החיפוש הניב 256 תוצאות

חזור

על ידי שניאור
19 מאי 2019, 18:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור? דחוף!

אוריאל כתב:
22 פברואר 2018, 16:38
כרם כתב:
אוריאל כתב: אני מחפש מקור למה ששגור בפי העולם שצמח קרן לושתי כאשר היא נקראה לאחשורוש.

בפורים אשתקד אמרו לי, כי ושתי היתה יתומה בתו של דריוש, ופשיטא שעשו לה קרן, כמנהג לכל היתומים...

אסתר תוכיח, שאף היא יתומה היתה מאב ומאם, ולא מצינו למאן דאמר דעבדו לה קרן...
לאסתר היה ערבים של מרדכי...
 
על ידי שניאור
30 מאי 2019, 17:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועות יום הדין להשגות בתורה? -"טעות"!?

אני לא כ"כ מבין מה הוויכוח, כו"ע מודו שר"ה הוא יום הדין על חיים ומוות וכו', ומי שלא איכפת לו להיכנס לשנה החדשה ולהכתב בספרן של... שלא יתכונן בחודש אלול (אגב אצל הרבה צדיקים היה ידוע שההכנה לר"ה בפועל מתחילה מט"ו אב, והיו כמה צדיקים שמאז כבר לא יכלו לדבר איתם), אבל לאמיתו של דבר גם החיים עצמם הם רוחנ...
על ידי שניאור
03 יוני 2019, 07:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינויים מחמת הצענזר הנוצרי

מאן דהו כתב:
01 יוני 2019, 23:25
בדף ד ע"ב: "לא נשתייר <מעובדי כוכבים> {} משונאיהם של ישראל".

כאן רואים את העמרצות של הצענזור, כי הרי אין הכוונה לגויים אלא להיפך
על ידי שניאור
03 יוני 2019, 08:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוכח ונסתר בתפילת שמונה עשרה

כמדומה לי שראיתי פעם מביאים בשם הרשב"א שבכל ברכה ארוכה הנוסח מתחלף בין נוכח לנסתר כדי לשים על לבנו שאנו עומדים לפני המלך ומצד שני להרגיש איזושהו ריחוק ודרך ארץ.
על ידי שניאור
10 יוני 2019, 13:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד סדר נשים בעולם הישיבות

אגב, זה מעניין שמצד אחד בחסידות גור למשל אסור לבחורים ללמוד את הסוגיא דבע"ק בברכות, ומצד שני דוקא החסידים שמקפידים לא ללמוד את הסוגיות האלו, מדברים הרבה על עניני קדושה וכידוע כל ענין השובב"ים אצלם וכדומה [ונהרא נהרא ופשטיה] זה לא קשור כלל, כי אצל הבחורים גם כשמדברים בשובבי"ם לא מדברים על ענייני קדו...
על ידי שניאור
10 יוני 2019, 13:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שמעיה כתב:
06 יוני 2019, 14:49
איך יתכן שדווקא בפסח הבא בטומאה, יש יותר בשר הראוי לאכילה, ומצווה לאכלו?
בכל פסח הבא בטומאה כיוון שאין בו איסור של שבירת עצם כמבואר בגמ' פסחים פד
(ולכאורה גם אוכלים יותר כי כשבא בטומאה לא מקירבים חגיגת י"ד)
על ידי שניאור
11 יוני 2019, 09:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עישון ביו"ט

לא שמעתי אינו ראיה. לא תמיד כשפוסק חוזר בו הוא צריך לפרסם את זה בראש כל חוצות. כמו"כ יתכן שלא חזר בו להדיא, כיון שלא למד שוב את הסוגיא, אבל גם הפסיק להורות להיתר, ובקיצור: אין ראיה מתשובה זו. החזו"א לא כתב כך, עי' קונטרס השיעורים אות ט"ו שכתב נגד השארית יהודה שר"ל שהגרש"ז (שו"ע הרב) חזר בו ממה שכתב...
על ידי שניאור
11 יוני 2019, 19:40
עבור לפורום
עבור לנושא

