לבקשת רבים, עדכנו את כללי פורום הקורונה, לטובת כולנו - נא להקפיד לשמור עליהם
מעתה, בפורום קורונה הראשי יעלו נידונים תורניים בלבד, ובתת הפורום עדכונים נחוצים בלבד
נא לא לערב בין הפורומים, ונא לא להעלות עדכונים שאינם נחוצים ושאר מילי דעלמא, פורומינו - פורום לתורה!
בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

החיפוש הניב 25 תוצאות

חזור

על ידי כלפי ליא
01 אפריל 2019, 21:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

במרכז, ר' זלמן סורוצקין, הרב הרצוג [נואם], ר' אהרן קוטלר, ר' איסר זלמן מלצר
על ידי יצחק
01 אפריל 2019, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדרי חדרים בתורה

ברוך הבא לפורום, הצטרפת היום בשביל למצא לי את המקור..
היה שלום
על ידי כלפי ליא
02 אפריל 2019, 20:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

הרב וואזנר נואם
גרשטנקורן

החזו"א זללה"ה
ליד החזו"א נראה הרב בענגיס זצ"ל, שוב חזרתי בי, וזה רבי יחזקאל סרנא זצ"ל

מאחור הרב זלמן דרורי זצ"ל
על ידי במבי
03 אפריל 2019, 01:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ילדים זה שמחה" - האומנם?

כבוד הרבנים החשובים שכחו את התוס' שכותב כי יעקב פדא את אברהם מצער גידול בנים -
"פי' בקונטרס גידול יב' שבטים ולא נהירא חדא דאינו צער אלא שמחה ! כדאמרינן גבי עובד אדום שברכו ה' בבנים בשכר הארון וכו'
(סנהדרין יט:)
על ידי הכהן
12 אפריל 2019, 15:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירוש המילה "חתן"

ניסוך המים כתב:
03 אפריל 2019, 20:02
זכור לי שראיתי פעם באיזה ספר שחִ'תאן בערבית "ברית מילה" (אולי מזה אפשר ללמוד על חתן במקורו העברי)
אכן
https://translate.google.com/?source=gt ... 7%9C%D7%94
כדאי לשמוע
על ידי רחמים
18 אפריל 2019, 16:46
עבור לפורום
עבור לנושא

המספר ארבע שחוזר על עצמו בפסח ובליל הסדר בפרט

אספתי מחז"ל דברים הקשורים למספר ארבע, מאוד מעניין...
על ידי גבריאל פולארד
28 אפריל 2019, 23:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

מובא בש"ע סימן תקכ"ט סעיף א':"ובגדי יום טוב יהיו יותר טובים משל שבת" ומקור הדין מובא בהגהות מיימוניות בשם הירושלמי בעניין האחים שחלקו את נחלת אביהם ששמין מה שעליהם אבל מה שעל נשותיהם אינם שמין שהרי זכו בהם לעצמם אבל בגדי מועד שמין שהרי יקרים הם ובגדי שבת לא שמין. ואילו בחו"מ סימן רפח סעיף א כתוב במ...
על ידי נבשר
29 אפריל 2019, 15:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בגדי יו"ט יהיו יותר חשובים משל שבת

יעויין ברמ"א סי' תעא' סעי' ג' שכתב "מצוה לרחוץ ולגלח בערב יום טוב, וללבוש בגדים נאים כמו בשבת".
ובמחזיק ברכה ביאר שלא כוונתו על מהות הבגדים, אלא שצריך ללבוש מבעוד יום. אבל לי לא כ"כ משמע, העתקתי מדרשו.
ועיין בביאור הגר"א בב' המקומות שמביא את אותו ירושלמי.
על ידי האחד בא לגור
03 מאי 2019, 00:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנהג אי עשיית מלאכה בנשים, בימי הספירה

יש"כ רב על המ"מ, עיינתי שם וראיתי באמת שהוא מביא בשם השו"ע הרב שנשים דידן שלא נוהגות לספור אכן אסורות במלאכה כל הלילה . וזה לדעתי חידוש גדול מאוד, שלמרות שאנו פוטרים אותן מספירה בכל אופן העדר הספירה מעכבת אותן ממלאכה. עוד יש להעיר, שלכאורה כיון שאנו נוקטים לפחות מספק שכל הימים מעכבים אחד את השני, א"...
על ידי מאן דהו
10 מאי 2019, 00:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב יוסף ענגיל

