החיפוש הניב 55 תוצאות

חזור

על ידי נבשר
16 מאי 2019, 22:55
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי נדיב לב
16 מאי 2019, 22:56
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי לא מובן מאיליו
17 מאי 2019, 02:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קריאת הרבנים להתאסף בליל שישי הקרוב ולזעוק על חילולי השבת ה"י

מישהו יודע למה דוקא תשר"ת ג"פ ולא תשר"ת תש"ת תר"ת כרגיל? כנ"ל למה רק מזמור שיר ליום השבת בלי לכה דודי? והאם יש עניין לכוין להדיא שלא לקבל שבת ב'מזמור שיר'? כאשר בעוד כמה דקות, אני ועוד רבים מעם ישראל קדושים, נקיים הוראתו של גדול הדור, ונהיה גשים באימה אל ארון הקדש, לחלות פני מלך לחוס ולרחם עלינו שנ...
על ידי יהודי
17 מאי 2019, 11:42
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן של רב
17 מאי 2019, 14:20
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן של רב
19 מאי 2019, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיטה במציאות ימינו

היום אנחנו שבט לוי שגם הוא מעולם לא קיים שמיטה שכזו.
כל הרעיון הוא כי לי הארץ - ושבט לוי מעולם לא הרגיש שתלטנות אלא היה ברור לו שיש בוס.

אגב: אם תרצה קיבלת עכשיו בחינם פירוש על כל הפרשה איך הכל אותו ענין!
מגוון תזכורות מי כאן הבוס!
על ידי הכהן
20 מאי 2019, 09:16
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי דורדיא
20 מאי 2019, 14:58
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן של רב
21 מאי 2019, 01:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך באמת ובתמים קוראים קריאת שמע באופן אמיתי. (ההכנה האמיתית לשבועות)

ביאור בפרשה ראשונה של קריאת שמע: "והיו הדברים האלו על לבבך" - בעצם כאן נמצא המקור הראשוני למצות ת''ת. ראשית יהיו הדברים על ליבך, התבוננן בהם בינך לבין עצמך, השתמש בליבך לדעתם. לא די בכך: "ושננתם לבניך" הנחילם לדור העתיד העבר הלאה את אשר בליבך. "ודברת בם" - אין האיש הישראלי יושב בדד, הולך הוא ומדבר,...
על ידי שמעיה
21 מאי 2019, 10:42
עבור לפורום
עבור לנושא

שמיטה - שנת קודש

ראיתי אתמול ביוסיפון ואינו לפני עתה, כי אחד ממלכי בית חשמונאי אשר אמו ואחותו היו שבויות ביד תלמי גיסו, נעצר מלהלחם עמו מחמת שהגיע שנת השבע, שהיא שנה קדושה, ואין ראוי להלחם בה.
יש כאן הד מסוים לנוהג יהודי בזמן בית שני שהשנה הייתה מקודשת לא רק בענייני עבודת האדמה.
האם יש מקורות נוספים בעניין זה?
על ידי מכל מלמדי השכלתי
26 מאי 2019, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

הרב יהושע ענבל. ייחודי בסגנונו המקיף. הבהיר. הבוחן כל דבר בצורה מחקרית ועמוקה. ומבאר ומבהיר את דעת רבותינו מעתיקי השמועה. באמת לא הבנתי מה הרב ענבל קשור לנושא האשכול. אם תוכל לשבר את אזני. מה לא מובן? מישהו הזכיר את שמו בלא תואר קודם לכן. כנראה מחוסר הכרותו את הרב ענבל ופעולו. ואני תיקנתי זאת. ובמק...
על ידי מחשבות
27 מאי 2019, 21:17
עבור לפורום
עבור לנושא

הבוחר בשירי זמרה

היכן מצינו שהקב"ה בוחר בשירי זמרה??
אמנם מצאנו בכמה מקומות בחירה בדוד אבל בשירי זמרה או בשירי דוד היכן מצאנו שהקב"ה בוחר???
על ידי בן של רב
28 מאי 2019, 01:52
עבור לפורום
עבור לנושא

היכן עובר הגבול בין מצוה דאורייתא להגיד תהלים לבין איסור "לא תעשון כן לה' אלוקיכם" ? והאם בתפילה בכותל מצוי איסור דאו'

המעיין היטב באיסור לא תעשון כן לה' אלוקיכם (ראה יב)  יראה נכונה שפשטיה דקרא הוא לא לעבוד את ה' בכל מקום כי אם אל המקום אשר יבחר וכו' וכו'. וע"ש היטב שהתורה מאריכה מאוד לאפוקי ממחשבה שאפשר לעבדו במקום נוסף מלבד ביהמ"ק .  ​​​​​​והנה באמת כל תפילה היא לכיוון הבית, וכמבואר בגמ' ובשו"ע.  וכדברי שלמה המלך...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
28 מאי 2019, 16:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

אכן כן. ויש על זה הרבה בליקוטי הלכות, שהתשובה של הקב"ה לתפילות משה רבינו על עם ישראל לאחר חטא העגל - היו הציווי לבנות משכן. כיוון שהאופן בו פעל משה באותם 40 יום - היה למצוא את הנקודה טובה ולברר הטוב מהרע- וע"כ זה מה שהוא פעל - שיהיה משכן ובו עבודות הקרבנות שגם עניינם בירור הטוב מן הרע. וזה ע"פ מש"כ ...
על ידי בן של רב
28 מאי 2019, 19:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן עובר הגבול בין מצוה דאורייתא להגיד תהלים לבין איסור "לא תעשון כן לה' אלוקיכם" ? והאם בתפילה בכותל מצוי איסור דא

