החיפוש הניב 34 תוצאות

חזור

על ידי Shimon100
11 ינואר 2016, 00:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וארא - "מקוצר רוח" - לפי שלא היו בני תורה

חשבתי לומר בזה, דניתן לומר ששני דברים מביאים את האדם לרמה שאינו שומע (אל משה) למנהיג הדור ובכך יוצא שגם אינו שומע לבורא העולם, כי הצדיק הוא זה שמעביר את התורה, והם - א. קוצר רוח, כלומר מקצר הוא ברוחניות ומאריך יותר בעניני גשמיות. ב- עבודה קשה, ואיזוהי עבודה?! תפילה! כלומר שלוקח את התפילה בתור משהו ...
על ידי רחמים
31 ינואר 2016, 12:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא טוב להרבות בתפילה??

נתקשיתי בההיא דברכות סא, א ואמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר: לעולם יהיו דבריו של אדם מועטין לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלהים כי האלהים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים. מה מימרא זו אומרת למעשה? הרי בפשטות מדובר על תפילה ('לפני הקב"ה'), אז הכוונ...
על ידי איש מפי איש
06 מרץ 2016, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר חדש ממרן הגרי"ז הלוי על התורה- רשימות תלמידים ממרן הגרי"ז

שמחתי באומרים לי בית ה' נלך: ראשית אודה למנהלי הפורום דנן שהעמידו לטובת הציבור פורום נקי מחשש לשה"ר רכילות ופוליטיק', ואכן התבשרתי ע"י העוסקים בתחום החסימה למקומות שאינם כאלה כי פורום זה הוא היחיד בתחום שראוי לעלות על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן, תשוח"ח להם. בעניין הספר רשימות תלמידים ממרן הגרי"ז זיע"...
על ידי ללא כחל ושרק
11 מרץ 2016, 01:47
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יונה בן יעקב
23 מרץ 2016, 21:53
עבור לפורום
עבור לנושא

פורים שמח לכל משפחת פורום לתורה.

לכל חברי הפורום שליט"א די בכל אתר ואתר, פרזים כמוקפים כרכים ועיירות, ה' עליהם יחיו. בימים שנאמר בהם "הדר קבלוה מאהבה" הרי שיש חלק מיוחד לכל משפחת פורום לתורה באותה קבלת התורה מאהבה, העיסוק בתורה הקד' אף בכלי הטכנולוגיה מלמד שבכל מצב, בכל שטח ובכל מדיה שהיא תמיד אדם יכול לקבוע את עצמו היכן אני, לאיזה...
על ידי מנין
23 מרץ 2016, 23:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה לפורים

טוב. הנה: משנה ברורה סימן תרפט מנהג טוב להביא וכו' - כדי לחנכם במצות פרסומי ניסא ומטעם זה נוהגין הקהל לקרות אלו הפסוקים בקול רם [כדלקמן בסימן תר"צ סי"ז] שהם עיקר התחלת הנס וסופו והם איש יהודי. ומרדכי יצא. ליהודים. כי מרדכי. כדי לעורר הקטנים שלא יישנו ויתנו לבם על הקריאה ומקרין אותם הפסוקים כדי לחנכם .
על ידי מנהל ראשי
28 מרץ 2016, 16:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הזמנת חברים לפורום

חבריא, בואו נפתח מבצע גיוס משתמשים ונשלח כל אחד את הנוסח הבא (או כל נוסח אחר) לרשימות תפוצה שיש בידו מי שאינו מעוניין לשלוח דרך המייל שלו שישלח לי בהודעה פרטית את רשימת התפוצה שלו ואשלח להם דרך מייל המערכת בברכת התורה שואלין בהלכות פסח קודם לפסח שלשים יום: שיש בהן הלכות רבות כגון טחינת חטים ואפיית ה...
על ידי אריך
29 מרץ 2016, 08:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נישוק החלות