האם מישהו יכול לתת סקירה קצרה על דרך לימודו של הרב יוסף ענגיל הנה לך סקירה באדיבות המכלול הגותו דרך לימודו, כפי שמשתקפת בספריו, מתאפיינת בשני פרטים עיקריים, הקיימים גם בכתבי בן-תקופתו הגאון הרוגצ'ובי: מלאכת הליקוט - רבי יוסף בונה את חידושיו על יסוד מובאות תלמודיות רבות המשלימות זו את זו. מתוך מקורו...
על ידי יצחק
10 מאי 2019, 09:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב יוסף ענגיל

כידוע שיש הרבה דמיון בין הצפנת פענח לר"י ענגיל, שניהם השתמשו בהגדרות וחקירות דקות (נשמע לפעמים פילוסופי) כשהם משתמשים בבקיאות המדהימה שלהם בכל מילה בש"ס כדי להראות את ההגדרות שלהם שמעתי סיפור שהוא (ר"י ענגיל) אמר להרב וואזנר, ההבדל ביני להצפנת פענח שהוא כמו ערב פסח לפני שריפת חמץ (שהכל בלגן) ואני כמ...
על ידי אחד התלמידים
01 יוני 2019, 22:56
עבור לפורום
עבור לנושא

שינויים מחמת הצענזר הנוצרי

ראיתי לעשות אשכול המרכז שינויים בספרים שנעשו מחמת דרישת הצענזר. היום לא כולם ידועים, ויש טועים בזה.
הכוונה באשכול זו לצענזר הנוצרי ו/או המלכות. יש לדון על שינויים בספרים הנעשים ע"י המוציא לאור על דעת עצמו, משום שלדעתו זה אינו דעה רצויה, או שיביא לשיבושים ביהדות לדעתו. אבל זה נושא לאשכול אחר.
על ידי מלמד להועיל
02 נובמבר 2019, 21:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות המוזכרים בתורה - בזמנינו

פרשת נח

מקומות תורה פרשת נח.pdf
על ידי זוזו
28 נובמבר 2019, 22:30
עבור לפורום
עבור לנושא

מי יזהיר את צעירי הצאן?!

כהמשך לכאן שמעתי משתי חברים טובים שלי שהם אברכים יר"ש באמת, ודמעתם על לחיים שמיד אחר החתונה אף אחד לא הסביר להם כלום ונכשלו באיסורי ריבית ולדבריהם עברו על כל הרמות שאפשר היינו דאו' דרבנן מנהג וכו'. זו בעיה חמורה שבחור בן 20+ מתחתן וחוץ מאיסורי נדה שהוא לומד טוב טוב לפני החתונה, שאר המצוות ואיסורים ה...
על ידי איש ווילנא
03 דצמבר 2019, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירוק ועד ארבע ארצות

ניסוך המים כתב:
03 דצמבר 2019, 21:18
איש ווילנא כתב:
03 דצמבר 2019, 08:03
האם פחתו משמעותית? אני לא הרגשתי בזה
אשמח אם תבסס זאת
עיין ספר גוי של שבת של יעקב כ"ץ עמ' 182 [הוא לא מביא מקורות] ועיין ספר תערוך לפני שלחן של הר' איתם הנקין הי"ד עמ' 19

מה אעשה ואין לי את שני הספרים
יש לי גישה לאוצר החכמה אבל גם שם זה לא קיים
על ידי איש ווילנא
07 דצמבר 2019, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש חשש ע"ז?

