החיפוש הניב 87 תוצאות

חזור

על ידי אאא
19 אפריל 2016, 11:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן הכהנים מבשלים ואוכלים את חלקם מקרבנות קדשי קדשים?

תודה רבה.

אך שם מדובר על מקום בישול קדשים קלים. והרי קדשים קלים בין כך אפשר לבשל בכל ירושלים.
השאלה שלי, לגבי קדשי קדשים, שהחובה לבשלם דוקא בעזרה, היכן בתוך העזרה הוא מקום בישולם ואכילתם?
על ידי אאא
11 מאי 2016, 22:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עריכת עצי המערכה ביום הכיפורים

בפשטות ודאי שגם שער ניקנור היה נסגר בלילה, כמו שאר השערים.

---

שאלה המפתח לבירור בענין היא:
בעצם שאלתך היא גם לגבי כל יום, ולכן נשאל: מתי הוא זמן פתיחת שערי העזרה כל יום?
[פשטות משמע שזה הרבה לפני פתיחת שער ההיכל]
על ידי אאא
11 מאי 2016, 22:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השלכת המגרפה

יש אומרים (עיין תוס' בערכין ועוד) שהיו כמה כלים שנקראו בשם מגריפה.
ואחד מהם הוא הכלי שזורקים ממש בין האולם ולמזבח
על ידי אאא
11 מאי 2016, 22:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סדר לקיחת הקטורת

כבוד שמים כתב:בספר דרך החיים לר"ח ראז ראיתי שמעיר או מביא שהמטוטלת היתה מזהב, שהרי א"א לכסות גחלים בוערות בבגד מבד.
הכניסו שם את הקטורת לפני ההקטרה, שזה בשמים כתושים הדק היטב. וזה קר.
את הגחלים לקחו במחתה, ולא בבזך וכף.

ולפי זה יכלו לשים בד מעל הכיסוי, כי שם היה קטורת, ולא גחלים בוערות.
על ידי אאא
13 מאי 2016, 05:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זוית חדשה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה

כאן הנני משתדל שלא ללחוץ אף פעם על לחצן התודה [אלא לכתוב במפורש תודה], וזאת מכיוון שלחצן התודה הוא דומה לסימן שיש בפייסבוק הטמא. ולכן כדי שלא להידמות לזה, אינני מסוגל ללחוץ על זה. על כן חשוב מאוד שישנו את הסמל, שיהיה כמו פעמון או פרח, או כל דבר שהוא ובלבד שלא יהיה דומה ח"ו לפייסבוק הטמא. כדאי מאוד ...
על ידי אאא
15 מאי 2016, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זוית חדשה במלחמה בפגעי הטכנולוגיה

המחשב שלי חסום לגמרי.
פתוח רק כמה אתרים בודדים.

ופשוט וברור שהטומאה הנ"ל חסום לגמרי, ואין לי שום שייכות עם זה.
ועל כן חשוב מאוד שגם בפורום הנפלא כאן לא יהיה סמל שדומה לסמל הטמא משם.

יישר כח.
על ידי אאא
08 אוגוסט 2016, 15:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוד תיבת "מטללתא" [-סוכה בלשון הגמרא]

גם אם לשון ארמית הוא דרגת אחוריים, מכל מקום זה דרגא גדולה, אלא שאינה כל כך גדולה כמו לשה"ק. והרי אתה רואה שאפילו באחוריים יש שמות וגימטריאות ועוד [וכמבואר גם בדרושי רפ"ח בעץ חיים]. ויש באריז"ל ראשי תיבות אפילו בלשון אשכנז [אידיש?]. בדרושי פסח כתוב שהראשי תיבות של הדברים העיקריים שצריך להכניס בחרוסת ...
על ידי אאא
14 ספטמבר 2016, 17:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ניתוק אינטרנט

אריק כתב:
אאא כתב:גמ"ח ניתוק אינטרנט.

יש הרבה מקומות שאנשים מבקשים ומחפשים אדם שיהיה אפשר לנתק אצלו את האינטרנט.
בשביל לפתוח כזה גמ"ח לא מספלק לקנות כמה חפצים ולהשאילם כמו בכל גמ"ח, אלא צריך הרבה ידע, וידים טובות.
אפשר לפתוח סניף של אאוטנט.
ואפשר ללמוד אצלם את המלאכה על בוריה.
על ידי אאא
21 פברואר 2017, 06:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול מאורעות ונבואות בתנ"ך - בתאריכים ידועים ובלתי ידועים

ברור שר"מ גנוט לא העתיק את הכל.
ואפשר למצוא עוד תאריכים רבים שלא העתיק (בפרט תאריכים רבים הכתובים בחז"ל או במפרשי התנ"ך).

