החיפוש הניב 17 תוצאות

חזור

על ידי אבר כיונה
10 ספטמבר 2019, 09:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול פסוקים שמתפרשים ע"פ לע"ז

במאור עינים (פרשת נח) כותב: "אף שנתבלבלו כל הלשונות מכל מקום נשאר בכל הלשונות דבר מה מלשון הקודש איזה תיבות הכתובים בתורה, ומהן הוא חיותן, עד שיש צורך לעולם באומות, וכמאמר רז"ל ט"ט בכתפי שתים פ"ת באפריקי שתים. ולכן גלו ישראל בין האומות כדי שיבררו אותיות הקדושים אותיות התורה שנתערבו ביניהם..."
 
על ידי אבר כיונה
10 ספטמבר 2019, 15:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול פסוקים שמתפרשים ע"פ לע"ז

ראב"ע בראשית לט, כא: בית הסֹהר - לא נדע אם הוא לשון הקודש או לשון מצרים, בעבור שפירש אחריו ואמר מה הוא, כמו 'האחשתרנים' שהוא לשון פרס ופירש שהם 'בני הרמכים'. עכ"ל.
על ידי אבר כיונה
16 ספטמבר 2019, 10:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

על ידי יעקב שלם » 19 אוגוסט 2019, 21:33 ציטוט חמד ילד כתב: ↑10 אפריל 2018, 19:03 לגבי עניין לשון הקודש ובן יהודית יש לי ספר מקיף ונפלא שנקרא בנין שלם שפה ברורה של הרב כהנא מזכרון יעקב יש כאן מאמר ביקורת מאת ר"י ענבל על הספר: https://drive.google.com/file/d/0B0AEo9SMcUOZdFJ5QWdjRHd0SWM/view בין השאר...
על ידי אבר כיונה
20 ספטמבר 2019, 00:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילין דר"ת בעולם הליטאי

בענין ה'ירושלמי' שמובא בזוהר - עי' בקונטרס 'מלך חיים' (על תפילין דר"ת) שבתוך ספר 'חזון יוסף' להרב יוסף חיים מזרחי (אפשר לקבלו במייל מהמחבר <5382016@gmail.com‏>) בהערה 8 מש"כ על זה באריכות.
על ידי אבר כיונה
20 ספטמבר 2019, 11:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עבודת התפילה של חסידות קרלין בפרט והציבור כולו בכלל, בימינו זה עדיין מכובד או שצריך לשנות סגנון?

מתוך אור הצפון דחסידי בעלזא: "יסופר, כי באחד הימים הזדמן עובר אורח להיכלו של כ"ק מרן מהר"ש זי"ע וכשהטה אוזנו ושמע את תפילתו שנישאה בקול גדול, החל אף הוא מקים קול זעקה ותפילתו ברעש ומהומה, צעקות ואנחות קולניות. החסידים שהיו רגילים בכל מיני דמויות שהגיעו לבעלזא, החרישו, מלבד הרה"ק ר' שלום מקאמינקא זצו...
על ידי אבר כיונה
20 ספטמבר 2019, 11:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

מה הויכוח? יש קרעטשניף-רחובות וקרעטשניף-קרית-גת וקרעטשניף-סיגט וראחוב ופרימשלאן וביטשקוב ועוד ועוד, ואם נמנה גם את כל הנדבורנות אז לא נסיים...
אז חלקם הולכים עם בגדי לבן בשבת וחלקם לא
על ידי אבר כיונה
23 ספטמבר 2019, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מידע על בתי כנסיות עם חשמל כשר בשבת

שכונת מאור חיים בצפת:
חניכי הישיבות - מול צה"ל 5 (כולל מזגנים)
היכל הבעש"ט - צה"ל 5
שושנת יעקב (חסין) - צה"ל 4
פאר הנצח - צה"ל 7 (ספרדי/אשכנזי)
על ידי אבר כיונה
23 ספטמבר 2019, 17:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תספורת לבנים לפני גיל שלוש

שניאור כתב:
23 ספטמבר 2019, 17:06
למדתי שכל דבר שהמלקטים מביאים בסתמא בלי מקור צריך לבדוק אחריו
אז עכשיו אני אלמד אותך שגם דבר שהמלקטים מביאים עם מקור צריך לבדוק אחריו, כי הרבה פעמים כשפותחים את המקור רואים אחרת ממה שכתב המלקט.
על ידי אבר כיונה
27 אוקטובר 2019, 13:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת עליה לתורה לבר מצוה

עי' נטעי גבריאל על עניני בר מצוה (נמצא בהיברו בוקס)
בפרק ו' הוא מביא כמה מנהגים בזה.
על ידי אבר כיונה
03 נובמבר 2019, 00:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך מאייתים כוי

עי' פה: https://www.hamichlol.org.il/%D7%9B%D7%95%D7%99
שכך היה מנהג האשכנזים לקרוא מלה זו, אבל התימנים ורוב הספרדים אומרים כּוֹי (בחולם.
על ידי אבר כיונה
05 נובמבר 2019, 08:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערה חשובה בדקדוק בפרשת זכור וקריאת המגילה

מתוך ספר הדקדוק לר' נתנאל טראב מסלתון, מחכמי סוריה לפני כמאה שנה:
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 37&hilite=
על ידי אבר כיונה
13 נובמבר 2019, 13:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: י"א חשון יום פטירת רחל!!! כנראה שכן

שאר לעמו כתב:
13 נובמבר 2019, 01:15
האם מעמדו של רבינו בחיי הוא מגדולי הראשונים, אין לזה שייכות לאשכול זה. אמנם היה תלמיד הרשב"א אבל אינו ידוע לנו בהלכה
הב"י מביא ממנו (מספר 'שלחן של ארבע') כמה פעמים בהלכות נט"י וסעודה
על ידי אבר כיונה
14 נובמבר 2019, 10:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילין דר"ת בעולם הליטאי

הבא"ח כותב על אביו שהניח שימושא רבא (כשיטת רש"י) באלול ועשי"ת, בצינעא (בעזרת נשים).
על ידי אבר כיונה
14 נובמבר 2019, 16:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תורמוסין בפסולת - מסריח או ממתיק ?

קצת קשה לקבל את הפירוש הזה סתם כך בלי למצא מקורות נוספים לכך שהר"מ משתמש במושג של מתוק ביחס לרוב מתיקות על גבול הקלקול, אם נמצא מקומות נוספים כעין זה יהיה יותר ניחא. בקובץ בית אהרן וישראל החדש יש מאמר מהרב יהודה זיבלד שרוצה לפרש את הר"מ עפ"י כתב יד שנמצא משיעורים שהר"מ מסר לתלמידיו במצרים על הגמ' ב...
על ידי אבר כיונה
אתמול, 15:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אליעזר עבד אברהם בדה דברים מליבו,

שפתי כהן עה"ת: אם לא אל בית אבי ואל משפחתי תלך וגו'. ואברהם לא אמר לו אלא כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, אמר לו אויר המדינה גורם, כך הבין הוא, ולזה אמר והנה הנערה אשר אומר וגו' איזו שתהיה, כששאל אותה ואמרה בת בתואל אמר נחני ה' בית אחי אדוני, אני הייתי חושב שכוונת אדוני הוא ליקח לו אשה מארצו אפילו שלא תה...