החיפוש הניב 147 תוצאות

חזור

על ידי ה' רועי
22 פברואר 2016, 20:52
עבור לפורום
עבור לנושא

חטא העגל - איך הם היו יכולים?

היום ישבתי וקראתי את הפרשה שניים מקרא ואחת תרגום, וכשהגעתי לקטע שבו הקב"ה מספר למשה על חטא העגל נאלצתי להפסיק לקרוא כי ממש התחלתי לבכות. אני לא מבין איך עם ישראל יכול להיות כזה "קשה עורף"! אחרי כל מה שהקב"ה ומשה עשו בשבילם, הם לא הנידו עפעף והדבר הראשון שאמרו הוא "קום עשה לנו אלוקים"! וגם, יש כאלה ש...
על ידי לחזות בנועם
22 פברואר 2016, 21:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חטא העגל - איך הם היו יכולים?

שמח אני לראות שיש מי שקורא ומתחבר אל הכתובים.. אך אם בכית על חטא העגל אז בדור זה שלנו צריך לבכות פי כמה וכמה, אמנם לא קמים ועושים אלוקים אך לצערנו כל דור והאלוהים האחרים שלו.
על ידי כבוד שמים
12 מרץ 2016, 20:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חטא העגל - איך הם היו יכולים?

רבי ירוחם ממיר ענה פעם לתלמיד ששאל אותו שאלה זו, וציפה לשמוע דברי פילוסופי' נשגבים. רבי ירוחם השיב לו בניגון חודר "ארבעים שנה אקוט בדור וגו'". החזו"א אמר זאת בשפתו, כי אדם נטול יצר איננו אדם.
על ידי יושבי יעבץ
07 מאי 2018, 22:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

מה שבטוח שיש דברים שאינם שנויים במחלוקת - שכל הציבור לא חי אותם בבחירות לבית שמש (שכפה הבג"ץ) התפרסם מכתב מהגר"ח קנייבסקי בעיתון יתד נאמן שמצוה לבחור. היה שם נימוק מעניין: מפני מה זכה עומרי למלוכה - מפני שבנה כרך אחד בארץ ישראל, ומכאן מצוה לבחור בבית שמש שבונים שם הרבה דירות. האם נימוק כזה היה יכול ...
על ידי יעבץ
18 יוני 2018, 00:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משטרה-דין מוסר?!

בעניין התמיכות לאברכים, אני מבין שהעניין מעורר הרבה רגשות שליליים כלפי המדינה ושלוחיה. אך עליכם להבין, השאלה כאן איננה האם המדינה אמורה לתמוך בלומדי תורה, כמה ואיך. הנקודה היא אחת. מסירה בהלכה היינו מי שמעביר ממון חבירו לידי עכו"ם (וכיון שדנים בחוקיהם ע"פ דיני עכו"ם נחשבים כעכו"ם לעניין זה, אך לא זה...
על ידי איש
18 יוני 2018, 15:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משטרה-דין מוסר?!

הנקודה כאן עקרונית ולא קשורה כלל בעד ונגד לומדי תורה ח"ו: גם אם נניח שהמדינה 'חייבת' לתמוך בלומדי תורה, אין כאן כסף שאפשר להצביע עליו שהוא 'שייך' למישהו ויש כאן 'מסירה' של ממונו. ואין בין לקיחת ממון שלא על פי הכללים שנקבעו לבין כניסה למשרד ממשלתי ולקיחת חפצי ערך שונים ולא כלום. שני המקרים אולי מותר...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
27 יוני 2018, 02:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהיכן לקוח הביטוי המוזר "בעל מחבר ספר"?? [בעמח"ס]

מבין ענין כתב:או שהוא בעל ספר, או שהוא מחבר ספר, מהיכן "בעל מחבר ספר"?? :?:
בעל 'הספר' לא שייך - כי הספר שייך למי שקנה אותו, לכן אומרים שהבעלות היא על חיבור הספר, על זכויות היצירה של הספר.
על ידי מלמד להועיל
09 אוגוסט 2018, 22:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ראש ממשלה צריך ללכת עם ספר תורה? מחפש מקורות...

