החיפוש הניב 56 תוצאות

חזור

על ידי בן של רב
31 ינואר 2019, 14:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

הסיסמה הזו שחוקה מאוד ונעשה בה שימו לצרכים שונים ומשונים ''זאת התורה'' באמת - היינו בכללות כלפי כל הנוצרים ושאר מחוצפים שלא מוציאים ומגלים את מה שטמון בתורה, אלא פורקים עול ומשתמשים בשם ה' (ו''אני מאמין'' זה לא נועד לשימוש אישי מגמתי כנהוג כבר כמה דורות) והנה שני דוגמאות והציבור יכול להוסיף כאות נפש...
על ידי משה נפתלי
05 פברואר 2019, 12:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת המזון, ועל שולחן "זה" שאכלנו עליו, מה המשמעות של שולחן "זה"

למה מבקשים 'על שולחן זה'? 'שלחן זה' – על שם הכתוב 'זֶה הַשֻּׁלְחָן אֲשֶׁר לִפְנֵי יְיָ', כדאמרינן בפרק הרואה: כְּתִיב 'הַמִּזְבֵּחַ עֵץ שָׁלוֹשׁ אַמּוֹת גָּבֹהַּ', וּכְתִיב 'וַיְדַבֵּר אֵלַי זֶה הַשֻּׁלְחָן אֲשֶׁר לִפְנֵי יְיָ', פָּתַח בְּמִזְבֵּחַ וְסִיֵּם בְּשֻׁלְחָן, רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי אֶל...
על ידי נדיב לב
08 מאי 2019, 22:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדיף ציפור אחת ביד ממאה על העץ...

מלמד להועיל כתב:
08 מאי 2019, 20:35
אני מחפש מקור בחז"ל או ביטוי מקביל מחז"ל, לתובנה לפיה אם יש לבן אדם משהו טוב ביד, שלא ימהר לעזוב אותה בשביל תקוה להשיג יותר טוב במקום אחר
במדרש קוהלת ד, ו הובא משפט זה
מתלא אמר: טבא חדא ציפרא כפותא מן מאה פרחין
על ידי חכם באשי
11 מאי 2019, 22:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפרעת קשב וריכוז ללא היפראקטיביות

על הסברא שיש בזה חסר בעסק התורה, חושבני שאי"ז מספיק כ"כ, יש בריטב"א לגבי אדם שיש לו הרהורי עבירה, שאם יכול לקחת משקה שגורם שלא יהרהר, ה"ז מחובתו. ויש לעיין אם יש הבדל בין מ"ע לביטול מ"ע, אבל גם כאן יש ביטול מ"ע של ת"ת, ושוב באנו לגדרי חובת ת"ת, ואכמ"ל. איפא הריטב"א? ריטבא יבמות סג. וז"ל, מה אעשה שנ...
על ידי בן של רב
12 מאי 2019, 20:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפרעת קשב וריכוז ללא היפראקטיביות

אין שום ראיה מכך שהצורך נעלם כי אני גם מאלו שהיה פשיטא שאינני צריך. כי זה אפילו לא נבדק! ולא רק בגלל שאני מהדור הישן אלא גם היום לא היו בודקים בכלל. ולמה? כי הוצאתי במבחנים ציונים גבוהים ולא הייתי מופרע. אבל הטעות היא שלא מבינים כמה יכלתי יותר - ועובדה שהיום זה קורה. ואכן הסוף טוב - ישתבח שמו לעלא מ...
על ידי יוסף יצחק
16 מאי 2019, 22:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין משה רבינו היה שופט ברוח הקודש

התשובה פשוטה: תורה לא בשמים נאמר רק לגבי דינים ולא לגבי מציאות ולכן מובא הרבה בש"ס אם יבא אליהו וכו' ויהא מונח וכו' דרוח הקודש יכולה לגלות על בשר שהוא בשר גמל וממילא נאסור אותו כדין טריפה
וכאן ברוח הקודש רק ידע דברי ריבותם אבל פסק ע"פ עצמו.
 
על ידי מאן דהו
22 מאי 2019, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי טעם ודעת
26 מאי 2019, 21:41
עבור לפורום
עבור לנושא

אין אדם עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה

במסכת אבות שנינו (  ) אין אדם עומד על דעת רבו אלא לאחר ארבעים שנה.   יש להתבונן מה באמת איכא בארבעים שנה דייקא, ואמנם חשבתי לפרש על דרך רמז, דאולי ארבעים הכוונה [גם] לארבעים פעמים של חזרה, ו" שנה " היינו מלשון שונה , שאדם המשנן לימודו ארבעים פעמים של חזרה אז הדברים מחודדים כדבעי, וראיה לכך ממה שמצא...
על ידי חכם באשי
31 מאי 2019, 06:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידוש התומים שפוסקים כהשו''ע ולא כהגר''י קארו

תומים קיצור תקפו כהן ס"ק קכה
חת"ס סי' ק"ב
על ידי טעם ודעת
05 יוני 2019, 23:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

