החיפוש הניב 40 תוצאות

חזור

על ידי זאת נחמתי
29 אפריל 2019, 05:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היום אחד לעומר או בעומר?

מבני ברק כתב:
29 אפריל 2019, 00:43
מה הפלא הגדול? באמת הרי כבר התבאר ששני הנוסחאות הם ספירה לשני דברים וממילא יתכן שלא יצא יד"ח לשיטה השניה ואדרבא אני התקשתי למה כולם לא עושים כך
יוצאים ידי חובה גם אם לא מזכירים את ענין העומר כלל, מספיק להזכיר את מנין הימים.

ומכאן לשאלה הידועה בענין זכור - האם אפשר לתקן אחרי שכבר יצאו ידי חובה .
על ידי זאת נחמתי
17 מאי 2019, 11:52
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי זאת נחמתי
21 מאי 2019, 01:40
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי זאת נחמתי
21 מאי 2019, 02:23
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי זאת נחמתי
22 מאי 2019, 02:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חי רוטל

עי' בלוח דבר בעיתו שפרס יפה את השתלשלות הסגולה. בקצרה: המקור מדברי הרע"ב שכתב על ח"י רוטל, אך נפלו בדבריו ג' אי דיוקים: לא ח"י אייר אלא כ"ח אייר לא קבר רשב"י אלא שמואל הנביא לא ישועות וניסים אלא שמעתי שאומרים יתר הפרטים נכונים... זה מזכיר את המעשה שאחד פגש את חבירו ואמר לו שמעתי שהרווחת בלוטו 10 מל...
על ידי זאת נחמתי
22 מאי 2019, 03:28
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי זאת נחמתי
26 מאי 2019, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנין ידע אליעזר מידת בגדי רבקה?

לשני הלצים המתלוצצים .
נא לפתוח אשכול מיוחד ללצנויות,
ולא להטריד את הקוראים .תודה .
על ידי זאת נחמתי
10 ספטמבר 2019, 01:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

הצורה של כתיבת הודעות הדוחפות ומעודדות הוצאה כספית כל שהיא , תוך התעלמות מכל רעשי הרקע והמשך עיסוק בעניין לשמו נשכר, על ידי הבאת קטעים קטעים מספרים קדושים וטהורים כמנגנון שטיפת מוח, מוכרת ליושבי הפורום זה מכבר על ידי מפעלותיו הברוכים של הניק @חניכי באשכולו על הקמיע הנדיר של ר' ישעיה מקרסטיר. מה הכו...
על ידי זאת נחמתי
25 ספטמבר 2019, 01:55
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מחצות לילה ואילך קרוי בוקר ?

התעוררתי בעקבות הפיוט היום שאמרו בו   -ה ' בוקר תשמע קולי - בעוד אנו בעיצומו של הלילה ... דהנה לענין שם ערב, מבואר בפסוק ובגמרא ברכות ט וברש"י שם,  שמשעת חצות היום  ואילך אפשר לקרוא לו  ערב . והסתפקתי האם מצאנו כן גם לגבי שם בוקר שהוא מחצות לילה ואילך, או שבוקר הוא דווקא מעלות השחר . דיש מקום גדול  ...
על ידי זאת נחמתי
26 ספטמבר 2019, 22:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מחצות לילה ואילך קרוי בוקר ?

עוד-אחד כתב:
25 ספטמבר 2019, 16:35

ומי שאומר בלילה והולך לישון אח"כ באמת יש לשאול אם יכול לומר את הפיוט. ואפילו נאמר שחצות נקרא בוקר, הרי אין זו הכוונה בפיוט.
גם אם לא זה כוונת הפייטן אבל מ"מ אין זה דובר שקרים, משא"כ אם לא שייך לקרוא לזה בוקר כלל, הרי זה כדובר שקרים ח"ו .
על ידי זאת נחמתי
27 ספטמבר 2019, 02:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וסלחת לעוננו כי רב הוא

ברש"י בתהילים על הפסוק הנ"ל ביאר וז"ל : כי נאה לרב לסלוח עוון רב עכ"ל .
ומבואר בזה דבר נפלא, שככל שהחטא גדול יותר יש כאן יותר כבוד שמים בכך שהקב"ה מוחל עליו, (כמובן ע"י תשובה מצידינו )וזה שאנו מבקשים כי רב הוא דווקא בגלל שהוא רב יש בו יותר כבוד שמים כשהקב"ה מוחל .

