החיפוש הניב 43 תוצאות

חזור

על ידי סופר המלך
08 מאי 2019, 11:28
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי סופר המלך
16 מאי 2019, 22:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

שלא לטלטל בעירוב שאינו מהודר. אולי זה מעיקר הדין. (מחמת גריעות המחיצות, וכן גויים ומומרים שלא שוכרים מהם ואוסרים את כל העירוב). וגם בעירוב שנקרא מהודר (כמו ברוב העירובים השכונתיים בב"ב) יש בעיה שלפי הרבה ראשונים אי"צ ששים ריבוא, ולדעתם כל טלטול ברחוב מצוי הוא איסור סקילה! ולא עוזר שום עירוב! (רק דלת...
על ידי סופר המלך
04 יוני 2019, 12:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צורת האותיות

פסקי הרי"ד אמ' רבה שבע אותיות צריכות שלשה שלשה זיונין ש'ע'ט'נ'ז' ג'ץ'. פירש המורה שלשה זינין שלשה תגין קטנים בכל אחת, בשין בראש רגל השמאלית, וכן בעין ברגל הפנימי וכן כולן, ואותן שלשה תגין אחד נוטה לימין ואחד נוטה לשמאל ואחד למעלה, והוא הדין לצדי כפופה ולנון פשוטה, משמ' מדברי המורה שכל שבע האותיות הא...
על ידי סופר המלך
10 יוני 2019, 12:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדש! רעיון מהפכני כיצד לזכות לכתוב לעצמך ספר תורה ב- 5000 ₪ ובלי לשלם כלום על לימודי המקצוע.

הגיע לידי קונטרס של ת"ח יצירתי שעשה זאת. והוא מדריך מנסיונו כיצד זה אפשרי (החלק הפרקטי בסוף הקונטרס) .  וביררתי עליו שהוא אכן יודע היטב מה שהוא אומר.  כל הערה ענינית תתקבל בברכה.  ועתה כתבו.pdf נ. ב. זה מאיר באור חדש איך התורה שאומרת שכל אחד יכתוב לעצמו - אומרת גם "לא רחוקה היא לא בשמים היא ולא מעב...
על ידי סופר המלך
11 יוני 2019, 12:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידוש נפלא של הדרכי שמואל זצוק"ל בדין הדלקת נר ביו"ט

אכן יש ראשונים שסוברים להדיא שלא מברכים על הדלקת נר ביום טוב מטעם זה. וכך נוהגים חלק מהתימנים.
הרב רצאבי הוציא קונטרס שלם ע"ז בשם "נר יום טוב". ולאחרונה היה ע"ז כמה מאמרים בירחון האוצר (גליונות יט, כ, כז).
על ידי סופר המלך
18 יוני 2019, 13:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

קראתי על האדמו"ר מערלוי זצ"ל שלבש תכלת. וראיתי תמונה של הגרח"פ שיינברג זצ"ל שבין מאות הטליתות שלבש בצבצו פתילי תכלת. האדמו"ר מערלוי לבש בט"ק. בנו הג"ר עקיבא מנחם סופר רב ביהמ"ד ערלוי בב"ב לובש גם בט"ג. הגרח"פ שיינברג לבש בטלית אחת. הגר"ש דבליצקי לבש בט"ק. הגרז"נ גולדברג לובש (איני יודע אם גם בט"ג)....
על ידי סופר המלך
18 יוני 2019, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

אתייחס לטענות כאילו הנושא הוכרע, ושאין מקום להחמיר בזה אחר שיש מגדו"י שלא ס"ל הכי: א. ת"ח רבים הידועים בגדלותם בתורה ובהוראה יותר מכל הכותבים כאן גם יחד, מהם תלמידיהם או נכדיהם של אותם גדו"י שלא לבשו התכלת, נוהגים ללבוש התכלת. ודבר זה אומר דרשני! ב. המנפנפים בדברי הגריש"א בקובץ תשובות, בל ישכחו כי ב...
על ידי סופר המלך
23 יוני 2019, 13:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גנרטור בשבת

נתבקשתי ע"י פותח האשכול להעלות סקירה של הצדדים השונים בענין זה. אבהיר כי אין בכוונתי להתייחס לשמועות ומכתבים בשם גדולי ישראל, מאחר ואיני רואה בהם מקור מוסמך, אלא רק לתשובות הלכתיות שכתבו בספריהם. יש להקדים כי כו"ע מודו שלכתחילה ראוי לא ליהנות מחשמל המיוצר בחילול שבת, ולמיטב ידיעתי אין אף אחד שחולק ...
על ידי סופר המלך
24 יוני 2019, 21:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גנרטור בשבת

חמשה שישבו על ספסל ושברוהו כולם חייבים. כל מי שמשתמש בחשמל בשבת הוא מאותם האחראים במישרין על חילולי השבת הרבים הנעשים בחברת החשמל. מאידך בזכות עשרות אלפי המשפחות שנמנעות מצריכת חשמל בשבת, נמנעים חילולי שבת רבים.  כולם חייבים דווקא באופן שבלעדי כל אחד מהם לא היה הספסל נשבר, משא"כ כאן בלי אדם אחד לא ...
על ידי סופר המלך
25 יוני 2019, 12:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גנרטור בשבת

