החיפוש הניב 297 תוצאות

חזור

על ידי מאן דהו
04 מרץ 2019, 23:52
עבור לפורום
עבור לנושא

משפט על שלוש אצבעות

הכותב דורדיא העלה משפט מיוחד של הסבא מנובהרדוק

"מי שרוצה להגיע לאיזו מדריגה, עליו להצטייד בשלוש אצבעות משולשות: אחת – כלפי העולם, אחת – כלפי ביתו, ואחת כלפי עצמו,
והאחרונה קשה מכולן.(הסבא מנובהרודוק)

אם אפשר לציין את מקורו
תודה
על ידי מאן דהו
04 מרץ 2019, 23:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחיית עמלק.

שם הספר הוא קו הישר או קב הישר

תתקנו קב הישר
על ידי מאן דהו
07 מרץ 2019, 00:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרומה לחסר אחריות

@מבקש אמת בלבלתני בהודעתיך בהתחלה שאלת האם בכלל יש ענין לתת תרומה לאברכים שהראש כולל שלהם התנהג בחוסר אחריות לדעתך... [באמת יש לתמוה איך יהודי למדן כמוך שמסתמא אהבה חזקה ורגשי הכבוד לאברכים ממלאים את כל חדרי ליבו יכתוב שאלה כזו (שמגיעה בד"כ מאנשים שיש בלבם עוינות תת הכרתית לת"ח)] בהודעה שניה כתבת ש...
על ידי מאן דהו
07 מרץ 2019, 01:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבות מחשבות

עד שאתה מגיע לתהילים, הרי כל פרשיות המשכן שקראנו בשבועות אלו מלאים בחכמת הלב, בלב כל חכם לב נתתי חכמה, כל אשה חכמת לב, ועוד ועוד. ודבר זה כתוב ושנוי ומשולש שהחכמה נמצאת בלב. ומה שבאמת ראוי לדון הוא מה באמת הכוונה בכך שמשכן החכמה נמצא בלב, וכן מה שמייחסים ללב את הרגשות השונים. וכיום ידוע שהלב אינו א...
על ידי מאן דהו
11 מרץ 2019, 01:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד?? במלבי"ם כתוב אחרת

כתב המלבי"ם (דברים פרק כו יא) יא ושמחת. בספרי אמרו ושמחת בשעת שמחה, פירוש שלא צוה ה' להיות שמח רק בעת שמחה ע"ד הכתוב ביום טובה היה בטוב (קהלת ז' יד) שהוא מעצרת עד החג שאז זמן אסיפת התבואה והפירות אבל לא אחר החג: שני סוגי שמחה שמחה הכתובה בתורה היא כוללת בשר ויין וככל הנראה בזה אמורים דברי המלבי"ם
על ידי מאן דהו
13 מרץ 2019, 23:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך לקיים מתנות לאביונים בצורה הכי מהודרת שיש?

נחפשה דרכינו כתב:
13 מרץ 2019, 22:09
יש ענין לחפש חומרות מכל הבא ליד? או שמא לקיים את המצוה כתיקונה?
כונתו להדר במצוה שנוהגת פעם בשנה
על ידי מאן דהו
18 מרץ 2019, 00:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתובות קד. - האם צריך להתפלל על חולה שסובל שימות?

משהו פיקנטי בענין מהמכלול ערך בני לאו... בשבט תשע"ב, כשהרב אלישיב אושפז בבית החולים ונאבק על חייו, פרסם (הרב) מר לאו בדף הפייסבוק שלו קריאה "להתפלל שהרב אלישיב ימצא שקט ומנוחה ויסתלק מכל ייסורי הגוף", בהסתמכו על המסופר על שפחתו של בית רבי שבשוכבו על ערש דווי התפללה למותו[5]. בעקבות הסערה שעוררו דברי...
על ידי מאן דהו
18 מרץ 2019, 01:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פורים תורה

מנהג ישראל- דין, לאכול בפורים "אזני המן" שנקרא "האמען טאשען". ויש לשאול כיצד אנו מותרים באכילתם? דהא איתא במגילת אסתר שתלו את המן על עץ, ומבואר שם שהעץ היה גבוה חמישים אמה, ע"ש באריכות. והנה, לפי מה שלמדנו בריש מסכת סוכה לגבי טעם דין פסול-סוכה למעלה מכ' אמה, שלרבה הוי פסולה משום דלא שלטא בה עינא; וש...
על ידי מאן דהו
20 מרץ 2019, 03:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש חוגים שלא נוהגים להתחפש בפורים?

