החיפוש הניב תוצאה 1

חזור

על ידי יונה בן יעקב
08 ינואר 2016, 11:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה דוד ובת שבע, במבט עמוק של חז"ל- סנהדרין ק"ז.

אז זהו, שבעיון יותר עמוק בסוגיא ישנם קושיות הצריכות פתרון, ועל כך ברצוני לכתוב. שיטת רש"י [שבת נ"ו. כתובות ט':] שהגט הניתן במלחמות בית דוד היה גט על תנאי שאם ימות במלחמה תהא מגורשת וכבר הק' התוס' לשיטתו היאך בא דוד על בת שבע ולא היה ירא שמא יחזור אוריה מן המלחמה, ומצאתי במלבי"ם שכתב שהיה בטוח דוד בע...