החביבות של האדם לחלות מתבטאת בפעולה הרבה יותר מקרבת מאשר נישוק. הוא אוכל אותן.
על ידי כבוד שמים
29 מרץ 2016, 08:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נישוק החלות

האכילה היא עדות על אהבת האדם את עצמו, הנשיקה היא עדות על אהבת המצוה.
על ידי מנהל ראשי
03 אפריל 2016, 20:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחיקת הודעות

השתא דמטיא לידי אימא דבר הפשוט אצלי, ואולי אינו פשוט לאחרים: מטרת הקמת הפורום הזה, הוא: שיהיה מקום שיח על רמה - ללא דריסת רגל לפוליטיקה, מגמתיות ודיבורים שלא לגופו של ענין, עאכו"כ השמצות בין אם אם יש להם בסיס בין אם לא. לא יעזור ובלתי אפשרי לתת קריטוריונים לדבר זה כי תמיד כל אחד יבין ויפרש אותם בצור...
על ידי דוד
05 אפריל 2016, 11:38
עבור לפורום
עבור לנושא

בדיקת מזוזות - גילוי נאות

ידוע לכל התעמולה שעושים מכוני הבדיקה (אני מתפייט בלשוני, ואיני מתכוין חס וחלילה למכון מסוים וכו' וכו') בענין בדיקת מזוזות, וראיתי להעיר מה שלכאורה עולה בדברי הפוסקים ידיעה נחוצה בזה (שראיתי בספר הנפלא שערי המזוזה פרק כ אות י), והתורה חסה על ממונם של ישראל, אשמח אם אי מי שליבן נושא זה יחכימני: אם כשק...
על ידי ה' רועי
06 אפריל 2016, 14:15
עבור לפורום
עבור לנושא

היחס לזולת בפורום.

שלום לכל הת"ח שבפורום. הפורום שבו אנו נמצאים נפתח בס"ד ע"י המנהל שליט"א, נפתח אך ורק למטרה טובה והיא להרבות את ספסלי בית המדרש גם באינטרנט. (עד כאן הנוסח שכולנו מכירים...) אבל לאחרונה לצערי אני נתקל הרבה פעמים בתגובות בהן יש הערות ציניות ומזלזלות כלפי האנשים בפורום. רציתי להבהיר שלפני שאתם שולחים תג...
על ידי יונה בן יעקב
06 אפריל 2016, 23:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה שבאיסור יש כנגדו בהיתר -מצה כנגד מה!?

כנגד המצה יש..... חמץ. נכון. ע' מאמרו של רמח"ל בענין החמץ והמצה, וגם בלומדס' זה לא מופרך כיון שחלות שם מצה היא בפסח ואז יש כנגדו האיסור בחמץ.
על ידי כבוד שמים
07 אפריל 2016, 14:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

עוגיות פפושדו (הרב אברהם יוסף והרב יוסף אליהו) מהי מצה עשירה? כיצד פסקו הגמרא והראשונים? ומה קורה במפעל פפושדו בחולון הרב אברהם יוסף הציג את הנושא בראיון כפי שהדברים מובאים להלן: לקראת חג הפסח פורס הרב אברהם יוסף, רבה של חולון, בנו של הרב עובדיה יוסף, את סיפור המחלוקת סביב עוגיות המצה העשירה, ומסתב...
על ידי אפרקסתא דעניא
07 אפריל 2016, 20:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השלישיות בתורה- בקשת מידע ועזרה.

חכמה - בינה - דעת
פסח - שבועות - סוכות
אברהם- יצחק - יעקב
ע"ז- ג"ע- ש"ד.
קנאה- תאווה - כבוד
נפש - גוף - נשמה
לב - כבד - מח
קין והבל - דור המבול - דור הפלגה
תפילה - גמ"ח- תורה
עין טובה - נפש שפלה - רוח נמוכה
ילדות - נערות- זקנה
דיבור - מעשה - מחשבה
על ידי יודע ספר
12 אפריל 2016, 00:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "בניסן נגאלו ובניסן.." מה עם הציפיה שבכל יום!?

