החיפוש הניב 49 תוצאות

חזור

על ידי עניין
08 מאי 2019, 20:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדיף ציפור אחת ביד ממאה על העץ...

קרנא בלא שבועה עדיפה מכפילה בשבועה
על ידי עניין
17 מאי 2019, 19:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שולחן שבת עם ילדים

למה בכלל צריך הפסקה? למה לא לתת להם לחיות משוחרר בסעודה. אולי זה הכבוד שלנו להיות מנהיגים? בואו נוותר על השתלטנות ונחכה שיגדלו וזה יסתדר לבד. וכבר קבע הבריסקער רב כלל ברזל: לעולם אל תחנך משהו שבהכרח יסתדר מאליו עם הגיל! זה סתם ההיפך מחינוך עם הרבה תופעות לוואי וגם חשש לא תרדה בו בפרך. הכלל הזה אינו...
על ידי עניין
29 מאי 2019, 02:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדשקלו וטרו אליביה שמע מינה הכי הלכתא

לגבי תירוצים א.שלא היו פנוים להכל, ב.שלא היה מובא להלכה.
עדיין קשה יכול להיות ששקלו וטרו בה משום שלא הכריעו ההלכה.
על ידי עניין
29 מאי 2019, 02:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אשכנזי יכול להתפלל בהברה ספרדית?

אחר בקשת המחילה מידידי הרב @דורדיא על הסטיה, (סו"ס הוכח כבר שכן נהגו לסטות, וזה המנהג המדויק...) יש לי ראיה שבגמ' נהגו דוקא כהתימנים! דהנה לאחר שיואב טעה והרג רק את הזכרים באדום והשאיר הנקבות (וכנראה מחמת זה התעכבה הגאולה עד היום ואכמ"ל) הרג את המלמד שלו על שלימדו "מחה תמחה את זכר עמלק" בפת"ח במקום...
על ידי עניין
02 יוני 2019, 21:28
עבור לפורום
עבור לנושא

חובת הלבבות שער הביטחון

מתוך ' חובת הלבבות ' שער הביטחון פרק ד': "ופרוש החלק הרביעי בעניני חובות הלבבות והאברים,‏ שהאדם מתיחד בתועלותם ונזקם,‏ וזה כצום וכתפלה וכסוכה וכלולב וכציצית ושמירת השבת והמועדים והמנע מן העברות וכל חובות הלבבות,‏ אשר‏ לא תעברנה אל זולתו ותועלותם ונזקם מיוחדים בו מבלי שאר ב״א,‏ אופני יושר הבטחון בכול...
על ידי עניין
02 יוני 2019, 21:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת השל"ה

ומה אם וידוי ר ניסים בתפילת יו"כ קטן?
על ידי עניין
03 יוני 2019, 21:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חובת הלבבות שער הביטחון

מזה שבחלק השלישי שהוא עשית המצווה בפועל שייך ביטחון הרי שע"כ זה טוב. [ואין מסתבר שכל הביטחון זה רק שבאמת יצליח להוציא לפועל דא"כ זה שבסוף לא יצא לפועל מוכיח שלא היה לו ביטחון בשלימות, והאם כל הצדיקים בכל הדורות שלא הצליחו לקיים איזהשהוא מצווה כגו' ד' מינים לא בטחו?!] לגבי תפילה באמת מבואר שם בהמשך ד...
על ידי עניין
05 יוני 2019, 20:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך איטר שורך את שרוכי נעליו?

ראיתי עכשיו בשערי תשובה שינעול ויקשור ימין ואח"כינעול ויקשור שמאל
על ידי עניין
06 יוני 2019, 17:49
עבור לפורום
עבור לנושא

המבט הנכון (בשבילך) על חג מתן תורתנו

קיבלתי מח"א להעלות,

המאמר נכתב בצורה קלילה ונוחה לקריאה.
על ידי עניין
06 יוני 2019, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זכר ליציאת מצרים

עיין בספר החינוך שורש מצוות סיצ"מ: "משורשי מצווה זו מה שכתוב בקורבן הפסח. ואין מין התמה אם באו לנו מצוות רבות על זה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו. ועל כן אנו אומרים לעולם בברכותינו ובתפילותינו זכר ליציאת מצרים, לפי שהוא לנו אות ומופת גמור בחידוש העולם, וכי י...
על ידי עניין
07 יוני 2019, 02:37
עבור לפורום
עבור לנושא

