל שנה חוזרים אנו בפסח ומחזקים את המצב של "גם את בדם בריתך שולחתך" - וכמו שאחז"ל שזה גם פסח ודם מילה. (וכבר נדפס בספרים בשם הגר"מ שפירא והגר"ל מינצברג עם ראיותיהם) וא"כ לדרוש כאן ריח ניחוח - זה לא לענין. כי ריח ניחוח זה דבר המתבקש כשבן מביא...
על ידי המימד הנוסף של הענין
17 אפריל 2019, 15:00
עבור לפורום
עבור לנושא

חדש! הגדת פרעה...

נקודה חשובה ששמעתי היום מרבי נתן רוטמן בהרחבה עם ראיות רבות וכו'. ונזכרתי שלפני שנים רבות שמעתי כעין זה מרבי ראובן לויכטר. האמונה החושית של פרעה בתיאורים של ההגדה - היתה מצויינת בהחלט כי הוא חש על בשרו יותר טוב מכל מה שאנו ננסה להמחיש. ומטרת ההגדה היא לא להתקרב לדרגתו... מה כן? ואותנו הוציא לתת לנו....
על ידי המימד הנוסף של הענין
21 אפריל 2019, 00:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת השכיבנו כגאולה אריכתא דמיא - ידיעה נכבדה

דוגמא לשאלה כללית!

להסוברים שמלאכה קלה אסורה
יל"ע אם מותר בחוה"מ לכתוב את דברי רבינו יונה
דאולי אינו דבר האבד כי הם כבר כתובים בספרו.
ועוד יל"ע אם מותר להוסיף הקדמה כעי"ז שזה הרי עוד יותר אינו אבד