פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 81 תוצאות

חזור

על ידי yosf
10 יוני 2019, 15:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם היתה פעם כזו חלוקה באוכלוסיה היהודית כמו היום?

כבר אמרו הצדיקים כי יש לעבוד את השי"ת בשני צורות ואןפנים סותרים ומשלמים כעניין יש לנו אב זקן דהיינו בחינת מלך ובחינת אב  והרה"ק מברסלב האריך כי ודאי ששני המידות שוות וצריך ליהות בקי ב"רצוא ושוב" דהיינו לנהוג ביראה ואהבה עד הקצה ולא עד בכלל וכל פעם לילך לקצה השני ככלל לכל יהודי חייב ליהות שני ההנהגות...
על ידי yosf
10 יוני 2019, 16:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"?? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!!

על אישה נאמר שני דברים האחד דעתן קלה והשני בינה יתירה כדי להבין את זה כהוגן אנסה לבאר לכל אדם יש שלש (שמתחלקים ל4) מוחות חוכמה, בינה, דעת, חוכמה ובינה משולים אצלנו כביכול (!!!!!) לטוב ורע/ חסד ודין /צימצום והרחבה וכדו' והדעת היא המכריעה בניהם האשה יש לה בינה יתירה ומבינה דבר מתוך דבר ולכן נזהרת יותר...
על ידי yosf
13 יוני 2019, 14:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילות שראו בחוש שהועילו

יש הרבה אבל אציין דבר אחד שזכור לי כעת תקופה קצרה לאחר שהקמתי בית בישראל ובחסדי השי"ת קניתי דירה, הייתי נצרך ל35.000 ש"ח בדחיפות להחזר הלוואה אבל לא מצאתי, כך עובר יום ועוד יום עד שהגיע עת הפירעון... למלוה היה צ'ק שלי על הסכום הנ"ל, כך שמצד אחד יכולתי להרים טלפון ולבקש "עשה טובה חכה לי עוד יום יומים...
על ידי yosf
13 יוני 2019, 15:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חרדי מיהו?

כהמשך לכל דברי הרבנים שליט"א... אמר לי פעם מרן הדרכי שמואל זלה"ה כי "הלואי והיה בכוחי ליהות כמו החזו"א וליצור ציבור חדש - במקום חרדים לקרותו ציבור היראים..." אני חושב שאין חולק על הצורך בזה ועל הזילות שנוצרה במושג חרדיות (ח"כ אישה במפלגה חילונית- ואברך פשוט שבלי שום מעמד ומשרה... רק ממית עצמו באוהלה...
על ידי yosf
13 יוני 2019, 15:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חרדי מיהו?

כהמשך לכל דברי הרבנים שליט"א... אמר לי פעם מרן הדרכי שמואל זלה"ה כי "הלואי והיה בכוחי ליהות כמו החזו"א וליצור ציבור חדש - במקום חרדים לקרותו ציבור היראים..." אני חושב שאין חולק על הצורך בזה ועל הזילות שנוצרה במושג חרדיות (ח"כ אישה במפלגה חילונית- ואברך פשוט שבלי שום מעמד ומשרה... רק ממית עצמו באוהל...
על ידי yosf
14 יוני 2019, 16:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה בעצם מנהג?

לא בטוח שההגדרה זה סיבה הלכתית. הייתי אומר סיבה רוחנית. למשל לא לגעת בזקן כי זה צינורות השפע. וכן לשיר פיוט מסויים או לומר תפילה מסויימת בזמנים מסוימים. כי זה מועיל מבחינה רוחנית. אשמח לקבל מקור שלגעת בזקן זה בעיה בצינורות עד כמה שאני יודע (ואני לא יודע הרבה) מדובר על זקנים באצילות ולומר שזה קשור ל...
על ידי yosf
16 יוני 2019, 08:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלא שינו את לבושם

כיון שאני לא חסידי אינני ראוי לדון לגוף העניין
אבל ידוע בשם היהודי הק' שפעם שאל אותו איזה אפיקורס מה העניין בבגדים אלו אטו אברום אבינו ג"כ לבש כן???
השיבו הרבה, מה הוא לבש איני יודע אך דבר אחד אני ויודע בודאי שהוא ראה כיצד העולם לובש והלך ללבוש אחרת,
וכמו שאומרים בסיפורים... ופניו חפו
על ידי yosf
16 יוני 2019, 08:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אומרים על צדיקים שהם נפטרו

אצלנו בבית הכנסת קראו בשמח"ת וימת שם משה. משה עבדי מת. ובסידור שלי כתוב שמי שאינו מאמין שמשה היה אב הנביאים הוא אפיקורס. ואם אפילו חז"ל הקדושים שהאציל להם השי"ת סמכות לגזור גזירות למיגדר מילתא, אינם יכולים לאסור משום גזירה דבר שמפורש בתורה להיתר, בוודאי של"מנהג" די חדש אין כח לחול במצב כזה. אז אולי...
על ידי yosf
17 יוני 2019, 08:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה בעצם מנהג?

