החיפוש הניב 151 תוצאות

חזור

על ידי סענדער
09 אוקטובר 2018, 00:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירסום ביקורת על ספרים וכדומה

@נזהר מצבועים
לקחת על עצמך תפקיד.
ולא סתם, אלא ברצינות.
נו... שיהיה לך בהצלחה.
על ידי נזהר מצבועים
09 אוקטובר 2018, 00:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירסום ביקורת על ספרים וכדומה

את תפקיד הלבלרות שהטילו כאן על הרבנים שליט"א
לתת הסכמות לכל אחד שרוצה לדבר לשון הרע על רשע שמוחזק לכל
את זה אני מבקש להסיר מעול כתפיהם
אם נפסק בחפץ חיים [לשיטתך הוא אפילו מחמיר]
שעל איש מסוים שהוא רשע מותר לדבר לשון הרע
אין צורך במכתב מהרבנים שיחיו ודי להם והותר בטרחתם הרבה
על ידי נזהר מצבועים
09 אוקטובר 2018, 18:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירסום ביקורת על ספרים וכדומה

אני רואה נכון? יש כאן עקירת תורה מפורשת בפורום, בלא פוצה פה ומצפצף. לא יאומן כי יסופר. אין שום היתר בשום מקום ובשום זמן ובשום קונסטילציה, לדבר לשון הרע על מי שלא יהיה באיזה תואר שיכנו אותו, מלבד על מי שפרק עול תורה ומצוות מעליו, כלומר שהוא עובר במזיד על ציוויי התורה בשאט נפש, וגם בזה יש הגבלות ברור...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
05 נובמבר 2018, 11:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הפורום מתפתח לשביעות רצונכם?

כפרסומאי ואסטרטג יש לי מה להוסיף. זה לא סוד שבשביל אלו עם הראש הפתוח והגישה הליברלית, יש פורום הרבה יותר מפורסם עם הרבה כניסות. כך שברור שגם מבחינת כדאיות ורייטינג, צריך להחזיק כאן ב'פורום לתורה' עם הקו השמרני והמסורתי של הציבור החרדי, עם הכבוד הראוי לחכמי התורה שבדורנו ובדורות הקודמים, וזהירות יתיר...
על ידי בן של רב
28 אפריל 2019, 15:08
עבור לפורום
עבור לנושא

ההספד העיקרי שלא פורסם על האדמו"ר מקאליב זצ"ל

כאחד שזכה ללמוד במשך שנים בבית מדרשו בבני ברק (לפני שעבר לירושלים) הייתי מאוכזב מהתיאורים החסרים על דמותו שפורסמו בכלי התקשורת השונים. אם חז"ל היו מספידים אותו היו אומרים שהאדמו"ר מקאליב היה מגדולי ראשי הישיבות ומחברי הספרים בדורנו... וכדלהלן: לימדונו רבותינו ש"בצל החכמה בצל הכסף". ו"כל המטיל מלאי ל...
על ידי בן של רב
29 אפריל 2019, 01:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלוש אחרונות הודאה מה ההסבר?

אולי חצי תשובה:
במקור בזמן הבית ברכת רצה היתה גם ברכה שבה מודים על העבודה.
כך זכור לי שהיה הנוסח שהיה נוהג בזמן המקדש.

וא"כ כעת לצערינו אין על מה להודות כי אין עבודה ובמקומה מתחננים.
אם כי טמונה בזה הודאה מוטמנת על המעין עבודה שלנו = תפילה בכלל והבקשה על העבודה בפרט.
על ידי אסף
29 אפריל 2019, 01:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלוש אחרונות הודאה מה ההסבר?

