החיפוש הניב 12 תוצאות

חזור

על ידי סופר המלך
08 מאי 2019, 11:28
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי סופר המלך
16 מאי 2019, 22:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

שלא לטלטל בעירוב שאינו מהודר. אולי זה מעיקר הדין. (מחמת גריעות המחיצות, וכן גויים ומומרים שלא שוכרים מהם ואוסרים את כל העירוב). וגם בעירוב שנקרא מהודר (כמו ברוב העירובים השכונתיים בב"ב) יש בעיה שלפי הרבה ראשונים אי"צ ששים ריבוא, ולדעתם כל טלטול ברחוב מצוי הוא איסור סקילה! ולא עוזר שום עירוב! (רק דלת...
על ידי סופר המלך
04 יוני 2019, 12:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צורת האותיות

פסקי הרי"ד אמ' רבה שבע אותיות צריכות שלשה שלשה זיונין ש'ע'ט'נ'ז' ג'ץ'. פירש המורה שלשה זינין שלשה תגין קטנים בכל אחת, בשין בראש רגל השמאלית, וכן בעין ברגל הפנימי וכן כולן, ואותן שלשה תגין אחד נוטה לימין ואחד נוטה לשמאל ואחד למעלה, והוא הדין לצדי כפופה ולנון פשוטה, משמ' מדברי המורה שכל שבע האותיות הא...
על ידי סופר המלך
10 יוני 2019, 12:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדש! רעיון מהפכני כיצד לזכות לכתוב לעצמך ספר תורה ב- 5000 ₪ ובלי לשלם כלום על לימודי המקצוע.

הגיע לידי קונטרס של ת"ח יצירתי שעשה זאת. והוא מדריך מנסיונו כיצד זה אפשרי (החלק הפרקטי בסוף הקונטרס) .  וביררתי עליו שהוא אכן יודע היטב מה שהוא אומר.  כל הערה ענינית תתקבל בברכה.  ועתה כתבו.pdf נ. ב. זה מאיר באור חדש איך התורה שאומרת שכל אחד יכתוב לעצמו - אומרת גם "לא רחוקה היא לא בשמים היא ולא מעב...
על ידי סופר המלך
11 יוני 2019, 12:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

אכן יש ראשונים שסוברים להדיא שלא מברכים על הדלקת נר ביום טוב מטעם זה. וכך נוהגים חלק מהתימנים.
הרב רצאבי הוציא קונטרס שלם ע"ז בשם "נר יום טוב". ולאחרונה היה ע"ז כמה מאמרים בירחון האוצר (גליונות יט, כ, כז).
על ידי סופר המלך
18 יוני 2019, 13:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

קראתי על האדמו"ר מערלוי זצ"ל שלבש תכלת. וראיתי תמונה של הגרח"פ שיינברג זצ"ל שבין מאות הטליתות שלבש בצבצו פתילי תכלת. האדמו"ר מערלוי לבש בט"ק. בנו הג"ר עקיבא מנחם סופר רב ביהמ"ד ערלוי בב"ב לובש גם בט"ג. הגרח"פ שיינברג לבש בטלית אחת. הגר"ש דבליצקי לבש בט"ק. הגרז"נ גולדברג לובש (איני יודע אם גם בט"ג)....
על ידי סופר המלך
18 יוני 2019, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

אתייחס לטענות כאילו הנושא הוכרע, ושאין מקום להחמיר בזה אחר שיש מגדו"י שלא ס"ל הכי: א. ת"ח רבים הידועים בגדלותם בתורה ובהוראה יותר מכל הכותבים כאן גם יחד, מהם תלמידיהם או נכדיהם של אותם גדו"י שלא לבשו התכלת, נוהגים ללבוש התכלת. ודבר זה אומר דרשני! ב. המנפנפים בדברי הגריש"א בקובץ תשובות, בל ישכחו כי ב...
על ידי סופר המלך
23 יוני 2019, 13:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גנרטור בשבת

נתבקשתי ע"י פותח האשכול להעלות סקירה של הצדדים השונים בענין זה. אבהיר כי אין בכוונתי להתייחס לשמועות ומכתבים בשם גדולי ישראל, מאחר ואיני רואה בהם מקור מוסמך, אלא רק לתשובות הלכתיות שכתבו בספריהם. יש להקדים כי כו"ע מודו שלכתחילה ראוי לא ליהנות מחשמל המיוצר בחילול שבת, ולמיטב ידיעתי אין אף אחד שחולק ...
על ידי סופר המלך
24 יוני 2019, 21:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גנרטור בשבת

חמשה שישבו על ספסל ושברוהו כולם חייבים. כל מי שמשתמש בחשמל בשבת הוא מאותם האחראים במישרין על חילולי השבת הרבים הנעשים בחברת החשמל. מאידך בזכות עשרות אלפי המשפחות שנמנעות מצריכת חשמל בשבת, נמנעים חילולי שבת רבים.  כולם חייבים דווקא באופן שבלעדי כל אחד מהם לא היה הספסל נשבר, משא"כ כאן בלי אדם אחד לא ...
על ידי סופר המלך
25 יוני 2019, 12:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גנרטור בשבת

בגמ' בב"ק מדובר לפי רש"י שהאחרון פטור כיון שבלעדיו היה נשבר (והחמשה הם אלו שחייבים). וכמדומה יש חולקים גם על זה ע"ש בתוס'. לגבי פעולות החסכון, לא מכבים לפני שמדליקים, ואם העובד לא ידליק, לא יכבו את הקודם. מה שייך זוז"ג, לא התייחסתי כלל לנושא ההנאה מכך, אני מדבר כאן על עצם הפעלת המכשירים בעש"ק מתוך י...
על ידי סופר המלך
06 יולי 2019, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

שאלה טובה. הבנתי שעדיין לא הוחלט סופי על הדרך בה ינהגו. בעיקרון הדרך להתיר רה"ר זה דלתות נעולות בלילה, וזה כמובן לא מעשי. אם יהיה מקובל על הרבנים שמספיק לסגור דקה אחת בלילה, אז יש פתרון פשוט בדמות שערים חשמליים בכל הכניסות לעיר שייסגרו דקה אחת בכל לילה. אם היה אפשרות שהגדרות שמניחים בכל הכניסות לעיר...
על ידי סופר המלך
25 יולי 2019, 20:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכאולוגיה תורנית ה'תשע"ט

גמ' ב"ב כה ע"ב אמר ליה רבי חנינא לרב אשי: כגון אתון דיתביתו בצפונה דא"י - אדרימו אדרומי. ומנא לן דבבל לצפונה דארץ ישראל קיימא? דכתיב: מצפון תפתח הרעה על כל יושבי הארץ. תוס' רי"ד וממאי דבבל לצפונה של א"י קיימא. קשיא לי טובא דהא אמרי' בכל דוכתא במערבא אמרי' אלמא בבל למזרחה דא"י קיימא תשובה בבל עומדת ב...