החיפוש הניב 178 תוצאות

חזור

על ידי אבר כיונה
10 ספטמבר 2019, 09:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול פסוקים שמתפרשים ע"פ לע"ז

במאור עינים (פרשת נח) כותב: "אף שנתבלבלו כל הלשונות מכל מקום נשאר בכל הלשונות דבר מה מלשון הקודש איזה תיבות הכתובים בתורה, ומהן הוא חיותן, עד שיש צורך לעולם באומות, וכמאמר רז"ל ט"ט בכתפי שתים פ"ת באפריקי שתים. ולכן גלו ישראל בין האומות כדי שיבררו אותיות הקדושים אותיות התורה שנתערבו ביניהם..."
 
על ידי אבר כיונה
10 ספטמבר 2019, 15:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול פסוקים שמתפרשים ע"פ לע"ז

ראב"ע בראשית לט, כא: בית הסֹהר - לא נדע אם הוא לשון הקודש או לשון מצרים, בעבור שפירש אחריו ואמר מה הוא, כמו 'האחשתרנים' שהוא לשון פרס ופירש שהם 'בני הרמכים'. עכ"ל.
על ידי אבר כיונה
16 ספטמבר 2019, 10:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

על ידי יעקב שלם » 19 אוגוסט 2019, 21:33 ציטוט חמד ילד כתב: ↑10 אפריל 2018, 19:03 לגבי עניין לשון הקודש ובן יהודית יש לי ספר מקיף ונפלא שנקרא בנין שלם שפה ברורה של הרב כהנא מזכרון יעקב יש כאן מאמר ביקורת מאת ר"י ענבל על הספר: https://drive.google.com/file/d/0B0AEo9SMcUOZdFJ5QWdjRHd0SWM/view בין השאר...
על ידי אבר כיונה
20 ספטמבר 2019, 00:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילין דר"ת בעולם הליטאי

בענין ה'ירושלמי' שמובא בזוהר - עי' בקונטרס 'מלך חיים' (על תפילין דר"ת) שבתוך ספר 'חזון יוסף' להרב יוסף חיים מזרחי (אפשר לקבלו במייל מהמחבר <5382016@gmail.com‏>) בהערה 8 מש"כ על זה באריכות.
על ידי אבר כיונה
20 ספטמבר 2019, 11:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת התפילה של חסידות קרלין בפרט והציבור כולו בכלל, בימינו זה עדיין מכובד או שצריך לשנות סגנון?

מתוך אור הצפון דחסידי בעלזא: "יסופר, כי באחד הימים הזדמן עובר אורח להיכלו של כ"ק מרן מהר"ש זי"ע וכשהטה אוזנו ושמע את תפילתו שנישאה בקול גדול, החל אף הוא מקים קול זעקה ותפילתו ברעש ומהומה, צעקות ואנחות קולניות. החסידים שהיו רגילים בכל מיני דמויות שהגיעו לבעלזא, החרישו, מלבד הרה"ק ר' שלום מקאמינקא זצו...
על ידי אבר כיונה
20 ספטמבר 2019, 11:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

מה הויכוח? יש קרעטשניף-רחובות וקרעטשניף-קרית-גת וקרעטשניף-סיגט וראחוב ופרימשלאן וביטשקוב ועוד ועוד, ואם נמנה גם את כל הנדבורנות אז לא נסיים...
אז חלקם הולכים עם בגדי לבן בשבת וחלקם לא
על ידי אבר כיונה
23 ספטמבר 2019, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מידע על בתי כנסיות עם חשמל כשר בשבת

שכונת מאור חיים בצפת:
חניכי הישיבות - מול צה"ל 5 (כולל מזגנים)
היכל הבעש"ט - צה"ל 5
שושנת יעקב (חסין) - צה"ל 4
פאר הנצח - צה"ל 7 (ספרדי/אשכנזי)
על ידי אבר כיונה
23 ספטמבר 2019, 17:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תספורת לבנים לפני גיל שלוש

