החיפוש הניב 122 תוצאות

חזור

על ידי לבוד
22 דצמבר 2017, 04:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נתיב, נט פרי, או אתרוג. מהי תוכנת הסינון המומלצת ביותר?

אני משתמש עם נטפרי כבר הרבה זמן (מאז שנטפרי נפתח) והיה רק שני פעמים שעלה תמונה לא ראויה. יש גויות שיושבות ומסננות את כל תמונה ותמונה זה עבודת פרך אבל שוה את זה, בינתיים נטפרי הם היחידים אשר לא תראה תמונה לפני שעיניים אנושיות ראו את זה ואישרו את זה. פעם היה לי תקלה בנטפרי וכבר היה מאוחר בלילה יצרתי א...
על ידי יהודי
27 יוני 2018, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעמד עולי גולת חבש

שמעתי שבימים האחרונים היה בתקשורת החילונית הארורה רעש בנושא האתיופים, המעשה שהיה שיקבי ברקן עברו לכשרות העד"ח, והעד"ח לא התירו לאתיופים שומרי תומו"צ לעבוד במגע עם היין [אינני יודע אם ביקשו גיור לחומרא או לא], ועל זה הרעישו את הארץ, ושמעתי שהיום כמה רבנים הצטרפו למסיבה בתואנה שהגר"ע יוסף התיר אותם. ח...
על ידי אלכס
22 יולי 2018, 23:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיחת טלפון בבוקר ת"ב. זכית בלוטו!

ומי שנולד לו בן בתשעה באב
יקריבוהו על גבי המזבח?
יקדישהו?
לכתחילה אנו לא עושים דברים בימים אלו
אך מה שארע משמים
צריך להודות לה', ולדעת שה' הוא טוב ואינו רוצה להרע
על ידי יעבץ
25 יולי 2018, 23:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טו באב -מחולות בכרמים היתכן?

ודאי שזה כפשוטו, ואין כאן שום קושיא. לא כתוב בשום מקום שהיו חולות בפני הבחורים ח''ו, אלא זה היה יום טוב לבנות ישראל. מה שהיו אומרות 'בחור שא עיניך וראה וכו'', זה היה רק לתפארת המליצה אך לא חוללו בפניהם. וכפה''נ הפסיק מזמן החורבן שבטלה מגילת תענית. זה כמובן לא נודע כלל להתאמה בשידוכים ולא לצניעות. ת...
על ידי יהושע
26 יולי 2018, 01:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית

בבית הסברתי את דבריו שכמו שתפילה ללא כוונה כגוף ללא נשמה - כלומר מת, נבלה. ה"נ מצוות ללא כוונה, אף למ"ד א"צ כוונה (שלא מעכב הכוונה) ודאי היא כמו מת, נבלה. אלא שאעפ"כ מה שמחויבים אנו עושים אף כמת, כי זה המסורת , ומתוך שלא לשמה בא לשמה וכיו"ב. וזה רצון ה'. אבל אנחנו לא מחדשים דברים שבדלותינו אין לנו ...
על ידי הפקדתי שומרים
26 יולי 2018, 15:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית

כאן הגיע לחידוש שלו, שעורר את הסערה בציבור. אמר שלדעתו גם אם יהיה אפשרות מעשית להקרבת קרבנות, אם פתרון לכל הספקות ההלכתיות וכו', וודאי ופשיטא שלא יחדשו את הקרבת הקרבנות. מכיוון שאין לנו שום טעם ושום הבנה בזה, ואנחנו רחוקים מאד מההבנה של עניין הקרבנות אין שום טעם לקיים בכך את המצווה, וגרוע מכך זה יה...
על ידי מבקש אמת
22 אוקטובר 2018, 18:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

אינני מבין למה קשה לאנשים לעכל את העובדה הפשוטה שיש מחלוקות בין גדולי הדור וכל אחד נוהג על פי רבו ומורה דרכו. לא ראיתי אף אחד מנסה לשכנע את חבירו להחליף את הנוסח שלו או לפסוק על פי המחבר כנגד הרמ"א או להיפך. כל אחד מבין שכך היא דרכה של תורה. למה כשזה נוגע לעניני השקפה לא מסכימים לקבל את המושג שיש דע...
על ידי מבקש אמת
22 אוקטובר 2018, 18:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