ובאב"ע שם פירש כמו שכתב הרב נבשר .
על ידי זאת נחמתי
10 אוקטובר 2019, 01:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משמעות ה"שבתון" בשבת שבתון

משה נפתלי כתב:
10 אוקטובר 2019, 01:11

יבורך מי שיגלה את אזננו מי המה המפרשים שאליהם כיוון מהרש"א אשר פירשו כי 'שבתון' הוא לשון הקטנה מן 'שבת'
 רד"ק מל"ב יח ד 
 
על ידי זאת נחמתי
24 אוקטובר 2019, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בזמירות שבת ?

בחזרה לנושא האשכול :
בספרי חסידות רבים כגון מאור ושמש, שם משמואל ועוד, הסבירו באריכות את כוונת הפייטן ע"פ הנוסח המקובל, כך ששאלה א' של פותח האשכול לא קשה.
על ידי זאת נחמתי
24 אוקטובר 2019, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תאומות עם קין ועם הבל

ספר וסופר כתב:
24 אוקטובר 2019, 22:20
 ולכן מסתבר מאוד שאע"פ שבמספר הגופות הם היו 7, הגמרא לא מונה כי אם 4. וממילא גם לא נכון לתפוס אותם כדברים נפרדים לגבי המשך חייהם והשפעת החטא מזה לזה.
באדר"נ זה מובא להדיא כמחלוקת .
על ידי זאת נחמתי
25 אוקטובר 2019, 01:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כאבי ראש

אשמח לשמוע עצות ורעיונות, גם בדרך הרפואה הקונבנציונלית וגם הטבעית, לכאבי ראש חוזרים ונשנים בממוצע של שלוש פעמים בשבוע בערך, בעוצמות כאב שונות. מנסיון של תקופה קשה ומייגעת של  אחד מקרובי משפחתי שסבל מכאבי ראש  שחזרו ונשנו, שכללה ביקורים אצל כמות נכבדת של רופאים מסוגים שונים, הגענו אל נוירולוגית בשם ...
על ידי זאת נחמתי
25 אוקטובר 2019, 13:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בזמירות שבת ?

בחזרה לנושא האשכול : בספרי חסידות רבים כגון מאור ושמש, שם משמואל ועוד, הסבירו באריכות את כוונת הפייטן ע"פ הנוסח המקובל, כך ששאלה א' של פותח האשכול לא קשה. לא מדוייק, הם ביארו ע"פ הנוסח שלפניהם ואם הוא טעות גם פירושם טעות. ראיתי פירוש יפה בתפארת שלמה (פ' לך לך ועי' מש"כ בזה בחג סוכות) ש"יקוק אלקי יש...
על ידי זאת נחמתי
29 אוקטובר 2019, 11:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נדה נח: - ותולה בבנה או בבעלה

בשו"ת פנים מאירות כתב לטהר בנמצא על בגד בנה או בעלה, ותמה עליו בפ"ת מתוספתא מפורשת נידה ו יח ובאחרונים ישבו בכמה אופנים .
ויש מהאחרונים שכתבו שלא התיר הפ"מ אלא בבגד אבל על הגוף לא (ותלוי בישובים דלעיל )
למעשה חלוקים בזה מורי ההוראה הלכה למעשה, והדברים עתיקים.
על ידי זאת נחמתי
29 אוקטובר 2019, 11:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נדה נח: - ותולה בבנה או בבעלה