עוד שני ציטוטים: ז"ל האבודרהם "וא"ת הלא ברצה ושים שלום מבקש הוא פרס מרבו כמו באמצעיות. וי"ל שאינו דומה. כי אמצעיות הם צרכי האדם, וג' אחרונות כולם כבוד הקדוש ברוך הוא כגון העבודה שנעבדנו. וכן ההודאה זו היא כבודו וכן השלו'. ועוד כבוד הוא לרב שהרבים צריכין לו". שו"ת רדב"ז ח טו "שאלת: ממני ידיד נפשי, למ...
על ידי יעבץ
29 אפריל 2019, 01:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

יום העצמאות ממשמש ובא... אני מבקש להעלות כאן לדיון את השאלה המטרידה התנ''ך מלא בכך שהארץ מובטחת לבני ישראל אם ישמרו את התורה ואם לא יצאו לגלות וכך היה במהלך ההיסטוריה היהודית והנה כעת קיבלו היהודים את הארץ בחזרה למרות שאת התורה רובם אינם שומרים ולא עוד אלא שדוקא אלו שאינם שומרים את התורה קיבלו לידי...
על ידי חיים יפים
29 אפריל 2019, 13:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עשו הראשונים שהצליחו להעפיל לגבהים רוחניים ?

צר לי מאוד שהדיון הולך הצידה ולא מתמקד במטרה העיקרית והפשוטה שכיוונתי אליה. וברשותכם אחזור שוב על הדברים בס"ד. רק תחילה הדגיש ואבהיר: אני לא מכוון לאף דמות או דרך כלשהי, וכן לא משתייך לאף חוג וחסידות. אלא סך הכול רוצה להתחקות אחר אלו שהצליחו - מה עשו? ונרחיב מעט: א. ישנם שזכו לדעת את כל התורה כולה ל...
על ידי זקן ויושב בישיבה
29 אפריל 2019, 15:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

ידידי @אסף אף שביארת יפה את מטרת האשכול - מ"מ יש גם צד שני... הצד הזה הוא - שזה טבעי שאנשים טובים עם כוונות טובות נבהלים ונרתעים מכל נוסח חדשני לאותה פנימיות. ( פעם ת"ח גדול אמר לי שמסתמא כשעברו מכתיבה ע"ג פאפירוס למוצר המודרני שנקרא נייר - זו היתה פירצה חמורה ושינוי מהמסורת. .. ) כמובן שלברי דעת ו...
על ידי אסף
29 אפריל 2019, 15:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עשו הראשונים שהצליחו להעפיל לגבהים רוחניים ?

אולי כדאי שתמקד יותר את שאלתך. שהרי אותם 'ראשונים' שהצליחו להעפיל לגבהים רוחניים, הגיעו למקומות שונים זה מזה - רש"י והרמב"ם והרמב"ן שונים בתכלית בגישתם ובסוג עבודת ה'. וכן הלאה המהר"ל והאר"י ז"ל והרמח"ל, הגר"א הרמ"א הגרי"ס החזו"א הרב שך ועוד ועוד - כל אחד ודרגתו שלו. במה נמדד איפוא, 'גבהים רוחניים',...
על ידי בן של רב
29 אפריל 2019, 15:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

אולי זה נושא לאשכול בפני עצמו או לספר שלם ואולי אנציקלופדיה. בדורות האחרונים היו טענות רבות במקרים מגוונים שטענו גדולי תורה שתלמידים של גדולים וקדושים הנדבקים בהנהגת רבותיהם - סילפו בטעות את המשקל והאיזון שרבותיהם עצמם נתנו לזה. כי הייחודיות החיצונית של הנהגת הרב נשארת ומתחזקת ומקצינה. ואילו הראיה ה...
על ידי ייעוץ תורני
29 אפריל 2019, 15:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

כמדומה שיש כאן נסיון להסיט את האשכול ולשים בפה של אנשים כוונות זדון. באמת מישהו חשב שמישהו חשב לשנות בפועל? ואם כבר סוטים מהמטרה האמיתית - אסטה גם אני ואציין שגם הרב אלישיב שזכיתי להכירו (לפי עניות דעתי) היה מנשק את הס"ת באופן שתקפו כאן בחריפות. וזאת על פי חידוש שדייק מהרמב"ם בהלכות שמירת הגוף והנפש...
על ידי יהודי
29 אפריל 2019, 16:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סתרי תורה

