פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

החיפוש הניב 124 תוצאות

חזור

על ידי בן של רב
30 ינואר 2019, 01:44
עבור לפורום
עבור לנושא

האם שיטת הלימוד של חז''ל מנוגדת לשלנו

ישנה שאלה מאוד יסודית בכל סוגיא בש''ס שראוי לשאול תמיד הרי חלק גדול מאותם החידושים שחידשו בכל הדורות גם אנחנו הקטנים מבינים היטב ומבינים שזה מחייב וזה לא אגדה ודרוש וכו' כי הסבירו לנו איך מדין אחד נולד שני ואיך מפסוק יוצא לקח והופך להלכה וכו' א''כ הקושיא היא עצומה - למה אנחנו לא אמרנו זאת לבד (ולפחו...
על ידי ברל
04 פברואר 2019, 03:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אסור לתת מעשרות לעניין לפני שיש להורים כדי ספוקם

דבריו של הרב שטיינמן אינם העיקר. העיקר הוא מה שאתה טענת שצריך לבדוק אם ההורים עשו כדין. וכי אני לא ממעיט כי הוא זה מצערם של ההורים מהיכי תישי שזיוגה של בתו הוא אך ורק מישהוא שיתנו לו חצי מליון ₪ וכדו', צא ובדוק אין אחת ואני מתחייב לכך שמלבינה שערות ראשה בגלל שלאביה לא הסכים להיכנס לקטגוריה של לווה ר...
על ידי מבין ענין
27 מרץ 2019, 23:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הסיפור עם הרמב"ם שכונה 'בן הקצב' - אפשר להסתמך עליו?

מעניין מאוד שאצל בני אשכנז כמעט ולא נותרו מעשי גדולים מאותה תקופה, [מעניין כמה סיפוריםיש לנו על האו"ז או ר"ת]. ואילו אצל אחינו המזרחים שופעים סיפורים על תקופות קדומות מאוד. ומכאן ניתן להתרשם מאמינותם ומהדימיון המפותח. כל הסיפורים על ר' גרשום ונשיו, ושקילת כסא המלך וכו' - מממרוקו באו? כל הסיפורים על...
על ידי באמונתו יחיה
12 יוני 2019, 20:41
עבור לפורום
עבור לנושא

"שטעלעס"

פגשתי אברך שאלתיו מה עושה היום ובתשובה ענה לי שהוא משיב סד"ג בישי"ק.
ותמהתי וכי אינך לומד כל היום בכולל וכי אין זה יותר חשוב מאשר משיב סד"ג בישי"ק ומדוע אתה מספר לי דווקא על עיסוקך זה 
איפה אהבת וערך לימוד התורה שחונכנו עליה
על ידי זאת תורת
13 יוני 2019, 15:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מקור

שמעתי פעם מת''ח גדול שהרמב"ן כותב שהתעוררות שלא מביאה את האדם למעשה טוב סימן שהיא לא התעוררה מן מדה טובה שבאדם. אם משהוא יכול לציין לי מקור לדברים אני אודה לו. עד כמה שידוע לי הוא לא אומר שזה לא התעוררות ממדה טובה שבאדם, אלא הוא אומר שכשיש התעוררות לאדם הוא צריך להביא את זה לידי מעשה, ועל זה נאמר א...
על ידי שמעיה
13 יוני 2019, 15:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חרדי מיהו?