וכך הוא לשון רבינו האר"י זלה"ה (שער טעמי המצוות פר' קדושים): ואיסור גדול הוא לעקור או לתלוש אפי' שערה אחת מכל מקום בזקנו כי שם צינורות השפע וכו' "ע"ש אז שגם לא יגעו בזקן!!! כמו כן אצטט עוד דבר שכותב שם וזה קשה למנהג חלק הנשים (שבעליהן מקפידים על דברי האר"י בזקן: שער המצות - פרשת קדושים  ...ולכן האש...
על ידי yosf
17 יוני 2019, 08:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

חשוב להדגיש שהמהרש"א בחגיגה כותב שהקבלה היא למעלה ממעשה מרכבה מעשה מרכבה היינו לימוד הסוד בעולם הבריאה ואילו מה שקורין קבלה בסתם שהוא עולם האצילות שגבוה יותר ממעשה מרכבה לעניין מש"כ חלק מהרבנים שליט"א כי אולי דוקא אם ממש לומד בדיוק ועמקות וכו' איני מבין אטו בתפילה ג"כ מחלקים בין אדם לאדם דור ודור ו...
על ידי yosf
18 יוני 2019, 11:31
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי yosf
18 יוני 2019, 11:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שם רשעים ירקב

מסופר על אחד מחכמי פורת יוסף {איני יודע מיהו} שפעם היה צריך ללכת לרחוב אחד העם ימ"ש ולא רצה לומר את השם (אפי' שלא זה היה שמו) ולכן אמר לנהג מונית "קח אותי לרחוב שאחרי כמעט שכב..."
על ידי yosf
18 יוני 2019, 12:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שם רשעים ירקב

מסופר על אחד מחכמי פורת יוסף {איני יודע מיהו} שפעם היה צריך ללכת לרחוב אחד העם ימ"ש ולא רצה לומר את השם (אפי' שלא זה היה שמו) ולכן אמר לנהג מונית "קח אותי לרחוב שאחרי כמעט שכב..." לא מסתבר שנהג המונית הבין את זה. אני שמעתי את הסיפור בלי "נהג מונית" כך בזכרוני... עכ"פ אין נפק"מ מה היה למעשה , רק ללמ...
על ידי yosf
19 יוני 2019, 08:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

אצלנו בשטיבלאך נהגו האוספים לתת דרשה שלמה בזמן אשרי ובא לציון מה שגורם הרבה פעמים שאם הדרשה היא כדרשת שבת הגדול הציבור מפסיד קדושה דסידרא בציבור זה כבר בעיה רצינית. מאידך אנשים שמסתובבים לדעתי לא כ"כ מפריעים מי שרוצה נותן ומי שלא רוצה לא נותן, נראה לי שרוב הציבור לא מכוין עד כדי כך שיפריעו לו אם מי...
על ידי yosf
19 יוני 2019, 12:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילות שראו בחוש שהועילו

תקציר מטרה: לקבוע האם תפילה בין-אישית מרחוק, רטרואקטיבית, של קבוצת חולים עם זיהום בדם, משפיעה על התוצאות. עיצוב: כפול עיוור, מקבילי הקבוצה, אקראי מבוקר המשפט של התערבות רטרואקטיבית. הגדרה: בית החולים האוניברסיטאי. נושאים: כל 3393 חולים מבוגרים אשר זיהום בדם זוהה בבית החולים בשנים 1990-6. התערבות: בי...
על ידי yosf
20 יוני 2019, 11:36
עבור לפורום
עבור לנושא

