החיפוש הניב 3 תוצאות

חזור

על ידי בלא כחל ושרק
25 אפריל 2019, 13:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

מכון קול יוסף כתב:
25 אפריל 2019, 11:14
זו תפיסה מעוותת לומר שכל מערך הרבנות הוא מערך של המדינה, המערך הזה מונהג ברמה ע"י הראשונים לציון לדורותיהם שממש לא נבחרו בגלל הממשלה, היינו כאן 300 שנה לפני שהם חשבו לצוץ...
אינך מתבייש ?!
על ידי בלא כחל ושרק
25 אפריל 2019, 16:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

ועוד גזרנו ונדינו והחרמנו בשמתא ובשם מיתה שלא יהא אדם רשאי ליטול שררה על חבירו לא ע"י מלך ולא ע"י שר ושופט כדי לענוש ולקנוס ולכוף חבירו לא בדברי הבאי ולא בדברי שמים כי יש עושים עצמם (פירושים) [פרושים] ואפי' צנועים אינם אם לא שימנו אותם רוב הקהל מפני חשיבותם. והעובר על גזירתינו יהא באלה ובנידוי ובשמת...
על ידי בלא כחל ושרק
25 אפריל 2019, 16:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

עלינו לזכור תמיד כי מוסד הרבנות הוא היסוד לחיי תורה ומצווה לחיי קהילות ישראל, על כן הוא צריך להיבנות על ידי אלה שהם חרדים באמת לכל הקדוש בישראל. כל התערבות של ידיים חילוניות בבניין מקודש זה יכולה לפגום את מהותו ולעוות את תוכנו ועלינו לשלול התערבות זו.
(ליקוטי הראי"ה ח"א עמוד 142)