נפלא, חבל שא"א לתעד את הענין.
על ידי באמונתו יחיה
29 אפריל 2019, 20:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

אצטרף לדברי תלמיד חבר היות שגם לי יצא לא אחת להשתתף בהרצאותיו הפריעה לי נקודה אחת והיא שמתיישבת קבוצת בחורים שלא בהכרח יצאו ברגע זה מבית המדרש וד"ל ודנים במעשה האבות בלא שום אחריות. אך עדיין יש שם בחורים ואברכים שלוקחים את הדבר ברצינות וכובד ראש מתבקש לעניין חרדיותו והימצאותו בתוך המחנה של הרב אוריה...
על ידי מאן דהו
03 מאי 2019, 00:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההבדל המשמעותי מאוד בין נהגי הסעות לפועלי בנין ולמאי נפק"מ.

המציאות נכונה אבל הסיבה לא
נהגי אוטבוס מתחכחים ביום יום עם אנשים.. פועלי בנין רק עם המלט ומכאן ההבדל
על ידי שמעיה
05 מאי 2019, 11:34
עבור לפורום
עבור לנושא

יש לי חלום - אוצר הדרשות

כידוע לכולנו, ספרות חז''ל הכוללת את המשניות והתוספתא, שני התלמודים, מדרשי ההלכה והאגדה, מלאים וגדושים בדרשות חז''ל. המידות שהתורה נדרשת בהן מסוכמות בבהירות על ידי רבי ישמעאל בברייתא שאנו חוזרים עליה מדי בוקר, ומורחבים בפירושים שונים. עם זאת, עדיין לא קם מי שיאצור את כל הדרשות, מסווגים לפי מינים וסוג...
על ידי הקטן למאד
09 מאי 2019, 15:11
עבור לפורום
עבור לנושא

מי מרים את הכפפה? - רשימת כוללים בירושלים

לזיכוי הרבים אולי מישהו מתכבד להרים את הכפפה: שמעתי מכמה וכמה אברכים שישנה בעיה גדולה באיתור כולל. כידוע שבשונה מעולם הישיבות, עולם הכוללים אינו מוכר. היינו - ישנם בירושלים לדוג' אלפי כוללים, אך אברך רגיל מכיר אולי עשירית מהם, ולכן אין לאברך מספיק יכולת בחירה לעבור לכוללים לפי חפץ ליבו וכד' [נושא לי...
על ידי יעבץ
09 מאי 2019, 22:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה הכרובים היו עומדים ולא שוכבים?

אמנם יש בכרובים רמז ליחס שבין כנסת ישראל והקב"ה, אך עיקר משמעות הכרובים הם המלאכים העומדים לפני ה' כמפורש ביחזקאל, והמלאכים נקראים עומדים.
ועי' ברמב"ן, והמשכיל יבין.
על ידי יעבץ
10 מאי 2019, 00:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה הכרובים היו עומדים ולא שוכבים?

הנופל כתב:
09 מאי 2019, 23:56
יעבץ כתב:
09 מאי 2019, 22:56
אמנם יש בכרובים רמז ליחס שבין כנסת ישראל והקב"ה, אך עיקר משמעות הכרובים הם המלאכים העומדים לפני ה' כמפורש ביחזקאל, והמלאכים נקראים עומדים.
א''כ מדוע נקרא קודש הקודשים חדר המיטות לשון שמבטאת שכיבה?
יעבץ כתב:
09 מאי 2019, 22:56
ועי' ברמב"ן, והמשכיל יבין.
איזה רמב''ן?
הכל בדרך רמז, כמש"כ.
הרמב"ן בשמות, במעשה הכרובים.
על ידי יעבץ
10 מאי 2019, 00:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה עצומה במסכת סוכה דף ב: במעשה על הלני המלכה

