החיפוש הניב 256 תוצאות

חזור

על ידי מכל מלמדי השכלתי
17 מרץ 2019, 20:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 3 נידונים שמסתתרים מאחורי הדיון על התכלת והאם הגר"ש אויערבאך פתר אותם

כמה בוקי סריקי אפשר לדחוס באשכול אחד? בא נבטל את מצוות ישוב א"י כי הציונים הוכיחו ממנה... ואת התפילות בכותל כי הוא הפך לסמל ממלכתי. ואת הכיסופין לסנהדרין הקדושה בגלל שבכנסת עשו... ואת הציפיה למשיח בגלל שבחסידות הכי ציונית הרימו על נס... יש נושא הנידון בחרדת קודש. על מצווה שנעלמה זה דורי דורות. והכל ...
על ידי מחשבות
22 מאי 2019, 17:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

אולי יש למישהו מקור כלשהו לכך שרשב"י קבור שם???
כי אף שודאי נקבר במירון ואף שבאזור זה מי יאמר לנו שקבור תחת המבנה, אולי המערה מהמבנה ואולי לצד המבנה וכו'.
ואף אם נדע זאת מהאר"י (ואין לי מקור לזה שהאר"י אמר שקבור תחת המבנה) בפשטות ע"פ רוה"ק וכד' א"א לאסור כלום.
אודה למי שיחכימני בעניין.
על ידי דורדיא
28 מאי 2019, 01:29
עבור לפורום
עבור לנושא

מכירים טובה למנהלי הפורום - מפיצים את הבשורה..!!!

מזה זמן רב אני מנסה ללמוד לאיזה צד במפה הפוליטית שייך הפורום? ואט אט אני למד כי נוצר כאן דבר אדיר. מקום איכותי, מרבה דעת וחכמה  וכן.. בלי נטייה פוליטית..  דווקא בגלל אנונימיות הניקים כ"א יכול לחשוב ולהתבטא בצורה חופשית יותר עם שמירה על ערכים גבוהים ועל "נהגו כבוד זה בזה".. במקום לשוטט במרחבי הרשת (ג...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
24 יוני 2019, 21:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאומרים 'ויצמח פורקניה' האם צריך לאומרו בקדיש דסיום מסכת?

סליחה שאני מסיט את הדיון. אבל זה ממש מדגדג לי באצבעות... כשמדפיסי ווילנא הדפיסו את השס הם התמקדו בעיקר בקהל לקוחות אירופי מתפללי נוסח אשכנז בעיקר. כיום שהוצאות הספרים מהדירות ומדפיסות את השס שוב ושוב. האם לא הגיע הזמן לכתוב את הקדיש גם בנוסחאות האחרות באופן שיהיה את ג' הנוסחאות אשכנז ע"מ ספרד? ראו א...
על ידי שניאור
01 יולי 2019, 18:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "לעשר לחומרא" - מה הפולמוס..?

אמונת אומן כתב:
01 יולי 2019, 15:52
אפשר להתווכח אם זה חובה עפ''י דין, אבל ברור שמי שאינו מעשר בעצמו, עם הזמן מגדל לו ד''א בכרסו...
אם אין כאן חובה עפ"י דין אין כאן ד"א ולא כלום,
וחוץ מזה השפה הזאת מתאימה לאנשים קטנטנים שמי שלא נוהג כמו החומרא (או ההלכה) שהם קיבלו הוא רבע או חצי גוי וד.ל.
על ידי ייעוץ תורני
11 אוגוסט 2019, 20:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נסיון הסבר מדוע שתקו הת"ח בעת שקמצא זרק את בר קמצא מהסעודה

אולי לא ידעו מי נגד מי ומה וכמה ולמה הוא עשה לו לפני כן ובסה"כ היה להם שכל לא להתערב בפזיזות באמצע הסיפור... הרב שך היה אוהב לספר על בעל ואשה שישבו להתדיין אצל הרב/היועץ. ופתאום 'בום' היא דוחפת את הבעל דחיפה הגונה. אומר הבעל: הרב אתה רואה איך היא מתנהגת! אומרת האשה בדמעות: אם הרב היה יודע איזו צביטה...
על ידי אב בבינה
08 דצמבר 2019, 21:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "כלתה רגל מן השוק" בזמננו

יש בזה קונ' באוצר החכמה בשם "תכלה רגל מן שוק בזמנינו"
על ידי שמחה מנתניה
08 דצמבר 2019, 21:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "כלתה רגל מן השוק" בזמננו

