החיפוש הניב 129 תוצאות

חזור

על ידי מחשבות
19 מאי 2019, 16:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

החיזוק הגדול ביותר זה ללמוד הלכות שבת ולעיין היטב להבין הלכה למעשה. כבר שנים שאני מתבונן מסביבי על מנהגי האנשים בשבת (ובודק היטב את מעשי שלי...) ואנשים מחללים שבת על ימין ועל שמאל (בדגש על בורר, מוקצה ושטרי הדיוטות אך גם מלאכות רבות אחרות) מחוסר ידע, ויעויין בהקדמת המשנ"ב מה שהביא מהיערות דבש. ולגבי...
על ידי מחשבות
20 מאי 2019, 02:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

אני מאוד בעד לכתוב סיפורי גדלות של אנשים פשוטים, אבל....
יש כאן יותר מתחושה שיש כאן נסיון להדגיש שהנה ההוא שאינו בן תורה ולא מדקדק וכו' הוא הטוב
אולי אני טועה אבל האף שלי מריח משהו גרוע יותר ממאי אהנו לן רבנן....
וד"ל
על ידי מחשבות
20 מאי 2019, 03:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

צודק, מבקש מחילה מ @בן של רב, טעיתי.
על ידי מחשבות
20 מאי 2019, 03:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

אני מאוד בעד לכתוב סיפורי גדלות של אנשים פשוטים, אבל.... יש כאן יותר מתחושה שיש כאן נסיון להדגיש שהנה ההוא שאינו בן תורה ולא מדקדק וכו' הוא הטוב אולי אני טועה אבל האף שלי מריח משהו גרוע יותר ממאי אהנו לן רבנן.... וד"ל זו טענה ישנה שטענו המתנגדים על החסידים שרוממו את ערכו של היהודי הפשוט, והטענה הית...
על ידי מחשבות
20 מאי 2019, 04:23
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מחשבות
22 מאי 2019, 17:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

אולי יש למישהו מקור כלשהו לכך שרשב"י קבור שם???
כי אף שודאי נקבר במירון ואף שבאזור זה מי יאמר לנו שקבור תחת המבנה, אולי המערה מהמבנה ואולי לצד המבנה וכו'.
ואף אם נדע זאת מהאר"י (ואין לי מקור לזה שהאר"י אמר שקבור תחת המבנה) בפשטות ע"פ רוה"ק וכד' א"א לאסור כלום.
אודה למי שיחכימני בעניין.
על ידי מחשבות
23 מאי 2019, 15:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נמאס כבר לראות שמזכירים "בשמים ראש" ו"הגניזה החרסונית"

עיין בהגהות מהחזו"א שהובאו על המעשה רב, שכותב לא יצאו הדברים מפי הגר"א, חשוב מה התכוון החזו"א ותבין מה אני כתבתי. ובכל מקרה ברור לחלוטין ששום ספר לא עמד לעיני הזייפן שכתב את בשמים ראש, כמו שברור לגמרי שהיו מגדולי הגדולים המפורסמים והגדולים ביותר שהאמינו בזיוף זה וייחסוהו לרא"ש.
על ידי מחשבות
20 מאי 2019, 04:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד סדר נשים בעולם הישיבות

הערה קטנה: לפי החשבון בזמן המקדש אישה כמעט לא היתה אוכלת בתרומה עקב טומאתה וזאת מלבד המוזכר בגמ' שהיו לובשות בגדים שונים בימי נידותה במציאות כזאת ברור שהיה ידוע לכולם ענין הטומאה ואין זה חוסר צניעות אלא חיי תורה מושלמים אני לא יודע בעקבות מה חל השינוי והגענו למצב כיום אבל לא ברור שזו עליית הדורות.....
על ידי מחשבות
27 מאי 2019, 21:17
עבור לפורום
עבור לנושא

הבוחר בשירי זמרה

היכן מצינו שהקב"ה בוחר בשירי זמרה??
אמנם מצאנו בכמה מקומות בחירה בדוד אבל בשירי זמרה או בשירי דוד היכן מצאנו שהקב"ה בוחר???
על ידי מחשבות
28 מאי 2019, 01:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדשקלו וטרו אליביה שמע מינה הכי הלכתא

אולי מזה שלא אמרו שאין זו ההלכה כשדנו בשיטתו סימן שסברו כמותו.
על ידי מחשבות
28 מאי 2019, 01:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבוחר בשירי זמרה

זה היה רק דוגמא, ותוסיף את עצם מעשיהם שלכן נבחרו, ואם תרצה תאמר הבוחר בהגפת דלתות המקדש.
על ידי מחשבות
28 מאי 2019, 01:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמר רבא תדע דלא מחוו ליה לאינש וכו' (ברכות נה:)

לא כתוב בפסוק שלא יכול להיות חלום בלא מחשבה אלא שכן הדרך, והתדע וכו' אומר שכן הוא תמיד.
על ידי מחשבות
28 מאי 2019, 15:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן עובר הגבול בין מצוה דאורייתא להגיד תהלים לבין איסור "לא תעשון כן לה' אלוקיכם" ? והאם בתפילה בכותל מצוי איסור דא

