פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 40 תוצאות

חזור

על ידי סופר
12 יולי 2018, 15:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבבא סאלי הקפיד שלא להניח ספר על ליקוטי מוהר"ן

אל תאמין לכל סיפור.. אבל אכן הגרא"א דסלר זצוק"ל משגיח דישיבת פוניב'ז, היה מעיין בו. הרב דסלר גם ציטט אותו כמה פעמים, וזה מפליא. אבל גם אם השמועה נכונה ר' @Practic האם זה מחייב מבחינה הלכתית, האם בכך ישתנה הדין המוגדר בהלכה סדר קדושתם של הספרים? אוי.. אל תגזימו, גם אם הסיפור נכון, הבבא סאלי לא התכוו...
על ידי הפקדתי שומרים
18 אוקטובר 2018, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אומרים על צדיקים שהם נפטרו

כתבתי בזה פעם אולי יועיל. בן תמותה ששובק חיים קרוי בפי העולם "מת", כמו גם חפץ שלא זז ולא פועל אומרים 'זה מת'.. למה מת, כי הוא פשוט לא משמש ליעוד שבו, לתכלית מה שנוצר. כך גם אצל האדם. בן אנוש שכל חייו התעסק בדברים גשמיים, אחרי ששובק חיים הוא התנתק כעת מעולמו -עולם הגשם שבו התעסק וראה תכלית הכל, אם כן...
על ידי מבין ענין
21 ינואר 2019, 10:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תגלית! הגר''א והאריז''ל אומרים על תוכחה בדיוק מה שהחוה''ל המפורסם אומר על לה''ר

ועוד דאיתא בכתבי האריז''ל שנוטל כל הטוב שברשע והרשע נוטל ההיפך שיש לצדיק והוא בסוד ''זכה נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן'' (חגיגה טו) והרשע נוטל חלקו בגיהנום וזה בדיוק מה שאומר החובת הלבבות על לשון הרע כנודע! אלא שכאן זה הגר''א והאריז''ל וכמובן בתנאי כפול שהתוכחה לא מביאה את ההיפך ופשוט! עד כמה שידוע ל...
על ידי סתם איש
10 יוני 2019, 15:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם היתה פעם כזו חלוקה באוכלוסיה היהודית כמו היום?

הרבינו יונה ועוד הרבה מהקדמונים כותבים שמי שאוהב את ה' מדקדק בדבריו אף יותר מהמחויב וכן רוצה שכולם יקיימו את רצון ה', וכאן אני שומע שמי שאוהב הוא פחות מדקדק ואפילו מתחצף.... מוזר.
על ידי עתיקא
10 יוני 2019, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם היתה פעם כזו חלוקה באוכלוסיה היהודית כמו היום?

ליקוטי מוהר"ן - מהדורא בתרא סימן ה, אות טו באמת צריכין דייקא לסלק את המח, כי צריכין להשליך כל החכמות ולעבוד את ה' בפשיטות, כי צריך שיהיו מעשיו מרובין מחכמתו (אבות פרק ג), ולא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה (שם פרק א), ועל כן צריכין לסלק כל החכמות ולעבוד את ה' בפשיטות, בלי שום חכמות. לא מבעיא חכמות של שט...
על ידי אלימלך
12 יוני 2019, 21:14
עבור לפורום
עבור לנושא

'השקפת בעלי בתים' שורש פורה ראש ולענה

הערה: אין כונתי כלל למה שמכונה כיום בעלי בתים אלא למה שאכתוב בהמשך מאז ומתמיד היו בכלל ישראל אנשים שחטאו או נפלו, אולם השפעתם בד"כ לא ניכרה כ"כ ושושלת הדורות המפוארת המשיכה מדור לדור כל זה השתנה בדור ההשכלה שאז אותם האנשים נעשו 'בעלי השקפה' נקח את משה מנדלסון כמשל מנדלסון היה אדם מוכשר וחד השכל אשר ...
על ידי מנהל ראשי
13 יוני 2019, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדש! מפתח ערכים בפורום. תוסף התגיות שלנו

נגיד כאשר אני רוצה לפתוח נושא חדש ואני רוצה לתייג אותו, אז כדי לראות איזה ערכים יש כבר אני צריך ללכת ולפתוח את הנושא של חדש! מפתח ערכים בפורום. תוסף התגיות שלנו ושם לראות ואח"כ לחזור לנושא הנכתב ולכתוב ערך. אז לכן ביקשתי אם שייך להוסיף בכל דף למעלה את 'מפתח הערכים' ואז יהיה אפשר לראות שם לאיזה ערך ...
על ידי יוסף יוסף
13 יוני 2019, 01:56
עבור לפורום
עבור לנושא

תאריך עברי

האם אנחנו מתביישים בדתנו? באם התשובה שלכם - לא!!! אז למה כל התאריכים בפורום הם 'גויים-נוצריים'??!! אני ממש מתפלא על ה'פורום שלנו' - מדוע לא כל כולו 'שלנו' לנו היהודים יש שפה משלנו, ביגוד משלנו, תורה משלנו, וכו' וכו' וכו' וגם תאריכים משלנו התורה כותבת "החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחודשי השנ...
על ידי מאן דהו
13 יוני 2019, 15:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חרדי מיהו?