איך להתנהג בגמ"ח

יש לי גמ"ח של גמרות מבוארות (שוטנשטיין וכד'), כמובן שאני לא נותן ספר בלי צ'ק פקדון, אבל הרבה פעמים עוברים זמן זמנים טובא ואין קול ואין עונה, האם זה צודק שבכל פעם כשמישהו לא מחזיר אקח את הצ'ק שלו ואקנה ספר חדש? הרי את הצ'ק הוא כאילו נתן על זה, אבל אני מרגיש מכמה טעמים שיש בזה משום חסרון ב"ועשית הישר ...
על ידי שניאור
12 יוני 2019, 16:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זריקות החיסונים בעופות

וודאי שעדיף היה בלא זריקות, אך לפחות לגבי זריקות בחזה נבדק שוב ושוב ע"י רבני שארית ובשליחות הגריש"א וע"י עוד כשרויות ומומחים כהרב רובין והרב מחפוד, ולא נמצאו חששות טריפה בעוף. אני שמעתי מאחד הרבנים שהיה מעורב כשהגר"מ בראנדסדארפער זצ"ל קבע בעדה החרדית להזריק רק בשוק, והוא סיפר לי שגם אז הרבה רבנים ט...
על ידי שניאור
17 יוני 2019, 09:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול סיפורים מחכימים ואמרות שפר מרבותינו

מחשבות כתב:
15 יוני 2019, 22:26
גלוי וידוע לפני כסא כבודך- ותו לא מידי.
לא הבנתי את הקשר, ברור שלאמיתו של דבר אין המת קרוב יותר לקב"ה מן החי, אלא שבמתים חפשי ולכן הם מתפללים על החיים
על ידי שניאור
18 יוני 2019, 09:34
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שניאור
18 יוני 2019, 16:01
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שניאור
18 יוני 2019, 16:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

הגר"מ שטרנבוך, סמך את דעתו על הנתונים המובאים בחוברת הדמיונית תכלא דחלזון. בתקופה האחרונה חזר בו מעמדתו שיש חשש בלבישת התכלת, ואף עשה מעשה בעצמו כידוע. ולמעשה לא הכריע לכאן או לכאן. עיין חזו"א או"ח סי' ל"ט ס"ק ט"ו (קונטרס השיעורים) שכתב שאין אדם נאמן לומר על רב שחזר בו ממה שפסק בספרו אם הרב לא פירס...
על ידי שניאור
18 יוני 2019, 19:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילות שראו בחוש שהועילו

ברשותכם אספר סיפור אישי: לפני כמה שנים הייתה לי תקופה עם קושי מאוד גדול בפרנסה, ואחרי כמה השתדלויות שעשיתי ולא הצליחו הלכתי לאחד מגדולי הדור לשאול בעצתו, כשנכנסתי אליו הוא שאל אותי האם התפללת על זה? אמרתי לו אנחנו מתפללים כל יום על פרנסה וכו', ואמר לא תקח ספר תהלים ותגיד כמה פרקים בכוונה, עדיף פרקים...
על ידי שניאור
19 יוני 2019, 09:02
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שניאור
19 יוני 2019, 09:26
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שניאור
20 יוני 2019, 08:24
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שניאור
20 יוני 2019, 08:37
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שניאור
21 יוני 2019, 01:15
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שניאור
23 יוני 2019, 09:47
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שניאור
23 יוני 2019, 12:30
עבור לפורום
עבור לנושא

לעשות מרק בשבת?