עד שאתה מפליג בדברים וקובע שתפילה לכיוון מקום המקדש היא דאורייתא כדאי שתעיין בדברי חז"ל בעניין ותראה בעיניך בב"ב בלא יחפור שדעת רוב האמוראים שהתפילה למזרח או למערב ולא למקום המקדש. וכמובן שפשט הפסוק הוא על מצבותיהם תשברון ואשריהם תשרפון באש לא תעשו כן לד' - לשבר ולנתוץ אלא אדרבה לשכנו תדרשו ובאת שמה...
על ידי מחשבות
28 מאי 2019, 15:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי יכול להביא מקור היכן הגבול המגדיר מהי הלכה ומהי אגדה

נראה שבחז"ל לא היה חילוק כזה בין הלכה לאגדה כמו שיש אצלנו, שהרי ישנם סוגיות שהדברים מעורבים ולדוגמא שאחד דורש מהפסוק הלכה והשני מצריך זאת לאגדה, וכן סוגיות שע"פ אגדה מכריעים הלכה ודוגמא בזבחים קיג מכריעים הלכה ע"פ האגדה ודנים בדיני טומאה וטהרה ע"פ האגדה של הראם ואיך היה בתיבה (ואגב משמע שם שא"א לומר...
על ידי מחשבות
28 מאי 2019, 16:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן עובר הגבול בין מצוה דאורייתא להגיד תהלים לבין איסור "לא תעשון כן לה' אלוקיכם" ? והאם בתפילה בכותל מצוי איסור דא

וכמובן שפשט הפסוק הוא על מצבותיהם תשברון ואשריהם תשרפון באש לא תעשו כן לד' - לשבר ולנתוץ אלא אדרבה לשכנו תדרשו ובאת שמה. עד שאתה מפליג בדברים וקובע שאין זה פשט הפסוק, כדאי שתעיין בדברי רש''י ואבן עזרא במקום (לא נראה לי שאפשר לחשוד את האבן עזרא בדרש...). ומלבד זאת הרי איסור במה ידוע לכל, יהא מקורו א...
על ידי מחשבות
28 מאי 2019, 19:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן עובר הגבול בין מצוה דאורייתא להגיד תהלים לבין איסור "לא תעשון כן לה' אלוקיכם" ? והאם בתפילה בכותל מצוי איסור דא

אמת שזה פשט הפסוק אך רק לעניין להקריב. לעניין להתפלל כבר כתבתי שזה גמרות מפורשות שאין משם שום מקור לעניין להתפלל לכיוון ירושלים, (מלבד מה שאין כל מקור בפשט הכתוב). ברור שפשט הפסוק הולך רק על קרבנות. אמנם פותח הנושא הניח שאיסור זה מלמדנו שאין עבודת ה' נעשית בכל מקום אלא במקום מסוים שבוחר ה'. ומזה הק...
על ידי מחשבות
28 מאי 2019, 19:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנין תקט"ו תפילות של משה

כמכתוויש להתבונן מהי ענין ה - תקט"ו דייקא, זכור לי משהו חלקי מלפני הרבה שנים אולי מישהו יוסיף כתוב בחזל על הר המוריה אברהם קראו הר יצחק שדה יעקב בית אם נשים לב כ"א הוסיף 103 על השני ומשה רבינו זה 515 גם הוסיף 103 והכיוון שכ"א הוסיף בחינה נוספת של תפילה כמדומני שמקור הדברים מהר"א מבעלזא יעקב אבינו א...
על ידי מחשבות
29 מאי 2019, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסחים קא,א

אף אם נאמר שכן דעת הרשב"ם (ואין הכרח) גברא אגברא קא רמית??? הרי לשיטת הגאונים שפסקה השו"ע (עכ"פ בשעת הדחק) די ברביעית יין ולשיטת רבים מהראשונים מזונות וכמוהם נפסקה הלכה.
על ידי מחשבות
29 מאי 2019, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבוחר בשירי זמרה

למה הולהו​​​​​סיף שדוד ביקש שיחשב תהילים כנגעים ואהלות ולא נענה זהו חידוש גדול של הנפה''ח שכיון שלא מצינו שנענה אפשר שלא נענה.  ברור שזהו חידוש היפך מהפשט הפשוט. בפשטות אם הגמרא מביאה את בקשתו  המיוחדת והחריגה של דהע''ה ולא מציינת שלא נענה, ודאי שנענה.  מילים מזעזעות מי מחליט מה הפשט הפשוט אם לא הנ...
על ידי מחשבות
30 מאי 2019, 14:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מזבח שבנה יהושע בהר עיבל

אולי זה המזבח של יהושע ואולי לא
לא חסרו במות לשמים בא"י בזמן היתר הבמות ואף בזמן איסורם
ובפרט במקומות שנחשבו למקודשים.
על ידי מחשבות
02 יוני 2019, 22:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגילת רות - התבוללות ומשיח