תיקון המידות ע"י לימוד התורה

הנה יש מרבותנו שאחזו (א.)שחוץ מהלימוד תורה צריך גם לעבוד על תיקון המידות [בעלי המוסר], אמנם יש מרבותינו שאחזו (ב.)שצריך לעסוק רק בתורה ולא על המידות (בתור פרויקט) וזה עצמו לבד מתקן האדם. שאלתי היא לפי"ז (ב.) האם זה מתקן רק באופן סגולי או שעצם הלימוד דורשת מהאדם לשבר מידותיו. [למשל אפשר להתפוצץ לפעמי...
על ידי עניין
07 יוני 2019, 21:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיקון המידות ע"י לימוד התורה

הדרך הישרה לעבוד על המידות ולשבור את התאוות ע"פ דרך רביה"ק היא לא בנסיונות אינסופיים ולא מצליחים להתגבר לבד על המידות והתאוות הטבעיות, אלא ע"י התבודדות, שזה התפילה האישית שאדם מדבר עם בוראו כדבר איש אל רעהו, ומבקש ומרצה אותו שיעזור לו לשנות לטובה מדה מסוימת או לשבר תאוה. ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול...
על ידי עניין
08 יוני 2019, 01:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיקון המידות ע"י לימוד התורה

יש שני נושאים: א. לימוד מוסר/יר"ש/רצון לעבוד את השי"ת, ב.תיקון המידות. לימוד התורה אף אם מבואר בחז"ל ובסה"ק שיש אופן שלימוד התורה אינו מתקנת את מידות האדם ואפילו להפך, היינו דווקא כאשר לומד באופן הלא נכון/כוונה לא טובה וכ'ו,  מוסר יש שאוחזים שצריך ללמוד כדי לעבוד על המידות ולתקנם-"עבודת תיקון המידו...
על ידי עניין
12 יוני 2019, 03:44
עבור לפורום
עבור לנושא

הרגשים, מחשבות, הרהורים [מוזמנים לכתוב].

אז נדברו יראי ד' נושא זה מיועד לכתיבת הרגשים מחשבות והרהורים שהתעררו בכם, ויכולים אולי לחזק ולעורר עוד אנשים. התועלת בזאת כפולה, הן לכותב עצמו משני פנים א.שע"י הכתיבה יחקק יותר בנפשו כידוע, ב.וכתוב בספר...למען יעמדו ימים רבים. וכן יהיה מזה תועלת ע"י הקוראים שיחזק אותם, וכל המזכה את הרבים אין חטא בא...
על ידי עניין
13 יוני 2019, 06:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדש! רעיון מהפכני כיצד לזכות לכתוב לעצמך ספר תורה ב- 5000 ₪ ובלי לשלם כלום על לימודי המקצוע.

שמעתי תבונה חשובה בנושא, והיא: נגיד גביר שיש לו 50,000$ מיותרים האם הדבר הראשון שהוא חייב לעשות אם זה זה לקנות ספר תורה או שיש עוד הרבה דברים שצריך לעשות קודם כהחזקת תורה ועוד, וכן לעינינינו הרי לכתוב ס"ת זה השקעה של הרבה מאוד שעות אז כ"א צריך לדעת מה הוא צריך לעשות בזמן ההוא. כמובן שאני לא בא לזלזל...
על ידי עניין
13 יוני 2019, 07:53
עבור לפורום
עבור לנושא

ע"ז ג. עדות שישראל קיימו התורה.

"אמר להם הקב"ה מכם יבאו ויעידו בהן בישראל שקיימו את התורה כולה יבא נמרוד ויעיד באברהם שלא עבד עבודת כוכבים יבא לבן ויעיד ביעקב שלא נחשד על הגזל תבא אשת פוטיפרע ותעיד ביוסף שלא נחשד על העבירה יבא נבוכד נצר ויעיד בחנניה מישאל ועזריה שלא השתחוו לצלם יבא דריוש ויעיד בדניאל שלא ביטל את התפלה יבא בלדד הש...
על ידי עניין
13 יוני 2019, 18:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עתיד ילדינו

היסוד הגדול הוא 'סיפוק' כמו שכתבו פה, אמנם בעניין הסיפוק ע"י לימוד יש להדגיש שני נקודות. א. בחור שמצליח בלימודי הישיבה לאו דווקא מעיד שהוא נהנה ומרגיש סיפוק, דהיינו יכול להיות שהוא עושה מה שצריך [ואלי הוא אפילו בסדר אם זה], אבל זה לא ה שמחה שלו בחיים, וא"כ כשיגיע משהו אחר..., והעצה לזה הוא לחבר את ה...
על ידי עניין
13 יוני 2019, 18:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשהנעלבין ואינן עולבין הופך להיות סיבה לשק חבטות

מלמד להועיל כתב:
13 יוני 2019, 18:37

אני ניסיתי להגיד לו מה אתה צועק, תהיה בשקט, אז הוא צעק עלי חזרה מה אתה מתערב. ומה אומר לי האברך שיושב לידי, בעל הזקן הלבן? "הנעלבין ואינן עולבין"...


