החיפוש הניב 262 תוצאות

חזור

על ידי יעבץ
17 מאי 2016, 22:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב ר"ש מאוסטרופוליא זי"ע לערב פסח

אני חוקר בדעתי האם הסגולה וההבטחה שמי שלומד את המכתב פעם בשנה יינצל וכו' וכמו שאמר גאב"ד ערלוי זצ"ל שהכיר כמה וכמה אנשים שנזהרו מאד בשנות הזעם ללמוד כל שנה את המכתב וכולם ניצלו, האם הסגולה הוא דווקא על לימוד המכתב בערבי פסחים או גם כל השנה ורק בערבי פסחים יש יותר מעלה? ונפק"מ, למי ששכח בערב פסח או ...
על ידי פעלעד
17 מאי 2016, 23:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב ר"ש מאוסטרופוליא זי"ע לערב פסח

אחד התלמידים כתב:באותו ענין, האם הסגולה שייך לכל מי שקורא המכתב גם בלי להבין אותו, או שזה שייך רק להמבין הסודות שבו?
זה לא סודות קבליים שם, זה פשוט גילוי שמימי עם קצת חשבון,
כל אדם בעולם בקריאה עם מחשבה וריכוז יבין כל מילה.
לקרוא בלי להבין עפ"י פשטות לא צריך לברך אפילו ברכת התורה...
על ידי ביני עמודי גרסי
08 ינואר 2017, 02:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זמן הדלקת נרות במוצאי שבת חנוכה - האם יש עניין למהר ההדלקה?

משהו בדרך אגב, מוצ"ש חנוכה האחרון, סיקרן אותי לבדוק באמת מתי הציבור מדליק נרות חנוכה: (האם לפני זמן ר"ת או לאחריו). והנה לאחר שבדקתי כמה רחובות ענקיים וגדולים מאוד, מצאתי וראיתי, שלפחות 90 או 95 אחוז מכלל כול התושבים דבני ברק הדליקו את נרות החנוכה רק לאחר צאת שבת כדעת ר"ת ושולחן ערוך - כמנהגם בשאר ה...
על ידי יצחק
07 ינואר 2018, 14:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

אין עיר שנקראת לבא חמת, חמת היא עיר שנמצאת אי שם בחו"ל ויש דרך שמוליכה לעיר הזו, בפסוק שהגבול מגיע על לבא חמת כלומר עד הדרך המובילה לעיר חמת. מי היא חמת עצמה? מצד אחד יש שתי ערים בסוריה חומס וחמה ראיתי במפה שכל אחת מהן יכולה להיות חמת המקראית, מצד שני רש"י הרי אומר שחמת היא אנטוכיה וראיתי בויקי' שאנ...
על ידי שאר לעמו
07 ינואר 2018, 15:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

התרגום הירושלמי לתורה וכן תרגום 'יונתן', ובעקבותיו רש"י הן בפירושו והן בציורו, מזהים את 'חמת' של הגבול עם אנטיוכיה המפורסמת. זו שוכנת בפיתחת ארץ חמת הסמוכה לארם צובה. חומץ וחומס אינם 'חמת'. וגם אין להם קשר עניני גם תחילת גבול הצפון. זיהוי המקומות זה מקצוע גדול. כפתור ופרח - רבי אישתורי הפרחי חוג האר...
על ידי אברך כולל
07 ינואר 2018, 15:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

יש גם משנת יוסף על מס' שביעית לר' יוסף ליברמן שליט"א ר"י שומרי החומות
ואלה מסעי לר' דן שווארץ שליט"א
אבל ברור כי הרוב הם רק השערות וא"א לידע בבירור
על ידי שאר לעמו
07 ינואר 2018, 17:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

א"ז נכוו לומר שהרוב השערות. אף שיש מקומות שיש בהם דעות שונות.
על ידי גבריאל פולארד
07 ינואר 2018, 19:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

יש גם ספר של הרב אריאל בוקוולד בנושא
ויש גם "מנחת איש" [לרב אי"ש שפירא שליט"א] על גבולות הארץ. המעלה שלו שהוא הגיע אחרי כולם.
על ידי שאר לעמו
09 ינואר 2018, 13:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

נושא 'חמת' מעניין. ארץ חמת (שבצפונה של סוריא), שתועי מלכהּ שלח לדוד מנחה - על כיבוש אויבו הדדעזר מלך צובה, בודאי שוכנת ליד ארם צובה. והעיר אנטיוכיה שוכנת בפיתחת ארץ חמת (במערבה). וחז"ל אמרו של'אנטוכיה' זו - כוונת הפסוק 'תתאו לבא חמת'. ומכאן שגם ההר ההר (נקודת צפמ"ע של א"י) - מזרחית לה! מנגד, פעמים ר...
על ידי שאר לעמו
10 ינואר 2018, 16:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