י'שי כתב:
29 אוקטובר 2019, 11:43
 אשמח אם תציין המיקום.
ק"צ סק"ב 
 
על ידי זאת נחמתי
31 אוקטובר 2019, 00:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שונא מתנות יחיה למה ואיך זה מסתדר עם זכין

חשוב לציין שאמנם ודאי שישנם משניות וסוגיות מפורשות שיש דין זכין במתנה .
מ"מ דעת הרמ"א והסמ"ע בדעת מהרי"ו, שבאמת אין דין זכין במתנה מחמת שונא מתנות יחיה .
וכבר האריך הקצה"ח להפליא הפלא ופלא על דבריהם מסוגיות מפורשות . והעלה שמעולם לא עלה על דעת המהרי"ו כן
על ידי זאת נחמתי
14 נובמבר 2019, 20:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוסף לשלש רגלים

 חגיגה דף יח . מכלל דתרוייהו סבירא להו דחולו של מועד אסור בעשיית מלאכה, מנהני מילי? דתנו רבנן: את חג המצות תשמר שבעת ימים, לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה, דברי רבי יאשיה. רבי יונתן אומר: אינו צריך, קל וחומר: ומה ראשון ושביעי שאין קדושה לפניהן ולאחריהן - אסור בעשיית מלאכה, חולו של מועד שיש ק...
על ידי זאת נחמתי
14 נובמבר 2019, 21:39
עבור לפורום
עבור לנושא

הודעות משובשות

לאחרונה נתקלתי כמה וכמה פעמים, בכך  שחלק מההודעות משובשות (כתובות הפוך ) וצריך לרענן כמה פעמים עד שמסתדר .
עוד מישהו נתקל בדבר ? 
מישהו יודע למה זה קורה  ?
 
על ידי זאת נחמתי
17 נובמבר 2019, 01:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'דנת מלך גרר בחלום הלילה' - איזה לילה? (פרשת וירא)

מונח לי בזכורני שראיתי אשתקד בהגדת מתיבתא שמביאים בשם רבי אפרים מבונא, שהכונה במילים " שנאה נטר אגגי " על כתיבת הספרים של שמשי בנו של המן המוזכרת בעזרא ד [ו ח ]. ובזה מתבאר יותר הלשון כתב ספרים, שאילו מדובר על המן הרי לא הוא עצמו כתב אלא הסופרים . אבל אין לי גישה לכלי הפסח בעיצומו של חשון ... כך שאי...
על ידי זאת נחמתי
17 נובמבר 2019, 03:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'דנת מלך גרר בחלום הלילה' - איזה לילה? (פרשת וירא)

למה לא ? הרי הגזירה היתה לתלות את המן ובניו ובכללם את שמשי . 
זאת מלבד שהרי שמשי היה הסופר שמחק את שמו של מרדכי כדי לא לקרוא לפני אחשורוש וגבריאל חזר וכתב, ואולי זה הניצחון עליו .
על ידי זאת נחמתי
21 נובמבר 2019, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אדם בעל שני ראשים, האם חייב בכל ראש להניח תפילין?

במבי כתב:
20 נובמבר 2019, 23:57
​אדם בעל שני ראשים, האם חייב בכל ראש להניח תפילין?

 מנחות  לז . 
בעא מיניה פלימו מרבי: מי שיש לו שני ראשים באיזה מהן מניח תפילין? א"ל: או קום גלי או קבל עלך שמתא. אדהכי אתא ההוא גברא, א"ל: איתיליד לי ינוקא דאית ליה תרי רישי, כמה בעינן למיתב לכהן? אתא ההוא סבא תנא ליה: חייב ליתן לו י' סלעים. 
על ידי זאת נחמתי
08 דצמבר 2019, 00:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיקון טעות בעלון על הפרשה (לבן בן נחור)

יוסף יצחק כתב:
07 דצמבר 2019, 18:47
אני מתחיל לחשוב שטעיתי...
אני רק מחכה לאישור...