שניאור כתב:
23 ספטמבר 2019, 17:06
למדתי שכל דבר שהמלקטים מביאים בסתמא בלי מקור צריך לבדוק אחריו
אז עכשיו אני אלמד אותך שגם דבר שהמלקטים מביאים עם מקור צריך לבדוק אחריו, כי הרבה פעמים כשפותחים את המקור רואים אחרת ממה שכתב המלקט.
על ידי אבר כיונה
27 אוקטובר 2019, 13:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת עליה לתורה לבר מצוה

עי' נטעי גבריאל על עניני בר מצוה (נמצא בהיברו בוקס)
בפרק ו' הוא מביא כמה מנהגים בזה.
על ידי אבר כיונה
03 נובמבר 2019, 00:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך מאייתים כוי

עי' פה: https://www.hamichlol.org.il/%D7%9B%D7%95%D7%99
שכך היה מנהג האשכנזים לקרוא מלה זו, אבל התימנים ורוב הספרדים אומרים כּוֹי (בחולם.
על ידי אבר כיונה
05 נובמבר 2019, 08:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערה חשובה בדקדוק בפרשת זכור וקריאת המגילה

מתוך ספר הדקדוק לר' נתנאל טראב מסלתון, מחכמי סוריה לפני כמאה שנה:
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 37&hilite=
על ידי אבר כיונה
13 נובמבר 2019, 13:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: י"א חשון יום פטירת רחל!!! כנראה שכן

שאר לעמו כתב:
13 נובמבר 2019, 01:15
האם מעמדו של רבינו בחיי הוא מגדולי הראשונים, אין לזה שייכות לאשכול זה. אמנם היה תלמיד הרשב"א אבל אינו ידוע לנו בהלכה
הב"י מביא ממנו (מספר 'שלחן של ארבע') כמה פעמים בהלכות נט"י וסעודה
על ידי אבר כיונה
14 נובמבר 2019, 10:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילין דר"ת בעולם הליטאי

הבא"ח כותב על אביו שהניח שימושא רבא (כשיטת רש"י) באלול ועשי"ת, בצינעא (בעזרת נשים).
על ידי אבר כיונה
14 נובמבר 2019, 16:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תורמוסין בפסולת - מסריח או ממתיק ?

קצת קשה לקבל את הפירוש הזה סתם כך בלי למצא מקורות נוספים לכך שהר"מ משתמש במושג של מתוק ביחס לרוב מתיקות על גבול הקלקול, אם נמצא מקומות נוספים כעין זה יהיה יותר ניחא. בקובץ בית אהרן וישראל החדש יש מאמר מהרב יהודה זיבלד שרוצה לפרש את הר"מ עפ"י כתב יד שנמצא משיעורים שהר"מ מסר לתלמידיו במצרים על הגמ' ב...
על ידי אבר כיונה
18 נובמבר 2019, 15:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אליעזר עבד אברהם בדה דברים מליבו,

שפתי כהן עה"ת: אם לא אל בית אבי ואל משפחתי תלך וגו'. ואברהם לא אמר לו אלא כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, אמר לו אויר המדינה גורם, כך הבין הוא, ולזה אמר והנה הנערה אשר אומר וגו' איזו שתהיה, כששאל אותה ואמרה בת בתואל אמר נחני ה' בית אחי אדוני, אני הייתי חושב שכוונת אדוני הוא ליקח לו אשה מארצו אפילו שלא תה...
על ידי אבר כיונה
19 נובמבר 2019, 22:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיה ברש"י מגילה כ"א ע"ב מגמרא תמורה ז' ע"ב

כעת ראיתי שבספר מנחם משיב נפש שואל את השאלה הזו. ראה כאן: http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=104
על ידי אבר כיונה
21 נובמבר 2019, 15:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיעור חזו"א ורח"נ, יש שיעור חדש?!

