החיפוש הניב 21 תוצאות

חזור

על ידי טרוצער
28 דצמבר 2015, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

מאגר ספרי קודש חינמי-טקסט

אכתוב כאן לתועלת הציבור מידע שימושי: הרוצה מאגר של ספרי יסוד חינם הדרך הכי קלה הוא להוריד את מאגר הספרים החינמי 'תורת אמת' המצוין שמכיל המון ספרי יסוד וחיפוש ואופציות נוספות http://www.toratemetfreeware.com/index.html?downloads אך עדיין חסרים המון ספרים כגון ירושלמי ועוד. והפתרון הוא להוסיף ספרים בת...
על ידי עקיבא
28 דצמבר 2015, 20:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאגר ספרי קודש חינמי-טקסט

טרוצער כתב: יש אתר שמרכז המון קובצי טקסט ומתעדכן כל הזמן- http://www.sefaria.org/ ויש אפשרות להגיע ישירות למאגר הנתונים שלו https://github.com/Sefaria/Sefaria-Expo ... master/txt
לא הצלחתי לראות איך מורידים משם את הספרים.
על ידי נהר שלום
16 ספטמבר 2016, 03:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאגר ספרי קודש חינמי-טקסט

כמה מאגרי ספרי קודש

בלכתך בדרך
http://mobile.tora.ws/
ויקיטקסט (יש גם ספרי חול)
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A2%D ... 7%A9%D7%99
היברו בוקס (יש להם ש"ס ורמב"ם עם הרבה מפרשים בטקסט)
http://beta.hebrewbooks.org/
על ידי ינון קליין
04 יוני 2018, 19:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתי שמות !מתי זה התחיל ?

מצרף דברים שכתבתי בזה בעבר בפרשתנו נקרא יעקב אבינו ע"ה בשם נוסף- ישראל. אף על פי כן, לא מצאנו שמשם ואילך קראו לו בשתי השמות. אלא לעיתים ישראל ולעיתים יעקב (ועי' ברכות יג א). ובשו"ת נודע ביהודה (או"ח מהדו"ת סי' קיג) כתב: "ואני לחולשת זכרוני אינני זוכר בשום מקום בש"ס שום תנא או אמורא שהיה נזכר בשני שמ...
על ידי amsgula.net
21 פברואר 2019, 13:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איפה משיגים קובץ בית אהרן וישראל?

יש להם מייל עם רשימת תפוצה חינם.
beisaron1@gmail.com
על ידי ינון קליין
11 ספטמבר 2019, 21:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע: מי מגדולי ישראל הלך עם תפילין כל היום (בסתר או בגלוי) והאם יש מי שכתב שזה לא ראוי.

27.2.pdf לצערי לא קראתי את כל ההודעות כעת, אז יתכן ותהיה פה חזרה על דברים שנכתבו. מצ"ב סע' מתוך חוברת קטנה שהוצאתי בהלכות תפילין כתב הרמב"ם (הל' תפילין פ"ד הל' כה) : "קדושת תפילין קדושתן גדולה היא שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטילה ואינו מהרהר מ...
על ידי יעבץ
23 ספטמבר 2019, 19:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה פשר מנהגינו בדילוגי התפילות בימים נוראים

המקור למנהג הישיבות הם הישיבות עצמם, ובכו"כ דברים שינו ממנהגי ליטא. אולי שאלתך היא מבחינה הסטורית באיזו ישיבה החלו לקצר וכיצד התפשט וכו', זה באמת עניין לחוקרי תולדות הישיבות. מה שמפריע לי במנהג זה, א. מה שהשאירו את הכותרות, יש בזה קצת הגיון, אבל בכמה מקומות בתפילה אומרים גם את השורה האחרונה של הפיוט...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
24 ספטמבר 2019, 16:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילת בשר בראש השנה

