החיפוש הניב 4 תוצאות

חזור

על ידי ביקורת תהיה
05 מאי 2019, 08:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן כתב כן הגר"א?

כעי"ז יש בלקוטים בריש ביאור הגר"א לתיקו"ז, בליקוט על ריש הא"ר, אבל שם שגם עמוד התורה נחסר בגלות, והעולם עומד רק על עמוד א'. עיי"ש. והנוסח הנזכר כאן איני מכיר.
image.png
על ידי ביקורת תהיה
12 מאי 2019, 02:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ואומר לך בדמייך חיי וכו' בספירת העומר

תפילות הספרדים המיוסדות ע"י חכמי הקבלה בדרך כלל מבוססות על כוונות המצוות כתבי האר"י, ושם יש לחפש המקורות וההקשרים. ואכן כן נמצא בשער הכוונות דרושי הפסח דרוש ט, (כמובן אני מצטט בצורה חיצונית מאד וללא הבנה) שפסח הוא זמן הלידה (כמבואר בנבואת יחזקאל טז שם ששם מקור הפסוק ואומר לך בדמיך חיי) ומולדותיך ביו...
על ידי ביקורת תהיה
27 אוקטובר 2019, 19:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בד"ה: הגרש"ז אולמן זצוק''ל אב"ד מודיעין עילית.

הרב וואזנר נולד בווינה להוריו ששניהם היה מוצאם ממשפחות הונריות שורשיות, והא התחנך באוירה של השיף שול שבוינה, שם התנהלה קהילה הונגרית שורשית, שנוסדה ע"י יוצאי פרשבורג, וכיהן בה כרב חתנו של החתם סופר הרב שלמה זלמן שפיצר זצ"ל (נפטר תרנ”ד), תלמידם של מהר”ם שיק והכתב סופר. ולימים נשא את בת החת"ס עצמו. אח...
על ידי ביקורת תהיה
28 אוקטובר 2019, 11:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון תשיעי - תשרי תש"פ

תודה רבה, מהנה ומחכים, כתמיד.
וכבר גיליתי כמה פנינים נפלאים.
ברכות על ההתמדה ועל הנשיאה בעול.
נכונו לכם ברכות למחזיקים בעצי החיים של ספר התורה שניתן לנו מורשה.