החיפוש הניב 106 תוצאות

חזור

על ידי אריך
26 מאי 2016, 08:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות שלא מברכים אותן

כמה מן התימה לומר שאין ברכת הריח בזמנינו שאין בזה כ"כ הנאה. ולמה לא נאמר שגם אין ברכות האכילה כי אין נהנין, וכבר אמרו שבטל טעם הפירות, ואולי גם ברכות הראייה נבטל משום שלעומת דורות הראשונים אנו כמעט עיוורים. בכל העדינות, אני מבקש למחות כנגד טיעונים אלה. מי לא נהנה עמוקות מריח מלילת נענע טרייה? מי נשא...
על ידי הראני
05 מרץ 2018, 08:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור בחז"ל למושג "חשיבה חיובית"?

הרב @הפקדתי שומרים דבריך נכוחים, אבל! אין דבר כזה כמעט ' משפט מוטיבציה' או שאין בכלל דבר כזה משפט מוטיבציה עם סטיקרים אולי בונים מדינה, אולי מחליפים שילטון וגורמים לנו לקנות שוקולד עם קוקוס, אבל עם סטיקרים לא מחזקים אנשים, זה לא עובד! זה גורם אולי לריגוש קטן, לחיוך פצפון וכל כיוצ"ב, ותו לא מידי. תגי...
על ידי שאר לעמו
29 מאי 2018, 18:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נמאס כבר לראות שמזכירים "בשמים ראש" ו"הגניזה החרסונית"

יש להבחין כלפי הגניזה החרסונית (שאינני בקי בה), שכשאומרים שהסיפורים משקפים את רוח התקופה, זה משפט לא פחות חמור מעצם הזיוף. כי לב יודע מרת נפשו, ולרוב 'סיפורי חסידים' בכלל, מקובלים בציבור כמילה נרדפת לצ'יסבטים, וזאת משום חוסר הדיוק באשר להתחרשותם, ואי שימת הלב בין השתפכות רגשית לבין אמת טהורה, ולכן כ...
על ידי נפתולי
05 יוני 2018, 15:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

יש לי הרבה מאד מה להגיב, אבל הנוסח כאן באשכול של העדפת הממצאים הארכיאולוגיים על פני מסורות יהודיות מובהקות של מאות שנים, סגנון הכתיבה כגון "המשתטים בקובץ בית אהרן וישראל" ושאר ירקות כאלה, מוכיח לי עוד לפני שאני מגיב כי החבריא כאן שייכים לאסכולה אחרת משלי, כך שממילא לא יעזור להם כל המקורות, ברגע שהאר...
על ידי אריך
06 יוני 2018, 09:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות בד"ץ בני ברק על סינון הדרן - הוסרה ההשגחה???

לקחים לחיים: א) אסור ללכת לבד. מי שהולך לבד, וסומך על עצמו, מובטח לו שייפול. ב) מי שלוקח ענין אחד ועושה ממנו פרוייקט חיים, הוא בסכנה גדולה שעם הזמן הוא מאבד פרופורציה, וכמו כדור שלג הוא הולך ומאמין שהוא המשיח שמציל את הדור ומותר לעשות עבירות ולפרסם שקרים, לשם המטרה הקדושה שהוא נבחר מן שמיא. וכמובן נ...
על ידי תיובתא
12 אוקטובר 2018, 09:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גלאי עשן השתדלות?

דרך אגב לשאלתך, שמעתי פעם בשם הרב פינקוס דבר מבהיל, לולי היו קמים גופי הצלה בציבור החרדי היו פחות אסונות ומטעם זה מנע מללכת לקורסים של החיאות ועזרה ראשונה וכדומה. לא מצאתי את זה בספרו ולא יודע אם זו אכן שמועת אמת. וגם זה בכלל שאלתך מה שלא עורכים קורסים של עזרה ראשונה לבחורי ישיבה ואברכים, ואולי זו ...
על ידי יהודי
02 ינואר 2019, 09:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בתפילין של ראש: קשר בצורת ד ממש, או מרובע?