תודה רבה על התאריכים שהעתקת משם.
יישר כח.
על ידי אאא
09 מרץ 2017, 19:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עם ישראל ניצל, ואילו אסתר..

נלע"ד שהתשובה פשוטה ביותר:

נס פורים היה בשנת שלש עשרה למלך אחשורוש.
ושנה אחר כך אחשורוש מת [אחשורוש מלך ארבע עשרה שנה (מגילה יא:)].

נמצא, ששנה אחרי הנס, אסתר התפטרה מאחשורוש.
על ידי אאא
28 מרץ 2017, 00:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: על מה ולמה סבלנו כ"כ במצרים?

הענין מבואר היטב בשער הכוונות לאריז"ל (דרושי הפסח דרוש א'): בענין פסח ויציאת מצרים. הנה נודע מ"ש ז"ל כי אותם הדורות הראשונות דור אנוש ודור הפלג' סילקו את השכינה למעלה מרקיע השביעי מחמת עונותם. ודע כי ישראל שהיו באותו הדור של שעבוד מצרי' היו בחי' אותם הנצוצו' של קרי שהוציא אדה"ר באותם ק"ל שנים עד שלא...
על ידי אאא
05 ספטמבר 2017, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

מי אמר שהכטקופ התכוון לצייר תרנגול כשר?
אולי הוא צייר תרנגול טמא?
[בסיפור שם מדובר על תפיסת גנב באמצעות התרנגול, לא על אכילתו].

נ.ב. מלבד זאת שאי אפשר לסמוך על ציורים בין כה.
על ידי אאא
24 אוקטובר 2017, 21:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכשרים מחו"ל

תודה רבה להרב 'פעלעד' על המאמר הנפלא והמחכים!

אשמח מאוד למידע נוסף לגבי הכשרויות באנגליה.

יישר כח גדול.
על ידי אאא
02 ינואר 2018, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

משקוף = הוא רק החלק העליון של הפתח. ולא השאר.
שוליים = הוא חתתית. ולא הצדדים.
על ידי אאא
12 פברואר 2018, 02:14
עבור לפורום
עבור לנושא

ה"נבל" - מה זה?

איזה כלי הוא הנבל המוזכר פעמים רבות בתורה ובחז"ל?
מה צורת הכלי?
על ידי אאא
13 פברואר 2018, 01:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ה"נבל" - מה זה?

לפי השלטי גיבורים משמע שה"כינור" הוא מה שנקרא בעברית "נבל". שהרי כתב שכינור נקרא "ארפה" = harp באנגלית וביוונית. ובאיטלקית: arpa. וכן לפי תיאור הכלי שכתב להלן, משמע כן. אמנם עדיין השאלה היא מה צורתו המדוייקת של הכינור. ----- אבל על "נבל" כתב שהוא כלי הנקרא "ליאוטו". אולי זה לאוטה? לאוטה מתורגם באיטל...
על ידי אאא
09 אפריל 2018, 01:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדולי ישראל שידעו נסתר

מרן הגריש"א זצוק"ל העיד שכבר בצעירותו למד קבלה עם סבו בעל הלשם.
מרן הגרש"א זצוק"ל היה גאון גדול גם בתורת הנסתר.
מרן הגרח"ק שליט"א לומד זוהר הקדוש בכל לילה. ויש תמונות מזה.
על ידי אאא
09 אפריל 2018, 01:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדולי ישראל שידעו נסתר

מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, למד קבלה אצל הגר"מ שרעבי זיע"א.
כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א, למד קבלה אצל הגר"מ שרעבי זיע"א.
על ידי אאא
10 אפריל 2018, 04:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב ר"ש מאוסטרופוליא זי"ע לערב פסח

הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זצוק"ל כתב, וזה לשונו הקדוש (קונטרס ספר הזכרונות - מצוה ג): וגם הרב רבי ישראל סרוג שהיה כפי הנראה הגדול שבתלמידי האר"י ז"ל שזולת מהרח"ו, הלך תיכף אחר פטירת האר"י לאיטליא, ופירסם שם כל דברי האר"י ז"ל הנודעים אליו בעל פה ובכתביו. ועוד יותר פירסמם אחריו תלמידו הרמ"ע כל מה שק...
על ידי אאא
14 מאי 2018, 16:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי מכבד עשירים

יש מפרשים "רבי מכבד עשירים", שזה מלשון "מכבדין את הבית",
דהיינו שטיאטא אותם והוציאם מביתו.
על ידי אאא
16 מאי 2018, 16:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

אני (לא) נהנה לראות איך אנשים מתווכחים בנושאים שהם כלל לא מבינים...
ומעולם לא למדו אותם כראוי...