בנוגע לעצם השאלה איך מסתדרת דעת גדולי הדור של זמננו ושל הדור שעבר שמורים לנשים לבחור עם דעת גדולי הדור של אז שאסרו את הענין, לכאורה התשובה פשוטה: לא מצינו שום איסור בתורה או בחז"ל לנשים לבחור. אלא שמבחינה השקפתית, מאחר ואין תפקידן של נשים לעסוק בעניני ציבור כמו שרואים בכמה וכמה דינים בתורה (עדות, שר...
על ידי מבקש אמת
22 אוקטובר 2018, 20:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

כבוד הרב שליט"א כנראה לא הבין את כוונת הדברים. יש כאן שני שאלות שונות: א. בהלכות ציבור - האם יש לציבור לערב נשים בכל הנוגע לניהול ענינים ציבוריים, ובכללם מתן זכות בחירה לנציגי הציבור. ב. על מעשה היחיד - האם עצם מעשה ההצבעה בבחירות ע"י נשים הוא בעייתי או לא. השאלה הא' היא כשבאים לקבוע נורמה ציבורית, ...
על ידי מבקש אמת
22 אוקטובר 2018, 20:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

נ.ב. על כל הנ"ל יש להוסיף את הנקודה שציינתי לעיל, כי כל הנידון איננו שאלה של איסור והיתר, שהרי לא מצאנו בתורה או בחז"ל שום איסור לנשים לבחור, אלא מה ההשקפה הנכונה בקביעת הנורמה הציבורית. לדוגמא: דומני שגדולי הדור מסכימים שדבר רצוי הוא מבחינה השקפת התורה לקבוע נורמה בתחבורה הציבורית בה יש הפרדה בין נ...
על ידי פרלמן משה
12 דצמבר 2018, 19:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש רעיון לשיעור

אני מכיר משפחה שיש להם שיעור "תהלים בעיון" אחת לשבוע.
על ידי עפר ואפר
28 דצמבר 2018, 11:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שבת - שימוש בתשתיות שחוללה שבת בבנייתם

פעם שמעתי בשם החזו"א אימרה, שהרי מטעם קנס באנו, וצריך להזהר שזה לא יהיה קנס לשומרי שבת דווקא (כגון אם השומרי שבת יהיהו מנועים ליסוע ברכבת). אין לי לא מקור ולא אימות, אולי יש לכם. איך שלא יהיה ההלכה בעניין ההנאה, אבל זה באמת מזכיר לנו את המצב של שכינתא בגלותא, עקבתא שבעקבתא, שהכביכול סובל עלבונו שבאד...
על ידי Vמאירי
04 פברואר 2019, 21:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כיסא המלך שלמה פעל על ידי מערכת אלקטרונית?

זה המעטה לומר שחשמל אינו חכמה. ומכש"כ אלקטרוניקה. אבל באמת שאם יודעים סודות הטבע כמו ספר יצירה, והשבעות שדים והמזלות, אז להשמתש במערכת מסורבלת כמו מערכת חשמלית זה בזבוז זמן, כח ואנרגיות..
על ידי נחפשה דרכינו
28 אפריל 2019, 06:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

לסייג במה שכתב הגר"ד לנדוי 'שכבר 50 שנה הוא יודע שהגיטין פסולים', מסתמא הכוונה לאי אלו מושבים שבהם היו רבנים שאינם נחשבים ליראי שמים (וידועים כאלו). אך כמובן הגרש"ב ורנר, הגר"ש טנא, והגר"י וילנסקי והגרש"ש קרליץ וכן הלאה רבים רבים, אינם זקוקים להסכמתו לעריכת גיטין. אדרבא, עושי הגיטין שיחי' בציבור הח...
על ידי זקן ויושב בישיבה
28 אפריל 2019, 13:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אני עבדך בן אמתך ולא נזכר בן עבדך. למה?