אחד הספרים שיצא בענין נתקשה בדברי הר"י אכסנדרי שהובא בב"י שלדבריו יצא סוג הקשר הפוך ממה שהיה מטרת הספר, וביאר המחבר בטוטו"ד שכנראה הר"י לא בדק כיצד יצא הקשר בפועל, ד' ירחם ממסלפי היהדות וההלכה.
ככבר שנים נסתפקתי לגבי כל הספרים מסוג זה הבאים עם איזה מטרה מסומנת מראש האם יש להם דין כתבי הקודש.
על ידי מבקש אמת
07 אפריל 2019, 18:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נועם 1 הכצעקתה?

מבלי להכנס לפרטי הנידון הספציפי הזה, אציין רק עובדה מעניינת שחוזרת על עצמה בוריאציות שונות, והיא שכשיש לאדם אידיאולוגיה סדורה בנושא כלשהו, הרי גם כשמתעורר נידון טכני/משפטי/הלכתי באותו נושא, דעתו בנידון תתאים באופן מפליא לקו האידיאולוגי שלו (ולכן עד כמה שבג"ץ מנסה לטעון שהוא אובייקטיבי לחלוטין בפסיקו...
על ידי אסף
29 אפריל 2019, 01:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלוש אחרונות הודאה מה ההסבר?

עוד שני ציטוטים: ז"ל האבודרהם "וא"ת הלא ברצה ושים שלום מבקש הוא פרס מרבו כמו באמצעיות. וי"ל שאינו דומה. כי אמצעיות הם צרכי האדם, וג' אחרונות כולם כבוד הקדוש ברוך הוא כגון העבודה שנעבדנו. וכן ההודאה זו היא כבודו וכן השלו'. ועוד כבוד הוא לרב שהרבים צריכין לו". שו"ת רדב"ז ח טו "שאלת: ממני ידיד נפשי, למ...
על ידי מבקש אמת
01 מאי 2019, 08:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

מבלי להכנס לגוף הענין כלל, באשר אין לי ידיעה בזה, הנני רק לציין שבמשך השנים יצא לי (כמו כולם) לראות הרבה קונטרסים ומכתבי "קול קורא" בנושאים הלכתיים שונים ומגוונים, ובהרבה מהמקרים עיינתי היטב בסוגיא לנסות לברר את האמת. המסקנה שהגעתי אליה עם הזמן היא, שכמעט כל קול קורא, חוברת, קונטרס או אפילו ספר, שבא...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
16 מאי 2019, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי בן של רב
17 מאי 2019, 02:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שולחן שבת עם ילדים

למה בכלל צריך הפסקה? למה לא לתת להם לחיות משוחרר בסעודה.
אולי זה הכבוד שלנו להיות מנהיגים?
בואו נוותר על השתלטנות ונחכה שיגדלו וזה יסתדר לבד.

וכבר קבע הבריסקער רב כלל ברזל:
לעולם אל תחנך משהו שבהכרח יסתדר מאליו עם הגיל!
זה סתם ההיפך מחינוך עם הרבה תופעות לוואי וגם חשש לא תרדה בו בפרך.
על ידי פרלמן משה
20 מאי 2019, 22:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

בילדותי השתייכתי לקהילה דתית לאומית, בעיר מעורבת, דתיים וחילונים, ללא חרדים. דווקא לאחר שכבר שיניתי כיוון, נודע לי לאט לאט על יהלומים שיש שם, "אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי". שבת אחת ישבתי בביהכ"נ של אבי בשלוש סעודות מצומצם, ואחד חשמלאי קצת מבוגר, שאני מכיר את כל בניו ובנותיו מבני עקיבא, מספר ...
על ידי מבקש אמת
24 מאי 2019, 00:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השבת אבידה על סיגריות