הטמנה במקצת באמו"ה לדעת השו"ע

אבקש תגובתכם למאמר זה, אנא!!! החכימו אותי. ודאי אין כוונתי לתגובות בעלמא... רק בעניין זה עצמו כדי לחדד ולשפר / לשנות את הנכתב, תודה מראש. הטמנה במקצת בדבר שאינו מוסיף הבל   בשו"ע (ס' רנג ס"א) כתב מרן וז"ל: וכל זה בענין שהיה שהקדירה יושבת ע"ג כסא של ברזל או ע"ג אבנים ואינה נוגעת בגחלים, אבל הטמנה ע"ג...
על ידי yosf
23 יוני 2019, 12:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצה לבחור במשבר

יש הבדל בין לומד שלא לשמה לשם לקבל כבוד שזה בסדר, ואולי אף חובה בהתחלה שהרי אמרו מתוך...
לבין לומד לשם כבוד "שלא יהא משהו יותר ממנו והכל בגלל קנאה", דאז הרי זה בכלל לומד לקנטר ח"ו
ובמילים פשוטות לקבל כבוד על מה שאני לומד- בסדר
לקבל כבוד על מה שאני לומד יותר ממנו וכדו'- ה"י
על ידי yosf
23 יוני 2019, 12:54
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי yosf
24 יוני 2019, 08:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 3 סוגים של אהבת כסף. (נסיון לעשות ביחד סדר הגיוני בנושא הכי מדובר בעולם...)

בעבר כתבתי לעצמי דברים הקשורים לנושא זה עשירות הטובה היא אם רעה העשירות כשלעצמה היא טובה מאוד וכדלהלן,  אלא שכמו בכל דבר יש אפשרות בחירה ולכך נאמר יש עושר שמור לרעתו, ולעומת זה ישנם פסוקים המורים להפך, והיינו כנ"ל דביד האדם ולפי דרגתו ועוצם קדושתו והנהגתו וכו' כ"ז משפיע אם העושר לרעתו ב"מ או אדרבה ...
על ידי yosf
25 יוני 2019, 15:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אנחנו הדור האחרון?

האמת שאין לי מושג בספר ליקוטי מוהר"ן אבל שמעתי על התורות של ברסלב מאחד שעסק בזה הרבה והציג לי את התורה זו כהתורה המרכזית של ברסלב אם אתה מכחיש אין בידי מה להשיב.  בקשר לאר"י אני מבין שהכוונה במבנה הספירות אבל ההסבר המעשי לכאורה זהו מתורת ר"נ דבר ראשון חבל שאין לך מושג, [אני ממש לא ברסלבר... אבל.......
על ידי yosf
25 יוני 2019, 16:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגעלת כלים בזמנינו

מחשבות כתב:
25 יוני 2019, 16:09
ואז גילו שבהבדלי טמפרטורה קלים
יש הבדלים קלים במשקל המדוייק...
ובקיצור הדבר נבדק ע"י חוקרים
אך מה הם מבינים
אבל בדיקה אחת של אדם חסר כל נסיון בתחום
וראינו שיש בליעה...
נשמע קצת רפורמי...
מי שלא מבין שבדיקה של גדולי ישראל שווה פי מליון מכל החוקרים שבעולם!!!! צריך בדיקה אחריו
 
על ידי yosf
25 יוני 2019, 17:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגעלת כלים בזמנינו

ואז גילו שבהבדלי טמפרטורה קלים יש הבדלים קלים במשקל המדוייק... ובקיצור הדבר נבדק ע"י חוקרים אך מה הם מבינים אבל בדיקה אחת של אדם חסר כל נסיון בתחום וראינו שיש בליעה... נשמע קצת רפורמי... מי שלא מבין שבדיקה של גדולי ישראל שווה פי מליון מכל החוקרים שבעולם!!!! צריך בדיקה אחריו ??? בדיקה מדעית של גדול ...
על ידי yosf
25 יוני 2019, 21:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קבלה היא חילוק מלימוד התורה או חלק ופרט מהכרת הבורא

לאור מה שנכתב באשכול אחר עולה השאלה האם חכמת הקבלה היא חלק מלימוד התורה או שאינה אלא רק חלק ופרט מהכרת הבורא? לא עברתי על כל האשכול, אבל לא יכולתי להתאפק, ממש נורא,  גם אם חכם בישראל טעה וכתב מה שטעה ח"ו לנו להמשיך בזה [ובלא"ה הלא מחוייבים כלל ישראל בכבודו ובודאי דיש להעלים אותה הטעות] ועכ"פ הדבר פ...
על ידי yosf
27 יוני 2019, 08:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ראוי לשבח את טיב המאכלים ולומר תודה לאשה לפני ברכת המזון?