מבלי להתווכח עם אף צד, אני לא מבין למה אסור לאנשים להטיף לנו מוסר.. שיטיפו בשמחה...
אני גם לא מבין למה היו שהגיבו לפותח האשכול בדרך שאינה מכבדת, לאחר שרבים הכירוהו כת"ח וקוראים את מאמריו בהנאה מרובה.
על ידי יצחק
10 אוקטובר 2018, 21:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת הטוב לפורום

איזה מנהל מוזר אף פעם לא שמעתי שממישהו שאוסף כסף שאומר שיש מספיק..
על ידי רוצה לדעת
23 אוקטובר 2018, 18:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

מרן הקה"י העמיד הענין שהוא "קידוש ה'" שמכריז שרוצה שהכל יתנהל עפ"י דעת תורה,
היינו מלבד ההשתדלות התועלת המעשית שע"י נציגים אפשר לפעול הרבה בסור מרע ובעשה טוב,
יש בזה גם הכרזה שמשה אמת ותורתו אמת, שאנו רוצים שכל הענינים יתנהלו עפ"י התורה הק'!
על ידי בן של רב
21 ינואר 2019, 16:58
עבור לפורום
עבור לנושא

האם הרב פינקוס התכוין לצאת נגד השימוש המוגזם ב''נטפרי''

הגר''ש פינקוס כתב לבני הקהילה באופקים להשתדל להמנע מלהחזיק ברכב כדי לא להיות כל כך רחוקים מ''רב'' הקדוש שלא הסתכל מחוץ לד' אמות דהיינו שע''י שהרכב מרחיב באלפי קילומטרים נוספים את מרחב הגשמיות וההשגה החומרית סובר הרב פינקוס זצ''ל שזה מצמצם את מרחב הרוחניות ומצמק את כוח הנשמה. (וכתב לא ללמוד ממנו כי ה...
על ידי בן של רב
27 ינואר 2019, 02:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול עצות להתמדת הלימוד

לדעת מרן החזון איש אי אפשר לקבל סיפוק בלימוד בלי שום נקיטת חפץ
כלומר לכתוב
וכלשונו ''קבע נא הערותיך בספר מכורך''
ובחוג תלמידיו מאוד מקפידים על זה
ור' חיים גרינימן היה מקדיש כל שבוע זמן למאות צאצאיו שכל אחד יביא לו לראות מה כתב השבוע
אבל זה לא עצה לנחיתיים שלא מאמינים במה שהם כותבים
על ידי בן של רב
31 ינואר 2019, 02:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הרב פינקוס התכוין לצאת נגד השימוש המוגזם ב''נטפרי''

סוף סוף מישהו מבין שהעולם לא שחור לבן
מגיע לך פרס נובל
אל תשכח לרשום פטנט...
על ידי חכם באשי
13 פברואר 2019, 01:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי יכול להביא מקור היכן הגבול המגדיר מהי הלכה ומהי אגדה

אחד הדברים החמורים ביותר שהנחילה העברית המדוברת, זה המשמעות של "אגדה" כסיפורי מעשיות שאין לייחס להם חשיבות.
על ידי אלימלך
14 פברואר 2019, 19:03
עבור לפורום
עבור לנושא

האם 'טול קורה' פוטר מחיוב תוכחה

לגבי קשוט עצמך בענין תוכחה, לעיתים זה פטור מתוכחה עד שיקשט עצמו כי ודאי לא יתקבלו דבריו וכך כותב ספר חסידים [ה] וחייב אותו המוכיח להוכיח עצמו מן העבירה ולישר דרכיו קודם שיוכיח את חבירו שאם לא יעשה כן לא יקבל ממנו חבירו. שכך אמרו התקוששו וקושו (צפני' ב' א') קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים אולם כל זה כמובן...
על ידי אסף
20 פברואר 2019, 01:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