רציני?! כשהשני נעלב??
 
על ידי עניין
13 יוני 2019, 19:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עתיד ילדינו

אבל עדיין צריך לדעת מה העצה לבינונים דהיינו אלו שבישיבה אבל זה לא נותן להם כ"כ סיפוק, והבן.
על ידי עניין
18 יוני 2019, 17:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

בארה"ב יש ועד שעוזר לאנשים שבאים לאסוף כסף, והם נותנים תעודה לאוספים להראות על אמינותם.
בתעודה כתוב שע"פ פסק הרב אלישיב [ונראה לי עוד אחד] הרי שאין שאסוף כסף מברכות קרי"ש ועד אחר שמ"ע.
על ידי עניין
19 יוני 2019, 22:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה לייב מסאסוב

לא יודע מה הסטייפלאר אמר אבל אין חולק על קיומו של רמי"ל מסאסוב ויש ממנו גם ספר שהוציא נכדו.
על ידי עניין
21 יוני 2019, 05:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שלח לך - פנינים וסיפורים ליקוטים

לענ"ד לא כ"כ פשוט מה שאתה כותב, וכמו שכתבת למי שמכיר את ההיסטוריה, ודי בזה,
עכ"פ לא חייב להיות שהסיפור לא נכון.

נ.ב.החוזה התחיל את ההנהגה בחיי הרר"מ.
על ידי עניין
21 יוני 2019, 05:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שלח לך - פנינים וסיפורים ליקוטים

לכבוד הרב מאן דהו תודה רבה!! על הפנינים והסיפורים היפים שכתבת ופינית מזמנך להביא כאן.
על ידי עניין
23 יוני 2019, 18:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אונאה בפחות משתות, למה שנגיד שוודאי מוחל

בס' רכ"ז ו' מביא ספק אם מותר לאונות לכתחילה בפחות משתות, ומקור הספק ברא"ש ע"ש ביאור הצדדים אמנם היסוד הוא שא"א לצמצם ואולי אפי הוי דרך מ"מ ע"ש.

לגבי המשל מקניית דירה לכאו' יש לזה דין קרקע שבזה אין דין אונאה עכ"פ עד פלגא.
על ידי עניין
23 יוני 2019, 21:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אונאה בפחות משתות, למה שנגיד שוודאי מוחל

בס' רכ"ז ו' מביא ספק אם מותר לאונות לכתחילה בפחות משתות, ומקור הספק ברא"ש ע"ש ביאור הצדדים אמנם היסוד הוא שא"א לצמצם ואולי אפי הוי דרך מ"מ ע"ש. לגבי המשל מקניית דירה לכאו' יש לזה דין קרקע שבזה אין דין אונאה עכ"פ עד פלגא. לפי הצד של הראש שמותר משמע שהמתאנה מוחל ומסכים מראש אז לא קשה, אבל לפי הצד השנ...
על ידי עניין
23 יוני 2019, 21:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אונאה בפחות משתות, למה שנגיד שוודאי מוחל

שאלת למה אין אונאה בפחות השתות ע"ז הבאתי את הרא"ש וע"ז כתבת שניחא לפי הצד שזה הסכמה מצד דרך מ"מ אבל לפי הצד השני קשה,
וע"ז כתבתי את דברי הרא"ש בצד השני שאפי' שאין מסכים אבל הדרך הוא למחול כמו שמבואר בדבריו,
ואחרי זה כתבתי המחנ"א שאפי' אם אחד אינו מוחל אמנם כיון שהמנהג למחול הרי כך הדין.
על ידי עניין
25 יוני 2019, 18:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קאזינצע מגיד

בית ישראל על הש"ס http://beta.hebrewbooks.org/30743

עגונת ישראל (עגונה) http://beta.hebrewbooks.org/39086

ויש שם עוד.
על ידי עניין
25 יוני 2019, 20:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי יצחק שלמה זילברמן?

יש כאן שני נקודות א. עשה לך רב, ב.מהלך המחשבה, למשל ה'אטלער' היה הרבה של הגר"י קמינצקי וכן של הגר"י הוטנר,
ואעפ"כ המרחק ביניהם הוא רב ושניהם רחוקים מה'אלטער' בעצמו.
דהיינו העשה לך רב אינו סותר את אישיותו הפרטית של האדם, אבל כמובן צריך רב שיודע להלך כנגד רוחו של כאו"א.
על ידי עניין
27 יוני 2019, 17:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך קוראים לאברך שעובד בסדר ב'..?

השאלה היא איך לכתוב במודעות? לדעתי 'כולל לבני תורה שעובדים בחלק מהיום'.
יש איזה נ"מ אחרת?