החיפוש הניב 18 תוצאות

חזור

על ידי ראשון לציון
23 אפריל 2019, 22:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יסוד ההבדל בדרכי הפסיקה

בעניני שמיטה יש לחזו"א קולות מפליגות, נגד המנהג הישן.
על ידי ראשון לציון
28 אפריל 2019, 22:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

בימי הבית הראשון ישבו הרבה יהודים בארץ שלצערנו עברו על עבירות שונות ולקח זמן רב עד שהארץ הקיאה אותם ופשוט

וידועים דברי הרמב"ם בהל' תשובה שגודל העוונות והזכויות וכו' רק א-ל דעות יכול לשקול, ואין אנו יכולים לשפוט בשכלנו המוגבל דברים כאלו
על ידי ראשון לציון
07 מאי 2019, 10:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערה למנהל על המזמור הנכון בימים אלו

דברי שטות והבל. המזמור הזה מתאים לא רק לימים ספציפיים אלו אלא בכל יום ויום ממש 'עומדים עלינו לכלותינו', ומחפשים עצה מי באירן ומי ביהודה ושומרון ובוודאי בחבל עזה. והקב"ה מצילנו מידם, ולפעמים אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסו, ולפעמים אנו לא מנצלים כראוי את עזרת ה' ועושים שטויות (הכוונה להנהגה) ואעפ"כ ה' ...
על ידי ראשון לציון
13 מאי 2019, 10:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "וזה בחינת"...

זכור לי במעומעם שבאחד מספרי המאמרים של בעל התניא יש מאמר המתחיל במלים "להבין ענין בחינה".

באופן כללי, ככל שהבנתי הרעיון של 'בחינה' הוא שמדובר בענין רוחני ולא משהו גשמי שאפשר למשש בידים.
על ידי ראשון לציון
14 מאי 2019, 17:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקנות לוטו זה השתדלות?

הרש"ב מליובאוויטש זי"ע היה 'מחמיר' גדול (הרב יעקב לנדא זצ"ל היה מספר עליו הרבה), ובכלל היתה דרכו מאוד שקולה והגיונית ובד"כ לא ב'אותות ומופתים'. והנה ראיתי דבר מעניין באגרותיו - שאחד החסידים שלח לו כרטיס הגרלה שקנה וכתב לו "נכון הגיעני, ויתן השי"ת שיזכה בגורל" (ח"ו ע' קנד), "יתן השי"ת שיזכה הצעטיל זכ...
על ידי ראשון לציון
16 מאי 2019, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

אכן, קריאת עיתונים זה לא פשוט בכלל, בעיקר מצד הפרסומות שבהם.

אני קיבלתי ע"ע לאחרונה להשתדל בל"נ להימנע מלקרוא בעיתון שיש בו פרסומות, וקורא גם רק את החלק של הילדים... ולפעמים יש גם חלק 'תורני' בלי פרסומות.
על ידי ראשון לציון
18 מאי 2019, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ושכנתי בתוכם - בתוכו לא נאמר אלא בתוכם

ראה ראשית חכמה שער האהבה פרק ו קרוב לתחלתו. אלשיך תרומה כה, ח. של"ה סט, א. רא, א. שכה, ב. שכו, ב.
על ידי ראשון לציון
19 מאי 2019, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ושכנתי בתוכם - בתוכו לא נאמר אלא בתוכם

גם בלקוטי תורה לבעה"ת (בן דורו של הנפה"ח) מצטט מאמר זה בשם חז"ל (לקוטי תורה פ' נשא כ, ב).
על ידי ראשון לציון
20 מאי 2019, 10:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

יום אחד ואני מתפלל מנחה בבית כנסת, שנמצא בשכונה 'מעורבת' ואין כל כך הרבה חרדים באזור. מתפללי בית הכנסת עצמם הם בעלי בתים חרדים, ברובם. היה זה קרוב לשקיעת השמש (כמדומני בחורף), ולפתע נכנס ברוח סערה אברך צעיר (כפי הנראה משכונה אחרת בעיר), עם לבוש המשייך אותו באופן מובהק לקהילה ידועה וחשובה, ומבקש תפיל...
על ידי ראשון לציון
21 מאי 2019, 16:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חטי"ל סימן

יש חומש בשם 'אשל אברהם' (אלשוילי), ושם - בסוף חומש בראשית - האריך והרחיב בזה.
על ידי ראשון לציון
24 מאי 2019, 11:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה נסמכו קללות שבתורת כהנים לפרשת ערכין?