מעשה באדם שהוצרך לטוס לחו"ל לצורך טיפול רפואי סבוך, הימים ארכו לו שם עד שכמעט ונשתקע שם בגולה, הרחק מילדיו מאשתו וממשפחות הקרובה, הרחק משכניו ידידיו. אין צורך לומר כי הצפייה של משפחתו וקרוביו לבואו הייתה עצומה, יום יום, שעה שעה, רגע רגע, ייחלו אולי יהיה זה הרגע הבא, בו תפתח הדלת ועל מפתנה יופיע אבא ...
על ידי ישראל
12 אפריל 2016, 03:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוסרי רבי אברהם סלומון

אמר לי פעם המשגיח זצ"ל, הרי אמרו ז"ל ששינוי השם מועיל. א"כ אולי כדאי לשנות את שם 'סדר מוסר' לסדר 'דעת חכמה' וירבו אז הלומדים.
על ידי מנין
14 אפריל 2016, 15:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "בניסן נגאלו ובניסן.." מה עם הציפיה שבכל יום!?

ז"ל המביט (שער היסודות פרק נ): ולא יחשוב שיתאחר אם יתמהמה חכה לו, כמאמר הנביא ע״ה, כי מה שלא הוגבל זמנו יכול להיות בכל זמן בין קרוב או רחוק , והבלתי מאמין לזמן קרוב ג״כ לא יאמין לזמן רחוק, וגם אם יגביל לו זמן בעבור הזמן אשר גבל תמעט אמונתו לעתיד, וכן אם יגביל לו זמן לא יאמין ביאתו קודם הזמן ההוא ואם...
על ידי יודע ספר
15 אפריל 2016, 00:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "בניסן נגאלו ובניסן.." מה עם הציפיה שבכל יום!?

מעשה ששמעתי מאדם נאמן שהשתתף פעם בשיעורו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, וכך היה מעשה באותו שיעור, למדו בגמ' על כך שאליהו לא מגיע בשבת וכו', וכמובן מיד קפץ אחד מה'חכמים' בעיניהם וצרח 'אבל רעבע- הלא שטייט אין סידער 'אני מאמין וכו' אחכה לו בכל יום שיבא' והלא זה מעיקרי האמונה וי"ג עקרים, ונעבעך אפיקורעס ו...
על ידי יודע ספר
15 אפריל 2016, 00:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות תבניות סיליקון

לפי פשוטו זו פרסומת שנשתרבבה למדור 'רשות הרבים' בלא שימת לב המערכת. ואגב מי שדבר כאן על ההגינות של בד"ץ העה"ח בעניין המקררים מול משמרת השבת, ראוי הרי להרים קול צעקה על נתינת הכשר לאקנומיקה ומסירי שומנים סבונים ריחניים לחדרי נוחיות וכו' וכו' עזה"ד- זה עושק ציבור שלא היה כמותו, והשתמשות בתורה כקרדום ל...
על ידי יודע ספר
15 אפריל 2016, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות תבניות סיליקון

מה אתה מברך על שניצל? ומה כתוב ב'אשרי האיש' בשם הגרי"ש אלישיב? רוצה עוד דוגמאות? יש כאן עושק ציבורי ממדרגה ראשונה, לוקחים ציבור שתלוי אמונתית במערכות הכשרות באשר רוב רובו של הציבור פוסטמה גמור בענייני כשרות ומחייבים אותו ממש כך!! לרכוש מוצרים עם כשרות והכל בעבור בצע כסף, זו שערורויה פי כמה וכמה מצומ...
על ידי פעלעד
18 אפריל 2016, 01:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "בניסן נגאלו ובניסן.." מה עם הציפיה שבכל יום!?

