החיפוש הניב 9 תוצאות

חזור

על ידי ביקורת תהיה
05 מאי 2019, 08:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן כתב כן הגר"א?

כעי"ז יש בלקוטים בריש ביאור הגר"א לתיקו"ז, בליקוט על ריש הא"ר, אבל שם שגם עמוד התורה נחסר בגלות, והעולם עומד רק על עמוד א'. עיי"ש. והנוסח הנזכר כאן איני מכיר.
image.png
על ידי ביקורת תהיה
12 מאי 2019, 02:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ואומר לך בדמייך חיי וכו' בספירת העומר

תפילות הספרדים המיוסדות ע"י חכמי הקבלה בדרך כלל מבוססות על כוונות המצוות כתבי האר"י, ושם יש לחפש המקורות וההקשרים. ואכן כן נמצא בשער הכוונות דרושי הפסח דרוש ט, (כמובן אני מצטט בצורה חיצונית מאד וללא הבנה) שפסח הוא זמן הלידה (כמבואר בנבואת יחזקאל טז שם ששם מקור הפסוק ואומר לך בדמיך חיי) ומולדותיך ביו...
על ידי ביקורת תהיה
27 אוקטובר 2019, 19:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בד"ה: הגרש"ז אולמן זצוק''ל אב"ד מודיעין עילית.

הרב וואזנר נולד בווינה להוריו ששניהם היה מוצאם ממשפחות הונריות שורשיות, והא התחנך באוירה של השיף שול שבוינה, שם התנהלה קהילה הונגרית שורשית, שנוסדה ע"י יוצאי פרשבורג, וכיהן בה כרב חתנו של החתם סופר הרב שלמה זלמן שפיצר זצ"ל (נפטר תרנ”ד), תלמידם של מהר”ם שיק והכתב סופר. ולימים נשא את בת החת"ס עצמו. אח...
על ידי ביקורת תהיה
28 אוקטובר 2019, 11:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון תשיעי - תשרי תש"פ

תודה רבה, מהנה ומחכים, כתמיד.
וכבר גיליתי כמה פנינים נפלאים.
ברכות על ההתמדה ועל הנשיאה בעול.
נכונו לכם ברכות למחזיקים בעצי החיים של ספר התורה שניתן לנו מורשה.
על ידי ביקורת תהיה
03 פברואר 2020, 02:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אני עוקב בענין אחרי הדיון כאן, ונראה לי שמישהו כאן שכח מה ארע. נפתח כאן דיון מסקרן שמטרתו להציף דברי ביקורת אודות בית מדרש הגר"א. ובאמת נכתבו כמה וכמה דברים שרטאויים לדיון רציני ומעמיק. והביאו כנראה תועלת לשני הצדדים. אמנם קבוצת חכמים מחכמי המקום ניסתה לקדם את הביקורת כאילו מדובר בדבר מוחלט וברור לכ...
על ידי ביקורת תהיה
03 פברואר 2020, 14:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

רקחות וטפחות הוא מושג שנאמר אאל"ט כלפי חכמות חיצוניות, לא כלפי חלקי תורה קדושים ועיקריים שהזניחו אותם רק מאפס פנאי ומפני ההתמקדות במה שהיה וצריך להיות עיקר הלימוד בשנות הנעורים, בלימוד גמ' בעמקות להלכה. ובזה היה צריך להתמקד הבית מדרש. שאר השטחים היו נרכשים יותר ביחידות ובלימוד עצמי, כמו שמקובל עד הי...
על ידי ביקורת תהיה
13 פברואר 2020, 10:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משמר בליל שבת קודש

זו שאלה חשובה והיא נוגעת למעשה לרוב הלומדים שנעורים בכל שנה בליל יו"ט של חג השבועות, וחייבים בי"ט ג"כ בעונג ואסורים בצער. ועקרונית לפו"ר נראה היה לאסור שהרח פסק בשו"ע,  שו"ע או"ח רצ סעיף א ואם רגיל בשינת צהרים אל יבטלנו, כי עונג הוא לו (טור). ראה מש"כ הגר"ש דבליצקי בספרו זה השולחן שם, אמנם יש להביא ...
על ידי ביקורת תהיה
18 פברואר 2020, 17:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף! למה שאמר הגר"א על ספר מסילת ישרים

שמעתי כמה פעמים וגם ראיתי מודפס באחד מהוצאות ספר מסילת ישרים, שהגר"א ז"ל אמר על ספר מסילת ישרים שבכל הספר (או אולי אמר עד מקום מסויים בספר)אין אפילו מילה אחת מיותרת מישהו יודע איפה זה נמצא בכתבי הגר"א או בכתבי תלמידיו בשמו (ולכה"פ בספר מוסמך קדום שמביא את הדברים בשם הגר"א) ר' יחזקאל סרנא בראש ספרו ...
על ידי ביקורת תהיה
08 מאי 2020, 10:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אוהבה כגופו במשנת האר"י הק'

ספר הליקוטים פרשת עקב פרק ח מעלה גדולה יש לאישה ולחם יקרא אישה כעניין שנאמר בראשית ל"ט כי אם הלחם אשר הוא אוכל, ועל מלשון מעלה כי לא המדרש הוא העיקר כי אם המעשה וע"י אשה יכול האדם לקיים כל המצות חיי העולם הזה והעולם הבא וז"ש על הלחם לבדו יחיה האדם, כי בזכות שנשא אישה לבד יחיה כי מוחלין לו על כל עונ...