אולי הגיע הזמן שתעמולת קדושת ציון תעבור לפורום המתאים בשרשור המתאים
די, נמאס. וזה בלי קשר לדעתי או דעת אחרים בנושא
כמה אפשר לחזור על אותם דברים בלי להוסיף כלום.
על ידי מחשבות
02 יוני 2019, 22:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת השל"ה

וכי יש לנו דרך אחרת? הרי הדרך היחידה שנשאר לנו זה להתפלל שוב ושוב. כי קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם... ואם אותו כה"ג שסיפורו מובא בתנא דבי אליהו זכה לשמנה בנים כהנים גדולים בזכות תפילותיו העצומות, מה נענה אנן אבתריה. ובאמת, כולנו רוצים בנים יראים ושלמים לשם שמים. והא ראיה, שאנו מוכנים לשלם הרבה יו...
על ידי מחשבות
02 יוני 2019, 23:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת השל"ה

יוספזון כתב:
02 יוני 2019, 23:21
למה שנאמין לרבינו 'מחשבות' על פני רבינו נסים גאון?

האם יש לך ראיה שרבינו ניסים גאון תיקן שתאמר אתה תפילה זו
זה היה וידויו שלו ושל אלו שראויים לומר כן
ואנחנו לכאורה אמורים לדלג על מה שאיננו יכולים לומר
ולא נהיה דוברי שקרים לפני המקום.
 
על ידי מחשבות
04 יוני 2019, 14:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוה ללמד את בנו תורה

אתם ובאים משתי בתי מדרש הוא לא רואה כמעט צורך במקור לחידושים מעין אלה ואתה גם אם תמצא מקור לא תקבל אלא א"כ זה מגדולי הראשונים ואני אתך בזה, אך מבין שהדיון מיותר. ולעצם הנידון על ברכה, בפשטות אין ברכה על מצוות ת"ת כיון שעיקרה הידיעה ועצם הלימוד הוא כעין הכשר מצוה בלבד. וגדול ת"ת שתלמוד מביא לידי מעשה...
על ידי מחשבות
05 יוני 2019, 00:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלבוש על הפטרת קדושים כשהיא מחוברת

לכאורה התשובה פשוטה הלבוש מניח שמה שאמרו חוץ מאחרי מות וקדושים זה על גירסא מוטעית לפיה מפטירים התשפוט באחרי מות. החולקים סברו כפשטות שחוץ מאחרי מות וקדושים כגירסא הנכונה ובכל זאת לא מפטירים בשניה שאף שמפטירים בגנותם של ישראל, כשאפשר לא עושים זאת וכיון שהלא כבני כושיים מתאים לאחרי ולקדושים כשמחובר מפ...
על ידי מחשבות
06 יוני 2019, 00:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

מחשבות כתב:
04 יוני 2019, 09:43
חידה 105
נביא מלך ללא סוף
ללא ראש לבסוף
בלעם בן בעור
בלא סוף מלך = בלע בן בעור בבראשית
בלא ראש לבסוף = ואת בלעם ... הרגו בחרב
 
על ידי מחשבות
06 יוני 2019, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ניקים כפולים

והנה לכם כמה כללים בניקים כפולים: א. בנושאים ש"בוערים" לבעל הניקים נמצא אותו בשלל ניקיו והוא גם יתקשה להסתיר את הסגנון והטענות הדומות. ב. פעמים רבות נמצא שניים שנוהגים להתווכח ויכוחים מטופשים שוב ושוב והסגנון דומה, מחלת "צומי". ג. הניקים הנוספים בפעמים רבות בהתחלה עוסקים בכמה נושאים סתמיים ואח"כ מתמ...
על ידי מחשבות
06 יוני 2019, 14:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קניית דירה להשקעה בחו"ל

גמרא ע"ז ט: אמר רבי חנינא אחר ארבע מאות לחורבן הבית אם יאמר לך אדם קח שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד לא תקח במתניתא תנא אחר ארבעת אלפים ומאתים ושלשים ואחת שנה לבריאת עולם אם יאמר לך אדם קח לך שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד אל תקח מאי בינייהו איכא בינייהו תלת שנין דמתניתא טפיא תלת שנין ופירש רש"י  אל תק...
על ידי מחשבות
06 יוני 2019, 14:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

בפסח הבא בטומאה נאכל בטומאת בשר הקל מטומאת הגוף
וממילא לא נפסל בטומאת ידים ובשאר טומאות.
על ידי מחשבות
11 יוני 2019, 10:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדש! רעיון מהפכני כיצד לזכות לכתוב לעצמך ספר תורה ב- 5000 ₪ ובלי לשלם כלום על לימודי המקצוע.

יש הרבה מאוד דברים שמעכבים שזה פשוט שטויות כל מי שעסק פעם בסת"ם יודע שיש עשרות פרטים קטנים שמעכבים ומי שלא יאמן ידיו ודאי שיצא לו אותיות פסולות ואף בשם ה' רק לדוגמא מי שלא מומחה לא ימלט שיצא ויכתוב י ארוכה מעט או קוץ י' בחשש ח' לא ימלט שאותיות ככ' וס' יקבלו ריבוע בטעות וא' שידבק ראשה לכתב והוא פסול ...