החיפוש הניב 753 תוצאות

חזור

על ידי אחד התלמידים
09 ינואר 2017, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית

יש מצוה לדון לכף זכות, אבל לא צריכים להיות נער. בכל דברי תומכי התכלת הם אינם מפסיקים לטעון שרק הם ביררו הענין כראוי וכל מי שלא הגיע למסקנתם ע"כ לא הבין וראה כל מה שהם ראו ומבינים. האמת הוא שהייתי יותר מוכן לקבל שיש להם צד אילו היו נוהגים ביותר ענוה. קשה לקבל ברציניות דברי מי שטוען רק לו נפתחו שערי ח...
על ידי יהודי
13 אוגוסט 2017, 15:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

לכאו' באמת די בזה כדי להתיר, הרי שוחטי י-ם לא הכירוהו לאיסור אלא פשוט לא הכירוהו.

אגב, במכתב הנ"ל של הרב ברנדסופר סתר עצמו מיני' ובי', בתחילה כתב שהמעידים העלימו מהרבנים, ואח"כ כתב שהוא מילתא דלא רמיא עליה. אמנם צ"ע מה תוקפו של הכותב ומיהו שהסמיכו להיות א' ממורי הדור, וכפשוטו הוי מו"צ חשוב ותו לא.
על ידי בן ישיבה
15 אוגוסט 2017, 18:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

לכאו' ולפע"ד אצל האוסרים העיקר חסר מן הספר, לאסור את הבראקל זה לא חכמה, הקונץ הוא לומר שהפטם מותר והבראקל אסור, זאת הבעיה הגדולה. הלא הפטם מורכב כמה וכמה פעמים כמו שכתב הרב וואזנר, והרי גם הרב שטרנבוך כתב בעבר שהוא בעייתי. לכן כל הלשונות החריפים של הגר"מ ברנדסדורפר, שאין יודעים מה החשיבות של מסורת ...
על ידי יצחק
17 אפריל 2018, 08:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אין מברכים על מליחת בשר וצליית כבד?

שחיטת עכו"ם יש פלוגתא למה פסולה, לרוב הראשונים משום "וזבחת ואכלת" מה שאתה זובח אתה אוכל, וא"כ עכו"ם מופקע משחיטה, ולפ"ז באמת מתאים מה שכתבו לעיל. אבל שיטת הר"מ משום שיש בה סרך עבודה זרה, וא"כ אדרבה בגלל שיש בזה שם "שחיטה" לכן זה נאסר, השתא נתבונן דלולי הענין של "עבודה זרה" השחיטה היתה כשרה ואפ"ה היא...
על ידי הפקדתי שומרים
11 מאי 2018, 10:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הר הבית והמחוזות

גם לי זה מפריע, למה מציק לשומרי תורה ומצוות רק עצם האיסור כרת לעלות להר הבית ולא מטריד אף אחד מה שהערבים כן עולים לשם, יבואו ויגידו: בטח מטריד הרי כל התפילות שלנו הם על זה... אבל האמת היא שזה זיוף, התפילות הם לא משהו מעשי שמטריד מישהו, זו שאיפה בלב, בדיוק כפי שהתפללו להקב"ה במשך אלפיים שנה, כאן המצ...
על ידי נפתולי
05 יוני 2018, 15:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

יש לי הרבה מאד מה להגיב, אבל הנוסח כאן באשכול של העדפת הממצאים הארכיאולוגיים על פני מסורות יהודיות מובהקות של מאות שנים, סגנון הכתיבה כגון "המשתטים בקובץ בית אהרן וישראל" ושאר ירקות כאלה, מוכיח לי עוד לפני שאני מגיב כי החבריא כאן שייכים לאסכולה אחרת משלי, כך שממילא לא יעזור להם כל המקורות, ברגע שהאר...
על ידי עפר ואפר
05 יוני 2018, 20:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

ואגב, מדברי הרמב"ן שהבאת אנו מבינים שאפילו יצא לו בהבנת הפסוקים שבית לחם רחוקה מירושלים, אבל משראה שהמסורת בימיו הצביעה על קבר רחל בקירוב מקום, הוא לא ניסה לערער אחר המסורת אלא קיבלה כפי שהיא והחזיק אותה למציאות מוחלטת. יפה. אם כן היפך הגמור מש"כ @שאר לעמו: הרמב"ן סמך על המסורת. אף שיכל לומר שהיא ה...
על ידי נקודת האמת
07 יוני 2018, 13:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קונטרס "משיכיר" על תכלת בציצית