לגבי סמרטפון ראיתי הוראה בשם הרב זילברשטיין שיש להתקשר ולשאול אותם אם יש להם הוראת היתר מרב להחזיק אותו. תבקש שם של רב ולברר. אם יש היתר אז יש להחזיר ואם לאו אין להחזיר. הפסק הזה לא מובן לי, מאחר וממנ"פ אם הוא מסונן הרי א"צ הוראת היתר, שהרי אין כאן כל איסור (אולי רצוי להתייעץ עם דעת תורה בענין אבל ...
על ידי מנצפך
27 מאי 2019, 19:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

אבן עזרא תהלים פרק קלט:
זה המזמור נכבד מאוד בדרכי השם ואין באלה החמשה ספרים מזמור כמוהו
על ידי יהודה1
29 מאי 2019, 16:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יהודה יודל רוזנברג

עד שאתה מדבר על גזל והונאה, הרי דבר כזה מסכן את כל התורה, שאנשים יחזיקו דבר בשם מי שא"א שלחלוק עליו ואינו נכון. כמובן בשביל השאלה הזאת פתחתי את האשכול האם יש כאן מי שיכול להביא ראיות ברורות.
על ידי משה נפתלי
02 יוני 2019, 01:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינויים מחמת הצענזר

בזמן הזה, שישראל שרויין על אדמתן ואף בחו"ל האמת ידועה לכל - הכל מודים בחשיבות עקירת שיבושי הצנזורה. לדעתי, יש לנהוג בזהירות ובשיקול הדעת, בהתאם לדברי התוס' בפרק בתרא דר"ה לגבי תקיעת שופר: וְאַף עַל פִּי שֶׁבָּטְלָה גְזֵרַת הַמַּלְכוּת, לָא עָבְדִינַן כִּדְמֵעִיקָּרָא, אַף עַל גַּב דִּזְרִיזִין מַקְ...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
02 יוני 2019, 03:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

לכאורה ע"פ רוב להיות אדמו"ר זו שאיפה קטנונית של רצון לכבוד וגדולה. גם אם הדמיון אומר אחרת.
איזה נחת רוח יהיה לה' אם תהיה אתה האדמו"ר ולא מישהו אחר?

וזה נכון גם על הטעות הנפוצה בציבור הליטאי - לשאוף להיות גדול הדור.
על ידי חדא
02 יוני 2019, 03:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבוחר בשירי זמרה

לזה יש מאות מקורות והנה אחד מהם תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סוכה פרק ה ולקילוסן הוא צריך. והכתיב [דניאל ז י] אלף אלפין ישמשוניה וריבות ריבויין קדמוהי יקומון. כד הוה חמין לון עבדין בכושר הוה אמר די לא נן הכא מאן הכא שאף על פי שיש לפניו כמה קילוסין חביב הוא קילוסן של ישראל יותר מכל. מה טעמא [שמואל ב כג...
על ידי מסיח לפי תומו
02 יוני 2019, 20:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בצל שנחתך בסכין חלבית והושם בסיר בשרי

אני ינסה לבאר את הנידון. א. הסכין ודאי חלבי כמו שכתבו כאן. ואם חותכים את הפיצה - אפילו בכלי שני היא נאסרת כי היא נחשבת לדבר גוש. ב. בודאי שדבר חריף מפליט על ידי בישול. שים לב שיש בדבר חריף כמה חידושים . א. שהוא מפליט ב. שהוא הופך טת הטעם לטעם ראשון ולא נט בר נט. ג. שהוא הופך את הטעם לבן יומו. בבישול...
על ידי סופר המלך
04 יוני 2019, 12:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צורת האותיות

פסקי הרי"ד אמ' רבה שבע אותיות צריכות שלשה שלשה זיונין ש'ע'ט'נ'ז' ג'ץ'. פירש המורה שלשה זינין שלשה תגין קטנים בכל אחת, בשין בראש רגל השמאלית, וכן בעין ברגל הפנימי וכן כולן, ואותן שלשה תגין אחד נוטה לימין ואחד נוטה לשמאל ואחד למעלה, והוא הדין לצדי כפופה ולנון פשוטה, משמ' מדברי המורה שכל שבע האותיות הא...
על ידי זקן ויושב בישיבה
04 יוני 2019, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

אם גיד הנשה אסור בהנאה איך מותר להשתמש בבהמה?