ברור שיש חילוקים בין חרדי לחרדי, ואין ספק בכך. השאלה, אם מטרתנו לפלג את העם על ידי הגדרות כאלו ואחרות, או שמטרתנו לאגד את כל שומרי התורה ומצוות מתוך ניסיון למצוא את המכנה המשותף. כאשר הקימו את אגודת ישראל, מצאו יהודי הונגריה הקנאים ויהודי פולין הלמדנים ויהודי גרמניה המעונבים את עצמם באגודה אחת, כאשר...
על ידי איש פשוט מאד
13 יוני 2019, 17:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מקור

שמעתי את זה בשם הרמב"ן בפירושו לשיר השירים, וכך פירש את הפסוק אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ - שאם יש התעוררות של אהבה צריך לעשות אותה "חפץ" - משהו מעשי, אבל לא כמו שהביא פותח האשכול אלא כמו שכתב @זאת תורת (שמעתי את זה מת"ח גדול מאד).
על ידי אוריאל
13 יוני 2019, 17:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מקור

מממ.PDF
הכוונה לזה?
על ידי יעקב שלם
27 יוני 2019, 22:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שטעלעס"

מכון קול יוסף הדברים הובנו אבל חבל שאתה מיעוט בין עולם של גורסי הלכה ומנפיקי תעודות לאלפים...ובניני האומה קצת יוכיח... שלא תצא טעות חלילה המבחנים מזמן בבית הארחה בית וגן :-0  לכל המדברים גבוהה גבוהה (או ליתר דיוק נמוך נמוך) מומלץ לבקר פעם אצל ה"גורסי הלכה" לראות מה הם עושים על מה הם נבחנים על כמות ...
על ידי כלפי ליא
27 יוני 2019, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול חצי פרטי - מהי שיטת הרב זילברמן (+אזהרת צפייה!)

 מן הדומה שראוי להדגיש, שהרבה יותר ממה שהם צמודים לדרך הגר"א במלואו, הם צמודים לחלוטין לדברי חז"ל בדינא דגמרא, ולהלכה הפסוקה בשו"ע וגדולי הראשונים והפוסקים, בלא לנטות ימין ושמאל.
ועל דרך זו מן הראוי להעריצם הערצה גדולה, בלי הבט בכלל על דעות מה שלא יהיה.
על ידי מבקש אמת
02 ספטמבר 2019, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמירת איכות הסביבה

הנושא הינו בוער בעולם המערבי. האם הקב''ה רוצה ששמור על איכות הסביבה? זה לשון המדרש בקהלת רבה ז,יג: בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר ליה, ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הן, וכל מה שבראתי – בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך. ...
על ידי תיובתא
12 אוקטובר 2019, 23:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמחת חג הסוכות

בחג הסוכות יש מצווה מיוחדת לשמוח שאין בשאר ימים טובים.  שאלתי היא ממה צריך לשמוח?  דברים טז יג חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך שבעת ימים תחג לה' אלקיך במקום אשר יבחר ה' כי יברכך ה' אלקיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך...
על ידי יהודי
13 אוקטובר 2019, 11:42
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי תורה לשמה
16 אוקטובר 2019, 00:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן רואים במקורותינו שנשים לא סובלות שדורכים על הרצפה בעת רחיצתה.

בושה!!! וחרפה!!! ישר מהפקולטה לתלמוד של אוניברסיטת בר אילן. ??? המשנה במגילה יז ע''א אומרת קראה סירוגין ומתנמנם יצא, והגמר' מסבירה שלא ידעו רבנן מה הכוונה לסירוגין של המשנה עד ששמעו את אמתא דבי רבי דקאמרה להו וכ''ו עד מתי אתם נכנסים סירוגין סירוגין. שמזה הם הבינו שהכוונה שקורא מעט ופוסק ושוהה וחוזר...
על ידי משיב כהלכה
16 אוקטובר 2019, 14:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה נהגת

אתה לאורך כל הדרך מנסה לטפטף לנו שכל המתירים זה בגלל ה"הרגשים הכהים" שלהם, שלא זכו להגיע למעלת קדושים וטהורים שיש להם "הרגש" בצניעות, וזה שטויות והבלים. כאשר הדבר הופך למנהג רגיל ושגרתי, אין בזה דבר. עוד בימי אבותינו, נשים היו נוהגות, ואף אחד לא היה לו איזה הרגש או איזה קנייטש שהוא התנשא בו על אחרים...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
17 אוקטובר 2019, 01:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאילת אייפון כדי לסרב ולבזות בעליו