כהמשך לכל דברי הרבנים שליט"א... אמר לי פעם מרן הדרכי שמואל זלה"ה כי "הלואי והיה בכוחי ליהות כמו החזו"א וליצור ציבור חדש - במקום חרדים לקרותו ציבור היראים..." אני חושב שאין חולק על הצורך בזה ועל הזילות שנוצרה במושג חרדיות (ח"כ אישה במפלגה חילונית- ואברך פשוט שבלי שום מעמד ומשרה... רק ממית עצמו באוהל...
על ידי איש פשוט מאד
13 יוני 2019, 17:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מקור

שמעתי את זה בשם הרמב"ן בפירושו לשיר השירים, וכך פירש את הפסוק אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ - שאם יש התעוררות של אהבה צריך לעשות אותה "חפץ" - משהו מעשי, אבל לא כמו שהביא פותח האשכול אלא כמו שכתב @זאת תורת (שמעתי את זה מת"ח גדול מאד).
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
14 יוני 2019, 09:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות תלמוד תורה בלימוד דברי חז"ל בענייני רפואה וכדו'.

התיעצתי עם רב ת"ח כיצד להתמודד כשרוצים ללמוד ולהתקדם בידיעת התורה, ובפרט ע"פ דרך הלימוד של רביה"ק שהיא ללמוד במהירות (אך בהבנה ולא בשטחיות) את כל חלקי התורה (מלבד זמן מסוים המוקדש לעיון ואכמ"ל), וכמאמר חז"ל לעולם ליגרס איניש והדר ליסבר (ע"ז י"ט), ושאלתי היתה מה לעשות אם נתקעים בקטע מאד קשה, שזה יכול...
על ידי יוספזון
16 יוני 2019, 17:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה כולל בתוכו עולם העשיה הגשמי(העולם הזה)?

במקום לחפש השגות גדולות על במתי האינטרנט, הייתי מציע לך, לגשת לארון הספרים ולהשתמש בהם. וכבר כתב רבינו המאור ושמש זי"ע את סיבת נפילתם של כת ש"ץ שר"י, כי למדו את תורת הח"ן שלא בטהרה, ודין גרמא לנפילתם לבאר שחת. על כן, הדברים מבוארים היטב בארוכה בספרי החסידות, וכהיום גם יש פירושים על ספרי החסידות לרוב...
על ידי חלק א׳ ממעל
17 יוני 2019, 16:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדש! הטענת רב קו מטלפון כשר

זה בעצם כמעט בדיחה, כי אם צריך להניח גם בעמדות אז אפשר גם להטעין שם ומה הרווח
על ידי אאא
18 יוני 2019, 04:06
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יוספזון
18 יוני 2019, 20:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

יתכן שזה לא כל כך קשור, אבל בהחלט יש לזה דמיון. מסופר על אחד מגדולי ישראל מלפני כמאתיים שנה ויותר (שכחתי את שמו) שכשקיבל עליו את עול הרבנות בעירו (עיר גדולה לאלוקים מלאה חכמים וסופרים) הוא התנה עמם שלא יזמינו אותו לשום אסיפת ראשי הקהילה זולת אם ירצו לתקן תקנה חדשה. פעם החליטו ראשי הקהל שיש לאסור על ...
על ידי דורדיא
18 יוני 2019, 20:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי תורה עם תפילין

נראה לי שלפני שהם אוסרים לחשוב בד"ת הם צריכים להוסיף שאסור להיכנס לחנויותיהם עם תפילין מחמת תמונות השחץ שם..
אבל זה כבר נושא אחר וחמור עד מאד.

ובאופן כללי אני סולד מפרסומות בסגנון כזה.
כמו של קפה עלית לדוג':
"א-ל-ו-ל!! תתעורר!! קפה טורקי!!
גועל נפש.

סליחה שחרגתי מהדיון.
על ידי מבקש אמת
18 יוני 2019, 22:10
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מאן דהו
19 יוני 2019, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה כולל בתוכו עולם העשיה הגשמי(העולם הזה)?

משום מה מרגיש לי שלהתכתב בתורת הסוד והמרכבה בפורום הוא לא לענין... לדבר בלימוד להשיא עזרה לשאול שאלה יפה להביא מידע יותר מתחבר לי
על ידי מבקש אמת
20 יוני 2019, 00:12
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
23 יוני 2019, 13:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המוזיקה בחתונות בימינו

הייתם לאחרונה וכו' חבל שאתה מעלה את הנושא כאן. זה רק יגרום שיהיו כאלה שיאמרו שבאמת אין שום בעיה. מה שידוע לי הוא שכן ניסו לתקן אבל לא על כל דבר אפשר לקדש מלחמה יש דברים חשובים יותר. ואם משום שזה מה שמונע מללמוד כראוי, הרי אם יעסקו כראוי בצורה הטבעית הסגולי פחות יזיק.   מה ניסו לתקן? מישהו עוסק בזה?...
על ידי מבקש אמת
23 יוני 2019, 17:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המוזיקה בחתונות בימינו

