החיפוש הניב 14 תוצאות

חזור

על ידי מממממ
27 יוני 2019, 22:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנין החוטים בהטלת תכלת

אני יודע דבר אחד, שרוב ככל הלובשים תכלת היום לובשים כראב"ד, חוץ ממי שנוהג הכל לפי הרמב"ם שלובש חצי חוט. ויש בודדים שלובשים כתוס', ואפי' שזה השיטה העיקרית בראשונים.
על ידי מממממ
29 יוני 2019, 22:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי תורה עם תפילין

הביאור הלכה ריש סימן לז כתב וז"ל "מצותן וכו' - עיין בפמ"ג שמסתפק אם מן התורה חייב כל היום או מן התורה די ברגע אחד שמניח ומדרבנן כל היום ובטלוה עכשיו שאין לנו גוף נקי ומסיק דעיקרן של דברים דאם לא הניח יום א' כלל לתפילין ביטל מ"ע ובהניח רגע עליו קיים המצוה אבל מצוה מן המובחר מן התורה להיותן עליו כל הי...
על ידי מממממ
29 יוני 2019, 22:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי תורה עם תפילין

רק התכוונתי להביא מקור לזה שיש צד שמהתורה די ברגע אחד ביום, ואז יותר מובן למה הגר"א אומר ללבוש תפילין כל היום, וכי יש מח' בינו לשו"ע האם אפשר לשמור על גוף נקי, הרבה יותר מסתבר לומר שהשו"ע סבר שמעיקר הדין די בפעם אחת ביום, ולכן שייך המנהג שבגלל שצריך גוף נקי לא ללבוש כל היום, ואילו דעת הגר"א שמעיקר ה...
על ידי מממממ
06 יולי 2019, 23:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צמצום הוצאות החתונה - עד כמה?

איש מזרע אהרן כתב:
13 יוני 2019, 17:53
השמחה נערכה בבית המדרש.
המוזיקה שהושמעה שם היתה מהקלטת חתונה אחרת כלשהי.
אין לי מה לומר אלא רחמנות. כל המשמח חתן וכלה.... לא חסר מאמרי חז"ל. מה זה?!
אבל עם כל זה בודאי ובודאי שחייבים להוריד את ההוצאות. מדובר בפיקוח נפש...
על ידי מממממ
06 יולי 2019, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מממממ
09 יולי 2019, 19:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשנות ממנהג אבותנו

צודק! ואולי גם לשנות ואלקי אברהם לאלוקי שרה וכו'....
אלא ודאי שהלכה כ....
על ידי מממממ
09 יולי 2019, 22:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי יצחק שלמה זילברמן?

יש לי רעיון לכל הפחדנים, אולי אסו בכלל לגור בירושלים כי יש ערבים שגרים בירושלים.
ואולי אסור בכלל לגור בארץ, כי יש הרבה ערבים בנינו.
אז טוסו לירח שם אין ערבים
על ידי מממממ
09 יולי 2019, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בני תורה

לגופו של ענין. חייבים לעשות קעמפים, וכמה שיותר זמן. לך תראה את הבחורים מסתובבים בצימרים בצפון ה' ירחם.
ושיביאו פוליטיקאים למה לא? אסור שיהיה קצת מענין.
על ידי מממממ
11 יולי 2019, 18:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גזענות

עמלק זה לא קשור לגזענות זה נקמה אישית בהם (כמו בכל מריבה להבדיל) וז׳ עממין חטאו ואדון העולם רוצה להשמידם אבל היכן רואים פה גזענות? וכי יש שוני כל שהו בינינו? מה זה גזענות אם לא זה? גזענות הכוונה שאני שונא אותו ומפלא אותו לא בגלל משהו אישי איתו, אלא בגלל הגזע שממנו הוא בא. וזה בדיוק השנאה שלנו לעמלק...
על ידי מממממ
11 יולי 2019, 23:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מילים מיותרות בתורה או בתפילה?

בודאי שאין שום מילה מיותרת בתורה!!!!
וכן בתפילה ע' בנפש החיים.
על ידי מממממ
18 יולי 2019, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שקוף

‏‏‏‏‏‏סיפורי שקוף -4.pdf
סיפורי שקוף 4
על ידי מממממ
08 ספטמבר 2019, 22:53
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מממממ
03 אוקטובר 2019, 21:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי יצחק שלמה זילברמן?

רק הערת אגב העלון 'קדושת ציון' איננו עלון רשמי של קהילה זו הוא יוצא לאור ע"י אחד מבני הקהילה בתור יוזמה פרטית בדעותיו הוא אינו משתייך דוקא לקהילה, ולכן אין לשייך את מה שנאמר שם לדעתם של 'זילברמן' אמנם אין ריחוק כ"כ גדול ביניהם... אני הבנתי שלא שרק לא עלון רשמי. אלא בכלל לא מיצג את דעותיהם. מדובר בא...