מנהג כמה מטופשים להעמיד את צעירי הצאן החוד החנית במלחמה כנגד פגעי הטעכנאלאגיא. כמה אווילי. אבל כבר הוציאו ספרי קומיקס נגד האינטרנט. ממש להכניס בידיים תאוות לראש הטהור של צאן קדושים! כמו שלא נשלח ילדים לתפוס גנבים אף שצריך שיתפסו אותם. כי זה התפקיד של המשטרה. כך לא נשלח את ילדינו לחנך את כל העולם. שי...
על ידי אחד התלמידים
17 אוקטובר 2019, 10:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאילת אייפון כדי לסרב ולבזות בעליו

אני סבור שבימים כתיקונם זה אכן לא ראוי הסיפורים עם העזות של הילדים, אבל היום אין הימים כתיקונם אנחנו בתוך מגפה נוראה, כפי שיכול כל אחד ברחוב לראות, [ודרך אגב למה זה הולך ביחד עם רכב, כל נהג רכב מחזיק גם אייפון] ובזמנים כאלו גם דרך החינוך אינה כפי הרגילות, כפי שכתב הרמב"ם בענין שבירת המידות. בשביל ש...
על ידי ספר וסופר
22 אוקטובר 2019, 00:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המשמעות המקורית של הגשם מול ימינו אנו. (והחילוק בזה בין גשם למטר)

תודה להרב @ספר וסופר שליט"א על ציטוט דברי רש"י והרמב"ן שהעיון בהם הוא באמת היסוד לסוגיא זו. רק הערה קטנה על המסקנא שהסיק בדעת הרמב"ן שזהו שבחה של הארץ. ולכן הסיק כבודו שההתפלה בימינו היא ביטול מעלתה. לענ"ד זה כבר נטילת קומץ משיטת רש"י ובלילתו בעיסת הרמב"ן... כי להרמב"ן לא מדובר על שבח הארץ אלא יש כ...
על ידי יחי
23 אוקטובר 2019, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"נ קרליץ

מודעה רבה: זוהי העתקה חלוטה ממה שכתב חכם אחד במק"א וד"ל. הנ"ל בעל עין חדה, ובעל דבר ברוב העובדות שכתב. ובנוסף שכן ומקורב. ואני מכירו. הכל כלשונו, רק בחרתי הדברים היוצאי דופן באמת. בעיני. סיפר לי אבי מורי ע"ה. נדיב א', מסתמא מר גזונדהייט, תרם להגאב"ד דפוניבז' סכום נכבד להקים קרן גדולה עבור קבוצת אבר...
על ידי עת לדבר
23 אוקטובר 2019, 14:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לעבור בתוך 4 אמות של מתפלל

אין ספק שהתחושה היא לפעמים שאין כאן כבר היתרים אלא הותרה.
על ידי במבי
24 אוקטובר 2019, 11:36
עבור לפורום
עבור לנושא

עצה טובה לכוונה בתפילה ע"פ רבינו נחל נובע מקור חכמה

כותב ר' נחמן מברסלב בריש תורה ט' תהומות יכסימו (קיצור מוהר"ן) כשאדם עמוד להתפלל אזי באים מחשבות זרות וקליפות ומסבבין אותו, ונשאר בחשך ואינו יכול להתפלל, ותכלית התקנה לזה שתראה שיצאו הדבורים מפיך באמת, ועל ידי התבה היוצאת מפיך באמת, היא תשים לך פתח בחשך שאתה נמוד בו, ותזכה להתפלל היטב. וניסיתי להשתמש...
על ידי יואל נהרי
24 אוקטובר 2019, 21:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בזמירות שבת ?

