החיפוש הניב 35 תוצאות

חזור

על ידי יושב אהל
08 מאי 2019, 11:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההספד העיקרי שלא פורסם על האדמו"ר מקאליב זצ"ל

האם היו לאדמור ילדים ונכדים? לא ביולוגי, האדמו"ר ואשתו אימצו 2 בנות יתומות, בת אחת נפטרה ולא השאירה זש"ק, והשניה זכתה לדור ישרים, האדמו"ר החדש הוא אחד החתנים שלה, כמו"כ האדמו"ר התעסק בנישואי אחייניו, לאחותו בארה"ב היו 2 בנות, אחותו נפטרה בצעירותה, הבנות נישאו אחת להאדמו"ר מסקולען החדש, ואחת להאדמו"...
על ידי יושב אהל
09 מאי 2019, 12:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההספד העיקרי שלא פורסם על האדמו"ר מקאליב זצ"ל

פרלמן משה כתב:
08 מאי 2019, 20:34
יושב אהל כתב:
08 מאי 2019, 11:23
ראשון לציון כתב:
08 מאי 2019, 11:14
האם היו לאדמור ילדים ונכדים?
האדמו"ר מסולען כפי הנראה יבוא לארץ לקראת השלושים להספיד,
מי זה?
הרה"צ ר' ישעי' יעקב פורטוגאל בנו בכורו וממלא מקומו של להבחל"ח האדמו"ר מסקולען שנפטר לאחרונה
על ידי יושב אהל
09 מאי 2019, 12:13
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יושב אהל
12 מאי 2019, 15:27
עבור לפורום
עבור לנושא

טענת אלו הטוענים שקבור בכפר יאסיף ולא בטבריה

תקופת ארץ ישראל הייתה ונותרה העלומה ביותר בחייו של הרמח"ל. במהרה החלה באמסטרדם להתפרסם גדולתו ברבים ועל כתביו לא עלה שבט החרמים. לכאורה טבעי היה שיישאר באמסטרדם עד קץ הימין. רצף האגרות נשמרו ככל הנראה ע"י רבו מהר"י בסאן, וכשהסתלק לבית עולמו (תצ"ט) כבר שקעה להבת הפולמוס וממילא פסק התיעוד. למעט מכתבים...
על ידי יושב אהל
19 מאי 2019, 15:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר' מרדכי הלוי הורוויץ - מפרנקפורט, חתנו של בעל הערוך לנר

האם מישהו יודע פרטים עליו, על תפקידו הרשמי וקהילתו, ומקום קבורתו, ראיתי השבוע בעלון סיפור מעניין שהוא היה רב של קהילת הרפורמים מטעם הממשלה, על אף היותו חרדי וירא שמים, יש למישהו יותר פרטים בענין זה ??? ר' מרדכי הורוויץ.jpg פניני הרמה - פ''ג.pdf עכשיו אני רואה שהשבוע היה הבהרה שם בעלון ותיקון טעות ע...
על ידי יושב אהל
20 מאי 2019, 12:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פטירת רבי מאיר ביום יד אייר

רבי מאיר בעל הנס הוא כינויו של עושה נפלאות הקבור בטבריה . הכינוי מופיע החל מהמאה השישית לאלף השישי, ומקובל לזהות אותו עם התנא רבי מאיר, אך יש השוללים זיהוי זה. קברו, קבר רבי מאיר בעל הנס, הוא מוקד עלייה לרגל. הייחוס של הקבר לתנא רבי מאיר מבוסס על סיפור בתלמוד על נס שנעשה לתנא רבי מאיר - חיילים רומא...
על ידי יושב אהל
06 יוני 2019, 14:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קניית דירה להשקעה בחו"ל

גמרא ע"ז ט: אמר רבי חנינא אחר ארבע מאות לחורבן הבית אם יאמר לך אדם קח שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד לא תקח במתניתא תנא אחר ארבעת אלפים ומאתים ושלשים ואחת שנה לבריאת עולם אם יאמר לך אדם קח לך שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד אל תקח מאי בינייהו איכא בינייהו תלת שנין דמתניתא טפיא תלת שנין ופירש רש"י  אל תק...
על ידי יושב אהל
06 יוני 2019, 15:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל הפוסק מדברי תורה מאכילים אותו גחלי רתמים

מה הגדר של "פוסק מדברי תורה"? מי שלומד נניח שעה, אינו יכול לעשות אתנחתא בין פרק לפרק? אני מבין שאם יש לו צורך אמיתי לצאת, או אם הוא מתעייף וטובת הלימוד שיעשה אתנחתא, אין בזה איסור. השאלה במי שאין בו את זה, ויכול ללמוד רצוף שעה, אבל הוא סיים נניח את תלמודו במסכת אחת ורוצה לעבור לשניה, אסור לו להפסיק...
על ידי יושב אהל
12 יוני 2019, 12:29
עבור לפורום
עבור לנושא