מזכיר לי (להבדיל) אינסטלטור שהתווכח עם מתכנת...


נ.ב. אין כוונתי כלפי אלו שכן מבינים ויודעים כהוגן.על ידי אאא
08 יוני 2018, 05:20
עבור לפורום
עבור לנושא

אבני החושן

באשכול זה נעסוק בזיהוי אבני החושן. האבן אודם לפי השלטי גיבורים זה האבן הנקרא קורניאולה - corniola או קארניאולה - carniola [כידוע שבעל השלטי גיבורים כותב מילים באיטלקית, מפני שגר באיטליה]. corniola באיטלקית, תרגומו לאנגלית הוא Carnelian [קרנליאן]. -- יהלום , כתב השלטי גיבורים שזה האבן הנקרא דיאמנטי ,...
על ידי אאא
10 יוני 2018, 06:00
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות נדירות: טיסה כדי לברך את הברכה על ים סוף

רמב"ם הלכות ברכות י' ט': הָרוֹאֶה מָקוֹם שֶׁנַּעֲשׂוּ נִסִּים לְיִשְׂרָאֵל כְּגוֹן יַם סוּף וּמַעְבְּרוֹת הַיַּרְדֵּן אוֹמֵר בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁעָשָׂה נִסִּים לַאֲבוֹתֵינוּ בַּמָּקוֹם הַזֶּה. שולחן ערוך סימן רי"ח סעיף א': הָרוֹאֶה מָקוֹם שֶׁנַּעֲשׂוּ בּוֹ נִסִים לְיִ...
על ידי אאא
10 יוני 2018, 11:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות נדירות: טיסה כדי לברך את הברכה על ים סוף

יאיר כתב:נ"ל למצרים.
לפי זה אפשר לטוס לאתיופיה [-כוש].
על ידי אאא
11 יוני 2018, 01:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות נדירות: טיסה כדי לברך את הברכה על ים סוף

אני רוצה לנסוע כדי לזכות לברך ברכה זו על ים סוף.

מי יודע האם מסלול הטיסה לאתיופיה אכן עובר מעל ים סוף?

[אגב מחירי הטיסות לשם די זולים].
על ידי אאא
11 יוני 2018, 01:09
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות נדירות: מַעְבְּרוֹת הַיַּרְדֵּן

רמב"ם הלכות ברכות י' ט': הָרוֹאֶה מָקוֹם שֶׁנַּעֲשׂוּ נִסִּים לְיִשְׂרָאֵל כְּגוֹן יַם סוּף וּמַעְבְּרוֹת הַיַּרְדֵּן אוֹמֵר בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁעָשָׂה נִסִּים לַאֲבוֹתֵינוּ בַּמָּקוֹם הַזֶּה. שולחן ערוך סימן רי"ח סעיף א': הָרוֹאֶה מָקוֹם שֶׁנַּעֲשׂוּ בּוֹ נִסִים לְיִ...
על ידי אאא
11 יוני 2018, 01:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות נדירות: מַעְבְּרוֹת הַיַּרְדֵּן

הירדן כולם יודעים היכן זה.
שאלתי היא היכן המיקום המדוייק בתוך הירדן ששם עברו.
על ידי אאא
11 יוני 2018, 01:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות נדירות: טיסה כדי לברך את הברכה על ים סוף

לכאורה בטיסה לתימן ג"כ עוברים מעל ים סוף.
אבל השאלה האם יש כיום טיסות ישירות מארץ ישראל לתימן.
על ידי אאא
11 יוני 2018, 02:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות נדירות: טיסה כדי לברך את הברכה על ים סוף

בוודאי שכאשר טסים מעל ים סוף מתעורר וגואה הרגש עד מאוד.
ובפרט אם טסים נמוך. והרי זה 'במקום הזה' ממש, כי טסים ממש מעל המקום.
[וגם אם טסים גבוה אבל רואים את הים סוף].