כמו שכתבתי יתכן שיש כאלו שיחשבו שאפשר ליישב מנהג זה אבל המציאות שזו קולא ושמי שאוחז בהשקפה ה"לא שמרנית" מבין מיד שאין להקל בזה. אתה טועה כי שמרנות היא מעצם מהותו של יהודי חרדי לדבר ה'. הויכוח הוא רק על מה להעמיד את השמרנות. מי שאוחז בהשקפה לא שמרנית מקומו לכל הפחות במזרחי. לא לזוז מהשו"ע כמלוא הנימ...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
25 אוקטובר 2019, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאילת אייפון כדי לסרב ולבזות בעליו

חברה, מטרת מצוות התוכחה היא לא "להעניש" את החוטאים בבזיונות... להיפך - תוכחה זה משהו שצריך לבוא מתוך רחמנות, אהבה ודאגה אמיתית לזולת, שישוב בתשובה, כדי שינצל מאיבוד העוה"ב ומעונשי הגיהינום ומיסורי העוה"ז. איך שליחת ילדים לבזות בני אדם יגרמו למי מהם לשוב בתשובה??? (הדבר היחיד שזה גורם זה להפוך את המב...
על ידי יהודי נאמן
25 אוקטובר 2019, 14:08
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אסף
27 אוקטובר 2019, 10:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתוחים וסגורים

לכל זועקי ההתבדלות לשמה
כיצד אתם מעודכנים היטב במה שקורה/קורא בעיתון משפחה ?
כשאומרים אסור זה אסור כפשוטו.

גילוי נאות - אינני קורא את העיתון ולא ידוע לי על איזה חיידר מדובר וזה בכלל לא מעניין אותי כל עוד לא מינתה אותי הועדה הרוחנית של העיתון לשמור את הדור כולו.
על ידי איש ווילנא
27 אוקטובר 2019, 15:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתוחים וסגורים

בבא קמא כתב:
27 אוקטובר 2019, 14:49
אז גדולי ישראל היו יותר קיצוניים מהחת"ס? החת"ס לא היה מתנגד לישיבת הרב ריינס? משהו כאן לא ברור.
 
חזרה למעלה
תגובה מהירה

נו באמת?
מה חשבת שלא היה בכל הדורות מי שהתיר ללמוד חכמות חיצוניות או אפילו סבר שזה חיובי
ברור שהכל לפי הענין ולפי הדור ולפי המקום
על ידי בן אהרון
28 אוקטובר 2019, 19:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קטן פטור ממצוות

אולי לומדים מנדרים. ונדרים גופא ע' גמ' נזיר כט ושם במפרש דילפ' מבני יעקב שנקראו איש כשבאו על שכם ובאותו היום היה לוי בן יג'. המקור לזה ממדרש רבה פר' פ' . בכל אופן יש ללמוד לכל מקום שכתוב איש.
על ידי יואל נהרי
28 אוקטובר 2019, 20:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קטן פטור ממצוות

מקור הדבר שגיל עונשין הוא 13 מבו' בשו"ת הרא"ש שהוא הלכה למשה מסיני.

שו"ת הרא"ש כלל טז סימן א
"וששאלת מאין לנו דבן י"ג שנה ויום אחד הוא בר עונשין אבל פחות מכן לא, דע כי הל"מ =הלכה למשה מסיני= הוא והוא בכלל שיעורין חציצין ומחיצין שהן הלכה למשה מסיני". 
על ידי יהודי
17 נובמבר 2019, 12:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרבות חילונית

הרי לא היה מדובר בערב ריקודים שהוא איסור גמור, אלא אכילת ארוחת ערב לצלילי שירת כמה זמרים חילונים נבובים. אני מתכוין שאין בזה איסור מדינא וצריך מקור לאסור זאת לחילונים, ובמיוחד למי שעושה בדר"כ דברים גרועים יותר. בעצם הטענה על חילול ד', אינני כ"כ מבין מה נורא שאיזה חילונית חושבת שיש חרדים שאינם כ"כ סו...