האומה הארמית התפצלו לכמה ענפים. ומוזכרים ה' אומות 'ארם': ארם דמשק, ארם צובה, ארם בית רחוב, ארם מעכה וארם נהרים. ארם דמשק אמנם בדרום סוריה, והבירה או עיקר השלטון היה בעיר דמשק הידועה עד היום, אבל הם שלטו ברוב סוריה עד ארם צובה (חאלב) שבצפון, שהרי כתוב ביחזקאל 'חצר עינן גבול דמשק', וחצר עינן קצה צפמ"ז...
על ידי שאר לעמו
10 ינואר 2018, 18:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

לא ידוע היכן חצר עינן. אך ברור שאיננה סמוכה לפרת. אלא מצפון לים אמפיה (הוא עמק על עב ממזרח ללקטיה וממערב לאידליב).
על ידי יצחק
11 ינואר 2018, 20:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

לא ידוע היכן חצר עינן. אך ברור שאיננה סמוכה לפרת. אלא מצפון לים אמפיה (הוא עמק על עב ממזרח ללקטיה וממערב לאידליב). מאד תמוה לפי השיטות שמרחיקים את חצר עינן איך יתכן שהשבטים אשר או נפתלי קבלו כ"כ הרבה שטח עד טורקיה או עומק סוריה ואר"י מתרחבת כ"כ הרבה לכיוון צפון, הסברא הפשוטה היא שחצר עינן קרובה הרב...
על ידי שאר לעמו
12 ינואר 2018, 00:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

"חוורן", וכן "חצר-התיכון", היכן מקומם? רשום אצלי: כתי' ביחזקאל (מז טז) , 'חמת ברותה סברים אשר בין גבול דמשק ובין גבול חמת חצר התיכון אשר אל גבול חוְרן'. ושם (יח) , 'ופאת קדים מבין חורן ומבין דמשק ומבין הגלעד' גו'. מתוארת כאן ארץ חמת ששוכנת בצפונה של א"י, וזה הרחק מאוד מחוורן אשר על גבול הבשן, ואיך ...
על ידי שאר לעמו
16 ינואר 2018, 10:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

את האבידה מבקשים במקום בו היא נאבדה ולא היכן שהפנס. נכון שהזרוע הפלוסית סתומה אבל התואי המדוקדק שלה ידוע. להתעלם מהקיים זה כמו להתעלם מכך שגם ים המלח כיום הוא לא מה שהיה. ואפי' ים התיכון, באזור זה של שפך הזרוע הפלוסית והאזור, הוא לא מה שהיה! הנילוס של פלוסיון היה קיים עד אמצע תקופת הגאונות בודאי. ופ...
על ידי שאר לעמו
16 ינואר 2018, 14:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

מפת הזרוע הפלוסית.jpg
מפה פרטית עם זכויות של העורך.
על ידי שאר לעמו
16 ינואר 2018, 14:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

כ-65 ק"מ במקום השפך. וזה כלל לא מעט. (גם אם היה מעט זה בלתי אפשרי, שהרי ארץ מצרים איננה א"י).
על ידי שאר לעמו
17 ינואר 2018, 23:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

נחלקו המפרשים ביחזקאל עם גבול הדרומי ירחיב או לא. לשיטת רש"י הוא לא ירחיב. ולשיטת המלבי"ם (ואא"ט גם להגר"א) ירחיב. לא נזכר ים המלח אלא תמר/יריחו שהוא משל בני גד לעת"ל. קדש, אפשר שהוא 'מדבר צין היא קדש', אבל בצפונו כלומר בקצה ים המלח, שזו נקודת הגבול של התורה. ורש"י מפרש שזו נקודת הגבול של יחזקאל. ול...
על ידי נפתולי
18 ינואר 2018, 06:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

אאא כתב:
שאר לעמו כתב: ולפי הגר"א מדובר על קדש של אדום בדרום מדבר צין. כשאדום ועשיו נכללים בנבואה העתידה של יחזקאל
היכן זה במפה?
מצו"ב מפה שעשה ת"ח אחד שביאר שיטת הגר"א בסוגיא זו:
שיטת הגרא.jpg
על ידי שאר לעמו
22 ינואר 2018, 11:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

לא מעט נכתב על כך בספרים וחוברות שונות.
על ידי שאר לעמו
22 ינואר 2018, 17:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

קרוב לשארם א-שייח. תחילת המעלה ה-30, סוף המעלה ה-29.
על ידי שאר לעמו
05 פברואר 2018, 18:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

מאנטקיה. השאלה עם עד דרום ים המלח או עד דרום מדבר צין.