כנראה לפני כ-16 שנה, כדמשמע מסוף הקונטרס: "אריכות נוספת בדיון בסברא זו של מרן זצ"ל יוכל המעיין למצוא בספר "לב ים" (לרבי יעקב מאיר ווידער)בסופו, וכן במאמר שפרסמנו בקובץ "בית אהרן וישראל" (גליון נ"ד – אב תשנ"ד, וכן בגליון קי"א – שבט תשס"ד המתפרסם בימים אלה). ובחיבורנו המלא, הנמצא בשלבי עריכה, נייחד בע...
על ידי אבר כיונה
22 נובמבר 2019, 10:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א האריך לברר ענין זה בספרו שובי השולמית ח"י סי' ל', קחנו משם [כמדומני שמעלה שמותר ואף מצוה קעביד גם בשבתות]. כמו"כ האריך לברר את כל הנושא, ובין השאר הביא שם שיש מקום לומר שתענית הראב"ד זה גם כאשר משתהה באמצע אכילתו [ולא פוסק לגמרי, אלא פוסק, משהה תאוותו, וממשיך לאכול],...
על ידי אבר כיונה
24 נובמבר 2019, 10:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאיזה מילה יש הכי הרבה מילים נרדפות?

ומי החולקים? המלבי"ם כתב במבואו לספר ישעיה: "עמודי התווך אשר הפירוש נשען עליהם, הם שלושה: א) לא נמצא במליצות הנביאים כפל ענין במלות שונות, לא כפל ענין, לא כפל מאמר, ולא כפל מליצה, לא שני משפטים שענינם אחד, לא שני משלים שהנמשל אחד, ואף לא שני מלות כפולות." והרד"ק כתב עשרות רבות פעמים את המשפט 'כפל ה...
על ידי אבר כיונה
24 נובמבר 2019, 11:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נשים שחצניות

מבקש אמת כתב:
22 נובמבר 2019, 01:39
אין כוונת הירושלמי למה שנקרא בלשוננו שחצן כלומר בעל גאווה
אדרבה, הן ענוותניות:
"שדומין לנשים - ענוותנין ותשושי כח" (רש"י יומא עא.)
על ידי אבר כיונה
25 נובמבר 2019, 14:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיהו עוג מלך הבשן או האם אליעזר עבד אברהם הוא עוג.

מתוך שיחה של הרב אביגדֹר נבנצל שליט"א: ישנם מדרשים חלוקים לגבי אישיותו של אליעזר. לפי אחד מהם אליעזר הוא אחד מתשעה האנשים שנכנסו בחייהם לגן עדן (ילק"ש בראשית רמז עו') כלומר, שהוא מילא את תפקידו בעולם הזה באופן כ"כ מושלם עד שלא נזקק לטעום טעם מיתה, דהיינו היפרדות הגוף מהנשמה, ונכנס עם גופו לגן עדן. ו...
על ידי אבר כיונה
26 נובמבר 2019, 14:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אורז צריך הכשר?

אחד התלמידים כתב:
01 ספטמבר 2019, 22:33
כמובן צריך לבדוק מתולעים.
למה כמובן?
אצלנו אורז זה אחד המאכלים הנאכלים ביותר בבית, ומאז נישואיי עד היום עברו אצלנו מאות רבות של שקיות אורז ומעולם לא מצאתי שם שום תולעת ושאר בע"ח
על ידי אבר כיונה
28 נובמבר 2019, 12:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר"ח כסליו - מעלתו כיום הכיפורים

ר' אפרים זלמן מרגליות:

[attachment=0]image.png
על ידי אבר כיונה
28 נובמבר 2019, 14:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר"ח כסליו - מעלתו כיום הכיפורים

חזק וברוך כתב:
28 נובמבר 2019, 12:06
שאר המועדים והזמנים שקופת העיר מוצאת חדשים לבקרים
'מוצאת' או 'ממציאה'.
אולי בהזדמנות אחרת אכתוב על זה
על ידי אבר כיונה
03 דצמבר 2019, 08:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה פירוש "לעסוק בדברי תורה"?

הכהן כתב:
03 דצמבר 2019, 00:53
הברכה היא מלשון חכמים?
גם ברכת האילנות היא בלשון חכמים
גם להניח 'תפילין' זה לשון חכמים, ו'לישב' בסוכה (ולא 'לשבת'), וה'מחזיר' שכינתו לציון (ולא ה'משיב'), ועוד.
יעויין 'לוח ארש' מהדורת ר"ד יצחקי שליט"א
על ידי אבר כיונה
03 דצמבר 2019, 08:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נדה ז: רבי אליעזר שמותי הוה

הרד"ל (שהיום יום פטירתו) האריך בזה בתחילת ביאורו על פרקי ר' אליעזר:
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... =8&hilite=