בגמ' בב"ק מדובר לפי רש"י שהאחרון פטור כיון שבלעדיו היה נשבר (והחמשה הם אלו שחייבים). וכמדומה יש חולקים גם על זה ע"ש בתוס'. לגבי פעולות החסכון, לא מכבים לפני שמדליקים, ואם העובד לא ידליק, לא יכבו את הקודם. מה שייך זוז"ג, לא התייחסתי כלל לנושא ההנאה מכך, אני מדבר כאן על עצם הפעלת המכשירים בעש"ק מתוך י...
על ידי סופר המלך
06 יולי 2019, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

שאלה טובה. הבנתי שעדיין לא הוחלט סופי על הדרך בה ינהגו. בעיקרון הדרך להתיר רה"ר זה דלתות נעולות בלילה, וזה כמובן לא מעשי. אם יהיה מקובל על הרבנים שמספיק לסגור דקה אחת בלילה, אז יש פתרון פשוט בדמות שערים חשמליים בכל הכניסות לעיר שייסגרו דקה אחת בכל לילה. אם היה אפשרות שהגדרות שמניחים בכל הכניסות לעיר...
על ידי סופר המלך
25 יולי 2019, 20:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכאולוגיה תורנית ה'תשע"ט

גמ' ב"ב כה ע"ב אמר ליה רבי חנינא לרב אשי: כגון אתון דיתביתו בצפונה דא"י - אדרימו אדרומי. ומנא לן דבבל לצפונה דארץ ישראל קיימא? דכתיב: מצפון תפתח הרעה על כל יושבי הארץ. תוס' רי"ד וממאי דבבל לצפונה של א"י קיימא. קשיא לי טובא דהא אמרי' בכל דוכתא במערבא אמרי' אלמא בבל למזרחה דא"י קיימא תשובה בבל עומדת ב...
על ידי סופר המלך
25 אוגוסט 2019, 14:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קופסת אתרוגים - בריסק

לא יעזור קופסאות ולא מגירות נשלפות... המהדרים מביאים קערה גדולה מוכספת מרופדת באניצי פשתן ובתוכה מונחים כל האתרוגים, להראות העמים והשרים את יופיים...
על ידי סופר המלך
27 אוגוסט 2019, 00:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

ברגע שהם יוצרים אווירה שלא משנה מה חברת החשמל תעשה, בכל מקרה ימצאו את הסיבה לאסור ולהמשיך להפעיל גנרטורים, ברור שחברת החשמל מאבדת את המוטיבציה להמשיך בתהליך. ברגע שיוצרים אוירה שלא משנה כמה חברת החשמל תמעט בחילולי השבת, בכל מקרה ימצאו את הסיבה להתיר להשתמש בחברת החשמל, ברור שחברת החשמל מאבדת את המו...
על ידי סופר המלך
05 ספטמבר 2019, 13:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס נוסחא ישרה- נחיצת חקר הגירסאות והו"ל ש"ס מוגה בפנים ע"פ כת"י וראשונים

ניתן לבדוק בצורה פשוטה.
להדפיס מתוקן כפי מה שצריך, ואם מכונות הדפוס יעבדו, והספר יצא לאור, אות הוא מן השמים שכך צריך להיות!
על ידי סופר המלך
16 ספטמבר 2019, 20:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

אח שלך כתב:
16 ספטמבר 2019, 15:52
(ואגב: אני מקוה שזה פשוט מכל פשוט שגם להמתירים בדיעבד להשתמש - זה בכלל לא סותר שצריך להפסיק דחוף את החרפה של חילולי השבת בפרהסיא עבור החרדים)
את החרפה תוכל להקטין אם לא תהיה מחובר לחברת החשמל

 
על ידי סופר המלך
23 אוקטובר 2019, 13:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ישיבה בחזרת הש"ץ האם מנהג יכול להשתנות

דעת פוסקי הספרדים
עמידה בחרת השץ.JPG
על ידי סופר המלך
23 אוקטובר 2019, 14:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עושים היום הח"וצניקים בקריאת התורה

יהודי נאמן כתב:
23 אוקטובר 2019, 13:48
למה באמת עושים כך? הרי בגמרא מבואר שקריאת התורה של שמיני עצרת זה פרשת וזאת הברכה. וידועים דברי הר"ן שם.
במהדורה שנמצאת לפניי כתוב שזה קריאה של יום תשיעי.
על ידי סופר המלך
27 אוקטובר 2019, 11:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"נ קרליץ

??????????? כנראה המדובר בתרגום לא-מוצלח של הביטוי " אידישע קינדער". לא! הספר נקרא יחיד ודורו והוא אחד מהספרים היפים ויסודיים שנתחברו על אנשים גדולים, מומלץ בחום. ואכן דעת הרב מרדכי צוקרמן היתה ששפה שדברו בה יהודים מאות דורות היא קדושה מאוד וזה ריגש אותו. דהיינו מזמן אדם הראשון דיברו אידיש
על ידי סופר המלך
30 אוקטובר 2019, 23:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בד"ה: הגרש"ז אולמן זצוק''ל אב"ד מודיעין עילית.