מדבר צין הוא המדבר שלדרום ים המלח - המשך הבקע הסורי האפריקאי, עד פטרה - היא קדש של מלך אדום.
אין בזה חולק כלל.
על ידי נפתולי
05 פברואר 2018, 20:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

שאר לעמו כתב: מדבר צין הוא המדבר שלדרום ים המלח - המשך הבקע הסורי האפריקאי, עד פטרה - היא קדש של מלך אדום.
אין בזה חולק כלל.
לא כל כך מדוייק. יש הסוברים שקדש של מלך אדום הוא באיזור מכתש רמון. וכן מדבר צין יש על זה כמה וכמה שיטות ואין לי כעת הזמן להעתיק כאן.
על ידי שאר לעמו
07 פברואר 2018, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סידור ארץ ישראל - יאיר שאקי

גילוי הגניזה הקהירית ומחקרים רבים שנעשו בעקבותיו חשפו את קיומו של נוסח תפילה ארץ ישראלי שהיה נהוג בארץ ישראל ולאחר מכן במצרים למעלה מאלף שנה. בעשור האחרון עוסק הרב דוד בר חיים, ראש מכון שילה ללימוד תורה ופסיקת הלכה, ביישום מסורת ארץ ישראל הלכה למעשה . כיום מתפללים בנוסח זה בדרך קבע קבוצה קטנה של תל...
על ידי שאר לעמו
15 פברואר 2018, 09:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבולות הארץ - זיהוי המקומות הכתובים בתנ"ך

וכי מה פלא הוא זה שארץ אדום מגיעה עד אילת? אלא שזה לא בדיוק כך. ארץ אדום כידוע מתחלקת לשתיים כמו שפירש הגר"א (וכפי הנראה מהמקראות, וכך ראיתי גם ברוקח עה"ת, וכך נראה מהידוע) ; הר שעיר לדרומה של א"י שלא התרחבה מדרום לנחל צין, והר אדום שתחילתו דרומית לאדי חסא-נחל זרד שבקצה ים המלח ליד הישוב הירדני א-ספ...
על ידי אחד התלמידים
20 פברואר 2018, 00:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית

הקושיא קשה אבל בשום אופן אי אפשר להגיד שדעת שני ת"ח גדולים יותר בלי בירור הנושא מכריע את ההלכה נגד עשרות ת"ח חשובים שביררו את הנושא הרבה שבועות וחדשים והגיעו למסקנה בעד התכלת, וכמה ת"ח שכתבו נגד התכלת רוב ככל דבריהם הבל הבלים וניכר שלא נכנסו הרבה לנושא, כנראה לכל מי שנכנס לסוגיא. זה בדותא של תומכי ...
על ידי פעלעד
10 אפריל 2018, 01:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדולי ישראל שידעו נסתר

מספר הערות שברשותי, ראשית אכתוב על הפרט ואח"כ בכלליות. הגריש"א ידוע, וכן סיפר בעצמו בכמה וכמה הזדמנויות, שהוא עבר והגיה את כתבי סבו ה'לשם', ואין מצב בעולם להגיה את הכתבים הללו בלי ידיעת כתבי האר"י. על הגרח"ק מספרים בני הבית שלפני כמה שנים אחרי פטירת הרבנית, כשהתחילו יותר להסתובב בבית והמקום איבד את ...
על ידי פעלעד
10 אפריל 2018, 01:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב ר"ש מאוסטרופוליא זי"ע לערב פסח

אכן רוב תלמידי הבעש"ט בדורות הראשונים מזכירים רק את פע"ח ולא את שעה"כ או שאר ספרים.
על ידי הפקדתי שומרים
10 אפריל 2018, 01:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב ר"ש מאוסטרופוליא זי"ע לערב פסח

הרש"ש הביע התנגדות עזה לספר 'חמדת ימים' התנגדותו הובעה במכתב ששלח לחכמי תוניס לאחר פטירתו של הרב אלגאזי, בתשובה לשאלותיהם בעניינים הלכתיים וקבליים שונים, ובהם סדר הכוונות והשתלשלות העולמות. בפתיחת המכתב רומז הרש"ש כי שאלותיהם נובעות מכך שהם אינם מתבססים על קבלת האר"י אלא על מקורות קבליים אחרים שנראי...
על ידי בנציון
12 אפריל 2018, 10:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדרן של ימי העומר תקופת דין או ימי רצון - סתירה נחמדה מהרמב"ן לד' האר"י

אין סתירה בין דברי הרמב"ן לדברי האר"י. גם ראש השנה הוא יום הדין, ובכל אופן הוא יום טוב. והטעם משום שהמגמה של הדין הוא לטובתנו, משום שרצון ה' להשפיע לנו טוב, אלא שקודם לכן צריך דין. וכך כותב רמ"ד וואלי (פר' פנחס עמ' רצו) "והנה כבר ידוע שמיום שני של פסח מתחילין ימי העומר שהם ימי דין, ולכן מביאים בו המ...
על ידי נפתולי
26 אפריל 2018, 18:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הציון הקדוש של רבי חיים ויטאל זיע"א

יש לי מידע אוטנטי ששמעתי זה כבר לפני כעשרים שנה, שבשעתו כאשר הרב פינטו הביא את ארבעת הצדיקים, הוא סיפר בחופשיות לכל מאן דבעי כי אחד מהם הוא אכן רבי חיים וויטאל. היה זה הרב שלמה אליעזר מרגליות ז"ל מירושלים (בן המקובל ר' אשר זעליג), שפנה לבית הדין של העדה החרדית בטענה על החוצפה וההפקרות בהבאת צדיק קדו...