עיין תוס' סנהדרין דף סג. ד"ה אסור שמשמע משם שאין שיתוף אצל גויים ועיין עוד תוס' בכורת דף ב: ד"ה שמא יתחייב לו עובד כוכבים שבועה [ובכלל בהרבה סוגים של כנסיות כדוגמת הכנסיה האורתודוכסית והפרוטסטאנטים לא מקבלים את הנחות הנצרות הללו כפשוטן  בעקבות הרפורמציה שדחו את תורת השילוש  ואלוהותו של 'אותו האיש' ...
על ידי יואל נהרי
07 דצמבר 2019, 20:34
עבור לפורום
עבור לנושא

אין אדם 'מתפלל' אלא במקום שלבו חפץ

שו"ת רדב"ז חלק ג סימן תעב (תתקי): ואי לאו דמיסתפינא הוה אמינא דטב ליה להתפלל ביחיד מלהתפלל בחברת בני אדם שאין דעתו נוחה מהם. עוד יש טעם אחר דאין ראוי לאדם שיתפלל אלא במקום שלבו חפץ, כי היכי דאמרינן אין אדם לומד תורה אלא במקום שלבו חפץ וטעמו של דבר כי בהביט האדם אל מי שדעתו נוחה בו נפשו מתעוררת אל ה...
על ידי איש ווילנא
07 דצמבר 2019, 20:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש חשש ע"ז?

וגם אם נניח לא כן הרי כל הראשונים שפירשו את דברי הגמ' בסנהדרין כפשוטו ודנו על הנצרות כדין ע"ז ואין הלכה כדברי יחידאה במקום רבים [עיין בספרו של ברוך מבורך- 'נפוליאון ותקופתו רשומות ועדויות עבריות של בני הדור' שמביא שם תשובה של הרב ישמעאל הכהן ממודינא] "ודאי בין הצרפתים בין שאר אומות שעובדים לאל אחד ...
על ידי אשרי משכיל אל דל
13 דצמבר 2019, 03:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קטע חדש לרבינו אברהם בן הרמב"ם בעניני השקיעה

תודה רבה רבה, אין מילים. הקב"ה ישלם שכרכם מושלם.
על ידי גבריאל פולארד
13 דצמבר 2019, 08:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עד אחד באיסורים כשהוא נגד שני עדים

ידוע שבדבר שבערווה צריך ב' עדים, ואם באו והעידו ב' עדים על הדבר אפילו באו מאה כנגדם, אין רואים את המאה מכריעים את דעת השנים אלא הם כתרי ותרי המכחישים זה את זה. מה הדין באיסורין, ששם עד אחד נאמן, ובאו כמה עדים והעידו באופן אחר. מי אמרי' שהתורה האמינה עד אחד באיסורין כמו שני עדים בדבר שבערווה, ואם בא...
על ידי יהושע
15 דצמבר 2019, 14:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קטע חדש לרבינו אברהם בן הרמב"ם בעניני השקיעה

כבוד ידידי הרבנים הגאונים שליט"א, אנא מכם שמעו לעצתי וקיימו דברי חז"ל דברי חכמים בנחת נשמעים, וזכרו נא מה אירע לתלמידי רבי עקיבא של נהגו כבוד זה בזה.
על ידי חיים ליצא
29 דצמבר 2019, 19:14
עבור לפורום
עבור לנושא

האם יש בל תשחית בשימוש בנורה רגילה ולא לדים -שבת סז:

אמר רב זוטרא: האי מאן דמיכסי שרגא דמשחא ומגלי נפטא - קעבר משום בל תשחית הינו שגורם לשמן לדלוק סתם ללא צורך עובר משום בל תשחית 
האם לפי זה יש להקפיד לרכוש בדווקא נורות לד ולא פלרסנט -משום בל תשחית על החשמל  
על ידי בר נש
29 דצמבר 2019, 21:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יוסיפון

דברי המכלול בלי ציון מקור:
המחבר האנונימי מציין כי הוא מעתיק מחיבוריו של יוסף בן מתתיהו, אותו הוא מכנה בשיבוש "יוסף בן-גוריון", ובכתבי היד המאוחרים שובשו דברי המחבר, והחיבור יוחס ל"יוסף בן-גוריון" עצמו (ובתולדות יהודי המרד הגדול בסוף ימי בית שני אכן היה מנהיג ששמו יוסף בן-גוריון)
על ידי yzahn
05 ינואר 2020, 11:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עיתון יומי בשם להתוודע על הדף היומי

רעיון נהדר

הם לוקחים כל יום נושא אחד בדף שמוקף בצורה יסודית ונוחה בגליון של 4 עמודים, בצורה קלילה, 
בנוסף יש להם שיעורי שמע קצרים על נושא זה ועוד

lehisvada.com