עת לדבר כתב:
30 אוקטובר 2019, 22:20
לא בטוח שכולם יודעים שכל לידתו של פורום לתורה נזקפת לרב אולמן
ככה"נ מדין זכין לאדם שלא בפניו, וד"ל.
 
על ידי סופר המלך
31 אוקטובר 2019, 10:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות מגוחכת במהדורה מכובדת! על סילוף הספרים בימינו

במהדורת זכר חנוך אשר לפני: ג, ה, א. האם הם שינו זאת במהדורה אחרת?
על ידי סופר המלך
15 נובמבר 2019, 11:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם התפילין שלך לפי שיטת הרמב"ם או לפי שיטת הט"ז?

לא נכון. כתב אר"י הוא מנהג החסידים, ואינו קשור לרמב"ם.
על ידי סופר המלך
19 דצמבר 2019, 15:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר על הלכות נדה

הרב אלישיב והרב שטרנבוך לאו קטלי קני הם, אז נא לא לפסול ולזלזל בלי לדעת את כל הצדדים, רק סתם מתוך רגשות בעלמא או צדקנות מאוסה ומי שלא יודע ומבין בענינים אלו, שלא יתערב כלל וכלל ובפרט שמי שמעיין בספר מבין שהרב אלישיב לא הפריז במילותיו ולפי הנשמע, ההוראות בע"פ חמורות שבעתיים נכון שלמי שעד היום הסתמך ע...
על ידי סופר המלך
26 דצמבר 2019, 00:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר על הלכות נדה

בנושא זה, צריך להבדיל בין הפוסקים הליטאיים לבין הפוסקים יוצאי הונגריה. לרב ואזנר למשל הייתה מסורת שלימה לקולא שעברה מדור לדור בהונגריה, והוא ייסד אותה וביסס אותה כאן בארץ ישראל, ואמר שאם לא בא אלא לצורך כח ההיתר שחידש בנושא , דיו בכך. וכך ידוע אצל עוד פוסקים מחכמי הונגריה וגליציה. הרב כהנא שליט"א מ...
על ידי סופר המלך
29 דצמבר 2019, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר על הלכות נדה

מה שכתבתי על המסורת ההונגרית שמעתי מעדויות ומרבנים, וכל מי שמכיר יודע שהדברים נכונים, לדוגמה אעלה מתוך הקונטרס עצמו שהזכירו כאן מסורות שהגרי"ט וייס מזכיר, וכן כל הקונטרס מלא בכח דהתירא שהיה במסורת מהרב מטעפליק, והרב פישר ועוד. הרב וייס מזכיר מסורת מהרב פאדווא להתיר מראות מסויימים.PNG היא ראיה לסתור...
על ידי סופר המלך
31 דצמבר 2019, 11:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר על הלכות נדה

כמדו׳ שהרב ואזנר כ׳ בספרו שבצעירותו גם התיר כל מיני מראות אבל עם השנים ראה שלפעמים זה כן דם טמא, יבאו היודעים ויציינו מצאתי ציטוט "וקבלתי מהגאון מהר"ש וואזנער שליט"א, שבתחילת כהונתו בע"ת בני ברק הקיל מאד במראה ברוין,  אך במשך הזמן נתברר לו ע"פ נסיון גדול, שכמה פעמים בא מן הדם " (נטעי גבריאל נדה ח"ב...
על ידי סופר המלך
23 ינואר 2020, 00:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות מו"צ עיוור צבעים

לפי הרשום בזכרוני כ-8% מהגברים (אצל הנשים רק חצי אחוז) לוקים בעיוורון צבעים חלקי, דהיינו שעלולים להתקשות להבחין בין צבעים דומים, כגון אדום וחום.
מי שמורה ע"פ סתימת השו"ע ומתיר רק לבן וירוק (בין ירוק ככרתי, ובין ירוק כזהב - צהוב), מובטח לו שלא יבוא לידי מכשול, גם אם הוא מאותו מיעוט.
על ידי סופר המלך
16 פברואר 2020, 11:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

יעקב שלם כתב:
16 פברואר 2020, 08:34
האם צריכה לבדוק מיד

אםכן 
לכאורה בטוח תיאסר  ויוצא חומרא גדולה
אם בטוח תיאסר, אז זה עיקר הדין!

אני מתקשה להבין איך הגענו למצב שמעלים שאלות שכאלו!
על ידי סופר המלך
18 פברואר 2020, 23:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

הגרצא"פ הינו ת"ח מופלג ללא כל ספק. אך לא שמעתי מעולם שיש לו שייכות גם לענינים הנידונים בבית מדרש הגר"א.