נתפרסם באיזה מקום: יהודי שהיה בשבת באיזה מקום ובהיגעו הביתה שליל שבת ראה שאין לו מרק (נגנב או ששכח להכין), לקח תבנית חד פעמי והניח על הפלטה שתתחמם, אחרי שהתבנית התחממה לקחה והכניס בה מים רותחים מהמיחם ואח"כ לקח משכנים ירקות מהמרק שלהם ואח"כ חזר הביתה והכניס בשר מסיר החמין שלו ואז הניח בחזרה את התבני...
על ידי שניאור
23 יוני 2019, 19:42
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שניאור
24 יוני 2019, 07:45
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי שניאור
24 יוני 2019, 09:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

שאר לעמו כתב:
05 יוני 2018, 18:10
ספר של העדניקעס אינו של אנשים הזויים, אבל בהחלט לא של אנשים משכמם ומעלה ויש להם הרבה טעויות
זה לא ספר של העדניקעס, זה של אדם פרטי ר' יעקב שלום גפנר ז"ל שהיה ידוע כחובב עקשן והוא בעצמו אמר שהספר שלו לא מדוייק.
על ידי שניאור
24 יוני 2019, 10:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שים שלום" ו"שלום רב"

שמעתי פעם ממישהו (אני לא יודע םא זה מוסמך או לא) שכשהדפיסו את הסידור של נוסח וויזניץ נכנס המדפיס להאמו"ר ממונסי זצ"ל והאדמו"ר מיד דפדף לתפילת ערבית ושאל את המדפיס מנין לך שבערבית אומרים שים שלום ולא שלום רב? המדפיס נאלם דום ואחרי שהתאושש שאל את האדמו"ר מה באמת אומרים, ענה לו האדמו"ר שים שלום, שאל או...
על ידי שניאור
24 יוני 2019, 10:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלמוד ירושלמי - איך לומדים

היות שאין על זה פירוש שיטתי מהראשונים קשה לקבוע בזה מסמרות, אך מקובל כבר הרבה שנים ללמוד עם המפרשים שהודפסו בירושלמי על הדף קרבן העדה ושיירי קרבן, עם זאת מי שלא כ"כ הורגל ללמוד ירושלמי יזדקק לספרי עזר כשוטנשטיין ודומיו.
על ידי שניאור
24 יוני 2019, 11:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלמוד ירושלמי - איך לומדים

מבקש1 כתב:
24 יוני 2019, 11:00
קרבן העדה יותר מקובל מפני משה? [אין לי מושגים בעניין]
לא יודע אם יותר מקובל אבל נדמה לי שהוא יותר שיטתי, ואה"נ לומדים גם פני משה.
על ידי שניאור
25 יוני 2019, 09:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאומרים 'ויצמח פורקניה' האם צריך לאומרו בקדיש דסיום מסכת?

מחשבות כתב:
25 יוני 2019, 09:47
מה צריך מנהג אם זה מפורש ברמב"ם ומתאים לסברא
מוזר מאוד לדבר כבר על העוה"ב ואח"כ לבקש על המשיח.
לא אמרתי שצריך מנהג ואדרבה אני כתבתי שזה כנראה מנהג שהגיע בטעות עקב צירוף מנהגי האר"י לנוסח אשכנז ע"י החסידים, אבל מי ששואל אם יש כזה מנהג עניתי לו בהחלט שכן.
על ידי שניאור
25 יוני 2019, 10:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגעלת כלים בזמנינו

אבל מה לעשות שהרבה בדקו את הענין כולל מדענים שומרי תורה ומצוות ומצאו שכמות הבליעות בכלי נירוסטה הוא אחד לכמה עשרות או מאות אלפים, ואינו דומה כלל לכלים שבזמנם. זה ברור שאין לאף אחד תשובה למה מחמירים, והתשובה האמיתית היא כי מפחדים מכזה שינוי גדול בהלכה שיבטל חלק גדול מהלכות בשר בחלב ותערובות. יתכן וז...
על ידי שניאור
01 יולי 2019, 17:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ומתי ראינו שהשקפה משפיעה על פסק הלכה

בית דין מכין ועונשין לצורך שעה ובו סעיף א: כל ב"ד אפילו אינם סמוכים בא"י אם רואים שהעם פרוצים בעבירות (ושהוא צורך שעה) (טור) דנין בין מיתה בין ממון בין כל דיני עונש ואפילו אין בדבר עדות גמורה ואם הוא אלם חובטים אותו ע"י עכו"ם (ויש להם כח להפקיר ממונו ולאבדו כפי מה שרואים לגדור פרצת הדור) (טור בשם ה...