החיפוש הניב 25 תוצאות

חזור

על ידי לחזות בנועם
10 ינואר 2016, 22:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וארא - "מקוצר רוח" - לפי שלא היו בני תורה

חשבתי לומר בזה, דניתן לומר ששני דברים מביאים את האדם לרמה שאינו שומע (אל משה) למנהיג הדור ובכך יוצא שגם אינו שומע לבורא העולם, כי הצדיק הוא זה שמעביר את התורה, והם - א. קוצר רוח, כלומר מקצר הוא ברוחניות ומאריך יותר בעניני גשמיות. ב- עבודה קשה, ואיזוהי עבודה?! תפילה! כלומר שלוקח את התפילה בתור משהו ש...
על ידי לחזות בנועם
11 ינואר 2016, 21:04
עבור לפורום
עבור לנושא

התורה במיקוד הראשון - פרשת בא.

ולזכרון בין עיניך" (פרשת בא) למה התפילין של ראש צריכים לעמוד דווקא בין העיניים בדיוק? ועוד מה בא לומר – "ולזכרון"? והתחדש לי בס"ד שאם נשים את האצבע שלנו מול העיניים באמצע בדיוק ונרכז ונמקד את העיניים רק על האצבע, אנו נשים לב שאי אפשר להסתכל על עוד משהו זולת האצבע שהתמקדנו עליה וזה או פה או פה, לכן ה...
על ידי לחזות בנועם
12 ינואר 2016, 20:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בא - המשחית.

האם כבודו אסף את כל חידושיו לספר?!
על ידי לחזות בנועם
22 פברואר 2016, 21:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חטא העגל - איך הם היו יכולים?

שמח אני לראות שיש מי שקורא ומתחבר אל הכתובים.. אך אם בכית על חטא העגל אז בדור זה שלנו צריך לבכות פי כמה וכמה, אמנם לא קמים ועושים אלוקים אך לצערנו כל דור והאלוהים האחרים שלו.
על ידי לחזות בנועם
24 פברואר 2016, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

אין שום ייאוש בעולם כלל- חשיבות המצוות הקטנות.

אין שום ייאוש בעולם כלל- חשיבות המצוות הקטנות. מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי (תהילים קטז,יב) כשאדם מרגיש שהוא בבחינת 'מה' , שאינו שווה כלום, ומלא הוא בבעיות וטרדות הן ברוחניות והן בגשמיות, לא ישכח אף פעם שלכל יהודי ויהודי צריך שיהא בתוכו את נקודת האמונה שגורמת לו שלא להתייאש אף פעם, וסידר זאת ר' נחמן...
על ידי לחזות בנועם
06 מרץ 2016, 02:16
עבור לפורום
עבור לנושא

שבת המלכה - הסופר הכי מקצועי לא יוכל להמחיש את תענוגה

ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון קודש לה' כל העושה בו מלאכה יומת. [/i][/b] שבת המלכה – עונג רוחני וגשמי כאחד. [/u][/b] זכית? ששת ימים תעבוד! לא זכית? שבעה ימים תעבוד! איזה זכות יש לנו, 'שבת קודש', שבת - וינפש, מתנה; רק לנו! אמר הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ו...
על ידי לחזות בנועם
07 מרץ 2016, 21:10
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי לחזות בנועם
08 מרץ 2016, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוה מדאורייתא לדעה אחת ועבירה גמורה לדעה שנייה

התשובה היא
מצוה כ"ג בחינוך, 'עריפת פטר חמור', הרמב"ם : מצוה. הראב"ד: עבירה. עיי"ש. ובמנחת חינוך ג"כ מביא מחלוקתם.
על ידי לחזות בנועם
21 מרץ 2016, 19:44
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי לחזות בנועם
23 מרץ 2016, 14:32
עבור לפורום
עבור לנושא

'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!

עבד כנעני שאצל היהודי צריך לטבול לשם גירות וג"כ חייב למולו, אם ביום מן הימים האדון מפקיר את עבדו , נהיה הוא בן חורין ויהודי הוא.
המן, היה עבד מרדכי ובוודאי שמרדכי קיים את דיני עבד כנעני, וגם ששיחררו הפך הוא לבן חורין ויהודי הוא.
אז מה היה המן יהודי או גוי!?
מה אתם אומרים!? הפלא ופלא.
על ידי לחזות בנועם
24 מרץ 2016, 00:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!