הייתם לאחרונה בחתונה חרדית חסידית? (לא שאצל הליטאים הרבה יותר טוב, אבל בכל זאת, זה מגיע בעיקר מהצד ה"חסידי" והליטאים למדו מהם) תגידו העולם השתגע? איך אף אחד לא עושה כלום??? איך נותנים לדבר הזה לקרות? למה האדמורים וראשי הישיבות לא עוצרים את הטירוף הזה?? בחתונה חסידית היום - אין מוזיקה. יש רק קצב טרנ...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
24 יוני 2019, 21:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 3 סוגים של אהבת כסף. (נסיון לעשות ביחד סדר הגיוני בנושא הכי מדובר בעולם...)

זכור לי שבליקוטי מוהר"ן כתוב כזה רעיון, שעשיר שיש לו כסף הרי זה השפעה ולכן אנשים אוהבים אותם וכו' וכו' לא זוכר ברור ואיפה זה כתוב אולי הרב @ברסלבר (ליטאי לשעבר) יכול להביא את הדברים   תורה ס"ח http://rabenubook.com/%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%98%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%94%d7%a8%d7%b4%d7%9f-%d7%a1%d7%...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
25 יוני 2019, 10:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אקטואליה - מה פשר רוח השנאה לחרדים שהשתלטה על החילונים?

נראה כמו שאלה ריטורית. נכון? אבל אתה צודק. כמו שאומרים כשיהודים לא עושים קידוש הגויים עושים להם הבדלה. ואין אפשרות לבטל את השנאה לחרדים ע"י הסברה. אין. טועים כל מי שמנסה (בפרט הריאליטי המגוחך של קול ברמה). הם לא חושבים בהגיון ולא מקשיבים לנתונים או מספרים. רוח השנאה המפעמת בהם היא רוחנית, והיא גזירת...
על ידי כלפי ליא
25 יוני 2019, 20:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קבלה היא חילוק מלימוד התורה או חלק ופרט מהכרת הבורא

השאלה בכותרת האשכול אינה שאלה בכלל, וברור שחכמת הקבלה היא חלק ממצות לימוד התורה, ותורה עצמה היא, ודברי האב"ע בהקדמה לרביעאה, אין להם מקום למעשה אפילו לא כהו"א וסלק"ד, וח"ו ח"ו לומר ש"ידיעת עניינים אלו הוא רק בכלל מצוה שמתוך כך הוא יודע ומכיר את הבורא אבל אין זו תורה ללמוד ולדעת האסור והמותר... מה שנ...
על ידי מבקש אמת
26 יוני 2019, 11:52
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מאן דהו
27 יוני 2019, 15:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קבלה היא חילוק מלימוד התורה או חלק ופרט מהכרת הבורא

כבר הביא מהרח"ו בהקדמתו לשהה"ק דברי הזוה"ק כי בדרא בתראה אפי' רביי דעלמא [היינו התינוקות] יגלו ויעלו סודות גדולים שלא נתגלו מקודם ויהפכו אותם לפשט, ע"ש באריכות. ולכן מה  ??? פשוט מוכח דאין לחשוש כ"כ בדור זה לכה"פ לא יותר מדורות שעברו לגבי המודגש,  דבר ראשון אני לא יודע מי המציא לך שאם לא לומדים כשי...
על ידי יהודה1
27 יוני 2019, 15:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קבלה היא חילוק מלימוד התורה או חלק ופרט מהכרת הבורא

איש ווילנא כתב:
27 יוני 2019, 15:35
מה לא היה. תעיין בשני המקורות ותראה.

לא מצאתי כלום מזה בהקדמתו לאבי עזרי, יש כמה מהדורות.
מישוה יכול להעלות את לשונו המדוייקת או לפחות צילום מהספר במקום הנכון?
על ידי מאן דהו
27 יוני 2019, 20:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך קוראים לאברך שעובד בסדר ב'..?

yosf ההבלים הללו שאתה ואני ועוד רבים בזים להם כבר נלעסו בפורום ומחשבות סך הכל עוד אחד שחושב לעצמו על דעת עצמו...ובעצם אולי זו גם זכותו... תראה כאן ויכוח ארוך https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=68&t=3178&hilit=%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C&start=120#p39376 בדורות האחרונים בגלל השפע היחסי ועוד היה ה...
על ידי כלפי ליא
27 יוני 2019, 20:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם קבלה היא חילוק מלימוד התורה או חלק ופרט מהכרת הבורא

כאמור לעיל, וכמו שכתבתי לעיל, הדברים מופיעים שחור ע"ג לבן בהקדמה לאבי עזרי מהדורא רביעאה. בחדשים זה נדפס בהקדמות בכרך מדע אהבה זמנים, בהקדמה רביעאה. שו"ר שכבר ציין כן @איש וילנא  זה שהרב שך לא הכיר ולא ידע ולא השיג בחכמת הקבלה והנסתר, זה א"צ לפנים , וכל מי שרק קצת הכיר את הרב שך יודע את זה היטב, וז...