החיפוש הניב 16 תוצאות

חזור

על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
07 מרץ 2019, 01:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חייב איניש לבסומי - האם וכמה צריך לשתות בזמנינו

דעת רביה"ק מוהר"ן זי"ע, שהחמיר והזהיר מהשכרות במשך השנה - שבפורים חייב איניש הוא כפשוטו, ודווקא עי"ז זוכים למעלות וההשגות הקדושות, להמתקת הדינים, להנצל מ"המדמה", מהיצר, מעמלק. וכן היה נוהג תלמידו הקדוש מוהרנ"ת זי"ע. הנה כמה קטעים מליקוטי הלכות בגודל מעלת השכרות בפורים (ותודה ל"ברסלב סיטי"): להמתיק א...
על ידי שואל
15 מרץ 2019, 01:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"ד לנדא באמצע בדיקה יסודית על התכלת

לשאלה מי זה ר' נתן רוטמן. אנסה לענ"ד להסביר. גאון אבל יש הרבה גאונים בעומק הוא גאון גם ברוחב. זאת אומרת כשאנחנו לומדים מסבירים נושא. לימוד יותר טוב, פי' להעמיק להבין יותר את "מה שלפנינו". מצומצם לזה. ואצל ר' נתן ההסתכלות היא ברוחב כי מה שלפנינו הוא חלק. הוא שייך לענין אחד בתוך כל הנושא. וכאשר נדע את...
על ידי חכם באשי
17 מרץ 2019, 02:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 3 נידונים שמסתתרים מאחורי הדיון על התכלת והאם הגר"ש אויערבאך פתר אותם

דוקא ר' שמואל היה חסיד של אתחלתא דגאולה, והמסתעף, ויש ממנו הסכמה לספר המבאר ענין אתחלתא דגאולה. [הוא היה נגד חילוניות, אבל לא נגד ההתעוררות של הגאולה]. אפשר לשאול לאיזה ספר הכוונה?? אם בכונה לא פירטתם אפשר לשלח באישי "אחרית כראשית" ר' אריה שפירא. אבל זה לא ראיה לנידון כלל. הוא קיבל גם הסכמה מהגרמ"ש...
על ידי נחפשה דרכינו
24 מרץ 2019, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "בשולי השולחן"

אני רואה שחל כאן בלבול קשה, וחבל. יש שני נושאים נפרדים, שאסור לבלבל ביניהם: א. לדון בדברי הרמב"ם למה השמיט דברים מסויימים. על זה כמובן החזו"א לא חלק, ומסתבר שאפשר למצוא דברים כאלו גם בספרי החזו"א. ב. ללמוד בדעת הרמב"ם הלכה למעשה ממה שהשמיט דברים מסויימים. זה סבר החזו"א שאי אפשר, כי יתכן שהרמב"ם שכח ...
על ידי מתחזק
28 מרץ 2019, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

למה נקרא שמם נדב ואביהוא?

דבר מחודש מצינו בעיקרי דינים בסוף השו"ע יו"ד בעניני כיבוד אב ואם. והאריך שם שצריך להקדים לקרוא בנו הראשון על שם אביו ולא על שם חמיו. וכתב בשם רז"ל דזה היה החטא של נדב ואביהוא, דנדב נקרא על שם אבי אלישבע אשת אהרן - בת עמי נדב , ואביהוא הוא על שם אביו של אהרן מלשון אבי-הוא, וזה היה החטא שהקדים לקרוא ע...
על ידי מתחזק
30 מרץ 2019, 21:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זָקָן - אם הוא השערות עצמם או מקום גידולן בגוף?

יהודי של פעם כתב:
29 מרץ 2019, 03:15
כשמן הטוב היורד על הזקן זקן אהרן היורד על פי מידותיו[/b]
הרי לנו ששיער הזקן קרוי זקן...
יורד על פי מידותיו פירשו כל המפרשים שהכוונה לבגדיו של אהרן. ולא קאי כלל על הזקן שיורד אלא על השמן.
על ידי נבשר
04 אפריל 2019, 15:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צירוף מקרים

יש דבר מאד משונה במילים צרוף ומזוקק שהוא לשון של זיקוק וטיהור כלשון הכתוב כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתיים-תהילים יב-ז ובפרק המפקיד 'המוכר שמן מזוקק' ובדברי הימים א-יח זהב מזוקק פירשו המפרשים ענין של צירוף ובדרך כלל צירוף ענינו לחבר שני דברים ולצרף אותם יחד וגם השורש של זיקוק ז-ק הוא ענין של קשירה...
על ידי מתחזק
05 אפריל 2019, 10:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה המשמעות המעשית של פטירת הרב לנדא על ההכשר