מנהג לזרוק סוכריות ו'פעקאלאך' על חתן בשעת העליה לתורה

נהגו לזרוק על החתן בעת העליה לתורה מיני מתיקה, מנהג זה מקורו הוא בגמ' אלא דשם איירי לגבי שעת החתונה, בשלב מסויים מנהג זה הועתק גם לגבי העליה לתורה, מנהג זה כבר הובא גם במשנה ברורה (סי' קע"א), אלא מה שמעניין אותי, לכאורה למה אין בזה משום פחיתות כבוד בבית הכנסת ובפרט בעת קריאת התורה, (בשמחת תורה נהגו ...
על ידי יושב אהל
12 יוני 2019, 13:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנהג לזרוק סוכריות ו'פעקאלאך' על חתן בשעת העליה לתורה

מה הקשר בין מכירת ס"ת כדי לאפשר הכנסת כלה לזריקת מיני מתיקה שאינו הגורם להכנסת כלה ורק ענין סגולי בשעה שגורם בזיון לס"ת
על ידי יושב אהל
13 יוני 2019, 12:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעל האקדמות האם מותר היה לו לחלל שבת בחזרה?

ידוע הסיפור בעל אקדמות שנסע לעבר הסמבטיון חילל שבת מפני פיקוח נפש ונשאר שם, נשאלת השאלה הרי מותר לחזור מפני שלא יבוא לידי שלא ירצו לעתיד לחלל בשביל פיקוח נפש א"כ מפני מה נשאר שם ולא חזר??? כי אחרת לא היה סיפור... במחילה מכבוד תורתו, הגישה הזו של לזלזל בסיפורים המקובלים משנות דור, היא בעיה גדולה, בק...
על ידי יושב אהל
18 יוני 2019, 11:08
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יושב אהל
18 יוני 2019, 11:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חקירה בהא דקדושת התפילין גדולה משל ציץ

במס' מנחות וביומא ילפי' איסור היסח הדעת בתפילין בק"ו מציץ מהא דבציץ יש רק אזכרה אחת ואילו בתפילין יש כ"א הזכרות, זכור לי חקירה בזה  האם הק"ו הוא דהא דתפילין יש בה כ"א הזכרות הוא עצם זה שיש בה ריבוי אזכרות בזה הוא חמור יותר מציץ, או דריבוי האזכרות הוא סיבה שעצם התפילין קדוש יותר, כמדומני ששמעתי זאת ...
על ידי יושב אהל
18 יוני 2019, 11:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שם רשעים ירקב

בעיר בית שמש ברמה ה' איפה שיש כעת מריבות אם השכונה תאוכלס בחרדים או חילונים, וראש העיריה הנוכחית מעונינת שתאוכלס בחילונים, ובפועל רוב אלו שזכו בדירות למשתכן שם הם חרדים, הראש העיר הקודם הרב אבוטבול כבר דאג לכך כאשר ראה כי לא יוכל לתת שמות על שמות רבנים, אז מצא פיתרון יצירתי לתת את השמות על שמות חודש...
על ידי יושב אהל
18 יוני 2019, 11:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חקירה בהא דקדושת התפילין גדולה משל ציץ

ביראים נמי ס"ל כשי' התוס' דהוא מדבנן, והוא מסיק זאת מכח מה דמצינו בגמ' לחלק בין נשיאות כפיים במקדש לנשיאות כפיים במדינה, דבמקדש כהן גדול מרים ידיו מול כתפו כדי שלא יגביה ידיו מעל הציץ ואילו במדינה ושאר הכהנים מגביהים מעל הראש, ולכאו' הרי גם בשאר הכהנים הרי מכח האי ק"ו דקדושת התפילין גדולה משל ציץ אמ...
על ידי יושב אהל
18 יוני 2019, 12:09
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יושב אהל
18 יוני 2019, 13:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

מאן יימר לן שלימוד קבלה זה מה שנקרא בחז"ל עוסק במעשה מרכבה ואכן כשלומדים את הגמ' בפשטות מבואר שמעשה מרכבה חמור הפסקו משמו"ע שהרי הסובר שיש להפסיק מחדש אפי' במעשה מרכבה ולא אפי' בשמו"ע. לא מבין את השאלה, הרי ציטט מדברי השל"ה הק', מאן יימר? השל"ה הק'!   עיין בשל"ה שלא כתב זאת ?? ועוד איך אמר..והשווה ...
על ידי יושב אהל
18 יוני 2019, 13:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קשר של תפילין

איש מזרע אהרן כתב:
18 יוני 2019, 13:35
אני מדבר על קשר של ראש, שמחמת ההידוק מאבד את צורתו, ואני רוצה לשים משהו מבפנים.