שמעתי מהגר''א פילץ שליט''א שביאר הנה מצינו שכיון שלא חטאו הנשים בחטא העגל לפיכך ניתן להם ר''ח ליו''ט< ומבואר שהוא ענין מצד היותם נשים במיוחד כי לא מסתבר שאילו לא חטאו כל הגבוהים בעגל היה נקבע יום טוב לגבוהים.. על כרחך שהוא מכח האמונה התמימה של הנשים וכמש''כ 'אל תיטוש תורת אמך' שהמסורת מכח האמונה הת...
על ידי בן של רב
28 אפריל 2019, 15:08
עבור לפורום
עבור לנושא

ההספד העיקרי שלא פורסם על האדמו"ר מקאליב זצ"ל

כאחד שזכה ללמוד במשך שנים בבית מדרשו בבני ברק (לפני שעבר לירושלים) הייתי מאוכזב מהתיאורים החסרים על דמותו שפורסמו בכלי התקשורת השונים. אם חז"ל היו מספידים אותו היו אומרים שהאדמו"ר מקאליב היה מגדולי ראשי הישיבות ומחברי הספרים בדורנו... וכדלהלן: לימדונו רבותינו ש"בצל החכמה בצל הכסף". ו"כל המטיל מלאי ל...
על ידי טעם ודעת
28 אפריל 2019, 15:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדכונים הלכתיים ופרקטיים בכל עניני חמץ שעבר עליו הפסח

מאד צריכים להיזהר במכולים השכונתיים, בעוד שברשתות הגדולות קרי אושר עד - יש - שערי רווחה וכוד', הכל ממוסד וכל ענין המכירה נעשה על הצד הטוב ביותר, מה שאין אצל האנשים הפרטיים צריכים טוב טוב לבדוק את המכירה. גם עוד מצוי שנושאים בקיץ לצפון ונעצרים באמצע הדרך להתרננות וקונים בחנויות דשם זה ממש חשש חמץ שעב...
על ידי יהודי
28 אפריל 2019, 16:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדכונים הלכתיים ופרקטיים בכל עניני חמץ שעבר עליו הפסח

מצד שני יתכן שהמכירה אצל המכולות הקטנות היא יותר ברורה יען הם יודעים בדיוק מה הם מוכרים (משא"כ חנויות גדולות).
לגבי הנסיעות לצפון, זה ממש רוב השנה, יש מקומות שבכלל לא מכרו את חמצם, ולא מועיל לסגור את העיניים ולהחליט שהכל בסדר.
על ידי דורדיא
28 אפריל 2019, 16:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההספד העיקרי שלא פורסם על האדמו"ר מקאליב זצ"ל

יפה מאד.
מאד נהניתי!!!
והתחזקתי.

תודה רבה!
על ידי מבקש אמת
29 אפריל 2019, 07:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הסתגרות או פתיחה מבוקרת

בדור כמו היום, מה עדיף, לחנך את הילדים [ואת ההורים] להסתגר יותר ויותר, או שזה לא יחזיק מעמד, ועדיף מראש לבוא ולתת משהו מהעוה"ז, כדי שלא ירצו הכל... למשל. האם בדור כמו היום ראוי מטעמי חינוך לא להחזיק סרטים בבית, ולאסור על ילדים ובחורים ללכת לחברים שיש להם מחשב עם סרטים וכד', או שממילא יבוא גיל שהם י...
על ידי רוצה לדעת
29 אפריל 2019, 11:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חומרות האם כמה היכן ולמי

קראתי פעם שהגאון ר' הילל זקס זצ"ל נכד מרנא החפץ חיים זיע"א התנהג באיזה ענין בחומרה כהחזו"א, אף שהמ"ב גופיה היה מקיל בזה. ושאלוהו על כך מה ראה לכך, ואמר דבר נפלא, כל דור יש את הנסיונות שלו וכנגד זה קמו גדולי ישראל ועמדו בפרץ, וביאר ברוסיה כנגד הקומנטסים קמה תנועת נובדרוק כאשר פרצה תנועת ההשכלה הארורה...
על ידי אסף
29 אפריל 2019, 12:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרכים לכלל ולפרט להתמודדות נכונה מול פגעי הזמן

אולי כדאי להאיר את נושא הסיפוק מזוית שונה. אינני זוכר ממי שמעתי כל פרט אך את רוח הדברים ותוכנם שמעתי מאנשים גדולים. אקדים, שענין הסיפוק אינו כפי שמובן אצל הרבה אנשים כעוד תמריץ לעשייה ולעבודת ה', או סתם כמענה לחסר פנימי שמצריך לסתום אותו באיזה סיפוק שלא יטריד. אלא הוא ענין פנימי יותר ומעצם מהותו של ...
על ידי הנופל
29 אפריל 2019, 16:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