  זו ראיה יפה, אך מעניין שהשאגת אריה שכתב סימן שלם (סימן קב) להוכיח שיש חיוב שמחה בר"ה לא הביא משנה זו, וביותר תמוה שנחלקו הגאונים האם מותר להתענות בר"ה, ורבינו נחשון גאון האריך להביא ראיות מן המקרא ומן הכתובים ומהברייתא ומהגמרא שיש חיוב שמחה, ולא הביא משנה מפורשת זו.  שמעתי בזה תירוץ טוב, משני תלמ...
על ידי מבקש אמת
24 ספטמבר 2019, 18:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תקנון משמרת התורה

היום פורסם ביתד נאמן מכתב מפוסקי וגדולי ישראל אודות תקנון משמרת התורה ועיקר דבריהם הוא שאין זו חומרא אלא עיקר הדין וחובה גמורה אבקש ממי שיכול להוסיף דברים בנושא זה ולדון בדבריהם להבין כיצד כל התקנון הוא חובה גמורה תורה היא וללמוד אנחנו צריכים "מכתב בעיתון" ו"תורה היא וללמוד אנו צריכים" הם שני מושגי...
על ידי אברהם העברי
24 ספטמבר 2019, 21:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה פשר מנהגינו בדילוגי התפילות בימים נוראים

רק למען הידיעה ידוע שהגר"א מנע את אמירת הפיוטים בתוך התפילה בארבע פרשיות ושלוש רגלים ושאר שבתות השנה ואף על פי כן בראש השנה ויום הכיפורים אמר את הפיוטים בתוך התפילה כמבואר כל זה במעשה רב [ובטעם הדבר ביאר הבנין שלמה טעם נכון] ועל פי זה נהגו בני ליטא אמנם לא אדע מה המקור לקצר ולומר רק את הפתיחות והכו...
על ידי איש ווילנא
24 ספטמבר 2019, 22:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה פשר מנהגינו בדילוגי התפילות בימים נוראים

רק למען הידיעה ידוע שהגר"א מנע את אמירת הפיוטים בתוך התפילה בארבע פרשיות ושלוש רגלים ושאר שבתות השנה ואף על פי כן בראש השנה ויום הכיפורים אמר את הפיוטים בתוך התפילה כמבואר כל זה במעשה רב [ובטעם הדבר ביאר הבנין שלמה טעם נכון] ועל פי זה נהגו בני ליטא אמנם לא אדע מה המקור לקצר ולומר רק את הפתיחות והכו...
על ידי חזק וברוך
30 אוקטובר 2019, 02:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמיהה בדברי בעל הקה"י - בענין החרם על שפות זרות

כמדומה שהסטייפלר הסתמך על הג"ר דוד מקרלין (מגדולי הדור ההוא) שהתיר מטעם זה וטעמים נוספים בספרו 'עמק ברכה'. מדובר בספר מיוחד שכתב כדי לסתור את החרמות של רבני ירושלים (ספר מעניין, מומלץ). יש גם לציין שהתקנה לא התקבלה אצל כל תושבי העיר (כמדומה שהספרדים לא קיבלוה, ואף אצל האשכנזים היו פורצי גדר שלא חששו...
על ידי אברהם העברי
04 נובמבר 2019, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערה חשובה בדקדוק בפרשת זכור וקריאת המגילה

אבר כיונה כתב:
03 נובמבר 2019, 15:30
כ@אברהם העברי.
הרעיון ב@ הוא כדי ללנקק את הניק כדי שבעל הניק יקבל התראה שהזכירו אותו ואין ענין לעשות סתם @
על ידי שאר לעמו
06 נובמבר 2019, 11:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קידוש מול שלום זכר

גם בהפניה שלך תראה שהיות והיהודי שכתב שם נראה כמי שיודע הלכה, הוא מתאמץ לחפש לזה מקור, ולא כ"כ מצליח.. זה שעם ישראל לא נהג בזה, ולא עשו אצל בת כמו אצל בן, זו העדות הגדולה ביותר מה המנהג. ולא הייתי נכנס להעיר 3 תגובות באשכול זה, רק מפני ה'מנהג' שרווח היום פתאום, שנהפך לדין והלכה ומנהג.. ומעניין שדוקא...
על ידי איש ווילנא
06 נובמבר 2019, 19:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קידוש מול שלום זכר