בימינו בוודאי ש'כלה הרגל מן השוק' הוא כפי שכלה הרגל מן השוק ולא כפי שהי' כלה בזמן חז"ל, ואין שום טעם טעם לומר שנקבע כפעם [ואפי' אין כאן 'שיעור' של חצי שעה, שכן זה לא נזכר בחז"ל, אלא רק בראשונים בתור שיעור שכך הוא בערך הזמן] וכנראה שעד התפתחות החשמל לא היתה תזוזה מהותית ברחובות אחר ח"ש מהשקיעה, אולם ...
על ידי ayedavid
12 דצמבר 2019, 13:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכות שבת - מעות במגירת השולחן ואדים שבמכסה הסיר

עמנואל כתב:
12 דצמבר 2019, 01:39
וקשה לי, מה תורמת העובדה שהמגירה היא כלי שמלאכתו להיתר, הלוא כרגע היא משמשת בסיס לאיסור

בארחות שבת פרק י"ט ס"ק תט"ז הקשה כך ונשאר בצ"ע.
על ידי חזק וברוך
12 דצמבר 2019, 19:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכות שבת - מעות במגירת השולחן ואדים שבמכסה הסיר

עוד הביא (בס"ק לב) בשם חיי אדם שמים הנוטפין מן האילנות בימי ניסן אסורים משום נולד, וע"ש (ובחיי אדם נראה שעוסק בערפל או לחות מיוחדת המתעבה לטל). וצ"ע מאי שנא ממי גשמים (שהתיר בעירובין מו א). וכן מאי שנא מאדים העולים מהמאכלים שבסיר ונצברים כמים במכסה הסיר ויורדים לסיר, דאכלינן מיניה בשבת. ואין לומר (...
על ידי יואל נהרי
12 דצמבר 2019, 19:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלשה שאלו שלא כהוגן

שמעתי פעם בלב אהרן הביא כן בשם "מה ששמענו בזה לדרשנים" וכתב שהוא פלא, אדרבה, מי שחטא במה שאינו נוגע לכבודו אין נזקקים לו, אך חטא וכוונתו לש"ש ראוי שיתקן ה' מה שעוות. לא כ"כ זכיתי להבין. לכאו' גם אצל שאול כוונתו לש"ש, וכי הצורך להרוג את גלית [מחרף וכו'] הוא צורך פרטי של שאול ולא של כל כלל ישראל ? ומ...
על ידי אוריאל
13 דצמבר 2019, 01:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה שמשועבדת לבעלה ובזמן זה הלכה וכבדה את אביה, אם קיימה בזה מצווה

דברי הש"ך צ"ב, ולכאורה נראה שמה שכתב הש"ך "בכל דבר שאפשר כמו האיש" היינו בכל הדברים שבן חייב לעשות לאביו. ואין נראה שכוונתו שאף במה שאפשר לכבד את אביה ובמקביל למלא את חובותיה לבעלה, צריכה רשות, כי אם כן יקשה: א. מדוע צריכה רשות, הלוא אינה פוגעת בשעבודה, במה שאי אפשר לה. ב. אף במה שאי אפשר לה תהיה ח...
על ידי יחי
15 דצמבר 2019, 22:12
עבור לפורום
עבור לנושא

הרהורים אחר מיטתו של האברך הר"ר יצחק מאיר ויס זללה"ה

- תינוק רך. חצי שנה. הלך למטפלת בבוקר ולא קם בצהריים. קורה.  אמרנו לעצמנו. מוות בעריסה. - האב אברך מוכר ויקר מהשכונה. עדין נפש וירא שמים מרבים. נישאו בגיל מבוגר. והמתינו כמה שנים לילד. בן בכור ויחיד. מזעזע.  חשבנו, והמשכנו בשגרת היום-יום הדוחקת. - המטפלת הוותיקה. אשה מסורה וחמה. שגם חייה אינם חיים ...
על ידי תלמיד ותיק
15 דצמבר 2019, 23:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעמים נוספים לקביעת חנוכה שמונה ימים

על הקשר בין סוכות לחנוכה, מבואר רבות בספה"ק, עי' באוהב ישראל לחנוכה, וכן בדברי חיים. ובקדושת לוי מבואר שבחנוכה, הוא חנוכת הארות החדשות שירדו בשנה החדשה, לאחר סוכות. והשפת אמת (חנוכה תר"מ) מביא מזקינו החידושי הרי"מ זי"ע שחז"ל רמזו במשנה מחג ועד החנוכה מביא ואינו קורא, ולא אמרו עד כ"ה בכסליו, לרמז כי...
על ידי גל גל
17 דצמבר 2019, 19:10
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר לסחוט בשבת לימון לסלט