אמת שזה פשט הפסוק אך רק לעניין להקריב. לעניין להתפלל כבר כתבתי שזה גמרות מפורשות שאין משם שום מקור לעניין להתפלל לכיוון ירושלים, (מלבד מה שאין כל מקור בפשט הכתוב). ברור שפשט הפסוק הולך רק על קרבנות. אמנם פותח הנושא הניח שאיסור זה מלמדנו שאין עבודת ה' נעשית בכל מקום אלא במקום מסוים שבוחר ה'. ומזה הק...
על ידי דורדיא
31 מאי 2019, 11:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה שפירא

בעבר שמעתי משפט בשם החזו"א אשמח אם תקנו אותי בכל אופן העיקרון ודאי נכון שהישיבות הם בנין הכלל אך חורבן הפרט בתורתו של ר' משה שפירא היה אפשר לזכות לדרך להגיע לבנין הפרט כמובן שהוא לא אמר חורבן לפרט ח"ו, הוא אמר שזה יכול לגרום לבינונים להישאר בינונים. זה בדיוק החורבן... להישאר בינוני.. יש חורבן גדול ...
על ידי בן של רב
01 יוני 2019, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה שפירא

זה בדיוק החורבן... להישאר בינוני.. יש חורבן גדול מזה לחשוב שהתורה מסתכמת בפלפולי נשים נזיקין..? היא כנראה מסתכמת בפלפולים של ר' משה שפירא. נראה לי שפלפולי נשים נזיקין עדיין יותר מחוברים למציאות, מפלפולי ר' משה שפירא.   חזק! רבי משה שפירא ערך את יסודותיו מכל דכפין. חסידות קבלה זוהר גם תלמוד וקצת הלכ...
על ידי נבשר
02 יוני 2019, 00:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה שפירא

זה התרשמותי הדלה אחרי קריאה ושמיעה של עשרות משיחותיו. ואחרי שהעלתי את תמהתי בפני ת"ח גדולים באופן ישיר -לא בפני בניהם... ר' משה שפירא. בנה ויסד מערכות מחשבה [אם אפשר לקרוא לזה כך] שאין בהם תועלת מהפן המעשי! זוהי דעתך. מפאת שיש רבים מאוד שמשתייכים לדברי תורתו, ויאמרו לך שהשתנו חייהם, כיצד אתה אומר ש...
על ידי בן של רב
02 יוני 2019, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדינת הלכה. [אנכי ה' אלקיך] או הכל או כלום? ואיך עושים שזה לא יהיה מפחיד?

לא מתקבל על הדעת שכשיש מצד אחד מדינה חילונית שאנו קבורים בתוכה, ומצד שני אנשים שדורשים מדינת הלכה - אנחנו נתפוס צד בעד השארת המצב הקיים. בעוד שהסיבה היחידה לכך היא שיש לנו ויכוח איתם על הפרטים.  זה כמו שנצביע לפיד והיימן עודא - כי יש לנו טענות על גפני ודרעי....  מי זה אנחנו? בן של רב ועוד כמה הדיוט...
על ידי בן של רב
02 יוני 2019, 07:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה שפירא

בקשר לגדעון סער - זה רק דוגמא קיצונית הממחישה איך האדם הגדול בענקים ירד מן ההר אל העם = ממרומי הספירות אל כל אחד מארבעת הבנים שבתוכנו. וכידוע מנפלאותיו בישיבת אור שמח וכן הגדולות והנצורות שעשה ברוסיה.  ומסתמא רבינו אחז שבתוך כל אחד ואחד יש הופעות של כל אחד מארבעת הבנים בדקויות... והדברים עתיקים.  [א...
על ידי בן של רב
02 יוני 2019, 15:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדינת הלכה. [אנכי ה' אלקיך] או הכל או כלום? ואיך עושים שזה לא יהיה מפחיד?

סלח נא לי מכובדי שהעלית את חמתי להשחית. לא האמנתי שאצטרך להגיב לך כך. וכי בעל תשבה הינך, או גר צדק? הגר"א בהגדה של פסח אומר כלפי הרשע למה אומרים ואף אתה הקהה את שיניו וכו' לי ולא לו , היה צריך לומר לי ולא לך . משיב הגר"א עם הרשע לא מדברים נותנים לו בשיניים בעצם זה שפונים לשאר המסובים. אתו לא מדברים...
על ידי ראשון לציון
02 יוני 2019, 17:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגילת רות - התבוללות ומשיח

כל התהליך של דוד המלך וכו' עובר כידוע דרך מעשים שלא קיבלו הכשר של העדה החרדית... 

1) לוט ובנותיו

2) רות

3) יהודה ותמר

4) ישי שחשב שבא על שפחתו

5) דוד ובת שבע

[וזה רק מה שידוע לנו כרגע...]
על ידי ראשון לציון
02 יוני 2019, 17:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגילת רות - התבוללות ומשיח

לא הבנתי מה אתה רוצה. וכי על לוט ובנותיו לא נאמרו בחז"ל דברים נעלים?...

הכל בפנימיות הוא טוב ונעלה, אבל בחיצוניות היו אלו מעשים בלתי ראויים, ודוד היה צריך לסבול הרבה וכו'
על ידי בן של רב
02 יוני 2019, 20:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדינת הלכה. [אנכי ה' אלקיך] או הכל או כלום? ואיך עושים שזה לא יהיה מפחיד?

אני מנצל את העובדה שהאשכול נפתח על ידי אנא זעירא דמן חבריא.  ולכן:  1. תודה לכל התוקפים.  2. שמענו בקשב רב את החירופים מלבכם הטהור והזך.  3. הם היו חזרה על הויכוחים הקודמים באשכולות דומים.  4. האשכול הזה מיועד רק למי שמעוניין להעלות רעיונות מעשיים לקידום שיח אוהד ואוירה ציבורית גוברת בעד מדינת הלכה...