שאלני מי מידידי מהיכן התקבע המנהג לעשות קידוש לבת בביהכנ"ס בבוקר למה שלא יעשו כן בליל שבת  (אגב. אחד הטעמים של שלום זכר שהולד נושע ממעי אמו שייך גם בבת ואולי גם אבלות על התורה אם לומדת ואכ"מ) מ"מ מה שעושים שלום זכר בליל שבת שהכל מצויין בבתיהם כלשון הרמ"א  מדוע לא יעשו כן גם לבת במקום קידוש בפרט שלה...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
07 נובמבר 2019, 20:29
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שמעיה
12 נובמבר 2019, 13:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות במחזור ליום כיפור של רינת ישראל

הכהן כתב:
12 נובמבר 2019, 00:07
ובסידור ב'והוא רחום' מצאו לנכון להשמיט המילים 'חוסה ה' עלינו בארץ שבינו', אבל בנוסח אשכנז לבני חו"ל השאירו הנוסח הישן...

לא הבנתי, אתה מצוי בארץ שבי?
על ידי סיני ועוקר
14 נובמבר 2019, 19:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילין דר"ת בעולם הליטאי

אני לא מבין אותך @סיני ועוקר הרים, הר"ת בעצמו היה ליטאי והניח וכי הוא לא מספיק:) מספרים שחסיד אחד נכנס לבריסקערב זצ"ל ואמר לו: האדמו"ר שלי אמר שמי שלא מניח תפילין של ר"ת הוא בכלל "קרקפתא דלא מנח תפילין", ענה לו הבריסקערב: לא צריך בשביל זה את האדמו"ר שלך, הרי כך בדיוק סבר כבר ר"ת... המעשה התרחש עם ה...
על ידי HaimL
15 נובמבר 2019, 09:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הליכה בתפילין לביהכנ"ס

לכן כתבתי שאולי זה יוהרה. אבל אתה צודק, הייתי צריך לכתוב שאולי זה נחשב בטעות ליוהרה. כי כל דין או מנהג שכתוב במפורש בפוסקים, אינו יוהרה כלל ועיקר. ומה שכתבת שאם אדם היה מניח תפילין כל היום היה נחשב ליוהרה, הוא לא נכון, בימינו. למעשה, הייתי אומר שהוא כמעט חיוב גמור על כל אדם, נגיד מגיל 30 ומעלה, להני...
על ידי יהודי
16 נובמבר 2019, 23:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן הוא המדרש שהיה לאוהלו של אברהם אבינו ארבעה פתחים?

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וירא פרק יח ב) וישא עיניו וירא. לאחר שנגלה עליו שכינה: והנה שלשה אנשים. מיכאל גבריאל רפאל היו, אלא כששכינה עמהן קרא הכתוב אנשים כי תש חילם כבני אדם, וכשנסתלקה השכינה קראן מלאכים, ופעמים קראן אנשים לאחר סילוק שכינה, והמקום יאיר עיני עבדו לדורשן: נצבים עליו. שהי' ביתו של אבר...
על ידי טל חרמון
17 נובמבר 2019, 22:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קריעה בראיית כותל המערבי

לך תצעק על הקרן למורשת הכותל שמפרסמים שהכותל הוא המקום המקודש ביותר לעם היהודי... (במהרה בימינו - ביהכ"נ וישלחו מן המחנה-שע"י איגוד הזבים זבות נדות יולדות ובע"ק (פעם אמרתי לת"ח אחד שכאב כמוני את השם הזה שיעשו שם חניה למאות אלפי העולים לביהמק ותיקן אותי שאחר שהוקדש לביהכ"נ יצטרכו לעשות שם ביהכ"נ לטו...