בס''ד                     וישב: האם מותר לסחוט בשבת לימון לסלט   פתיחה   בפרשת השבוע מסופר על כך שיוסף נכלא בבית הכלא, ושם נמצאים שני שרי פרעה, שר המשקים ושר האופים. כאשר יוסף רואה בוקר אחד שפניהם זועפות ושואל אותם מה קרה, הם משיבים לו שהם חלמו חלומות ולא יודעים את פתרונם. יוסף משיב להם, שיספרו להם...
על ידי ח.ש.
17 דצמבר 2019, 22:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

לגבי חולה שישי בו סכנה שמותר להדליק לו נרות בשבת לצרכו, נחלקו בזה גדולי האחרונים, והראשון שדיבר בזה (לענ"ד) הוא הגאון רבי שמואל ענגיל בספרו שו"ת מהר"ש ח"ב ס"ג, והאריך רבות בנידון, והסיק שודאי שאינו יוצא יד"ח בהדלקת נר חנוכה, מכיון שכל עיקרו של הנר הודלק לצורך חולה, ואנן בעינן שיהא ניכר שהודלק לצורך ...
על ידי HaimL
17 דצמבר 2019, 23:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות בפשט על סוגיות דחנוכה

ו. אין בזה שום קושיה. שהרי התוספות כתבו שיש הידור יותר אם יש היכרא שהוא מוסיף והולך או פוחת והולך. משמע שההיכרא הוא לרואים יום אחרי יום. והנה, אם כדעת הרמב"ם שב"ה וב"ש קיימי על המהדרין, הרי אם יבוא מי מבני הבית או ילך, וכל אחד מאלה שבבית ידליק כב"ה או כב"ש, אי אפשר ללמוד מזה שהוא פוחת והולך או מוסיף...
על ידי HaimL
18 דצמבר 2019, 01:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות בפשט על סוגיות דחנוכה

הרי אם יבוא מי מבני הבית וכו'. לא הבנתי מדוע הרמב"ם שונה בזה מתוס', כמו שלדבריו ההוספה לא מלמדת על תוספת יום מפני שאפשר שהיא משום תוספת בבני הבית כך לתוספות. עוד לא פרסמו מה שכתבתי קודם בתגובה אבל אולי לא הבנתי את שאלתך. לר"י הזקן איכא היכרא, כי הרואים יראו ביום הראשון אחד (או שמונה), ביום השני שני...
על ידי וחי בהם
18 דצמבר 2019, 20:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ

אני חושב שהחיד"א מבין במנהגים יותר מכל הכותבים כאן, והוא מוכיח וכותב בספרו מחזיק ברכה (או"ח סי' רסא בקונטרס אחרון) שהמנהג בזמן הב"י היה כהגאונים גם לגבי מוצ"ש. והחיד"א הוא לא היחיד שכותב זאת, אלא כך כתבו עוד כמה אחרונים (מהר"י נבון בספרו נחפה בכסף ח"א דף קנד: וכ"כ מהר"י ענתיבי בתשובתו שנדפסה בקובץ ת...
על ידי וחי בהם
20 דצמבר 2019, 14:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתח החצר בחדרי מדרגות בזמנינו, למי יש ראיות לכאן ולכאן

שגם באופן שיש מקום כניסה אחד לכולם אין יוצאים בו כיון שאין ניכר מי הדליק נראה שדעת שש"ג, לפחות כפי שהיא מובאת בטור, שמדין אכסנאי מוכח שניתן להשתתף, אך לא שאינם יכולים להדליק בפתח אחד. ואדרבה, הטור והב"י פסקו כשיטת התוס' דנר שיש לו ב' פיות עולה לב' בנ"א, ומוכח שכמה בתים מדליקים בפתח אחד. לדעת שר שלו...
על ידי חיים ליצא
21 דצמבר 2019, 20:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתח החצר בחדרי מדרגות בזמנינו, למי יש ראיות לכאן ולכאן

ביסוד הסוגיא יש מחלוקת רש"י ותוס' האם מדליקים בפתח החצר או בפתח הבית ודעת רש"י שמדליקים בפתח הבית ואלו תוס' פוסק שמדלקים בפתח החצר וכן פסק השו"ע והעמיד את המקרה של היה דר בעליה היינו דווקא בעליה שהמדרגות יוצאות מתוך הבית התחתון אבל אם זה לא מהבית התחתון מדליק בפתח החצר ושם עדיף טפי שהרי סו"ס שם יש י...
על ידי וחי בהם
22 דצמבר 2019, 01:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתח החצר בחדרי מדרגות בזמנינו, למי יש ראיות לכאן ולכאן

