הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 11 תוצאות

חזור

על ידי אוריאל
26 מרץ 2018, 17:23
עבור לפורום
עבור לנושא

מדריך הכשרות של העד"ח - תשע"ח

מצו"ב המדריך של העדה לפסח של תשע"ח
אושר על ידם לפרסום [ופורסם בפורום שכן משם הבאתי לתועלת הציבור].
על ידי עמוס חדד
29 אוקטובר 2018, 13:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

לא קראתי כל האמור לעיל ועמכם הסליחה: אגע בגוף השאלה - מהי גירות קודם מתן תורה? לכאורה רק אמונה בא-ל אחד ותו לא. וממילא אפשר שהיו רבים שנשארו מאמינים אך אינם יהודים. ואמנם ראיתי לעיל שהביאו כמדומה מפדר"א שחזרו לגויותם, ואפשר - שאמונה בלי מעשיםלא מחזיקה לדורות. עוד מסופר [ואשתדל להזהר בלשוני]: כאשר נס...
על ידי ייעוץ תורני
14 יולי 2019, 20:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך זוכים להרגיש - באמת - שבכלל לא קשה ולא מסובך להיות יהודי?

חשבתי להציע כיוון כזה: רוב הקושי בקיום המצוות הוא לאו דוקא מחמת המטלות של ה' עלינו לעבודתו אלא דוקא מתוך הצרכים שלנו להגן על עצמנו מהסטיות העלולות לבוא. למשל: "אין לך דבר שקשה לרוב העם לפרוש יותר מגזל ועריות" (רמב"ם סוף הלכות איסו"ב). אבל נתאר לעצמנו מצב הפוך שהיינו מצווים דוקא לגזול ולנאוף - הרי הע...
על ידי יפה מראה
14 יולי 2019, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך זוכים להרגיש - באמת - שבכלל לא קשה ולא מסובך להיות יהודי?

כשקראתי בהפטרת השבוע פרשת בלק "עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך ענה בי". הבנתי שה' בא לומר לנו שזה לא קשה להיות יהודי, כי לא דורש מאיתנו אלפי אילים ורבבות נחלי שמן וקרבנות וכו'. והמעט שהנביא מביא שנדרש מאיתנו הוא רק כמו שכתוב שם "עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך". אבל אח"כ כשניסיתי להעביר את המסר...
על ידי כלפי ליא
08 אוגוסט 2019, 22:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים-690

האמרי חיים והישועות משה מויז'ניץ זצ"ל עם האדמו"ר מבעלזא שליט"א בריקוד בכותל לאחר מלחמת ששת הימים
Viznits-Belz.jpg
על ידי נבשר
05 ינואר 2020, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פי' המשניות להרמב"ם בספר המאירי

כידוע חיבר הרמב"ם את פי' למשניות בערבית, ותרגום ע"י אנשים ללשון קודש [חוץ מכמה מקומות כגון שמונה פרקים להרמב"ם שתורגם ע"י ראשונים] אשמח לקבל מידע אם פי' שמובא במאירי הוא תרגום של המאירי או שהוכנס ע"י המדפיסים [פי' די זהה לתרגום המקובל, יותר משל התרגום החדש] עיין כאן בעמוד 15 שכותב ששאלה זו פתוחה. h...
על ידי חיים ושלום
22 אפריל 2020, 18:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב הבד"ץ - 'אשובה ארעה צאנך אשמור' על פתיחת תלמודי התורה

מכתב שנכתב לא על נושא אשכול אלא על אותם שמסכנים את הציבור ביודעים ואין מתחשבים בהוראת הרבנים והרופאים הדברים אמורים, כפי שנאמר בכותרת, על אלו שניצלו את יראת השמים הגדולה של כמה משלומי אמוני ישראל, את חששם הגדול מ"רדיפת הדת", את חוסר הידע המקצועי שלהם במקצועות בהם אינם מבינים לא דבר ולא חצי דבר (וטוב...
על ידי יוספי
07 מאי 2020, 19:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

למדן חסידי כתב:
07 מאי 2020, 17:49
ספר מזוזות ביתך למרן הגר"ח קניבסקי.
אם מאן דעו יודע על קימו ועל אפשרות להשיגו

Hebrewbooks_org_50076.pdf
על ידי יהודה בן יעקב
07 יולי 2020, 14:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שלום וברכה. דרוש לי הספר ערך שי על חושן משפט. ואם אפשר גם מידע היכן ניתן לרוכשו. או מידע על זכויות יוצרים על הספר הנ"ל. https://beta.hebrewbooks.org/8537 לגבי זכויות או תוכניות להו"ל כדאי שתבדוק לפי הפרטים שכאן: https://tablet.otzar.org/book/book.php?book=617805&width=-17&scroll=0&udid=159412314657...
על ידי יושב בשבת תחכמוני
03 אוגוסט 2020, 14:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתיחת ישיבות "מוסר" שתכליתן עבודת המידות

אם מטרת הכותב היא דאגה לניוון הישיבות (ולא 'מקדם מכירות' לשיטת המוסר המתנוונת), יש לי מקום להרחיב את היריעה. לפתוח ישיבות לדרכי לימוד מגוונות: ישיבה ללימוד הלכה למעשה שתביא סיפוק לאלו שנטייתם לכך, ישיבה ללימוד דף היומי לאלו שמוצאים סיפוקם בבקיאות, ישיבה ללימוד דברים מעשיים לאור התורה וההלכה (כגון הי...