רציתי להציע לראות את הדברים במבט אחר. הצורך לקרוא משהו מענין הוא משהו שרבים וטובים מרגישים אותו ולשם כך קוראים עיתונים או גולשים באתרים "כשרים". עיתון מעצם טבעו הוא בעל אינטרס כלכלי או קבוצתי כמפורסם על גבי כל עיתון במפורש... וק"ו אתר. גם אם עיתון מופץ 'לשם שמים' יש בו הרבה מן החיסרון, ומי שקורא עלו...
על ידי אלימלך
21 פברואר 2019, 22:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עמלק - האם הכוונה לאיראן?

באמת הדברים המובאים בשמו ממש תמוהים
וכי אומה שתשכור רשע לקלל את ישראל ולא תקדם בלחם ומים תאסר כעמון ומואב
הלוא פשוט שדוקא אז ביציאת מצרים שמעשי ה' ונפלאותיו ואהבתו לישראל נראו לעין כל התביעה אף על אומ"ה היתה רבה הרבה יותר.
על ידי אחד התלמידים
22 פברואר 2019, 16:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקיחת תקציבים

מהכירות קצת עם חוזרים בשאלה, לכולם יש בעיות נפשיות. ואולי זה סברת הגרג"ל להחשיבם כתינוקות שנשבה.
על ידי יאיר
23 פברואר 2019, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עניינו של חטא העגל?

השטן הראה לבנ"י מיתתו-מיטתו של מרע"ה שבושש לבוא לפי חשבונם ורצו לעבוד את ה' דרך משהו מוחשי-גשמי, שיתווך. כיון שראו לאחר קריעת ים סוף, את המרכבה שיש בה שור החליטו שיעשו שור. וכיון שהיו מכשפי הערב רב (יונוס ויומברוס) איתם או מיכה שזרק הטס עם שם ה' ו'עלה שור' כתוב בו יצא העגל הזה (רש"י). וזאת למרות שה'...
על ידי רוצה לדעת
24 פברואר 2019, 00:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עניינו של חטא העגל?

אגב, העגל - הובא בילקוט ראובני כאן אות נ"ז שהעגל היה דמות שור וחמור, וכמדו' ההסבר עפי"ד הגר"א בכ"ד שהשור מסמל כעס - ע"ז , והחמור תאוה - ג"ע וכאן בחטא העגל היה ג"ע - ויקומו לצחק עי' רש"י. וכן ע"ז. ובקהלת יעקב (ערך עגל): אמרו בהגדה העגל מחציו כלפי ראש היה כתבנית שור, וכלפי זנב היה חמור, ע"כ. וי"ל, שכן...
על ידי נדיב לב
24 פברואר 2019, 21:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך אפשר להגיד על חמורים צדיקים? ברכות נז:

תיובתא כתב:לענ"ד מדובר בחלק משאלה רחבה יותר האם בריות שאינן בעלות בחירה שייכות בשכר. התשובה כנראה שכן (הכלבים קיבלו שכר על אי חריצת לשונם, ויש דוגמאות נוספות בנושא).
לתואר צדיקים אין קשר אם מקבלים שכר או לא
אלא כמו שכתבנו שצדיקים שייך גם בגוונא של בעל חי העושה רצון הבורא שהוא הצדק בעולם
על ידי נדיב לב
24 פברואר 2019, 22:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך אפשר להגיד על חמורים צדיקים? ברכות נז:

אבן פסיבית לגמרי ולא ניכר שמצדיקה במעשיה [שאינם..] באופן אקטיבי את רצון הבורא
על ידי הכהן
25 פברואר 2019, 14:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל

מי שמכיר את חוג חזון איש, יודע להגדיר שהם לא מחמירים אלא מדקדקים.
על ידי איש פשוט מאד
25 פברואר 2019, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם זה הגיוני שתומך תורה נוטל שכר כנגד כל אחד מהלומדים כפשוטו?