ולכן לגבי נר שיש לה ב' פיות - הוא מסביר בסי' תרע"א שאיירי שאדם אחד הדליק בליל שני ב' נרות בתלמוד כתוב במפורש שהנר שעולה לשני בני אדם. ואעפ"כ הסביר הטור את הדין לדידן שעושים כממ"ה (וכשיטת התוס'), שעולה שני נרות. וכדברי בית יוסף: "ורבי' לא כתב (כפירוש רש"י) עולה לב' בני אדם מפני שאין אנו עושין נר לכל...
על ידי יואל נהרי
22 דצמבר 2019, 23:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכר כסותו עבור נר חנוכה, ומשתמש לנר שבת

אבל ברמב"ם בפשטות לפי מש"כ המ"מ שהטעם הוא משום פירסומי ניסא, נראה שזה דוקא משום פירסומי ניסא. [וגם, לכאו' הרמב"ם היה צריך לפסוק כך להדיא בהלכות שבת כמו שכתב כאן].
על ידי יואל נהרי
23 דצמבר 2019, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכר כסותו עבור נר חנוכה, ומשתמש לנר שבת

אגב, יש טוענים, אני לא זוכר כרגע איפה ראיתי, שהרמב"ם לא ס"ל כרש"י ד'נר ביתו' היינו נר שבת, אלא גם בחול, משום שלום ביתו. [וברמב"ם בנר שבת מוזכר רק משום כבוד או עונג שבת, ורק רש"י לטעמי' הביא את הגמרא של ותזנח וכו' כסמך לדבריו שנ"ש משום שלום ביתו] זה אמנם מחודש, אבל רהיטת לשון הרמב"ם נראה כך.
על ידי חזק
23 דצמבר 2019, 01:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות בפשט על סוגיות דחנוכה

כל הכבוד חילך לאורייתא!
על ידי HaimL
23 דצמבר 2019, 08:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות בפשט על סוגיות דחנוכה

יג. יש לומר שקושיית התוספות, ותירוצם הראשון, הוא החידוש בפשט של הסוגיות בריש עירובין וסוכה. שהתוספות הבינו בה"א דברים כהווייתם. מה שהוא מן התורה התנא אומר לשון פסול, ומה שהוא מדרבנן תני תקנתא. והרי נ"ח מדרבנן. אבל במסקנה, יש לומר שהפשט בסוגיות שם הוא לא רק מפני שזה דאורייתא וזה דרבנן, אלא מפני שזו מ...
על ידי HaimL
23 דצמבר 2019, 08:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות בפשט על סוגיות דחנוכה

יד. אין סברה כלל לומר שמדליקין מנר לנר יהיה קל מתשמיש לאורה, גם בלי הטעם של אכחושי מצווה. שאם יתירו להדליק מנר לנר של מצווה, יבואו גם לטעות ולהדליק מנר חנוכה לנר של חול, וזה ודאי ביזוי המצווה. אבל אם יתירו רק להשתמש לאורה, אין לנו אלא חשש של שמא יטה, וזה לא שייך בחנוכה. יש לומר אולי גם שבה"א תיקנו נ...
על ידי עפר ואפר
23 דצמבר 2019, 10:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

כל הפלפול משמח הלבבות והוא מנהג ישראל ותיק לפלפל פלפולים בחנוכה, נר מצוה ותורה אור רק אציין שמאי דפשיט"ל שצריך למסור נפשו בשעת השמד על נר חנוכה, באמת כ"ד הב"ח תרעא, אמנם הוא פלא גדול וכבר תפסו עליו רבים (ובראשם הגרע"א (יוהנסבורג) דהלא קיי"ל יו"ד קנז (וכ"ד הב"ח שם) שאין מוסרים הנפש על מצות עשה. וכל ה...
על ידי ניסוך המים
29 דצמבר 2019, 20:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שפיתת סיר הדגים בשבת - דעת הגרע"י

אם זכרוני אינו מטעה אותי ההיתר שם הוא צרוף אחר צרוף אחר צירוף דהיינו א. שמא קרוש כיבש דמי כנזכר בשו"ע (סימן שיח סעיף טז) בעניין אינפאנדא ב. צירוף דעת המנחת כהן משום מיעוט (ואין הכוונה ביטל ברוב) ג. אינו מתכוון וכו' וכו' ....