האם המנהג קיים בכל העדות בעולם? לבישת מסכות ותחפושות, מנהג שהחל בסוף תקופת הראשונים בונציה. בהלכה, אחת ההתייחסות הקדומות למסכות מובאת ברמ"א, שבו המסכות מכונות "לבישת פרצופים". ברמ"א נראה שסיבת המנהג היא כ"מנהג שמחה"[11]. ישנן עדויות מהמאה הרביעית לאלף השישי אודות הווי ההתחפשות בפורים. ישנם רבנים אש...
על ידי מאן דהו
01 מאי 2019, 23:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה פורסם שמו של התנא שהטיל אימה יתרה בביתו?!

יעקב שלם כתב:
29 אפריל 2019, 07:26
דרומאי כתב:
12 דצמבר 2018, 18:56
הרי תורה היא וללמוד אנו צריכים,
ואולי יש ללמוד מזה שגם בימינו אין לשכתב סיפורי צדיקים ודו"ק ויש לחלק
כשסופרי ומספרי הסיפורים יהיו בדרגת חז"ל -כותבי הש"ס אז טענתך תהיה צודקת
על ידי מאן דהו
03 מאי 2019, 00:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההבדל המשמעותי מאוד בין נהגי הסעות לפועלי בנין ולמאי נפק"מ.

המציאות נכונה אבל הסיבה לא
נהגי אוטבוס מתחכחים ביום יום עם אנשים.. פועלי בנין רק עם המלט ומכאן ההבדל
על ידי מאן דהו
03 מאי 2019, 00:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תספרו חמישים יום - לדעת הרוקח

הרמב"ן כותב שהתפילה בשלושת הרגלים היא מהתורה
על ידי מאן דהו
10 מאי 2019, 00:11
עבור לפורום
עבור לנושא

מבחני הרבנות

לא האריך במילים רק אשאל מבחני הרבנות זה טוב או לא טוב?
ארצה לשמוע דעות מכל גווני הקשת. רק אסיים שדעתי היא וכפי ששמעתי מאנשים גדולים שמבחני הרבנות זה בית חרושת ומפעל לשטחיות ולהבנה רדודה. אני לעצמי לא הייתי סומך על מו"ץ שנבחן ברבנות אף לא בשאלה של מים ראשונים..
על ידי מאן דהו
10 מאי 2019, 00:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב יוסף ענגיל

האם מישהו יכול לתת סקירה קצרה על דרך לימודו של הרב יוסף ענגיל הנה לך סקירה באדיבות המכלול הגותו דרך לימודו, כפי שמשתקפת בספריו, מתאפיינת בשני פרטים עיקריים, הקיימים גם בכתבי בן-תקופתו הגאון הרוגצ'ובי: מלאכת הליקוט - רבי יוסף בונה את חידושיו על יסוד מובאות תלמודיות רבות המשלימות זו את זו. מתוך מקורו...
על ידי מאן דהו
10 מאי 2019, 01:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

התמצית לקצרי הרוח: מזה כ-400 כל האחרונים כמעט (וגם מי שכן בקושי רב ובפעמים מועטים) לא העיזו לחלוק על גדולי הפוסקים כמג"א. כולם קיבלו מרבותיהם, שלא חולקים על המג"א. וא"כ דעת הרבים של הפוסקים שאין חולקים כדברים האלו. ולכן אנו גם מצווים שלא להורות נגד המג"א. החזו"א שהגיע להוראה והיה צדיק יסוד עולם. ומ...
על ידי מאן דהו
10 מאי 2019, 01:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

התמצית לקצרי הרוח: מזה כ-400 כל האחרונים כמעט (וגם מי שכן בקושי רב ובפעמים מועטים) לא העיזו לחלוק על גדולי הפוסקים כמג"א. כולם קיבלו מרבותיהם, שלא חולקים על המג"א. וא"כ דעת הרבים של הפוסקים שאין חולקים כדברים האלו. ולכן אנו גם מצווים שלא להורות נגד המג"א. החזו"א שהגיע להוראה והיה צדיק יסוד עולם. ומ...
על ידי מאן דהו
10 מאי 2019, 01:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