ברור שאתה צודק שהרי יונתן אבי מפיבושת[שזה הפסוק השני שתרוה"ד מביא] היה צדיק גמור 
גם נחור לא היה צדיק גדול .. כמפורש בפרשתינו שהיה עובד ע"ז
על ידי זאת נחמתי
08 דצמבר 2019, 01:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למי הקב"ה מתפלל?

הנופל כתב:
08 דצמבר 2019, 01:26
יש לשים לב לדבר נפלא:
אנו מתפללים על צרכי גבוה, גילוי מלכותו, הכרתת הרע וכו',
והקב''ה מצידו מתפלל על צרכינו, שלא יכעס עלינו וינהג בנו ברחמים.
וכן הוא בענין התפילין שהם הענין שצריך להיות תדיר בלב ובראש .
בשלנו כתוב שמע ישראל ה אלוקינו ה אחד, ובשל הקב"ה מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ 
על ידי זאת נחמתי
21 ינואר 2020, 13:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זוממין וזוממי זוממים

 אמת שנתחייבה לשלם לשמעון תשלומי כאשר זמם על כך שזממו להפסידו את מה שראובן היה צריך לשלם לו אשוב ואשאל: האם מצאנו דוגמה שמחייבים את העדים שזממו להשאיר הממון ביד המוחזק? סנהדרין דף ט  ב אמר רב יוסף: הביא הבעל עדים שזינתה, והביא האב עדים והזימום לעדי הבעל - עדי הבעל נהרגין, ואין משלמין ממון.  רש"י  ו...
על ידי זאת נחמתי
30 ינואר 2020, 01:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: והיה לאות על ידך וכו', 8 מצוות עשה בכל רגע! והערה נחוצה בעקבות מעשה שהיה.

אם מניחים שיש דין מתעסק בתפילין (מה שיש לדון בזה הרבה וכבר נודעו דברי הגר"ח והגרב"ב שדין מתעסק מיתלא תליא בדין דבר שאפשר לקיימו ע"י שליח) הרי שהדברים מסתברים מאוד .והרי גם אתה מודה שאילו הוא חושב שיש לו עגבניה .. על הראש זה מתעסק,(גם אם הוא חושב שהמצווה להניח עגבניה). וכיון שמה שכתוב בתפילין זה חלק ...
על ידי זאת נחמתי
30 ינואר 2020, 02:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: והיה לאות על ידך וכו', 8 מצוות עשה בכל רגע! והערה נחוצה בעקבות מעשה שהיה.

הכוונה הזאת דעת רוב פוסקים שאינה מעכבת וסגי בכוותו לשם מצווה . אולי תנחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו.... ובבקשה ממך תציין נא מקור? 📚 נחמו נחמו עמי ... משנה ברורה סימן כה ס"ק טו כתב הב"ח בסימן ח' טעם לזה מדכתיב והיה לך לאות על ידך וגו' למען תהיה תורת ד' בפיך כי ביד חזקה הוציאך וגו' יורה כי עיקר המצוה וקי...
על ידי זאת נחמתי
30 ינואר 2020, 14:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: והיה לאות על ידך וכו', 8 מצוות עשה בכל רגע! והערה נחוצה בעקבות מעשה שהיה.

ויהי רצון שכשם שראיתם בנחמה זו כן תזכו ותראו בנחמת ישראל, כנאמר כי ניחם ה ' ציון ניחם כל חרבתיה, עוד ישבו זקנים וזקינות בהר הקודש ילדים (וילדות) משחקים ברחובות העיר , תכלת לכנפי ציציותיהם תפילין בראשיהם, ונעימות אתחלתא דגאולה בפיהם . ברוך אתה ה' מנחם ציון ובונה ירושלים לא מכובד ולא מכבד אל באפך, זה...