החיפוש הניב 29 תוצאות

חזור

על ידי מכון קול יוסף
16 אפריל 2019, 01:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

מי שהרעיש על זה שהחברה מפרסמת שאפשר להסתובב עם העוגיות בבית לפני פסח שידע שגם עם חמץ גמור אפשר להסתובב בבית לפני פסח כי כל עוד שהוא אינו בגדר גלוסקא יפה אלא פירורים המתבדרין על הארץ הדבר מותר בהחלט כמו שכתב מרן השו"ע שער"פ שחל בשבת מנער המפה שאכל עליה, וכל העניין הזה הוא לרוב רק אובססיה של הנשים, אז...
על ידי מכון קול יוסף
16 אפריל 2019, 01:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

ולכל ה'מעוררים' למיניהם, צורף למעלה המאמר של הרה"ג שמעון ללוש שליט"א בעניין, שיתמודד עם הטענות ולא יפזר סיסמאות וחצאי הלכות ושמועות, הרה"ג אברהם יוסף שליט"א מעיד שהוא בעצמו משגיח בצורהה צמודה על המפעל הנ"ל ולכן אין זה משנה כלל וכלל איזה חותמת מוטבעת על האריזה כי אם הרב שעומד מאחורי הכשרות, ולמי שיש ...
על ידי מכון קול יוסף
16 אפריל 2019, 17:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

מה שבאתי לומר זה שצריך להתמקד בפן ההלכתי הטהור ולא בכל מיני שמועות ודברי הבל שאין בינם לבין השיקול ההלכתי הטהור ולא כלום, כזכור כתבתי למעלה שיש קונטרס תשובה בנושא, שצורף לעיל, ומי שרוצה לטעון, שיטען על גבי הדברים המובאים שם ושלא יצייר מצג שווא כאילו אין תשובות. אני מכיר את ההשוואה של חומרי ההתפחה לש...
על ידי ובמשה עבדו
18 אפריל 2019, 04:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

שלום וברכה לרבנים החשובים שליט"א מישהו סיקרן אותי לראות את כל הכתוב לחיים בשרשור זה. ואמנם הוא צדק, זה די מענין. יש לי הקטן להעיר, כצופה מן הצד, דלכאורה הויכוח כאן מתנהל ע"פ נתונים שאינם מדוייקים, באופן שמשנה את כל משקל הטענות שבויכוח בצורה משמעותית. מפני שבחוברת של הרב ללוש שנשלחה כאן בעבר, כתוב שה...
על ידי מכון קול יוסף
18 אפריל 2019, 21:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

אני לא יודע אם מומחי הכשרות של בד"ץ ב"י הם באמת מומחים, ומבינים בכשרות, ואפשר לסמוך עליהם במשהו. אותי לימדו שמה שלא יודעים לא אומרים. 'רוב פוסקי ההלכה הספרדים' הוא דמגוגיה זולה, יען אין כאן הבדל בין ספרדים לאשכנזים בזה. לא ידוע לי שהפוסקים האשכנזים נתייחסו לזה כל כך כיון שבין כה וכה מצה עשירה נוהגי...
על ידי מכון קול יוסף
28 אפריל 2019, 22:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

אולי תפסיקו בבקשה לגבב מילים ותתחילו לענות באמת על מה שאומרים לכם? אני במקומם אם היו לי סיפורים מאומתים על מה שקורה הייתי כותב הכל ונותן לו להתמודד עם 'האמת', אבל כנראה שאין לכם סיפורים כאלה ולכן אתם פוטרים את כל מה שטרח להגיב פה ב'שטותים מיט לאקשן'.
על ידי מכל מלמדי השכלתי
09 מאי 2019, 15:29
עבור לפורום
עבור לנושא

שאלה עצומה במסכת סוכה דף ב: במעשה על הלני המלכה

במשנה נחלקו אם סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה כשרה או פסולה. ורבי יהודה המכשיר מביא ראיה מהלני המלכה שהיתה סוכתה גבוהה למעלה מעשרים אמה ולא מיחו בה חכמים אף על פי שהיו לה בנים שחייבים בסוכה. ותוך הדברים מובא בזה"ל: הכי קאמר להו כי תאמרו בנים קטנים היו וקטנים פטורין מן הסוכה כיון דשבעה הוו אי אפשר ...
על ידי ayedavid
09 מאי 2019, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה עצומה במסכת סוכה דף ב: במעשה על הלני המלכה

