החיפוש הניב 4 תוצאות

חזור

על ידי יצחק בל
18 מאי 2019, 23:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד תורה לגוי

בענין לימוד תורה לעכו"ם, יש דבר מענין בתוס' בע"ז דף ג. שהתוס' הבינו שמה שכתוב בגמ' עכו"ם שעוסק בתורה הוא ככהן גדול הכוונה ככהן גדול שנכנס לפני לפנים, אבל בהספד של ר' הלל זקס על רמ"ש שפירא נדפס בישורון הביא ממדרש שהכוונה ככהן עם הארץ!! כלומר שכמו שכהן עם הארץ שנכנס לקדש הקדשים זה כלום כך עכו"ם העוסק...
על ידי יצחק בל
09 יוני 2019, 22:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

רבותיי, אדון שקורא לעצמו יהודי ואדון שקורא לעצמו בן של רב ואדון שקורא לעצמו מבין. א.כולכם מדברי שטויות אני דווקא יותר מבן של רב ובמשפחתי יש שלושה הכשרים שקשורים אצלנו (אני לא כותב איזו כי אני לא רוצה שתדעו מי אני...) בית יוסף הכשר מצויין. נקודה. מרן הקים אותו ומרן לימד את הרב משה יוסף בעיקר את יו"ד ...
על ידי יצחק בל
09 יוני 2019, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

בענין מאמר רב שאסור לאדם לישון יותר משינת הסוס סוכה דף כו

הגמ' (פרק הישן דף כו:) מביאה בשם רב ש אסור לאדם לישון ביום יותר משינת הסוס שהיא שישים נשימות (ולא נכנס כמה היא שיתין נשמין ונקח את הדעה המקובלת שהיא כחצי שעה) וב רי"ף  וב רא"ש נפסק ג"כ בלשון איסור שאוסר לישון לאדם יותר משינת הסוס. וכן פסק בשו"ע (סי' רלא) מובן שאסור לאדם לישון היינו שיש איסור בכך וא...
על ידי יצחק בל
10 יוני 2019, 23:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באיזה מאגר תורני אתה משתמש

מאגר חדש של הרב משה סופר מצפת יש אותו הרבה בעיתונות.