כתוב בניסן נברא העולם וכתוב שבתשרי, אז מתי? התשובה כידוע שכאן היה במחשבה וכאן במעשה, ה"ה הכא, מבואר הנביאים שהגאולה לא תהיה בשניה אחת אלא תהליך שיארך זמן, לכן בניסן עתידים להגאל יכול להיות סוף התהליך או תחילת התהליך וכו' פרטים ופרטי פרטים שלא יובנו עד ביאת הגואל. לכן הכי פשוט לכאורה' זה כמו שכתב 'יו...
על ידי יעבץ
19 אפריל 2016, 22:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסח מצרים - קרבן או סעודה?

אלו דברי תורה של מזרחיסטים, סליחה על הביטוי. האמת היא שלאחר שגילית דעתך במהלך האשכול כי כל דבר תורה שיצא מפי מזרחיסט ר"ל פיגול הוא לא ירצה, אין טעם לנהל דיון על התוכן, הרי גם אם הוא היה מעתיק שטיקל ר' חיים דעתך היית דומה. אלא מכיון וחלק ממה שנכתב במאמר שמעתי מפי מו"ר שליט"א, שהוא ת"ח ירא וחסיד, החר...
על ידי מנין
21 אפריל 2016, 13:40
עבור לפורום
עבור לנושא

הערה בענין תפילין

ראיתי רבים שנוהגים לגלגל את הרצועה של יד סביב כף היד בטרם יניחו תפילין של ראש. והאמת שאין ענין לנהוג כך, אלא או להשאירם משתלשלים או לקושרם סביב האצבע האמצעית. כי הסיבה שלא מסובבים סביב האצבע היא כדי שיהיה פחות הפסק בין ה"של יד" ל"של ראש", והזמן שלוקח לסובב סביב האצבע ולעשות צורת שין בכף היד, שווה לז...
על ידי מנהל ראשי
02 מאי 2016, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

ספירת העומר - נוסף לפורום

לתועלת המשתמשים הי"ו
הוספתי לפורום את ספירת העומר
הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת ביהמ"ק למקומה בב"י א"ס
על ידי יעבץ
03 מאי 2016, 14:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שווה קריאה על אף האריכות (לא דברים עמוקים)

תודה על הדברים המתוקים, אכן לחזות בנועם ה'! אני מרשה לעצמי להוסיף על דבריך מה שאמרתי בחג, על הפסוק "בים דרכיך ושבילך במים רבים - ועקבותיך לא נודעו", שניתן לחשוב שאחרי גילוי כזה של קריעת ים סוף ואמירת זה א-לי כבר אין מקום לנסיונות ומעכשיו הכל ילך חלק. אבל האמת היא "ועקבותיך לא נודעו" - כמו שבים לא נש...
על ידי משה
03 מאי 2016, 20:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שווה קריאה על אף האריכות (לא דברים עמוקים)

אכן הכותרת מצדיקה את עצמה, אולי להוסיף מה ששמעתי מרצ''מ זילברברג, כי לכאו' יש לתמוה על מה עשה ה' ככה, שתהא יציאת מצרים ב2 שלבים קודם היציאה ואח''כ קרי''ס, היפלא מה' דבר להביא את הים סוף שיגאה על מצרים ויטביע את חיל פרעה וכל זרעו בתוככי מצרים ואז בנ''י יצאו ביד רמה ומיד יאמרו שירה, ולהנ''ל אתי שפיר כ...
על ידי כבוד שמים
03 מאי 2016, 23:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שווה קריאה על אף האריכות (לא דברים עמוקים)

אם נתבונן במציאות חיינו אנו, נראה שאנחנו לא רחוקים מאבותינו במצרים. אנחנו בגלות מרה בגשמיות וברוחניות, כל יום נהרגים יהודים במיתות משונות תאונות ופיגועים ומחלות מכוערות, והציבור סובל סאה גדושה של יסורים, ובכל זאת היחס שלנו אל הגאולה העתידה בב"א לא שונה מהתיאור הנלבב של ידידינו שליט"א. יש להניח שבנינ...