לא נכון בנו הגדול [שלמד בפוניבז'] משיחיסט, והוא ניתק עמו כל מגע, למרות שהוא מתואר כעילוי וגאון האם יכולים החברים כאן לאשר מידע זה? האם הרב לנדא אכן "ניתק כל מגע" עם משיחיסטים, ועאכו"כ כשהמדובר בבנו - שהוא - לכל לראש - "כרעא דאבוה", "יורש ירך אביו", האם יש בכלל מישהו בחב"ד ש"מנתק מגע" עם משיחיסטים, ...
על ידי רוצה לדעת
08 אפריל 2019, 13:40
עבור לפורום
עבור לנושא

חמישים טעמים!! בטעם קריאת השבת הקרובה "שבת הגדול"

קבלתי בדוא"ל ממשהו
והנני לשתף את הרבנים שליט"א.
חמישים טעמים לשבת הגדול.pdf
על ידי יעקב שלם
08 אפריל 2019, 21:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תזריע - האם מותר לגברים ללכת למקווה בשבת

יהודי של פעם כתב:
08 אפריל 2019, 11:04
ישר כח, באד ברור ומקיף
חבל שהאתר שלך חסום בנטפרי.
פתחו את האתר כעת
על ידי שאר לעמו
10 אפריל 2019, 00:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא מוזכר תפילה במ"ח קניני תורה?

השמח בחלקו וכל השאר, זה קניני הנפש שבהם מכשירים עצמינו להיות כלי לקבל התורה.
תפילה זה לא מקניני התורה, אלא בקשה מחונן הדעת שיחוננו (כי כל המכשירים לא שייכים בלא סייעתא משמיא).
על ידי זקן ויושב בישיבה
15 אפריל 2019, 13:03
עבור לפורום
עבור לנושא

הערה בענין חלוקת פרוסות המצה למסובים

ישנם כמה מנהגים איך מחלקים את המצות למסובים. יש הנוהגים שלאחר ברכת המוציא ומצה לוקח בעל הבית לעצמו מן השלימה ומן הפרוסה, ולשאר המסובים [אין לו מספיק מהג' מצות לחלק לשאר המסובים ורק מהשלימה של הלחם משנה הוא נותן לכל אחד חלק] הוא לוקח מהמצות שבקופסא ומחלק, ויש להעיר, שהרי המצה צריכה להיות פרוסה מדין ל...
על ידי זקן ויושב בישיבה
29 אפריל 2019, 11:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה פירוש המילים שהיה מושר על ידי האדמו"ר מקאליב זצוק"ל

וכעת למילים בהונגרית: סוֹל אָהּ קָה-קָהּש מַר, מוֹיד מֶגְורָד מַר, זְלְד עֶר-דְבֶן שִיק מֶ-זְבֶן שֶיְטַל עֶדְיְ מָהּדר ב דֶה מִטְשָדָהּ מָהּדַר? דֶה מִטְשָדָהּ מָהּדַר? שַרְגָהּ לַבָהּ דְ'ינְדְ'י אָהּ סַיָהּ, אֶינְגֶם אָדָה וַר, ג וַרְיְ מָהּדַר וַרְיְ, וַרְיְ מָהּדַר וַרְיְ, הָהּ אָהּז אִש-טֶן נֶקֶ...
על ידי שמעיה
05 מאי 2019, 11:34
עבור לפורום
עבור לנושא

יש לי חלום - אוצר הדרשות

כידוע לכולנו, ספרות חז''ל הכוללת את המשניות והתוספתא, שני התלמודים, מדרשי ההלכה והאגדה, מלאים וגדושים בדרשות חז''ל. המידות שהתורה נדרשת בהן מסוכמות בבהירות על ידי רבי ישמעאל בברייתא שאנו חוזרים עליה מדי בוקר, ומורחבים בפירושים שונים. עם זאת, עדיין לא קם מי שיאצור את כל הדרשות, מסווגים לפי מינים וסוג...
על ידי הנופל
08 מאי 2019, 23:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

יהודי כתב:
08 מאי 2019, 21:13
תעלו אותו לגוגל דרייב או לג'מבו מייל.
הדברים נאמרים במהלך השיעור
ונסובים על הרעיון שנמסר מתחילת השיעור
שוה לשמוע עד הסוף
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.a ... 72696F5336