רוצים טענות אחת אחת בא נתחיל אט אט ברייתא מנחות מד: מן הראוי להקדים שהמהרי"ל כותב על חלק מסינים אלו ושדמו שחור כדיו שנמצא בדברים אלו "בקל" את החלזון וא"כ צריך שיהיה מדוייק מאד ולא כל מיני ישובים דחוקים חלזון זהו גופו דומה לים ראדז'ין: צבע גופו דומה לים בזה שבל צבעיו מעורב בו כחלות כמו הים שבכל השתנו...
על ידי זרייר-קטן
12 יוני 2018, 14:18
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות כח: - יהי רצון שלפני הלימוד - הערה אמיתית

- משה, האם אמרת הבוקר "יהי רצון" שקודם הלימוד? - ודאי ודאי, ברוך השם כיום יש הכל בכריכת הגמרא, כמה סוגים ונוסחאות של היהי רצון. - גם היהי רצון של הט"ז אמרת? הנוסח של הט"ז שונה משל הגמרא והשולחן ערוך. - כן גם את של הט"ז אמרתי, גם הוא נדפס שם. - תגיד משה אין זה תמוה בעיניך? - מה? - שהט"ז יחלוק על גמרא...
על ידי נפתולי
27 יוני 2018, 14:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש כיום מי שאינו אוכל תרנגול הודו?

מה שהוזכר שמו של הריב"ש לגבי תרנגול הודו, הנני מעתיק ממה שפורסם לפני כעשור בעלון "נוה ההיכל" ע"י הרב יצחק ישעיה ווייס מבני ברק הגאון רבי יצחק אייזיק שור אב"ד באקארעשט כתב בספרו: "וכבר ידוע בעוף אינדיק שהיה מסורה ברורה מאנשי אינדיע קבלה עד משה רבינו שהוא עוף טהור אלא שהיה מחלוקת אם לסמוך על אנשי אינד...
על ידי משיב כהלכה
04 יולי 2018, 12:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לשבור אייפון בשבת?

מצו"ב קטע מעלון עקבתא דמשיחא כסלו תשע''ח, ובו הוראה להתיר בזה, עי"ש. והביא שם שהסכימו עמו הגריש"א והגרע"י. הייתכן??? ראשית, מצאתי בעלון זה כל כך הרבה שקרים ובדותות, באופן שאפילו לתאריך הכתוב בו אסור להאמין. וגם בקטע זה ניתן לראות שהם מפרסמים כל דבר שטוב בעיניהם, אם מאן דהו מזדהה כאברך פלוני או כספר...
על ידי תיובתא
14 אוגוסט 2018, 08:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות בדויים בפורום - מה עומד מאחורי הקלעים?

הקושיא למה בחרתי את שמי, נותרה בתיובתא.
על ידי אלכס
15 אוגוסט 2018, 10:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעויות של הוצאת עוז והדר בתלמוד בבלי.

סוכה לב ע"ב הגמרא דנה מהו "ענף עץ עבות" ומביאה את דעת רבי אלעזר בן יעקב שדורש "ענף עץ עבות שטעם עצו ופריו שווה הוה אומר זה הדס". במתיבתא (הערה נג) כתבו בזה"ל: הריטב"א הקשה שבגמרא להלן נאמר "פרי עץ הדר שטעם עצו ופריו שווה" ולא בהדס, ולפיכך גרס בגמ' וכו' כשקראתי את ההערה לא הבנתי מה קשה לומר שדרשו כן...
על ידי שאר לעמו
27 אוגוסט 2018, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב התנצלות מאת הרב קרליץ זצ"ל?

אחרי 3 וחצי שנים מהעצרת הגדולה שהוקיעה את גורן, הוא נזכר? זה לא אומר דרשני? ומה זה הנוסח המבולבל; אני בערב בבית, אני רוצה להפגש איתך - בא לביתי.. ובכלל הנוסח עת לעשות לה' הפרו תורתך - כלומר אסור להתיר ממזרים אבל יש זמנים שמותר להתיר ממזרים משום על לעשות לה' הפרו תורתך - מופקע שייכתב ע"י גאון אדיר וצ...
על ידי סבא
16 ספטמבר 2018, 18:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התורה מתקנת את המידות הרעות או מגדילתם?