השואל יוצא מתוך נקודת הנחה שמה שכתוב 'אי אפשר', הוא אי אפשר ממש, שלא יתכן במציאות. אבל זה הרי וודאי אינו, וכפי שכתב בעצמו שיתכן וילדה זוגות תאומים. אלא פשוט שהכוונה על דרך הכלל. ולכן מכיוון שדבר זה של שבעה ילדים לא מצוי כלל אפי' בזמנינו, ובוודאי בזמנם שקראו לאשה עד כ"ד חודש מסולקת דמים, לכן מתייחסת ...
על ידי יוסף יצחק
10 מאי 2019, 10:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה האשכנזיות לא אומרות "שלא עשני שפחה".

אשל אברהם (בוטשאטש) סימן מו ס"ד: שמעתי שיש נשים נוהגות לברך במקום שלא עשני עבד שלא עשני שפחה, וכעת לא ראיתי כן בשום ספר, וגם שי"ל דהכי עדיף שכן שייך מלשון בנשים, ונשים הם עם בפני עצמם ומברכים שעשני כרצונו, גם שלא נתפרש כן בש"ס מצד הסברא שבטור עיין שם, וכן הוא בזה שאין להטפילם בזה לאנשים, אך על כל זה...
על ידי מבקש אמת
10 מאי 2019, 12:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר' משה שפירא ודרך הלימוד של החזו''א

הנופל כתב:
10 מאי 2019, 10:28
האם היה או לא היה ביטוי מזעזע שלחזו"א לא היה רב שימסור לו בקבלה שלא חולקים על המג"א?..
המלצה שלי: אף פעם אל תזדעזע משום דבר פשוט תדון בקור רוח על כל דבר
[/quote]

מסכים מאד להמלצה זו. זעזוע ודיון לוגי הינם תרתי דסתרי.
על ידי טעם ודעת
13 מאי 2019, 14:15
עבור לפורום
עבור לנושא

מצות עשה שיש בו חיוב כרת

שני מצות עשה בלבד יש בתורה שכל העובר עליו אזי יש לו עליהם 'חיוב כרת',
והלא הם מצות קרבן פסח ומצוות מילה,
והשאלה היא, מפני מה נשתנו אלו הצוות משאר כל מצוות עשה שבתורה. [והאם יש טעם 'אחד' המקשר ומאגד אלו שני המצוות דייקא בהדי הדדי].
על ידי בן של רב
13 מאי 2019, 16:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משביע לכל חי רצון מה זה רצון?

@הנופל
נראה שהתכונת משהו עמוק ולא הצלחת עדיין להפכו לדיבורים בהירים.
בהצלחה בקרוב בלי שום נפילות ח"ו.
על ידי דורדיא
15 מאי 2019, 19:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קריאת הרבנים להתאסף בליל שישי הקרוב ולזעוק על חילולי השבת ה"י

ההיה דבר כזה לעולמים? עוד לא היה מאותה סיבה שגם היום אין כזו קריאה מגדולי ישראל, וכל מי שקצת מכיר את סגנון ואורך כתבי מרן שר התורה שליט"א יודע שהוא לא כתב את המכתב הנ"ל, ומי שיעיין בתוספת של מרן ראש הישיבה שליט"א יראה שהוא רק כותב להתחזק בשמירת השבת. אויש. אנא ואנא.. אל תוריד אותנו למחוזותיך. זה לא...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
15 מאי 2019, 21:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כך היא דרכו של היצה"ר.....

יש עוד דרכים ליצה"ר. הוא אוסר את המייל גם כשמוכרחים. הוא אוסר את הוויז למרות ש GPS אחר עוד מעט לא מייצרים. אוסר מצלמה בפלאפון למרות שבחנויות מוכרים רק מצלמות למקצוענים במחירים מפולפלים. אוסר אפילו את האופציה להחליף רקעים. אוסר להפקיד צ'ק באפליקציה למרות שבדרך לבנק בוודאי תראה דברים אסורים. ומקים תאג...
על ידי יוסף יצחק
16 מאי 2019, 22:53
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.