לא הבנתי,
אתה רוצה להכניס לתוך הקשר בפנים בין הרצועות ??
על אף שאיני בתוך הסוגיא כעת, אך מסתבר בדעת בעלי בתים שלי כי זה חציצה,
על ידי יושב אהל
18 יוני 2019, 14:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

בעבר פנו כמה אברכים למו"ר הגרמ"ד הלוי סולובייציק בטענה כי יש הרבה שפונים בבקשת צדקה באמצע הסדר וזה מפריע לרצף הלימוד וביקשו מראש הישיבה אישור לשים מודעה כי אין לאסוף כסף באמצע הסדר רק ברבע שעה האחרונה של הסדר, ראש הישיבה נענה על כך כי לפניה כזו יש לשקול היטב מה המניע של פניה מעין זו האם באמת ההפרעה ...
על ידי יושב אהל
18 יוני 2019, 14:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

אין היום כמעט ת״ח רציני שבירר את הנושא היטב שלא מסכים עם הזיהוי, רק חלקם מוצאים כל מיני טעמים צדדיים למה לא ללבוש, ואין כמעט שניים שאומרים אותו טעם. מעניין מאד מה הגישה הזו וההכרעה הזו, ברוך השם כלל ישראל מתנהג לפי רבותיהם המקובלים והתקבלו בכל כלל ישראל כפוסקי הדור וקובעי ההנהגה בציבור החרדי ללא עו...
על ידי יושב אהל
18 יוני 2019, 14:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

אפשר לשים מודעה שאינה מחייבת. כגון 'גבאי צדקה יקר נא הימנע מאיסוף כספים בזמן התפילה. הדבר מבלבל את כוונתינו' וכו' אם כבר הייתי מנסח באופן אחר נוסח מעין זו יביא לאנשים מסויימים שעוד יבואו לצעוק מחר על גבאי צדקה האם לא ראית את המודעה בחוץ, אם כבר הייתי מנסח באופן אחר גבאי צדקה יקר בעת עוסקך בהתרמת המ...
על ידי יושב אהל
19 יוני 2019, 13:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיהו מחברו של 'נשמת כל חי'

פיניפיני כתב:
19 יוני 2019, 13:15
חכימא דיהודאי כתב:
19 יוני 2019, 13:04
אחרים ייחסו את תפילת נשמת כל חי לפטרוס הנוצרי ששמו העברי היה שמעון, למשל בהתאם למסופר בספר תולדות ישו. בעל מחזור ויטרי שהביא דעה זו שלל אותה בחריפות מכל וכל.
היכן זה מובא במחזור ויטרי? ראיתי בעבר את המחזור ויטרי ואיני מוצאו
אם איני טועה זה במחזור ויטרי על פסח לגבי אמירת נשמת בליל הסדר
 
על ידי יושב אהל
19 יוני 2019, 14:04
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יושב אהל
19 יוני 2019, 18:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה למפלתן של רשעים האם זה הלכה למעשה או לא.

דוד המלך אמר שירה כשראה במפלתן של רשעים כמבואר בגמ' ברכות האם יש כעת חובה להתפלל למפלתן של אוייבי הדת או רק להתפלל שיעזבו אותנו לנפשנו? ואיך זה לא סותר את הגמ' "יתמו חטאים ולא חוטאים". וכן הרי שנינו "מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה". ועלה בדעתי שאולי מפלה זה לא מיתה רק מפח כיהודי מאמין אני מתפ...
על ידי יושב אהל
20 יוני 2019, 13:26
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יושב אהל
20 יוני 2019, 13:29
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יושב אהל
20 יוני 2019, 17:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זעזוע: נבלות וטריפות נמכרו ככשר במנצ'סטר, במשך שנים רבות

בעקבות הזעזוע הכבד על מכירת נבלות וטריפות כאילו שהם כשרים, במנצ'סטר שבאנגליה, עם חותמת הכשרות. איך אני ואתה יכולים לדעת ב-100% שהבשר שאנו אוכלים הוא אכן כשר? ולא קרה כפי שקרה במנצ'סטר ובמונסי? אם הנך באמת חושש לכך ומוכן קצת להשקיע מהזמן שלך, הרי שיש הרבה אנשים (זה בעיקר במשפחות שהושרש אצלם) שהם יור...
על ידי יושב אהל
25 יוני 2019, 18:16
עבור לפורום
עבור לנושא

מעשה רב מהחזו"א

שמעתי מיהודי בשם הרב רוזנטל מברסלב בני ברק, (לא זוכר את שמו הפרטי) הוא סיפר לי שלמד בישיבת תפארת ציון, ובישיבה שם היה מחסור למקום שינה לבחורים ואז הציע החזו"א שיבואו לישון אצלו, והוא היה מהבחורים שזכה לישון אצל החזו"א, הוא לא הכין ליד המיטה מים לנט"י בבוקר כשקם הוא שם לב שמונח לו ליד המיטה מים מוכני...
על ידי יושב אהל
02 יולי 2019, 15:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גידול אתרוגים

תלוי גם איזה זן, יש זנים יותר קשים ויש זנים יותר קלים, אם אני לא טועה האתרוג התימני הוא הכי קל משאר האתרוגים, כך אם לא משנה לך הזן אז עדיף שתתמקד באתרוג תימני, תלוי גם איזה סוג קרקע יש סוג קרקע שיותר מתאים לפרי הדר ויש שיותר קשה, לא כל קרקע מתאים לפרי הדר, וקח בחשבון שאתרוג מהפירות קשות של הפרי הדר,...