ידוע המימרא שנאמרה בשם כמה גדולים וביניהם הגה"ג ר' אהרן קוטלר זצ"ל: לתומך תורה יש עוה"ב כמי שלמד תורה, אבל למי שלומד בעצמו תורה יש גם עולם הזה... וזהו עומק הלימוד לשמה המבואר בנפש החיים יש לציין, שאת העמל והיגיעה של הלומדי תורה וכן התורה מתוך הדחק את זה גם התומך תורה לא יוכל להשיג המימרא הזו מפורסמ...
על ידי יהושע
25 פברואר 2019, 15:06
עבור לפורום
עבור לנושא

גריסת אפרוחים חיים במגרסה

בתעשיית הביצים משתמשים במגרסה לגריסת אפרוחים זכרים חיים, למה אין בקניית ביצים משום מסייע עוברי עברה וחילול השם?
על ידי נחפשה דרכינו
25 פברואר 2019, 18:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל

לצערנו המציאות היא שרוב האנשים אינם מקפידים בהרבה נושאים גם בעיקר הדין, ואין כאן המקום להאריך בדוגמאות. כמובן שאין הקב"ה בא בטרוניה עם בריותיו וכו', אבל מהבחינה הזו של להקפיד על עיקר הדין, כמדומני שלכל החוגים והעדות יש מה ללמוד מחוג חזו"א. יש הרבה דברים שנקראים "חומרה של חזונאישינקים", אבל למעשה מסת...
על ידי מבקש אמת
26 פברואר 2019, 01:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם זה הגיוני שתומך תורה נוטל שכר כנגד כל אחד מהלומדים כפשוטו?

יש לציין שבהרבה מקרים יש מעלה אחרת ליששכר על פני זבולון, משום שפעמים רבות הנסיון של יששכר להגרר אחר הבלי עולם הזה פחות בהרבה מהנסיון של זבולון. כמובן שזה לא בהכרח כלל, ותלוי במה עוסק הזבולון ואיפה, אבל במציאות כך זה במקרים רבים. סברא פשוטה היא שאם זבולון תומך תורה אבל אינו מקפיד כ"כ על קיום המצוות ו...
על ידי רוצה לדעת
26 פברואר 2019, 20:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אברכים גם קשורים למגבית מאצ'ינג של ויסבורד

כתב רבינו החפץ חיים זיע"א בשם עולם ח"א פט"ו: ואיתא במדרש רבה פרשת קדושים, אילו נאמר עץ חיים היא לעמלים בה, לא היתה תקומה לישראל ח"ו, אלא למחזיקים. אילו נאמר ארור אשר לא ילמד, לא היתה תקומה לישראל ח"ו, אלא אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, לכך אמר עץ חיים היא למחזיקים בה וכו', כי בצל החכמה בצל הכסף. אמ...
על ידי רוצה לדעת
03 מרץ 2019, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בנוסח ברכת האורח "הוא ובניו ואשתו". מדוע לא מקדימים את האם לפני הבנים

ליכאו' הפוך הלא אשתו כגופו ופלג גופא וכו' והיה להקדים האשה לבנים,
הבנים זה "המשך" דידיה,
אך האשה זה "חלק" ממנו.
על ידי יוסף יוסף
03 מרץ 2019, 01:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגרח"ש ליבוביץ זצוק"ל

האמת שמתארים הרבה פעמים את הגדולים שהתנזרו מהעולם ושוכחים לתאר את אלו שכן התעסקו בו כרצון ה'... ולמשל בנושא זה אציין שאמר לי קרוב משפחתי מצאצאי מרן הגרי"ש אלישיב שמרן היה מטפל לבדו בכל עניני הכספים וחותם על הצ'קים וכו'. ורק לדמיין איזה כבוד שמים זה היה כשהוא חישב כל שקל מול כל הלכות חו"מ כפי שרק הו...