מה הקשר בין ה'קללות' לבין ה'ערכין'? למה הפרשה מסמיכה אותם זה לזה? – מסביר זאת 'בעל הטורים' באמצעות חשבון מעניין: כשנצרף יחד את כל הסכומים שהתורה מפרטת בענין ה'ערכין' – 3 ועוד 5 (ערכם של ילד/ילדה כשהם קטנים), 10 ועוד 20 (הערך של נער/ה מתבגרים), 30 ועוד 50 (ערך של איש/אשה ואיש החל מגיל עשרים), 10 ועוד...
על ידי ראשון לציון
26 מאי 2019, 12:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלא שינו את לבושם

המנחת אלעזר ממונקאטש היה ביריבות עם בעלזא, ואחד הטענות שלו עליהם היתה כנגד העובדה שהם הולכים בגארטל כל היום, ולדבריו צריך לאזור מתניו לקראת התפילה דוקא. ואכן, בכמה חסידויות נהוג שלא הולכים עם גארטל כל היום אלא רק בתפילה ובעוד מעמדים קדושים (מישהו פעם אמר לי שהיו חסידים שנהגו לחגור גארטל לפני קיום מצ...
על ידי ראשון לציון
02 יוני 2019, 00:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינויים מחמת הצענזר הנוצרי

בהלכות מלכים בסוף ספר היד של הרמב"ם, בפרק יא - יש השמטה רצינית מאוד.
על ידי ראשון לציון
02 יוני 2019, 13:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פיזור יותר מחומש על מצוות

האריך בזה בספר 'יין מלכות' ומצו"ב
סיום ספר הפלאה.pdf
על ידי ראשון לציון
02 יוני 2019, 17:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגילת רות - התבוללות ומשיח

כל התהליך של דוד המלך וכו' עובר כידוע דרך מעשים שלא קיבלו הכשר של העדה החרדית... 

1) לוט ובנותיו

2) רות

3) יהודה ותמר

4) ישי שחשב שבא על שפחתו

5) דוד ובת שבע

[וזה רק מה שידוע לנו כרגע...]
על ידי ראשון לציון
02 יוני 2019, 17:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגילת רות - התבוללות ומשיח

לא הבנתי מה אתה רוצה. וכי על לוט ובנותיו לא נאמרו בחז"ל דברים נעלים?...

הכל בפנימיות הוא טוב ונעלה, אבל בחיצוניות היו אלו מעשים בלתי ראויים, ודוד היה צריך לסבול הרבה וכו'
על ידי ראשון לציון
18 יוני 2019, 22:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מישהוא יודע לספק לי מידע על ההכשר הזה מצורף תמןנה

הרב אוברלנדר ידוע כת"ח מופלג ובר סמכא, גדל בברוקלין שבניו יורק ומוכר היטב בין יוצאי הונגריה ועוד.

פרסם הרבה מאמרים תורניים וניכרת מהם חכמתו ויראתו.

אך שלכשרות צריך פרקטיקה (וסייעתא דשמיא) וממרחק המקום קשה לדעת.
על ידי ראשון לציון
09 יולי 2019, 21:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשנות ממנהג אבותנו

החסידים הראשונים היו מוכנים להשקיע בשביל שינוי הנוסח, קיבלו בזיונות, מכות, חרמות וגידופים וכו', אבל זה היה כל כך חשוב להם כך שהרגישו שזה כדאי... 

אם לפותח האשכול חשובים מאוד כל השינויים שהוא מציע והוא מוכן לסבול בשבילם - אולי נמצא לו היתר