סתם כך המלצה תברך תאכל ולאחר שטעמת תודה לאשתך כמה שזה טעים... אם תודה לה לפני שאכלת נמצאת דובר שקרים (אם האוכל לא יצא טוב)  על הג"ר אברהם גנחובסקי זצוק"ל מסופר ששיבח את המאכל לפני שטעם, אשתו הבחינה ושאלה אותו הרי עוד לא טעמת, השיב: וכי את האוכל שלך צריך לטעום כדי לדעת שהוא טעים?.... עצוב שעושים מזה...
על ידי yosf
27 יוני 2019, 20:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך קוראים לאברך שעובד בסדר ב'..?

עולם הפוך ראיתי הצורה הנכונה והראויה זה להתפרנס מיגיע כפיו בשעות עבודה המינימליות הנצרכות לזה וללמוד בכל רגע פנוי (אף בתוך זמן זה כשאפשר) וגם אם יכתבו אלף "פשטלאך" לא תזוז הגמ' ממקומה וגדול הנהנה מיגיעו יותר מיר"ש, ומנגד גם אם ההכרח לא יגונה חרפה שאין כמותה ליהנות מן הצדקה, ואפילו החולקים על הרמב"ם...
על ידי yosf
30 יוני 2019, 14:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אם גיד הנשה אסור בהנאה איך מותר להשתמש בבהמה?

מהיכ"ת לומר כן, [אני לא מוצא לעת עתה דוגמא כזו באיסור הנאה שרק מקצת מן הבהמה אסור בהנאה], אבל מן הסברא היה נראה דאף זה חשיב הנאה, אמנם ההשתמשות בבהמה באה על ידי כל הבהמה ולא על ידי הגיד לבדו, אבל הרי גם כן להיפוך לולא הגיד לא היה יכול להשתמש בבהמה כגון לחרישה וכיו"ב. צריך ראיה לסברא זו. אתה צריך לה...
על ידי yosf
01 יולי 2019, 11:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מת שנשתכח גזירה או מציאות טבעית -סתירה-

אולי יש ליישב דהנה התורה אומרת ושמח את אשתו וכו' שנה ראשונה, וכבר האריכו בזה דלו"ד שנה א' אלא כל זמן שהוא בחינת שנה ראשונה, ולכאורה א"כ למה אמרה תורה שנה ראשונה ואולי רואים שיש יסוד שזמן שנה דהיינו יב' חודש הוא זמן שבטבע הוא שיעור הרגל ושכחה, אבל ודאי דכיון שהוא רק בטבע הרי דהכל תלוי לפי האדם וטבעו ...
על ידי yosf
01 יולי 2019, 15:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נח לאדם שלא נברא משנברא

דרך אגב, וזה גם מענינא דיומא... דלכאורה למה לא אמרו מי סבר שנוח ומי סבר שלא נוח ורק אמרו בסתם הללו אומרים והללו אומרים, ועוד דמאי נפק"מ בזה ששנתים וחצי נחלקו??? אלא ראיתי פעם שרצו לומר לנו בואו תראו מה זה מחלוקת לש"ש.... שנתיים וחצי מלחמה... אבל שנמנו וגמרו... כשהגיעו למסקנא אזי כבר אין זכר למחלוקת ...
על ידי yosf
01 יולי 2019, 15:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נח לאדם שלא נברא משנברא

עי' תוספות בעירובין בביאור דברי הגמרא בעבודה זרה בואו ונחזיק טובה לאבותינו שאילמלי הן לא חטאו לא באנו לעולם, וקשה דאיזה טובה עשו לנו אבותינו שבגללם באנו לעולם,והלא מוטב לאדם שלא היה נברא דכל זה דווקא בסתם בני אדם, אבל צדיק אשריו ואשרי דורו, ובודאי מוטב לו שבא לעולם . וכן כתבו התוס' בע"ז דמה שאמרו חז...
על ידי yosf
01 יולי 2019, 20:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש קדושה בפירות ארץ ישראל?

עי' בשו"ת משפטי עוזיאל [ח"א או"ח ס' כד] שדן בזה ממש.
ועי' בשו"ת תורה לשמה [ס' תיח] דכתב שמידת חסידות וגם מצוה ללכת למקומות שגדלים שם פירות הטובים של א"י ולאכול מהם משום חיבוב מצוה, ע"ש.