זקן ויושב בישיבה כתב:
29 אפריל 2019, 15:58
לא כל דבר צריך להסביר, ולא כל דבר אפשר להסביר.
אפשר לסגור את הפורום
על ידי סתם איש
29 אפריל 2019, 17:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

סליחה שאני סוטה ומדבר על הנידון שלמענו נפתח האשכול.... א. בהקשר לפרקי תהילים אני הבנתי שלא אומרים את פרקי התהילים כתפילה אישית אלא חוזרים על התפילה של דוד המלך, והרי אצל דהע"ה גם לא היו כל הזמנים שווים ולא תמיד ביקש את אותם בקשות אלא את מה שהתאים לאותו זמן וכשברח מאבשלום לא אמר את לדוד בשנתו, וא"כ א...
על ידי בנציון
01 מאי 2019, 10:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שוואנצונעס?!

עבודה זרה. מראי מקומות בבקשה. עבודה זרה היא 'עבודה' ליישות המוגדרת כבעל כוח עצמאי, או לחילופין לגוף שאינו בעל בחירה המוגדר כבעל כוח להחליט על מצב הנתונים תחתיו. בנוגע לגוף בעל בחירה - כבר נחלקו כאן בפורום והאשכול נמחק. אם ברצונך להגדיר אנשים כעובדי עבודה זרה - עליך להוכיח שמדובר בהתייחסות לאדמו''ר ...
על ידי במבי
09 מאי 2019, 00:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה האשכנזיות לא אומרות "שלא עשני שפחה".

ייעוץ תורני כתב:
08 מאי 2019, 20:59
ראיתי שכתבו בספרי הפוסקים הספרדים שאשה תברך שלא עשני שפחה.
מישהו יודע למה אצל האשכנזים לא נהגו כן אלא אומרות שלא עשני עבד?
זכור לי שראיתי אולי בשם החזון איש, שבאותו מידה שהיא לא נוצרה שפחה היא גם לא נוצרה עבד,
שאילו היא לא היתה היא, היא היתה יכולה להיות בין זכר ובין נקיבה.
על ידי מבקש אמת
09 מאי 2019, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גנרטור בשבת

נתבקשתי ע"י פותח האשכול להעלות סקירה של הצדדים השונים בענין זה. אבהיר כי אין בכוונתי להתייחס לשמועות ומכתבים בשם גדולי ישראל, מאחר ואיני רואה בהם מקור מוסמך, אלא רק לתשובות הלכתיות שכתבו בספריהם. יש להקדים כי כו"ע מודו שלכתחילה ראוי לא ליהנות מחשמל המיוצר בחילול שבת, ולמיטב ידיעתי אין אף אחד שחולק ע...
על ידי מבקש אמת
09 מאי 2019, 02:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום השואה ובין הזמנים

היות והיה כאן מקודם אשכול בענין יוזמה לנופלים, ונמחקה. שלח לי אחד החברים בפורום שאינו מורשה להגיב בתת פורום זה את לשון השו"ע בנושא זו. והיות שכל המוסיף גורע, אעתיק זאת ככתבו וכלשונו. שו"ע יורה דעה - סימן שמה כל הפורשים מדרכי צבור, והם האנשים שפרקו עול המצות מעל צוארם, ואין נכללים בכלל ישראל בעשייתם...
על ידי מבקש אמת
16 מאי 2019, 01:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור תורני לנרגנות וביקורתיות כתופעה הגוברת והולכת

אדרבה. אני פתוח לשמוע מה הכפירה בדבריו שרצו לנדותו. אם יהיה משהו חמור שהרב אלישיב ורבי שלמה זלמן אויערבך ורבי איסר זלמן מלצר ורבי אריה לוין ורבי צבי פסח פרנק וכו' וכו' לא ידעו עליו, אז שלפחות אנחנו נדע. ואני רוצה לראות שאותם אלו שאומרים על הרב קוק שהוא "מין" ו"כופר" וכו' יאמרו פעם על אדם כלשהו שהוא...