החיפוש הניב 12 תוצאות

חזור

על ידי זאת נחמתי
29 אפריל 2019, 05:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היום אחד לעומר או בעומר?

מבני ברק כתב:
29 אפריל 2019, 00:43
מה הפלא הגדול? באמת הרי כבר התבאר ששני הנוסחאות הם ספירה לשני דברים וממילא יתכן שלא יצא יד"ח לשיטה השניה ואדרבא אני התקשתי למה כולם לא עושים כך
יוצאים ידי חובה גם אם לא מזכירים את ענין העומר כלל, מספיק להזכיר את מנין הימים.

ומכאן לשאלה הידועה בענין זכור - האם אפשר לתקן אחרי שכבר יצאו ידי חובה .
על ידי זאת נחמתי
17 מאי 2019, 11:52
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי זאת נחמתי
21 מאי 2019, 01:40
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי זאת נחמתי
21 מאי 2019, 02:23
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי זאת נחמתי
22 מאי 2019, 02:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חי רוטל

עי' בלוח דבר בעיתו שפרס יפה את השתלשלות הסגולה. בקצרה: המקור מדברי הרע"ב שכתב על ח"י רוטל, אך נפלו בדבריו ג' אי דיוקים: לא ח"י אייר אלא כ"ח אייר לא קבר רשב"י אלא שמואל הנביא לא ישועות וניסים אלא שמעתי שאומרים יתר הפרטים נכונים... זה מזכיר את המעשה שאחד פגש את חבירו ואמר לו שמעתי שהרווחת בלוטו 10 מל...
על ידי זאת נחמתי
22 מאי 2019, 03:28
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי זאת נחמתי
26 מאי 2019, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנין ידע אליעזר מידת בגדי רבקה?

לשני הלצים המתלוצצים .
נא לפתוח אשכול מיוחד ללצנויות,
ולא להטריד את הקוראים .תודה .
על ידי זאת נחמתי
10 ספטמבר 2019, 01:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

הצורה של כתיבת הודעות הדוחפות ומעודדות הוצאה כספית כל שהיא , תוך התעלמות מכל רעשי הרקע והמשך עיסוק בעניין לשמו נשכר, על ידי הבאת קטעים קטעים מספרים קדושים וטהורים כמנגנון שטיפת מוח, מוכרת ליושבי הפורום זה מכבר על ידי מפעלותיו הברוכים של הניק @חניכי באשכולו על הקמיע הנדיר של ר' ישעיה מקרסטיר. מה הכו...
על ידי זאת נחמתי
25 ספטמבר 2019, 01:55
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מחצות לילה ואילך קרוי בוקר ?

התעוררתי בעקבות הפיוט היום שאמרו בו   -ה ' בוקר תשמע קולי - בעוד אנו בעיצומו של הלילה ... דהנה לענין שם ערב, מבואר בפסוק ובגמרא ברכות ט וברש"י שם,  שמשעת חצות היום  ואילך אפשר לקרוא לו  ערב . והסתפקתי האם מצאנו כן גם לגבי שם בוקר שהוא מחצות לילה ואילך, או שבוקר הוא דווקא מעלות השחר . דיש מקום גדול  ...
על ידי זאת נחמתי
26 ספטמבר 2019, 22:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מחצות לילה ואילך קרוי בוקר ?

עוד-אחד כתב:
25 ספטמבר 2019, 16:35

ומי שאומר בלילה והולך לישון אח"כ באמת יש לשאול אם יכול לומר את הפיוט. ואפילו נאמר שחצות נקרא בוקר, הרי אין זו הכוונה בפיוט.
גם אם לא זה כוונת הפייטן אבל מ"מ אין זה דובר שקרים, משא"כ אם לא שייך לקרוא לזה בוקר כלל, הרי זה כדובר שקרים ח"ו .
על ידי זאת נחמתי
27 ספטמבר 2019, 02:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וסלחת לעוננו כי רב הוא

ברש"י בתהילים על הפסוק הנ"ל ביאר וז"ל : כי נאה לרב לסלוח עוון רב עכ"ל .
ומבואר בזה דבר נפלא, שככל שהחטא גדול יותר יש כאן יותר כבוד שמים בכך שהקב"ה מוחל עליו, (כמובן ע"י תשובה מצידינו )וזה שאנו מבקשים כי רב הוא דווקא בגלל שהוא רב יש בו יותר כבוד שמים כשהקב"ה מוחל .

ובאב"ע שם פירש כמו שכתב הרב נבשר .
על ידי זאת נחמתי
10 אוקטובר 2019, 01:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משמעות ה"שבתון" בשבת שבתון

משה נפתלי כתב:
10 אוקטובר 2019, 01:11

יבורך מי שיגלה את אזננו מי המה המפרשים שאליהם כיוון מהרש"א אשר פירשו כי 'שבתון' הוא לשון הקטנה מן 'שבת'
 רד"ק מל"ב יח ד