ב"ה, יש אנשים שיש להם כשרונות, והם מצליחים בת"ת, בישיבה, וכו'. הם מקבלים פידבקים חיובים, ולכן ממשיכים להשקיע. האם זה ישנה את המהות שלהם? את המידות שלהם? האם תורה זו, היא תבלין ליצרם? גם שחקני כדורגל , מתחילים מקטנותם, וכאשר הם רואים שהם מצליחים, ומקבלים פידבקים חיוביים. הם נשארים בתחום, ומשקיעים בו...
על ידי מבקש אמת
23 אוקטובר 2018, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

יצא לי דוקא לאחרונה לשמוע מיהודי יקר את הטענה שיש רק סמכות תורנית אחת בדור שהרי "דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור", וממילא כל מי שמעז לחלוק על אותה סמכות דינו כזקן ממרא והוא מסית ומדיח וכו' וכו'. לא נתווכחתי עמו על עצם הטענה, אלא שאלתיו: מהם הקריטריונים להחליט מיהי אותה סמכות? אם תאמר מי שיש לו הקבוצ...
על ידי מבקש אמת
24 אוקטובר 2018, 16:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

אבקש מהקהל הקדוש שיענה לי בבהירות על השאלה הבאה המטרידה אותי מזה זמן רב: למה אנשים טורחים להמשיך להתווכח ולהתפלמס על ויכוח ישן נושן שכבר הוכרע ע"י גדולי הדור, אלו לכאן ואלו לכאן, וכל ציבור נוהג על פי דעת רבותיו. וכי עכשיו שפלוני העלה איזה מכתב או סברא מצדיק פלמוני נגד או בעד הבחירות פתאום הציבור בהמ...
על ידי הטרוד לדעת
25 אוקטובר 2018, 14:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה על בנים ב'בריך שמיה'

בענינו של ר' חצקל שלא אמר 'אנא עבדא', נראה שזלא זו האמת, וכי עבד שלא עושה רצון אדונו אינו עבד?,
ואם המעשה נכון לכאו' מתייחס להמשך הקטע 'דסגידנא קמיה וכו' בכל עידן ועידן', שאולי בזה אמר בעי אנא למיסגד וכו', לא כן?
על ידי שאר לעמו
27 נובמבר 2018, 01:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לטייל בחוץ לארץ

למה אם גביר יוצא להרויח עוד מליון דולר זה מוגדר כקצת מצוה ואילו מי שיוצא לנוח ולהחליף כח לא? למה כדי לראות פני חבר מוגדר כצורך מצוה ואילו להתרענן ולחזור בכוחות מחודשים להמשך השנה לא? ואפילו מי שנוסע שלא להחליף כח אלא רק להנאה בעלמא כבר נהגו הרבה להקל בזה ויש להם על מי לסמוך (רש"י ושלטה"ג ומהרי"ט שה...
על ידי שאר לעמו
27 נובמבר 2018, 20:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לטייל בחוץ לארץ

לא ראוי לקרר את האמבטיה במה שנפסק ע"י המ"ב שהוא פוסק אחרון לכל ישראל. וכל הפוסקים בא"י נוקטים כך ללא שום ערעור, שבעלמא אין היתר ליסוע לפוש בחו"ל, וכ"ש לא בשביל לטייל סתם. לא נשקול באותו פלס רבנים מחפשי מקלט היתרים, אל מול גדולי הפוסקים בא"י כולם; הגרשז"א, הגריש"א, והגרנ"ק. איננו פוסקים הלכה בעצמינו ...
על ידי קשישא
08 דצמבר 2018, 19:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשה שהורידה בטעות בליל שבת סיר שיועד למחרת

מה שייך בזה אין אדם אוסר דבר שאינו שלו הרי זה שינוי במציאות, אם נאמר שפסקה השהייה. (ודומה לאדם השופך חלב לסיר בשר של חבירו) יש לחלק שכאן הלא אילו היתה דעתה להחזירו לא היה איסור, נמצא שלא רק המציאות גורמת האיסור אלא בצירוף המחשבה, וכלפי זה שייך אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ולא דמי לחב ובשר ששם באמת ה...
על ידי דרומאי
13 דצמבר 2018, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברים ממרן הסייפלר זיע"א על התכלת: הייתי לובש זאת לולא שילמדו ממני

היות שגיליתי דבר חדש בארחות רבינו על התכלת שלא ראיתי שזה מפורסם, שמרן הסטייפלר שיע"א אמר שהיה לובש תכלת של ראדזין לולא שאנשים לומדים ממנו , אמרתי למה אמנע טוב מבעליו. רק רציתי להעיר כמה הערות חשובות: א. בעל הארחות רבינו שמע את הדברים בעצמו ממרן הסטייפלר. ב. כיום מוסכם בין כמעט כל חוקרי התכלת התורני...
על ידי סופר
14 ינואר 2019, 15:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות ב'משנת יוסף'