בפסחים כב. נחלקו התנאים אם גיד הנשה אסור בהנאה [ונחלקו הראשונים איך פוסקים להלכה] וקשה שהרי הבהמה כדי ללכת כראוי צריכה את גיד הנשה [כמו שרואים ביעקב אבינו שקיבל מכה בגיד הנשה ונעשה צולע] ואם כן בכל השתמשות בבהמה הרי נהנה גם כן מגיד הנשה והרי אסור הוא בהנאה. וצריך עיון. בזכרוני שהאחרונים עמדו על זה כ...
על ידי יהודה1
05 יוני 2019, 19:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

חידה 106: איך ייתכן אדם שנתן לחבירו חפץ מדעתו לא על מנת שייתן לו תמורה, ובכל זאת  הוא יכול לתבוע אותו בבי"ד שיחזיר לו, ולא את החפץ אלא את שוויו. בט"ז יו"ד סימן קס"א ס"ק ד מבואר שאם אדם גבה בריבית חפץ ששווה פחות מסכום הריבית והוא קיבל את זה בתור פירעון. אז הלווה יכול לתבוע ממנו להחזיר לו את שווי החפ...
על ידי מאן דהו
06 יוני 2019, 01:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברי מתיקה לשבועות

מספרים שמישהו נגש פעם לרבי חיים קניבסקי שליט"א ושאל אותו כמה פעמים כתובה בתורה המלה 'משה'? על אתר השיב לו רבי חיים בהחלטיות: "שש מאות וארבע עשרה!". שאל אותו יהודי: "אבל כבוד הרב, בדקתי במחשב ויצא שיש שש מאות ושש עשרה פעמים?". אמר לו רבי חיים: "המחשב טעה, יש בדיוק שש מאות וארבע עשרה פעמים!". תמה האיש...
על ידי סתם איש
06 יוני 2019, 19:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

הכ"ת שנה שיהיה רק שישה ימים חג הפסח או סוכות. [לשיטת הרמב"ם- להרבה אחרונים].
על ידי יהודה1
11 יוני 2019, 20:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דוד הראובני ויחס גדולי ישראל אליו

https://netfree.link/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%97%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A0%D7%98%D7%A4%D7%A8%D7%99 כמו"כ באתר הנ"ל ובאתרים נוס...
על ידי באמונתו יחיה
12 יוני 2019, 21:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שטאלעס"

תפילתנו: ותן בלבנו ללמוד וללמד לשמור ולעשות. כל היום בכולל הוא בגדר ללמוד, ועדיין לא עלה לדרגת ללמד, משיב בישי"ק בסד"ג, כבר הוא עליה בדרגה, הוא כבר עוסק גם בללמד, ואמרו חכמים: הוה זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים. גם אם הוא ראש בכולל, ראש לשועלים הוא, משיב בישי"ק סד"ג נכון שזה זנב, אבל זנב לאריות. הל...
על ידי דורדיא
12 יוני 2019, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל העוסקין במצוות פיהם פתוח בתפילה לפני המקום

אולי בגלל זה מיד אחרי שמקיימים מצוות ברכת המזון
מתפללים על הרבה בקשות
על ידי בר בי רב
14 יוני 2019, 11:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבבא סאלי הקפיד שלא להניח ספר על ליקוטי מוהר"ן

וכן מי שטוען נגד הקרבת ק"פ בזמנינו או בעד הפאות [כדעת הח"ח והחזו"א] או נגד נסיעת מירון שעדיף ללמוד בזמן זה [כמו שהורו הגריש"א והגרנ"ק והגרח"ק והגרי"ג מפי כתבם וכל גדולי ישראל] אפשר לומר "שיש לו יצה"ר לדבר דווקא נגד דברים שבקדושה", "והוא מהס"מ" "והוא התגלמות הסט"א בעצמו" וכו' וכו' וכך להפטר מכל הטענו...