התמצית לקצרי הרוח: מזה כ-400 כל האחרונים כמעט (וגם מי שכן בקושי רב ובפעמים מועטים) לא העיזו לחלוק על גדולי הפוסקים כמג"א. כולם קיבלו מרבותיהם, שלא חולקים על המג"א. וא"כ דעת הרבים של הפוסקים שאין חולקים כדברים האלו. ולכן אנו גם מצווים שלא להורות נגד המג"א. החזו"א שהגיע להוראה והיה צדיק יסוד עולם. ומ...
על ידי מאן דהו
17 מאי 2019, 01:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

למשפט אין שכל אין דאגות מצאתי מקבילה דומה בגמרא שבת יג: - אין שוטה נפגע!
על ידי מאן דהו
19 מאי 2019, 22:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה המקור לאכילת מצה בפסח שני ??

בן ישיבה כתב:
19 מאי 2019, 20:45
נוהגין העולם לאכול מצה בפסח שני,
וזה מזמן אני מתלבט מה המקור למנהג זה ??
ומה הטעם למנהג זה ??
ומתי נוהגין כן האם בי"ד או בט"ו ?? ביום או בלילה ??
מצאתי בחיפוש שכתבו על זה בפורום
viewtopic.php?f=8&t=2198#p23201
על ידי מאן דהו
19 מאי 2019, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קריאת הרבנים להתאסף בליל שישי הקרוב ולזעוק על חילולי השבת ה"י

לא זכיתי להבין את המשפט במכתבו של הגרח"ק כי 'רוב מנין ובנין של יושבי ארץ הקודש הם שומרי שבת'. מישהו יכול להסביר מה הכוונה? תרגום חופשי מתוך ויקיפדיה האנגלית בערך  Israeli Jews בתחילת הפסקה  Jewish Israeli culture ב-2011 כ-9% מהישראלים היהודים הגדירו עצמם כחרדים; 10% נוספים הגדירו עצמם כדתיים; 15% ה...
על ידי מאן דהו
19 מאי 2019, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קריאת הרבנים להתאסף בליל שישי הקרוב ולזעוק על חילולי השבת ה"י

בארץ נמצאים מיליון עולי ברית המועצות שבטעות מוגדרים כיהודים חילונים. אם מורידים אותם מהסך הכללי מנין שומרי השבת ממש קופץ קרוב לרוב
על ידי מאן דהו
19 מאי 2019, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה המקור לאכילת מצה בפסח שני ??

מנהג חסידי שהיה נהוג אצל חלק מהחסידים ורבותיהם בכל המקומות שנהגו כך, המנהג היה לאכול ביום י"ד אייר, כלומר בזמן הקרבת הקרבן, מצה. בחצרות נדבורנה מגדילים עשות, ו אוכלים בליל ט"ו כמו ליל הסדר, מצות בהסיבה, ואומרים חלקים מהגדה עם שתיית ארבע כוסות וכו'. אין למנהג זה אח ורע בשום מקום אחר. אני חושב שגם רב...
על ידי מאן דהו
20 מאי 2019, 00:17
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מאן דהו
20 מאי 2019, 13:10
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מאן דהו
20 מאי 2019, 13:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מבחני הרבנות

  השאלה לא מה המטרה. אלא גיל המטרה. בחור ישיבה שהתחתן ותיכף רץ ללמוד את השולחן ערוך ונושאי כליו במהירות הבזק. יש בזה בעיה! אי אפשר להכליל. יש כאלה שזה הדבר הכי טוב עבורם. וגם "מהירות הבזק" זו לוקחת כמה שנים. מלבד זאת, המדינה מכירה בזה כתואר ראשון לכמה עניינים. לדוגמה, אדם שעובר בהוראה, זה יכול להקפ...
על ידי מאן דהו
20 מאי 2019, 13:28
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מאן דהו
20 מאי 2019, 19:31
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מאן דהו
20 מאי 2019, 19:39
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.