החיפוש הניב 7 תוצאות

חזור

על ידי אסף
14 אפריל 2019, 15:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגעלת כלים חדשים

מצורף גיליון העוסק בענין
על ידי גבריאל פולארד
14 אפריל 2019, 19:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגעלת כלים חדשים

היה על זה כמה אשכולות בעבר בפורום
אחד מהם כאן
על ידי עמוס חדד
21 מאי 2019, 13:18
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי כלפי ליא
30 יולי 2019, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות נדירות וסרטונים של גדולי ישראל ורבנים-541

55bc2f82-9a88-4871-b045-6f229dd570a4.jpg מרנן ורבנן חבורתא קדישא רישי כלה ורישי גלוותא ורישי מתיבתא מי הם הקיצונים מימין ומשמאל ?   הגר"ש שטינמן והגר"י זילברשטיין אגב, כמה הילכתא גבירתא איכא למשמע מינה, האחד שסעודות מצוה נערכו בתוך ביהכ"נ [התמונה מלדרמן], והשני שהארון מאחורי מיקום מרנן מכוסה בכעין ...
על ידי אוריאל
25 ספטמבר 2019, 02:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מחצות לילה ואילך קרוי בוקר ?

לכאו' לא שמענו [בלתי היום..] דמחצות הלילה נקרא בוקר. ראיה לדבר, מהא דבברכות ט' פליגי אי זמן אכילת פסח עד חצות או עד עלוה"ש, והקשו שם תוס' למ"ד עד חצות, מקרא דכתיב ולא תותירו ממנו עד בוקר. ואם מחצות אפשר שנקרא בוקר, מאי קשיא להו. אמנם יש לציין גם לגמרת יומא כ: 'תן בוקר לבוקרו של לילה', והוא מחצות הלי...
על ידי במבי
10 אוקטובר 2019, 12:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משמעות ה"שבתון" בשבת שבתון

יבורך מי שיגלה את אזננו מי המה המפרשים שאליהם כיוון מהרש"א אשר פירשו כי 'שבתון' הוא לשון הקטנה מן 'שבת'  רד"ק מל"ב יח ד  וכן ר' בחיי על פרשת השבוע (האזינו, דברים לב-יא) כאישון עינו , בת העין נקראת אישון על שם שיש בה צורת איש, ולשון אישון על שם קטנות הצורה, וכן ( ויקרא ט״ז:ל״א ) שבת שבתון, כי שבת נא...