הכרתי יהודי שעבר את השואה עם שבעת ילדיו וספרו עליו ספור מדהים, אותו יהודי ר' שלמה שמו והיה יהלומן והיו מביאים לו את היהלומים לליטוש כי היה מומחה בדבר, כשפרצה המלחמה, והוצרך לברוח מן הבית, הוא לקח עמו רק טלית ותפילין ואת היהלומים שהיה ברשותו, והשאיר אחריו את כל ביתו ואפילו המפומטים של שבת שחשב לקח עמ...
על ידי רוצה לדעת
06 יוני 2019, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

קובץ גליונות פרשת נשא, וחג השבועות תשעט

קובץ גליונות לפרשת נשא וחג השבועות.pdf
על ידי מאן דהו
06 יוני 2019, 01:31
עבור לפורום
עבור לנושא

דברי מתיקה לשבועות

ממה שקוששתי מכאן ומשם זמן קבלת התורה. בנועם שיח – שבועות מסופר: פעם אחת נתווכחו ביניהם כמה מחסידי האדמו"ר בעל ה"נתיבות שלום" מתי הזמן של "קבלת התורה" ביום טוב שבועות, אחד אמר מיד בתחילת הלילה , והשני אמר בלילה בעת שאומרים תיקון ליל שבועות, והשלישי אמר כשקורין בתורה בתפילת שחרית. כששמע הרבי את הוויכו...
על ידי אוריאל
06 יוני 2019, 15:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל הפוסק מדברי תורה מאכילים אותו גחלי רתמים

מה הגדר של "פוסק מדברי תורה"? מי שלומד נניח שעה, אינו יכול לעשות אתנחתא בין פרק לפרק? אני מבין שאם יש לו צורך אמיתי לצאת, או אם הוא מתעייף וטובת הלימוד שיעשה אתנחתא, אין בזה איסור. השאלה במי שאין בו את זה, ויכול ללמוד רצוף שעה, אבל הוא סיים נניח את תלמודו במסכת אחת ורוצה לעבור לשניה, אסור לו להפסיק...
על ידי רוצה לדעת
06 יוני 2019, 21:22
עבור לפורום
עבור לנושא

אוסף גליונות נשא שבועות תשעט

אוסף גליונות נשא שבועות.pdf
על ידי pkd
06 יוני 2019, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

מדוע מנו את הצעיר לפני הגדול? ˜ מקדימים את הצעיר מפני כבודה של תורה!   ˜ מדוע ניתן משא התורה לאח הצעיר ולא לגדול? ˜ ללמד דעת את העם שיכבדו את לומדי התורה! ˜ האם אח קטן יכול לנדות את אחיו הגדול?   ˜ האם עם הארץ מחוייב לכבד את אחיו הקטן הת"ח?   ˜ נושאי הארון היו מדבקים מחשבתם בהקב"ה!   ˜ מה אמר מרן ה...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
07 יוני 2019, 07:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיקון המידות ע"י לימוד התורה

התשובה בקיצור: לעבוד מכוון כפרוייקט, כל מידה עד שמצליחים. ובאמרי "לעבוד" כוונתי בשדה, דהיינו בתפילה והתבודדות אך ורק על העניין הזה בפרטות ולא באופן כללי. ובמקביל לעסוק בתורה, ושילוב שניהם יביא את ההצלחה. ובהרחבה: התורה מגדלת את האדם למה שהוא רוצה ומכוון את עצמו להיות. אם הוא מכוון את עצמו להיות צדי...
על ידי נושא למחשבה
07 יוני 2019, 12:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיקון המידות ע"י לימוד התורה

יש מרבותינו שאחזו (ב.)שצריך לעסוק רק בתורה ולא על המידות (בתור פרויקט) וזה עצמו לבד מתקן האדם. ראיתי בשיחותיו של הגר"מ שטרנבוך שליט"א שסיפר על דברים כיו"ב על הגר"ח סלוביצ'יק זצ"ל ואת"ד: בשעה שבאו להגר"ח מבריסק זצ"ל בעלי מוסר וביקשו ממנו לקבוע סדרי מוסר ושיחות מוסר בישיבה, והשיב להם הגר"ח זצ"ל שהוא ...
על ידי מאן דהו
07 יוני 2019, 16:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

בצדק תשפוט עמיתך" [יט, טו] . III (ופריו מתוק) . בימי בין הזמנים, התקיימה תפילת שחרית באחד מבתי הכנסת , בו נערכות תפילות במניינים מזדמנים, בסגנון ה'שטיבלאך'. כשהגיעו לקריאת התורה, חיפש גבאי המניין אחר 'בעל קורא '. שאל כמה מתפללים האם יוכלו לקרוא, ונענה בשלילה. לפתע הבחין בבחור צעיר, שנראה משום מה מתא...
על ידי זקן ויושב בישיבה
12 יוני 2019, 09:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרגשים, מחשבות, הרהורים [מוזמנים לכתוב].