אולי: רבי יהודה ידע את פרטי המעשה יותר ממה שכתוב בו, ולכן הקשה ששבעה בנים היו לה באותו הזמן. והגמ' מדייקת בלשונו שכוונתו להקשות ממספר הבנים ולומר שאם היו קטנים אחד מהם ודאי היה בגיל חינוך, וגם את זה הוא ידע, דהיינו שידע את ההפרשים ביניהם
על ידי יושב אהל
12 מאי 2019, 15:27
עבור לפורום
עבור לנושא

טענת אלו הטוענים שקבור בכפר יאסיף ולא בטבריה

תקופת ארץ ישראל הייתה ונותרה העלומה ביותר בחייו של הרמח"ל. במהרה החלה באמסטרדם להתפרסם גדולתו ברבים ועל כתביו לא עלה שבט החרמים. לכאורה טבעי היה שיישאר באמסטרדם עד קץ הימין. רצף האגרות נשמרו ככל הנראה ע"י רבו מהר"י בסאן, וכשהסתלק לבית עולמו (תצ"ט) כבר שקעה להבת הפולמוס וממילא פסק התיעוד. למעט מכתבים...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
16 מאי 2019, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יוסף יצחק
16 מאי 2019, 22:53
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מכל מלמדי השכלתי
17 מאי 2019, 00:19
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי דורדיא
17 מאי 2019, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי נבשר
17 מאי 2019, 01:46
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי נושא למחשבה
17 מאי 2019, 10:29
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי גל גל
18 מאי 2019, 22:08
עבור לפורום
עבור לנושא

לימוד תורה לגוי

בס''ד                   בחוקותי: האם מותר לגוי ללמוד תורה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שבמידה ועם ישראל ילכו בחוקות התורה, הגשמים ירדו בעיתם ועץ השדה יתן פריו. רש''י (כו, ג) הביא את דברי המדרש בתורת כהנים, שלא ייתכן לפרש 'שבחוקותי תלכו' הכוונה לשמירת המצוות, שהרי התורה מיד אחר כותבת 'ואת מצוותי תש...
על ידי יצחק
18 מאי 2019, 22:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד תורה לגוי

ראשית במה שכתבת באות ב' עפ"י דברי הזוהר שעכו"ם אסור ללמוד תורה משום שהוא ערל וכתבת שלפ"ז גם ערל שמתו אחיו מחמת מילה אסור ללמדו תורה, זה דבר זר, ולא מצאנו בשום מקום הבדל בין ערל שמתו אחיו לשאר כל אדם חוץ מקרבן פסח, הנה למשל מצאנו חומרא מיוחדת במצות מילה שאין בכל המצוות שהמומר לאכול נבילות לתיאבון שחי...
על ידי מלמד להועיל
18 מאי 2019, 22:54
עבור לפורום
עבור לנושא

נשים בספירת העומר

כתב המשנה ברורה בשם ספר שולחן שלמה, שאין לנשים לברך על ספירת העומר, משום שאינם מבינות פירוש המילות
לא כ"כ הבנתי כוונתו בטעם השני, דמה יש להבין כאן כ"כ בפירוש המילות, בברכה או בספירה
על ידי בחור כהלכה
21 מאי 2019, 09:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות המסעדות ב'איקאה'

הייתי בחנות איקאה בנתניה. יש שם מסעדה בשרית, וכתוב שם בפרוטרוט שהבשר בכשרות עה"ח או רובין, העוף עה"ח, וכן הלאה. בפועל אין להם תעודת כשרות מגוף כשרות רציני, אלא מתנוססת שם חתימתו של משגיח מקומי [איני זוכר את שמו] על הכשרות ועל נכונות היות המוצרים האלו מהכשרויות המהודרות הנזכרות רציתי לשאול אם יש למי...
על ידי חלק א׳ ממעל
23 מאי 2019, 15:40
עבור לפורום
עבור לנושא

תפלה להצלת ממונם של ישראל

עקב גל החום הקיצוני משתוללות כעת מעל 300 שריפות ומתוכם מספר שריפות גדולות (ביער בן שמן ובארבע מוקדים ליד ב"ש ושבע בעוטף עזה אלעד זכרון יעקב תפרח ובדרום הר חברון)המאיימות על מספר יישובים וכבר פונו כמה (חלק מרח׳ סורוצקין בי-ם מבוא מודיעים שילת כפר רות גימזו נאות קדומים כפר דניאל קיבוץ הראל ובית חגי) ו...
על ידי דורדיא
24 מאי 2019, 01:20
עבור לפורום
עבור לנושא

העלון הנפלא "אז נדברו" והעלון הנפלא "שלהבת"

גילוי נאות:
אין לי כל קשר לרב המחבר שליט"א (הרב שלמה פולק מחיפה)
אני מקבל במייל את העלונים הנ"ל שלו, ומפיק מהם עונג צרוף והרבה תועלת בעבודת ד'
ואמרתי שאעלם פה במייל לתועלת הציבור..

