החיפוש הניב 3 תוצאות

חזור

על ידי תריג מצוות
17 אפריל 2019, 12:02
עבור לפורום
עבור לנושא

מצות מכונה בכשרות העדה החרדית, האמנם הן ממים שלנו?

לאחרונה התבררה לי בעיה רצינית בכשרות מצות המכונה של העדה החרדית (ויתכן גם הכשרים נוספים). ראשית כל אציין את המציאות הקיימת במפעלים ולאחר מכן את הנידון ההלכתי: 1. במפעלי המצות מכונה משתמשים במי ברז, ובכדי לעשותם למים שלנו מלינים אותם לילה. לעומת כן אם עושים שם אפיה במתכונת 'חבורה' המים בדרך כלל מקורם...
על ידי תריג מצוות
18 אפריל 2019, 11:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פלא נשגב על כל המכירה של החמץ ע"י המפעלים והחנויות

אדרבה, יש ענין שהמכירה תהיה לאחר שביטל את החמץ, שדעת התבואות שור (בכור שור פסחים כא.) שאין מכירת חמץ אלא בחמץ דרבנן כגון שביטלו, ובאמת החת"ס הקשה (או"ח סי' סב) שמאחר שמבטל את חמצו היאך יכול למכרו, אכן כבר כתבו כמה פוסקים (שו"ת בית שלמה או"ח סי' עב ושדי חמד מערכת חמץ ומצה סי' ט ס"ק טו) להשיב, שכוונת ...
על ידי תריג מצוות
18 אפריל 2019, 11:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 2 שאלות בהגעלת כלים

שחור שעל גבי סיר שאינו יורד כלשון הפוסקים 'שחרות ואדמימות שבכלים', הוא בעצם מין של חלודה דקה, דנו בזה הפוסקים בסי' תנא סעיף ה, ודעת המשנ"ב (כב) שיכול להגעיל. אכן הט"ז (שם) כתב שלכתחילה ילבן את אותו המקום אך המשנ"ב לא הביאו. אכן, אם זה על הצד החיצוני של הסיר, ע"ש במשנ"ב שא"צ להסיר אפילו אם היה חלודה ...