הרב גלאי די מפורסם. יש שתי הרב גלאי שנותנים כשרות מה שמו הפרטי1 נראה לי שמדובר בהרב מרדכי גלאי הידוע (השוחט של הגר"ח קנייבסקי). אבל אני מציע לכם לא לסמוך כ"כ מהר על כל שחיטה כזה או אחר, אני קצת מכיר את המורכבות של השגחה על מפעלי בשר, צריך ניסיון של שנים בשביל להעמיד ליין כשרה למהדרין, וקשה מאוד וכמ...
על ידי אהרן דוד
24 ינואר 2019, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להגיש עתירה בבית משפט נגד ועדת הרבנים לענייני תקשורת

בסופו של דבר כאדם חרדי וחרד לשלום ילדיו על אף כל המתואר לעיל [שצריך לקחת בערבון מוגבל כל עוד לא שמענו את גרסת הועדה, וכאן המקום לבקש מהם הבהרות] אני מעדיף ועדה שבמשך קרוב לעשרים שנה עושה את מלאכתה מבחינת כשרת הקוים בצורה הטובה ביותר שהיא א' השגחה על עצם המכשירים שלא יהיה בהם כל מרעין בישיין ב' השגחה...
על ידי נחפשה דרכינו
19 מרץ 2019, 02:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"ד לנדא באמצע בדיקה יסודית על התכלת

אינני יודע מאין יצא לך כדבר מוחלט שכל אברך יכול לחלוק לחומרא על גדולי הדור, מקובל בכלל ישראל כבר דורות רבים שבנידונים חמורים שמתחדשים מכריעים גדולי הפוסקים, וזה נרמז בפסוק לא תסור וגו' וכתבו הראשונים שזה נוהג גם בזמנינו מדרבנן בחכמי כל דור. וכבר כתבתי לעיל מה ששמעתי משנים מחשובי מטילי התכלת, הגרמ"מ ...
על ידי האחד בא לגור
28 מרץ 2019, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

הנושא הזה פשוט מעצבן אותי איך שאנשים מעוותים את הפשוט לצורך כל מיני מטרות . ושלא תחשוב, בדיוק באותה מידה מפריע לי אלו מהצד השני עם כל העיוותים שאומרים שר"ת מעולם לא נחלק על הגאונים, ושקיעה ראשונה היא בכלל משהו אחר ולא שקיעת העגולה, ושאר מיני ירקות . ובדרך אגב, אני עצמי מקפיד בל"נ על שיטת ר"ת, וכשלע...
על ידי זקן ממרא
23 אפריל 2019, 12:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אפליות בין ספרדים לאשכנזים בחיידרים ישיבות וסמינרים

מאיפה נובעת האפליה הגובלת את הגזענות הקיימת במוסדות הליטאיות בארץ. כוונתי בזה למעשים שבכל יום שילד בן 3 (בינתיים א''א כ''כ לומר עליו שהוא טוב או לא טוב אבל נניח שהוא טוב) ממשפחה טובה (אבא אברך,אין אינטרנט, אמא ואחיות לבושות כהלכה, עם פאה ולא מטפחת ) ובכ''ז אם הם זוכים לראיון התשובה לא מאחרת מלהגיע ...
על ידי זקן ויושב בישיבה
24 אפריל 2019, 11:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ''התנגדות'' ללימוד הלכה בציבור הליטאי

ארצה לדעת מה הסבה שבצבור הספרדי ישנו עידוד גדול ללימוד ההלכה (כבר לפני הגר''ע יוסף זצ''ל וכ''ש אחרי), ומאידך בציבור הליטאי אין הוראה המעודדת את לימוד ההלכה ואפ' לראות אברכים בגיל 30 ומעלה עדיים עסוקים בגפ''ת במס' ב''מ. כמובן שלא חסר בציבור הליטאי פוסקי הלכה מובהקים או אפ' אברכים צעירים הבקיאים בהלכ...
על ידי דורדיא
29 אפריל 2019, 12:51
עבור לפורום
עבור לנושא

כעס שהיה לי על מנהלי האתר!!!

אודה על האמת שבתחילה נפגעתי מכך שאיני מורשה לכתוב ולהשתתף בפורום 'אקטואליה' ואז מה אם אין לי 200 הודעות? מי קבע דווקא מאתים? והלא לא ראי הודעה חשובה ומעניינת שגרפה מאות צפיות ועשרות הבעות תודה (לעייקאים בלע"ז) כראי הודעת תגובה שולית וחסרת תוכן, אך במחשבה שנייה נזכרתי קודם כל שאני אורח כאן. אני לא בע...
על ידי יהודי
29 אפריל 2019, 13:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כעס שהיה לי על מנהלי האתר!!!

הרב @מנהל א' היקר מאוד, הרסתם ל@דורדיא את כל הדרשא...