החיפוש הניב 6 תוצאות

חזור

על ידי רוצה לדעת
10 אפריל 2019, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אופן סיפור יצי"מ לבן הקטן או הטיפש ולבן החכם

יתכן, ושוב "רק יתכן"! ואיני מדבר על גוף ההערה, רק על מה שלבן הקטן או הטיפש אין מזיכירין את משה רבינו, דהנה ידוע מאדונינו הגר"א זיע"א בטעם שלא הוזכר משה רבינו בסיפור יצי"מ בהגדה לפי שיציאת מצרים היתה ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו ולא ע"י שליח ומלאך. ויתכן שכ"ז אמור כלפי גוף היציאה [ומכת בכורות היא חלק מגוף...
על ידי רוצה לדעת
14 אפריל 2019, 15:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

לבן ביקש לעקור את הכל, למה לא הוזכר גם עשו, וראה מהר"ל בס' גבורות ה' פנ"ג שעמד ע"ז, וביאר וז"ל: דע כי במאמר הזה גלו דברים הרבה מאוד, כי יש לישראל מתנגדים לא כמו שאר מתנגדים שבאו בשביל סבה, אבל יש להם לישראל שונאים ואויבים מבלי סבה, וזה דוקא בישראל שאיזה אומות שונאיהם מבלי שעשו להם דבר ויבא התנגדות ל...
על ידי רוצה לדעת
16 אפריל 2019, 15:31
עבור לפורום
עבור לנושא

קובץ גליונות לפסח תשע"ט

קובץ גליונות מורחב לחג הפסח תשעט.pdf
בכדי להצטרף אל מקבלי המייל בקביעות, שלח אימייל אל kovetz+subscribe@googlegroups.com
על ידי מכון קול יוסף
27 יוני 2019, 18:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ייחוס לשבטים

מהשערה- ממתי שסנחריב בלל את כל האומות, שכמו שהאומות נשתכחו כדאיתא בגמ', כך גם נשתכחו השבטים, שמכיון שלא היה להם גבולות בארץ, נתערבבו אלו באלו ונשתכחו, וכמו שניתן לשים לב שיש כהנים יותר מלויים, למרות שהלויים היו יותר, וזה כנראה מכיון שחוץ מעלית 'לוי' לא היה להם משהו מיוחד כמו הכהנים (ברכת כהנים, קברו...
על ידי בנציון
15 יולי 2019, 23:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה זה חשוב להכיר את ירבעם בן נבט

הרבה פעמים פוגשים אברכים רציניים ות"ח שאין להם הכרות בסיסית עם הנ"ך ואפילו את הבסיס הפשוט  לי אישית זה מאוד מפריע ואני לא מסוגל להשלים עם זה  אבל הרבה לא מרגישים את החסרון בזה  הם יודעים ללמוד סוגיות הלכתיות הייטב  ובשביל מה חשוב להם להכיר את ההתפלגויות והמלחמות שהיו בזמן המלכים ואייזה מלכים היו רש...
על ידי אוריאל
26 אוגוסט 2019, 09:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוספת "יוד" ליהושע בן נון

העיר בזה החיד"א בספרו פני דוד פרשת האזינו, כיעו"ש