אראה לפי ההורדות ו\או התודות האם להפוך את האשכול לאשכול מתעדכן...
עלון שלהבת מס 88 שחור לבן.pdf
על ידי דורדיא
24 מאי 2019, 01:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: העלון הנפלא "אז נדברו" והעלון הנפלא "שלהבת"

מהדורה2 בחוקותי עט.pdf
אז נדברו - בחוקותי
על ידי דורדיא
24 מאי 2019, 01:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: העלון הנפלא "אז נדברו" והעלון הנפלא "שלהבת"

אז נדברו יש 2 מהדורות.. ההבדל הוא רק בגופן..
שלהבת 2 מהדורות ההבדל הוא בצבע.. (שחור לבן כנראה להדפסה ביתית וצבעוני לקריאה במחשב)
על ידי דורדיא
28 מאי 2019, 01:29
עבור לפורום
עבור לנושא

מכירים טובה למנהלי הפורום - מפיצים את הבשורה..!!!

מזה זמן רב אני מנסה ללמוד לאיזה צד במפה הפוליטית שייך הפורום? ואט אט אני למד כי נוצר כאן דבר אדיר. מקום איכותי, מרבה דעת וחכמה  וכן.. בלי נטייה פוליטית..  דווקא בגלל אנונימיות הניקים כ"א יכול לחשוב ולהתבטא בצורה חופשית יותר עם שמירה על ערכים גבוהים ועל "נהגו כבוד זה בזה".. במקום לשוטט במרחבי הרשת (ג...
על ידי מכון קול יוסף
09 יוני 2019, 23:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפושדו

מי שקצת מבין בכשרות יודע שיש הבדלים מהותיים בין הכשרויות נא להפסיק עם הדמגוגיות ולהתחיל לדבר לעניין, כבר ראיתי כמה פעמים שאנשים באו בטענות על בדץ מסויים ואחרי שנים או שלשה שאלות מסתבר שהכל היה מחמת שלא שפטו נכון את מה שראו, או שפעמים שאמרו להם להתקשר לממונים על הכשרות, והללו טיפלו בנושא בכל חומר הד...
על ידי מאן דהו
10 יוני 2019, 00:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין מאמר רב שאסור לאדם לישון יותר משינת הסוס סוכה דף כו

מה שכתב הרב בוקשא לכאורה אינו נכון כפי שכתב הרב בלעדי בקובץ הצורף לעיל שבשבת אין האיסור שיבינו אותך מה שכתב הרב צבי הירש בושקא כי השיעור הוא לא פחות משלוש שעות, והוכיח ממה שמסופר על האר"י שישן שלוש שעות בשבת בצהריים, ולא ייתכן שישן יותר משיתין נשמין. הוכחתו נדחית לפי מה שכתב הרב בלעדי בקובץ הנ"ל של...
על ידי אמת מארץ תצמח
10 יוני 2019, 03:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין מאמר רב שאסור לאדם לישון יותר משינת הסוס סוכה דף כו

במ"ב מבואר שהעניין הוא רק לבעל נפש וכפי הצורך לעבודתו ית' משנה ברורה סימן ד ס"ק לו ונ"מ כ"ז לדידן [נא] שבעל נפש יחמיר עכ"פ ביום . [נב] ואין שבת בכלל זה. ועיין לקמן בסימן רל"א ס"א דאם א"א לו ללמוד בלא שינת הצהרים מותר לישן מעט אבל לא יאריך בה עיין שם ועיי"ש עוד שגם זה לא תהיה כונתו להנאת עצמו רק לעבו...
על ידי אמת מארץ תצמח
10 יוני 2019, 03:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין מאמר רב שאסור לאדם לישון יותר משינת הסוס סוכה דף כו

וכמה זה שיעור שנת הסוס  בביאור הלכה שם   רבו בו הדעות בשיעור זה י"א דהוא ג' שעות וראיה מהא דהאר"י ז"ל היה ישן בשבת ב' וג' שעות ויש דוחין דשאני ת"ח בשבת דמצוה לענג השבת ועוד אינו מוכרח כלל דשמא היה ניעור כמה פעמים בתוך שינתו ולא היה ישן ס' נשמין בפעם אחת וי"א דהוא יותר מחצי שעה וי"א דהוא שיעור מעט יו...