התחדש לי לאחרונה, מנהג העולם מאכל מסויים שמיוצר על ידי כמה חברות לפי דירוג, יקנו את מה שיותר טעים, זאת אומרת אף שההפרש ביניהם הוא כלל לא יחסי, אבל אם הוא יותר טעים ומשובח ישלמו ללא הינד עפעף. כגון מוצרי אוסם לעומת חברות אחרות אנשי העולם הזה ישלמו ככל שיושת עליהם. כיוצא בזה ביינות. ואף לו יצוייר שיצי...
על ידי מאן דהו
12 יוני 2019, 17:30
עבור לפורום
עבור לנושא

עתיד ילדינו

אני רוצה לשתף את חברי הפורום במחשבות קודרות... על האינטרנט הפרוץ ועל הילדים הרכים שלנו שגודלים, ותמיד עולה במוחי איך הם יתמודדו? ילדים מבית טוב משפחה של בני תורה, אבל מספיק בחור בישיבה שדרדר ויחשוף אותם לעולם ההוא ואז כל עבודתנו תרד לטמיון. אין לי ילדים בגיל הישיבות. ולכן זה תופס אותי. מה אהיה אז. [...
על ידי רוצה לדעת
12 יוני 2019, 23:40
עבור לפורום
עבור לנושא

קובץ גליונות בהעלותך ע"ט

קובץ גליונות לפרשת בהעלתך תשעט.pdf
על ידי מנהל ראשי
13 יוני 2019, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדש! מפתח ערכים בפורום. תוסף התגיות שלנו

נגיד כאשר אני רוצה לפתוח נושא חדש ואני רוצה לתייג אותו, אז כדי לראות איזה ערכים יש כבר אני צריך ללכת ולפתוח את הנושא של חדש! מפתח ערכים בפורום. תוסף התגיות שלנו ושם לראות ואח"כ לחזור לנושא הנכתב ולכתוב ערך. אז לכן ביקשתי אם שייך להוסיף בכל דף למעלה את 'מפתח הערכים' ואז יהיה אפשר לראות שם לאיזה ערך ...
על ידי מנהל ראשי
13 יוני 2019, 01:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגדלת הגופנים בפורום, ועוד תוספים

חדש בפורום:
מעתה, כל נושא שמשתמש פתח, הוא יקבל עדכון על כל תגובה חדשה בנושא זה
ניתן לבטל אפשרות זו על ידי כניסה ללוח בקרה למשתמש>העדפות מערכת>עריכת הגדרות שליחה וסימון "לא" באפשרות "הרשמה אוטומטית עבור עדכונים לנושאים שפתחתי"
על ידי מנהל ראשי
13 יוני 2019, 02:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגדלת הגופנים בפורום, ועוד תוספים

לא ידוע לי כרגע על פונקציה כזאת, אנסה לבדוק
על ידי מלמד להועיל
13 יוני 2019, 19:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עתיד ילדינו

לכל מי שיש עצות לבחורים שלימוד לא בשבילם [בתור הסיפוק] בבקשה להוסיף. לא נראה לי שיש פתרון.. באמת בדור שהפיתויים בו כל כך גדולים אין דרך אחרת להתמודד עם היצר הרע בלי התורה אבל אם כבר נוצר מצב כזה, שבחור לא לומד [או אברך, לא משנה], העיקר הכי חשוב הוא לדאוג שיהיה עסוק , ואם אפשר אז שיהיה זה עיסוק עם מ...
על ידי מאן דהו
13 יוני 2019, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ע"ז ג. עדות שישראל קיימו התורה.

אבות האומה היחידים מנחילים לבניהם הרבים הם היסוד והשורש [במציאות לאו דווקא ענינים רוחנים]
על ידי pkd
14 יוני 2019, 01:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

מניין היה ללויים מקווה של מ' סאה במדבר? ˜ מקוה בחצר המשכן בדרך נס!   ˜ האם בארה של מרים כשרה לטבול בה? ˜ מה היה הצד שבארה של מרים פסולה לטבילה? ˜ לצורך מה היו לעם ישראל ספינות במדבר? ˜ הנשיאים היו מושכים במטה את מי הבאר! ˜ כיצד הצליח משה רבינו לחלק ס"ת לכל השבטים ביום אחד? ˜ ישראל יכלו לשוט ולשחות ...
על ידי אאא
14 יוני 2019, 02:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עתיד ילדינו

לכל מי שיש עצות לבחורים שלימוד לא בשבילם [בתור הסיפוק] בבקשה להוסיף. יש הרבה.  לדוגמא: לשיר יחד בחורים או אברכים בליל שישי או בשבת. זיץ. לכתוב ספר. לאו דווקא בנושא שלומדים בישיבה. ללמוד נושא נוסף בתורה שאהוב עליו, בבין הסדרים וכדומה [אין אדם לומד אלא במה שליבו חפץ]. ללמוד ספרי רמח"ל ובעלי המוסר וכד...