לבקשת רבים, עדכנו את כללי פורום הקורונה, לטובת כולנו - נא להקפיד לשמור עליהם
מעתה, בפורום קורונה הראשי יעלו נידונים תורניים בלבד, ובתת הפורום עדכונים נחוצים בלבד
נא לא לערב בין הפורומים, ונא לא להעלות עדכונים שאינם נחוצים ושאר מילי דעלמא, פורומינו - פורום לתורה!
בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

החיפוש הניב 15 תוצאות

חזור

על ידי ניסוך המים
01 אפריל 2019, 22:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברוך כבוד ה' ממקומו - פירוש "מקומו"

עיין מחזור ויטרי עמוד 155 משמע כדבריך
על ידי ניסוך המים
01 אפריל 2019, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

מעשה בשני יהודים שהגיעו לדין תורה אצל הרוגצ'ובי. באותה שעה היה הגאון שקוע בסוגיה חמורה בירושלמי, ושילחם מעל פניו בקוצר רוח. הלכו השניים משם, ובאו אל ר' מאיר שמחה, וסיפרו לו את הדברים כהווייתם. אמר להם ר' מאיר שמחה בבדיחות הדעת "גמרא מפורשת היא במסכת בבא קמא דף ו: הגמ שואלת מדוע נאמר במשנה חב המזיק ו...
על ידי ניסוך המים
01 אפריל 2019, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדרי חדרים בתורה

תנא דבי אליהו רבה פרק ו
על ידי ניסוך המים
04 אפריל 2019, 13:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דמוקרטיה ביהדות

עיין עמק דבר, דברים . יז .יד
על ידי ניסוך המים
28 אפריל 2019, 22:01
עבור לפורום
עבור לנושא

בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

מובא בש"ע סימן תקכ"ט סעיף א':"ובגדי יום טוב יהיו יותר טובים משל שבת" ומקור הדין מובא בהגהות מיימוניות בשם הירושלמי בעניין האחים שחלקו את נחלת אביהם ששמין מה שעליהם אבל מה שעל נשותיהם אינם שמין שהרי זכו בהם לעצמם אבל בגדי מועד שמין שהרי יקרים הם ובגדי שבת לא שמין. ואילו בחו"מ סימן רפח סעיף א כתוב במפ...
על ידי ניסוך המים
29 אפריל 2019, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קצות החושן

עיין בהקדמת הספר שנכתב ע"י הגר"י וז"ל "והלום בית הדפוס הביאוני לפקח בענייניו ולעמוד על צפוניו להרים מכשוליו ולהסיר בדיליו. לא שקטתי ולא נחתי עד שת"ל בכי טוב גמרתיהו"
על ידי ניסוך המים
11 מאי 2019, 22:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב יוסף ענגיל

מתחזק כתב:
11 מאי 2019, 22:08
חלק א׳ ממעל כתב:
11 מאי 2019, 21:57
דרך אגב, על איזה קושיא נכתב ספרו ׳גבורות שמונים׳?
או על קושיית הבית יוסף, או על הקושיה למ"ד בעלים מפגלים איך מהני בדיקת המים של הסוטה הרי היא תפגל במחשבתה את קרבנה.
אינני זוכר על איזה מהם.
בעניין סוטה
על ידי ניסוך המים
28 נובמבר 2019, 22:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיפה

שבת דף ה: "אגוז בכלי, וכלי צף על גבי מים, בתר אגוז אזלינן והא נייח, או דילמא בתר כלי אזלינן והא לא נייח? תיקו" תוס' ד"ה אגוז מבארים דאם דרך בנ"א להצניע חפצים בכך הוי כנייח ... ולכן הוא הדין באדם דדרכו לשבת ולנסוע ברכב הוי כנייח.
על ידי ניסוך המים
02 דצמבר 2019, 22:40
עבור לפורום
עבור לנושא

פירוק ועד ארבע ארצות

האם יש בסיס לזה שמפירוק ועד ארבע ארצות קרנה של רבנות פולין (הוא הדין רוסיה וכו') ירד (ומה שהתרבו השו"תים היה בשביל לנסות להחזיר עטרה ליושנה [ולכן סוגי השאלות השתנו כל מעיין יכול לראות זאת כגון עיסוק מרובה בשאלות הקשורות יותר לאו"ח] ).
על ידי ניסוך המים
02 דצמבר 2019, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירוק ועד ארבע ארצות

איש ווילנא כתב:
02 דצמבר 2019, 23:11
[אם כי כל מש"כ נכון בעיקר לליטא ולא לפולין]
נכון אתה צודק בהחלט צריך לאומר ליטא [וכן רוסיה הלבנה ששם הורגשה ההנהגה הרבנית המסורתית ] (על פולין צריך דיון נפרד)
על ידי ניסוך המים
07 דצמבר 2019, 22:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים

שמתם לב לעזות הפנים של הזקן אשמדאי שלא טורח לכבד את השפע חיים בחבישת כיפה וזו לא הפעם ראשונה של אותו רשע[... מי שהבחין בכך היה הרב מנחם פרוש, שגם הוא הגיע להלוויה. פרוש, מראשי המפלגה החרדית אגודת ישראל, החליט לעשות מעשה וניגש אל דוד בן גוריון. הוא שיער שגילוי הראש של בן גוריון היה בסך הכול בהיסח הד...
על ידי ניסוך המים
13 דצמבר 2019, 00:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה יי לימוד ניציווען יי ?

עיין בספר חזון למועד לר' מרדכי דב איידלברג שכותב שניציווען הוא ביטוי למחדש דהיינו "לימוד ניציווען" הוא פייק חידוש
על ידי ניסוך המים
29 דצמבר 2019, 20:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שפיתת סיר הדגים בשבת - דעת הגרע"י

אם זכרוני אינו מטעה אותי ההיתר שם הוא צרוף אחר צרוף אחר צירוף דהיינו א. שמא קרוש כיבש דמי כנזכר בשו"ע (סימן שיח סעיף טז) בעניין אינפאנדא ב. צירוף דעת המנחת כהן משום מיעוט (ואין הכוונה ביטל ברוב) ג. אינו מתכוון וכו' וכו' ....