לכא' כבודו צודק, אבל באמת מענין, שהרי כידוע הגמ' במגילה למדה ממה שכתוב 'רוב בניו' רוב - עולה לגימט' 208 וכי יעלה על הדעת שכולם באו מאישה אחת!?
על ידי לחזות בנועם
24 מרץ 2016, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

למה כפתה בתו של המן את הכלי עליו - מילתא דבדיחותא

מובא במגילה שהמן נכנס אל ביתו אבל וחפוי ראש, וכל זה מחמת שכפתה עליו ביתו את הכלי.. הגמ' במס' חולין שואלת - המן מן התורה מנין? שנאמ' "..המן העץ..", ופס' זה מדבר על עץ הדעת, ולפי דעת ר' מאיר עץ הדעת היה עץ שמגדל חיטה, ובפסח ישנה הלכה, שאם מוצא חמץ כופה עליו את הכלי, ומעשה המן היה בתקופת הפסח, ולכן כפת...
על ידי לחזות בנועם
29 מרץ 2016, 22:33
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי לחזות בנועם
30 מרץ 2016, 07:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה מענינת. רמז- אינה מאותו הענין שנשאלה.

חזק וברוך! נכון מאוד!
כתבתי ברמז שהתשובה אינה מאותו הענין שהשאלה.
על ידי לחזות בנועם
03 אפריל 2016, 23:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משמעות השם 'אהרן'

ר' אריך, אני חושב שרצה השואל לדעת בדוקא את השמות הידועים והמפורסמים יותר, שבוודאי יש להם משמעות, כמו שראינו בשבטים שניתנו להם שמות על מצב מסויים, יוסף -אסף את חרפתי וכו'.
ושאלתו במקומה עומדת וראויה היא להישאל.
על ידי לחזות בנועם
05 אפריל 2016, 00:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השלישיות בתורה- בקשת מידע ועזרה.

קראתי חלק.. ( מה שהלב חושק הפנאי עושק)
נהנתי מאוד, ישר כוחך!
על ידי לחזות בנועם
06 אפריל 2016, 22:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פאה נוכרית

חברים, תנהגו כבוד זה בזה.
על ידי לחזות בנועם
07 אפריל 2016, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס לזולת בפורום.

אני חושב שהרבה פעמים אדם כותב משהו ומכיוון שהצד השני רואה זאת על הכתב, ולא בפנים מול פנים, יכול אותו אחד לחשוב שעקצו אותו, ובאמת, המטרה לא היתה כזו, וזה החיסרון בהתכתבות, ולכן טוב שאסרו גדולי הדור את הsms כי הוא יכול לגרום להרבה בעיות בשלום בית, האשה, נראה לה שהבעל עקץ, ואז מחזירה גם היא הודעה עוקצת...
על ידי לחזות בנועם
11 אפריל 2016, 00:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור לזה שעבירות של ילדים קטנים הולך לאבא

מדרש רבה בראשית פרשה ס"ג ס"ק י', שו"ע אור"ח רכ"ה ס' ב', לחם חמודות על הרא"ש ברכות פרק ט' סימן ט' ס"ק ל', וכו'
על ידי לחזות בנועם
17 אפריל 2016, 18:26
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי לחזות בנועם
20 אפריל 2016, 11:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בדיקת חמץ בנרות שלנו

אפשר לשים נייר כסף שיתפוס את הנר ויהיה פתוח למרגלותיו.. וכדאי לקחת נר דקיק למנוע את אותה בעיה אמיתית שכבודו כתב שעי"ז אין ריבוי מנטיפי השעוה.
על ידי לחזות בנועם
03 מאי 2016, 11:44
עבור לפורום
עבור לנושא

שווה קריאה על אף האריכות (לא דברים עמוקים)

הכל הפוך - הן אצל המצרי והן אצל היהודי. סוף סוף הגיע העת שכל כך ציפו ויחלו לבואו 'יציאת מצרים' מבית העבדים שהאדונים בהם אכזריים עד מאוד, מחושך מוחלט אל אור גדול. עשרה מכות באוויר ביבשה ובים הרסו כל חלקה טובה במצרים ובאנשיה, פרעה חוטף מהקב"ה מכה איומה שגורמת לו ולו במעט להבין את גודל מלכותו של ה' בע...
על ידי לחזות בנועם
04 מאי 2016, 15:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אסורה נא, למה? מתוך סקרנות? משרע"ה אדון הנביאים!!!

דברים נפלאים ומתוקים עד מאוד.
תוכן מוסרי מדהים!!!
על ידי לחזות בנועם
01 ינואר 2017, 23:25
עבור לפורום
עבור לנושא

הזהרו בגחלתן

דור דור וחכמיו - הזהרו בגחלתן "מכין הרים בכוחו נאזר בגבורה". פעמים שגדולים בתורה חולקים ביניהם בהלכה או בהשקפה וכו' ולכל אחד יש ראיות לדבריו וכמובן שאת הכל עושים מתוך תורה שהיא לשמה ולא לשם קנטור, וכך היה במשך כל הדורות ובגמרא ובמפרשים, כי שבעים פנים לתורה ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, אך לצערנו הרב ...